Home Odluke Opcinskog vijeca
Odluke Opcinskog vijeca

Poštovani građani općine Ilijaš,

Na ovom dijelu internet stranice, u narednom periodu ćete moći pregledati i download-ovati odluke Općinskog vijeća općine Ilijaš.Nacrt Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš

Na osnovu člana 2., 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 49/06, 51/09), člana 55. i 104. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 20/09) i člana 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 2/10 i 18/15), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj 15. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je:

word 
O D L U K U
o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš

pdfsmall 
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju Nacrta Odluke onazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš i stavljanja na javnu raspravu

 
Odluka o usvajanju RP Ljubnići-Ilijaš

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o usvajanju Regulacionog plana "Ljubnići-Ilijaš"

U nastavku možete preuzeti i:

pdfsmall 
Model urbanističkog rješenja

pdfsmall 
Planiranu namjenu površina

 
Odluka o provođenju RP Ljubnići-Ilijaš

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o provođenju Regulacionog plana "Ljubnići-Ilijaš"

 
Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.2. stav 4., člana 2.12., člana 2.14. i člana 2.15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), člana 7. i člana 9. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/10, 37/10 i 74/11) i člana 55. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:20/09) Općinsko vijeće Ilijaš na 18. sjednici, održanoj 29.04.2014.godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš

 

 
Odluka o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji za 2014. godinu

Na osnovu člana 3. stav 3. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Sl. novine FBiH br:42/10) i člana 55. Statuta općine Ilijaš- prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo broj: 20/09) i člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš («Službene novine Kantona Sarajevo broj: 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj 18 sjednici održanoj 29. 04. 2014. godine d o n o s i:

pdfsmall 
O D L U K U
o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2014 godinu

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL