Općini Ilijaš dodijeljena sredstva za projekat unapređenja i razvoja E-uprave Ispis
Autor Enisa Mešetović   
Četvrtak, 11 Velj 2021 11:41

cq5dam.web.1280.1280Federalno ministarstvo finansija i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u saradnji sa Federalnim zavod za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za finansijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.

U utvrđenom roku je zaprimljeno 63 projektna prijedloga te je evaluacija istihundp-logo-6506a85e79-seeklogo.com izvršena u dva koraka: administrativna provjera ispunjenosti uvjeta i tehnička evaluacija projektnih prijedloga. Na osnovu finalnog poretka te smjernicama utvrđenog odnosa Komisija za evaluaciju projekata odredila je 14 projekata koji će biti finansirani, a među kojima je i projekat Općine Ilijaš: Unapređenje i daljnji razvoj E-uprave i informacionog sistema kroz procese digitalne transformacije“. Ukupna vrijednost projekta je 72.000,00 KM, od čega je učešće Općine Ilijaš 30% od ukupne vrijednosti iznosa.

Korisnici sredstava Grant sheme su jedinice lokalne samouprave u FBiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave dok su partneri mogli biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor.Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira nije mogao biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potpisivanje ugovora biti će upriličeno u narednom periodu.