Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja građana i nevladinih organizacija za 2021. godinu Ispis
Autor Enisa Mešetović   
Utorak, 23 Ožu 2021 11:03

Općina Ilijaš raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja građana i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta općine Ilijaš za 2021. godinu.

Javni poziv
J A V N I P O Z I V

alt

Prijavni obrazac

alt

Zahtjevi po javnom pozivu sa prijedlogom projekta i pratećom dokumentacijom (u zatvorenoj koverti sa naznakom oblasti projekta) mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilijaš, a putem protokola Općine Ilijaš, sa krajnjih rokom 05.04.2021. godine do 15:00 sati.

LAST_UPDATED2