Usvojen budžet Općine Ilijaš u visini od 14.261.600,00 KM Ispis
Autor Enisa Mešetović   
Utorak, 30 Ožu 2021 18:09

Općinsko vijeće Ilijaš održalo je 4. redovnu sjednicu u utorak, 30.marta 2021. godine, na kojoj se našlo 17 tačaka dnevnog reda. Online sjednicu je vodila predsjedavajuća Vijeća Alma Omerović. Na dnevnom redu ove sjednice između ostalih tačaka bio je i Prijedlog budžeta Općine Ilijaš za 2021. godinu. Prema prijedlogu budžet Općine za 2021. godinu iznosi 14.261.600,00 KM. U kreiranju ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta su, kao i prethodnih godina, učestvovali budžetski korisnici, udruženja građana, javne ustanove, javna poduzeća i građani predlažući prioritetne projekte od interesa za njihova područja iz kojih dolaze.

DSC 0489

U uvodnom izlaganju načelnik Akif Fazlić je kazao da se prilikom planiranja budžeta vodilo računa o smanjenju troškova na svim stavkama od kojih građani nemaju direktne koristi te se zahvalio svima koji su dali svoje prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta općine Ilijaš.„Danas smo usvojili najvažniji dokument za našu lokalnu zajednicu koji je preduslov funkcionisanja općinske uprave u ovoj godini. Budžet općine Ilijaš za 2021. godinu naslonjen je na izvršenje budžeta za 2020. godinu te smo nastojali smo da ga realno pozicioniramo i definišemo. Pandemija koronavirusa zaista je negativno uticala na visinu prihoda te je prijedlog budžeta za ovu godinu manji. Iako općinski prihodi nisu bili kao prethodnih godina trudili smo se da najranjivije kategorije ne osjete bilo kakve posljedice. Razvoji, osnosno kapitalni dio budžeta je 54,09%, dok se ostali dio odnosi na finansiranje rada organa, općinskog vijeća, mjesnih zajednica i čitavog spektra udruženja i aktivnosti koje su vezane za tekuće transfere", objasnio je načelnik Fazlić.

Prema propisanim procedurama, Klub vijećnika Naroda i Pravde Ilijaš predložio je 21 amandman na Prijedlog budžeta Općine Ilijaš za 2021. godinu, od kojih je Općinski načelnik djelomično prihvatio četiri amandmana. Tokom današnje sjednice, Klub vijećnika Naroda i Pravde Ilijaš povukao je tri, a preostalih 18 amandmana nije dobilo potrebnu većinu Općinskog vijeća Ilijaš.

Općinski vijećnici su nakon rasprave usvojili budžet Općine Ilijaš za 2021. godinu sa pripadajućom odlukom o izvršavanju budžeta.

DSC 0495

Tokom online sjednice usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine, koji billježi 14.725.610,00 KM ostvarenih prihoda, što je 99,00% planiranih prihoda u budžetu za 2020. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 12.311.871,00 KM što predstavlja 82% od planiranih izdataka u budžetu za 2020. godinu te ostvaren suficit u iznosu od 2.413.739,00 KM. U cilju saniranja posljednica pandemije korona virusa, kako ističe Općinski načelnik za ekonomske i socijalne mjere izdvojeno je oko milion KM kao i značajna finansijska sredstva za nabavku opreme i pružanje podrške zdravstvenom sistemu.

U nastavku sjednice usvojen je i Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2021. godinu, kojim su definisani projekti koji će poboljšati uslove života građana općine Ilijaš u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnadbijevanja, privrede i poljoprivede, ekologije, društvenih djelatnosti, rada organa uprave i mjesnih zajednica.

U cilju nastavka suzbijanja negativnih privrednih posljedica nastalih usljed pandemije koronavirsa usvojen je Prijedlog Odluke o umanjenu visine naknade za korištenje javne površine na području općine Ilijaš u periodu 01.04. - 31.12.2021. godine u iznosu od 60% od ukupno utvrđene naknade definisane Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području općine Ilijaš koja je usvojena 2019. godine te Prijedlog Odluke o podsticaju privrednim subjektima na području općine Ilijaš kroz regresiranje ukupne kamatne stope.

Tačke dnevnog reda Prijedlog Odluke o pristupanju Odluci o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo te Prijedlog Odluke o pristupanju Odluci o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo usvojene su tokom sjednice. Usvajanjem navedenih odluka Općina Ilijaš iskazuje opredjeljenost i podršku u borbi protiv korupcije. Vijećnici su usvojili i Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti (izvođenje radova na rekonstrukciji niskonaponske nadzemne 0,4 kV mreže TP Vidotina), Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj: 06/1-27-308/21, Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ilijaš te Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije "Jelik".

Prijedlog Odluke o usvajanju "Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za području Općine Ilijaš za period 2021.-2026. godina" kao strateški vizionarski dokument pregleda stanja i vizije razvoja sistema zaštite i spašavanja u petogodišnjem vremenskom periodu usvojen je od strane općinskih vijećnika kao i Prijedlog Zaključka o odobravanju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Na samo kraju online sjednice Općinskog vijeća Ilijaš primljena je k znanju Informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj 2020/21. godini.