Blog

Lattest News Aroud Business

Općina Ilijaš finansira projekte u vrijednosti 10.000 KM u OŠ “Hašim Spahić”

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i pomoćnica načelnika za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić održali su sastanak sa direktorom JU OŠ "Hašim Spahić" Nihadom Salkićem i tom prilikom potpisan je Ugovor o finansiranju projekata škole za 2021. godinu u iznosu od 10 hiljada KM.

Direktor škole upoznao je načelnika sa radom i aktivostima škole, te je istakao da će se kroz Ugovor o sufinansiranju realizovati tri projekta i to sanacija kvara na glavnoj vodovodnoj mreži, opremanje biblioteke sa čitaonicom i informatičkog kabineta.

"Prije svega želim se zahvaliti Općinskom vijeću Ilijaš, općinskom načelniku i nadležnoj službi što su prepoznali značaj ulaganja u obrazovanje, jer je to ulaganje u budućnost. Doznačena sredstva ćemo iskorisitit za finansiranje popravke kvara na vodovodnoj mreži, za opremanje bibliotke sa čitaonicom, te za opremanje još jednog kabineta informatike. Od ove školske godine počeo je sa radom i produženi boravak koji koristi 22 učenika. Ono što do sada mogu reći je da su roditelji i učenici zadovoljni uslugama produženog boravka", rekao je Salkić.

Općinski načelnik Akif Fazlić je još jednom iskazao opredjeljenost Općine da podržava aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje obrazovnog procesa.

“Kroz Budžet općine Ilijaš za 2021. godinu podržali smo niz projekata svih osnovnih škola i time pokazujemo našu opredjeljenost stalanog ulaganja u stvaranje najkvalitenijih uslova u oblasti obrazovanja. Do sada su ta sredstva implementirana u SŠC "Nedžad Ibrišimović", OŠ "Stari Ilijaš" i OŠ "Srednje". Ovak vid pomoći znatno pomaže školama jer sredstva za tekuće održavanje objekata praktično i nemaju”, istakao je načelnik Fazlić.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba