Usvojen Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za period 2021-2021. Ispis
Autor Enisa Mešetović   
Ponedjeljak, 12 Tra 2021 11:16

Usvojen "Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Ilijaš za period 2021 – 2026. godina"

Općinsko vijeće Općine Ilijaš, na prijedlog Općinskog načelnika, usvojilo je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Ilijaš za period 2021 – 2026. godina, kao strateški dokument petogodišnjeg pregleda stanja i vizije razvoja sistema zaštite i spašavanja u petogodišnjem vremenskom razdoblju. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Ilijaš predstavlja okvirni dokument kojim će se u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,odrediti smjerove razvoja kroz provedbu konkretnih akcija, planova i prioriteta, uskladiti i funkcionalno objediniti rješenja nosilaca planiranja iz drugih sistemskih zakona koji se odnose na ostvarivanje sadržaja mjera zaštite i spašavanja naročito u ostvarivanju prevencije i postizanja spremnosti za odgovor na prirodne i druge nesreće u općini Ilijaš.

Program razvoja sistema zaštite i spašavanja sadrži sljedeća pitanja:

- politiku razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Ilijaš,

- strateške pravce razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara sa akcijskim planovima njihove realizacije,

- posebne dokumente o sadašnjem stanju razvoja sistema zaštite i spašavanja i načinu realizacije zadataka iz Programa razvoja u pojedinim oblastima.

program-zaštite-dobara optimized

Općinska služba civilne zaštite, kao osnovni stručni organ za oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na nivou općine Ilijaš ima obavezu da prati realizaciju Programa razvoja i u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju, podstiče i koordinira aktivnosti Općinskih organa uprave na njihovom angažovanju u realizaciji Programa i problemima koji postoje u tim pitanjima.

Konkretizovanje svih zadaća utvrđenih u Programu razvoja izvršit će se u Planovima zaštite i spašavanja Općine Ilijaš.