• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Obavještenje za kandidate koji su aplicirali na Javni poziv za prijem volontera u Općini Ilijaš Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Utorak, 23 Ožu 2021 10:12
Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za prijem volontera u Općini Ilijaš da u što skorije vrijeme kontaktiraju Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu – Šeficu odsjeka za opću upravu Muvedetu Fazlić radi dodatnih informacija. Kontakt telefon: 033/580-632.
JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA 1
 
JKP Vodostan Ilijaš i SŠC Nedžad Ibrišimović nagradili najbolje radove povodom Svjetskog dana voda Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Ponedjeljak, 22 Ožu 2021 14:15

Svjetski dan voda obilježava se 22. marta s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pažnje na značaj i važnost vode te promocije održivog korištenja vodnih resursa. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Svjetski dan voda, svake godine obilježava uz drugi moto, a ove godine glasi: ”Vrednovanje vode”. Šta voda znači za vas? Šta znači ljudima, njenoj istinskoj vrijednosti, na koji način je zaštiti, a potom fokus usmjeriti na njenu komercijalnu, ekološku, socijalnu i kulturnu vrijednost. Poseban značaj i važnost ima čista i pitka voda koju ne smijemo uzimati ”zdravo za gotovo” s obzirom na činjenicu da u mnogim zemljama i regijama svijeta, njihovi stanovnici su pogođeni nestašicom vode ili uopšte nemaju pristup pitkoj vodi.Voda je resurs koji znači život, zbog toga se mora zaštititi i čuvati. Na ovaj dan se organiziraju širom svijeta brojni događaji i stručni skupovi, koji su ove godine nažalost zbog pandemije covid 19 reducirani i odvijaju virtuelno ili su potpuno izostali.

vodostan

JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš svake godine kroz različite aktivnosti povodom Svjetskog dana vode, promoviše važnost čuvanja i zaštite vode i naše rijeke Misoče, našeg osnovnog izvorišta. Cilj je da skrenemo pažnju javnosti na značaj vode kao prirodnog resursa koja je osnova opstanka i održivog razvoja, te da potaknemo naše sugrađane, a naročito mlade generacije, da djeluju i razmišljaju u pravcu zaštite životne sredine, da štite i štede vodu jer su količine vode ograničene, a i one su svakodnevno, na različite načine ugrožene.

Ove godine je preduzeće JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš Svjetski dan voda obilježilo u suradnji sa učenicima i ekološkom sekcijom SŠC ”Nedžad Ibrišimović” Ilijaš. Raspisan je konkurs za sve učenike škole za likovni i literarni rad na temu ”Vodo, moje si ogledalo”. Izabrani su najbolji radovi u obje kategorije a preduzeće je najbolje radove i novčano nagradilo.

Imenovana je Komisija za izbor najboljih radova, u sastavu:

1. Aida Krhan, profesor bosanskog jezika,

2. Aida Velić, akademski slikar - profesor likovne kulture i

3. Dr.sci. Mirzeta Kašić Lelo, profesor biologije.

Komisija je imala težak zadatak. Na konkurs je prispjelo 19 likovnih i 12 literarnih radova, među kojima je bilo mnogo dobrih umjetničkih ostvarenja i teško je bilo izabrati najbolje. Ipak, članovi Komisije jednoglasno su donijeli Odluku o izboru najboljih radova.

U kategoriji literarnih radova:

1. mjesto – Fadila Begić, učenica lll razreda gimnazije,

2. mjesto – Tarik Kamenjaš, učenik IV razreda MT,

3. mjesto – Sendin Pašović, učenik ll razreda gimnazije.

7-620x324

U kategoriji likovnih radova:

1. Mjesto – Emina Muratović, učenica lll razreda gimnazije,

2. Mjesto – Adla Matoruga, učenica l razreda gimnazije,

3. mjesto – Meryem Čović, učenica l razreda gimnazije.

Za najbolje radove JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš pripremilo je vrijedne nagrade a diplome im je danas, u ime JKP “Vodostan” uručila direktorica Belma Zukić.

I za kraj upućujemo Vam aktuelnu pandemijsku poruku:

Voda je život i zdravlje. Čiste ruke mogu spasiti ljudski život. Jedan od najboljih načina za odstranjivanje virusa i bakterija, preveniranja bolesti i sprječavanja zaraza je redovito i pravilno pranje ruku.

Zbog toga zaštitimo i čuvajmo vodu!

emina optimized optimized

 
Održan radni sastanak sa v.d. direktoricom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Petak, 19 Ožu 2021 11:45

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića, održan radni sastanak sa v.d. direktoricom JU Dom zdravlja KS, mr. sci. med. dr. Amelom Kečo. Pored općinskog načelnika i generalne direktorice, sastanku su prisustvovali glavni tehničar JU Dom zdravlja KS Ademir Spahić, koordinatorica Covid ambulanti na području KS Azra Muharemović, direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš prim.dr. Nijaz Štitkovac i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić.DSC 0447

U okviru posjete Općini Ilijaš razgovarano je o unaprijeđenju saradnje sa lokalnom zajednicom, definirani su detalji otvaranja Terapijske ambulante za pacijente sa lakšom i srednje teškom simptomatskom slikom koji su oboljeli od Korona virusa, mogućnostima otvaranja Covid ambulante u Ilijašu, organizaciji procesa vakcijancije te nedostatku medicinskog kadra.

