Informacije o pravnoj pomoći

Šta je besplatna pravna pomoć?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć je jedo od osnovnih ljudskih prava, te podrazumjeva pravo zvakog građana na jednak pristup pravdi.

Jednakost svih građana pred sudom vrši se putem ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.

Lice koje ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadležnim organom u mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta, uživa to pravo na teritoriji BiH.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba