Previous Next

Sastanak sa potencijalnim investitorima: Njemačka kompanija bi zaposlila oko 2.000 radnika

U kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa potencijalnim investitorom, odnosno predstavnicima njemačke kompanije DRÄXLMAIER GROUP.

DRÄXLMAIER jedan je od 100 najvećih svjetskih proizvođača u automobilskoj industriji, a posluju na više od 65 lokacija u preko 20 zemalja. Kompanija je osnovana u Njemačkoj 1958. godine, a sada zapošljava oko 75.000 ljudi širom svijeta.

Općinski načelnik sa saradnicicima je prezentirao investicijske mogućnosti Općine Ilijaš, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti tržišta rada u općini Ilijaš, te širem području sarajevske makroregije. Također, investitor je upoznat sa raspoloživim poticajnim programima naše lokalne zajednice, te poticajima viših nivoa vlasti. Općina Ilijaš je izrazila spremnost potpune podrške investitoru, radi realizacije prezentirane investicijske namjere od strane predstavnika kompanije u smislu preuzimanja obaveze izgradnje pristupne saobraćajne i komunalne infrastrukture, što će biti predmetom partnerskog dogovora na fer osnovi, uz uvažavanje objektivnih potreba investitora sa ciljem pomoći u realizaciji izuzetno značajne investicije za općinu Ilijaš i širu društvenu zajednicu.

Potencijalni investitor u općini Ilijaš planira donijeti konačnu investicijsku odluku u narednih šest mjeseci, a ako ista bude pozitivna igradit će proizvodnu halu od preko 15.000 m2, te zaposliti oko 2.000 radnika, što bi ujedno bila i najveća investicija sa aspekta otvaranja novih radnih mjesta na području općine Ilijaš.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba