Podrška ugostiteljima: Općina Ilijaš umanjila naknadu za korištenje javnih površina za 60% Ispis
Autor Enisa Mešetović   
Četvrtak, 01 Tra 2021 11:33

Općinsko vijeće Ilijaš je na 4. redovnoj sjednici, kao jednu od mjera suzbijanja negativnih privrednih posljedica nastalih usljed pandemije izazvane koronavirusom usvojilo Odluku o umanjenju visine naknade za korištenje javne površine na području općine Ilijaš u periodu od 01.04.2021. do 31.12.2021. godine.

Odlukom je određeno da se umanjuje visine naknade za korištenje javne površine na području Općine Ilijaš u periodu od 01.04.2021. do 31.12.2021. godine, i to za 60% od ukupne cijene utvrđene Odlukom o privremenom korištenju javne površine.

Odluka

Pravna i fizička lica koja u momentu donošenja ove Odluke nemaju utvrđeno Rješenje o privremenom korištenju javne površine, a istu namjeravaju koristiti, dužni su blagovremeno podnijeti zahtjev nadležnoj Službi Općine Ilijaš, a nadležna Služba se obavezuje da donese Rješenje shodno Zakonu o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo i Odluci o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš uz obavezu umanjenja naknade za 60%.

Odredbama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš definisano je da se u periodu od 15. aprila do 15. oktobra odobrava korištenje javnih površina za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata, te ukoliko ugostiteljima od strane Vlade Kantona Sarajevo bude odobren nastavak rada isti su dužni podnijeti zahtjeve za korištenje javne površine. Stranke u zahtjevu same navode period u kojem žele koristiti javnu površinu, a nadležna Služba putem Općinskog inspektora provjerava period i površinu koju ugostitelji koriste.

Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Ilijaš korištenje javne površine omogućeno je u četiri različite zone i prema zonama su definisane cijene, a one se kreću u rasponu od 6,00 KM do 2,00 KM po m2 i to: 6,00 KM (za ekstra zonu), 4,00 KM (za prvu zonu), 3,00 KM za drugu zonu i 2,00 KM za treću zonu.

Također odredbama ove Odluke pored ugostitelja obuhvaćeni su i korisnici koji javnu površinu koriste tokom 12 mjeseci, a koji su uz potrebne saglasnosti izveli radove na javnim površinama radi postavljanja kioska, slobodnostojećih otvorenih bašti, reklamnih panoa i displeja i vlasnici trgovinama koji su ispred trgovačkih radnji postavili stalke za izlaganje robe.

Odredbama ove Odluke nisu obuhvaćeni korisnici koji imaju dugovanje prema Općini Ilijaš po osnovu privremenog korištenja javne površine.

Za sva eventualna pitanja korisnici se mogu obratiti na broj telefona 033/580-669.