Direktorica JU Dom zdravlja KS istakla je važnost porodične medicine te jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svim stanovicima KS. “Zdravstvena zaštita stanovnika mora biti ista u svim dijelovima Kantona Sarajevo, a pogotovo kada je u pitanju porodična medicina, koja je ulaz u zdravstveni sistem te prvi kontakt pacijenata sa ljekarom. Zato je jako važno uključivanje lokalne zajednice, Općine, civilne zaštite i mjesnih zajednica, koji će nam ukazati na potrebe i probleme lokalnog stanovištva u pogledu omogućavanja kvalitetne zdravstvene zaštite. U tom smislu očekujemo da nam Općine budu podrška, input i korektivni faktor”, istakla je dr. Kečo.

Općinski načelnik Akif Fazlić predstavio je aktivnosti koje Općina Ilijaš realizuje u pogledu podrške Domu zdravlja Ilijaš kao i važnost približavanja svih usluga doma zdravlja građanima. “Moramo obezbjediti uslove da svi stanovnici općine imaju iste i kvalitetne zdravstvene usluge. Općina Ilijaš uvijek je i intezivno bila vezana za zdravstvo, jer je ono, pored obrazovanja, nulti prioritet te su iz našeg budžeta uvijek izdvajana značajna sredstva da se stvore bolji uslovi za rad Doma zdravlja Ilijaš", naglasio je načelnik Fazlić.

DSC 0444

Tokom sastanka razgovarno je i problemu zatvaranja područne ambulante u Podlugovima. U proteklom periodu, zbog nedostatka medicinskog kadra zatvorena je područna ambulanta u Podlugovima. Direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš najavio je da će u ponedjeljak, 22. marta 2021. godine ambulante u Podlugovima ponovo početi sa radom. Također, dr. Štitkovac najavio je da će se sljedeće sedmice otvoriti Terapijska ambulanta za covid pacijente u Ilijaš, a zatim i COVID ambulanta uz mogućnost drive in testiranja.

“Moram naglasiti da smo u saradnji sa općinskom administracijom u proteklom periodu uradili mnogo projekata i poboljšali rad Doma zdravlja Ilijaš. Mi smo nažalost morali zatvoriti ambulante u Podlugovima i Mrakovu zbog nedostatka medicinskog kadra. Naredne sedmice planiramo otvaranje Terapijske ambulante, a zatim i COVID ambulante u Ilijašu. Mi smo već stvorili prostorne uslove ali veliki problem predstavlja nam nedostatak medicinskog kadra i određene opreme. Zajednička Covid ambulanta u Semizovcu pokazala se uspješnom i funkcionalnom u momentima kada je bio manji priliv pacijenata te kada je epidemiloška slika bila povoljnija. Nažalost, sada imamo jako velik priliv pacijenata i izuzetno tešku epidemilošku sliku. Otvaranjem Terapijske ambulante za covid pacijente olakšat ćemo podjelu terapija, tako da covid pacijenti više neće morati ići u Semizovac” , objasnio je dr. Štitkovac.

Općina Ilijaš pružit će podršku u realizaciji navedenih aktivnosti i finansirati nabavku kontejnera, koji će služiti za potrebe drive in testiranja.

 
OGLAS:IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA K.O. BIJAMBARE Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Četvrtak, 18 Ožu 2021 14:58

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“) Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Bijambare, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01-1-02-393-7a/20 od 26.02.2020.godine, objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU BIJAMBARE

U mjestu Srednje, u zgradi Društvenog doma, u periodu 05.04.2021.- 04.06.2021. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Bijambare.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bijambare da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bijambare dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Društvenog doma u Srednjem. Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01-1-02-393-7a/20

Ilijaš, 17.03. 2021. godine

Predsjednica Komisije

Mediha Dervišević, magistar prava, s.r.

 
Nastavak aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Četvrtak, 18 Ožu 2021 12:24

I u mjesecu martu nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina. Komisije za izradu Strategije razvoja općine Ilijaš održala je svoj dvadesetdrugi radni sastanak, na kojem su finalizirani strateški ciljevi, mjere i projekti Općine Ilijaš za narednih sedam godina. Obzirom da se već neko vrijeme u Općini radi na kreiranju ključnih projekata Strategije, završetak izrade Strategije se može očekivati krajem aprila 2021. godine.

Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027.

Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren, javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije.

 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas946
mod_vvisit_counterJuče1962
mod_vvisit_counterOva sedmica15545
mod_vvisit_counterOvaj mjesec35039