Blog

Lattest News Aroud Business

Najava 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

U utorak, 28. septembra 2021. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 9. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 8. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Ilijaš za period 2021. - 2021. godine;

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma;

5. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prometovanje nepokretnosti - zemljište označeno kao k.č.br.362/7 K.O. Ilijaš Grad;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu;

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu;

9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta – obuhvat Industrijske zone "Luke" Ilijaš;

10. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se mijenja i dopunjuje tačka I dispozitiva Rješenja Općinskog vijeća Ilijaš broj:01/1-02-1334-9/21 od 26.06.2021. godine;

11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata - prečišćeni tekst;
12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe - prečišćeni tekst;

13. Informacija po Izvještaju o reviziji Ureda za reviziju Federacije BiH.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba