Previous Next

Počela velika trodnevna akcija čišćenja na području općine Ilijaš

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Ilijaš počela je jutros. Akciju provodi Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Ilijaš, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacije, JKP “Vodostan” Ilijaš, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja i KJP Sarajevo – šume.

Akcija čišćenja odvijat će se u svih 14 mjesnih zajednica općine Ilijaš, a tokom trajanja komunalna preduzeća će u koordinaciji sa Općinom Ilijaš i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

Resorni ministar Enver Hadžiahmetović je pozvao i građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da životni ambijent bude ljepši i uredniji, te dodao:

"Ovo je posljednja općina u nizu gdje vršimo generalnu akciju čišćenja. U ovoj akciji, kao i u prethodnih osam učestvuju sva javna komunalna preduzeća. Također i preduzeća u okviru lokalne zajedice, civilna zaštita i sami građani općine Ilijaš. Do sada smo imalo jako dobra iskustva te su na desetine i stotine tona otpada odvezene sa javnih površina."

Pomoćnik načelnika u službi za saobraćaj, stambeno - komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić je pojasnio šta podrazumijeva ova akcija i ko sve u njoj učestvuje.

"Općina Ilijaš podržava akciju koju provodi resorno ministarstvo u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i mi smo se uključili zajedno sa JKP "Vodostan" Ilijaš, civilnom zaštitiom, općinskom službom za saobraćaj, stambeno - komunalne poslove i građenje, službom za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, predstavnicima Savjeta MZ, a sve u cilju da ova akcija bude što uspješnija i da se provede na brz i efikasan način. Akcija traje tri dana i po programu podrazumijeva čišćenje onih površina koje nisu u redovnom programu održavanja i čišćenja. Tu prije sve mislim na otklanjanje divljih deponija, pročišćavanje odvodnih kanala, potkresavanje grana, pranje ulica, sanaciju dječjih igrališta. Dio planiranog programa je čišćenje površina u blizni željezničke pruge gdje generalno imamo problema sa održavanjem. Nadamo se da ćemo u saradnji sa resornim ministarstvom realizovati ovaj projekat na pravi način i da će građani vidjeti efekat. Moram pohvaliti građane općine Ilijaš, jer imaju dobar odnos prema okolini posebno kada je u pitanju selektivno prikupljanje otpada i moram kazati da smo pri kraju sa izgradnjom reciklažnog dvorišta", zaključio je Fazlić.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba