Previous Next

U Ilijašu održana panel diskusija "Građani su policija"

Policijska uprava Ilijaš u saradnji sa Općinom Ilijaš organizovala je u kino sali panel diskusiju o temi "Građani su policija".

Govorili su: Irfan Nefić-komandir PS Ilijaš, Adna Kadrić – psiholog, prof.dr. Mirza Smajić, Sadmir Karović – dr. pravnih nauka, predstavnik MUP-a KS Mirza Hadžiabdić, Mehmed Smajlović – predstavnik MZ.

Komandir Nefić ocijenio je sigurnosnu situaciju u Ilijašu dobrom, a navodi da je cilj organiziranja ovog događaja ostvarivanje dobre komunikacije sa građanima.

- Policijska stanica Ilijaš, PU Ilijaš, Odjeljenje kriminilastičke policije tu su za naše građane, da im osiguramo ambijent povoljan za življenje. Naši građani znaju kome da se obrate kome se trebaju obratiti ukoliko imaju problem sigurnosne prirode. Građani nam mnogo pomažu u rješavanju mnogih problema i zadataka. Stoga smo i organizovali ovu panel diskusiju da potaknemo i poboljšamo komunikaciju, da razmijenimo mišljenja o sigurnosnoj situaciji i mislim da je ovo početni korak koji će doprinijeti boljem razumijevanju, boljim rezultatima i ugodnijem življenju u općini Ilijaš, rekao je Nefić.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kaže da za red, rad, mir i sigurnost nije odgovorna samo policija nego ukupno društvo, svaka porodica, svaki pojedinac.

- Ovaj pristup je potreban, posebno u kontekstu zadnjih događaja koji su odnijeli i ljudske živote. Mir, red, sigurnost stvar je svake porodice, pojedinca, rezultat je našeg odgoja i obrazovanja. Samo ako svi učestvujemo dovest ćemo do veće bezbjednosti, ako smo aktivni u gradnji takvog ambijenta i saradnja sa policijskim strukturama u tome je izuzetno važna. Mislim da to donosi bolje rezultate nego što će neke represivne mjere i ovakve projekte zaista podržavam i svi trebamo razmisliti kao društvo kako zajednički dati odgovor na sve ove izazove, kazao je Fazlić čestitavši PS Ilijaš na organizaciji i najavivši i dalju podršku Općine Ilijaš ovakvim projektima.

Prof.dr. Mirza Smajić u svom je izlaganju obrazložio pojam sigurnosti, a posebno je naglasio važnost izgradnje povjerenja, te sigurnosne kulture.

- Moj fokus i svih nas je da zajednički pokušamo animirati građane da grade i dalje povjerenje prema našoj policiji koja je stub sigurnosti u svakoj državi, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo kroz interaktivnu raspravu saznati koji su to problemi građana, kako ih možemo riješiti. Ja, kao Ilijašanin, želim pomoći svom gradu i nadam se da će ovaj događaj biti koristan za sve nas, kazao je Smajić.

Psiholog Adna Kadrić iz Osnovne šlkole “Podlugovi” govorila je o vršnjačkom nasilju, vrstama, uzrocima, posljedicama, načinu suočavanja, prijavljivanja i preveniranja.

Sadmir Karović, stručnjak za krivično pravo i doktor pravnih nauka govorio je o problemu maloljetničke delinkvencije, kako mu pristupiti, prevenirati, kontrolisati.

- Maloljetnička delinkvencija je specifičan društveni i pravni fenomen koji zahtijeva upravo multidisciplinarni pristup koji podrazumijeva angažman stručnjaka raznih profila (pravnika, kriminologa, kriminalista, socijalnih radnika, pedagoga, psihologa i dr. ). Sasvim je pogrešno shvatanje da je maloljetnička delinkvencija isključivi problem agencija za sprovođenje zakona u prvom redu policije, tužilaštva i suda. Porodica je prvi preventivni odgojno-obrazovni faktor gdje se formira ličnost i vrijednosti. Problem je nedostatak komunikacije, povjerenja među djecom i roditeljima, a savremeno doba sa sobom nosi izazove na svakom koraku, istaknuo je Karović.

Predstavnik MZ Mehmed Smajlović naglasio je važnost komunikacije, međusobnog upoznavanja i ispunjavanja obaveza, kako policije, ali i građana i da se na izgradnji komunikacije treba posebno raditi I u narednom periodu.

- Predstavljam ilijaške mjesne zajednice, gdje smo u direktnom kontaktu sa građanima i pokušavamo da kroz edukacije približimo građanima rad policije, ali i naše obaveze kao građana prema policiji, kazao je Smajlović.

Na panel diskusiji mogli su učestvovati svi građani, a većinu publike činili su srednjoškolci sa svojim profesorima.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba