Home Vijesti Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš PDF Ispis Email
Autor Enisa Mešetović   
Četvrtak, 04 Velj 2021 18:50

OV 04.02.2020.Druga redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog četvrtka uz prisustvo 25 vijećnika i Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, a na dnevnom redu našlo se 19 tačaka.

Nakon usvajanja dnevnog reda, vijećničkih pitanja i inicijativa te Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 1. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, prezentovana je Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2020. godinu. Nakon diskusije i detaljne analize sadržaja Informacije o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2020. godinu, uz izuzeće zavidnih rezultata rada Odjeljenja krim policije Sedme policijske uprave Ilijaš, ista je zaključkom Općinskog vijeća ocjenjena kao nepotpuna, te je kao takva odbačena. U skladu sa navedenim, zaključeno je da se u roku od 30 dana dopuni Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2020. godinu u skladu sa realnim stanjem na terenu te odgovorima na pitanja vijećnika, postavljenim tokom druge sjednice. Općinskog vijeće smatra da je nedopustiva količina izdatih kazni građanima općine Ilijaš u vezi sa kršenjem epidemioloških mjera za razliku od drugih općina u Kantonu Sarajevo.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog Odluke o davanjuslika načelnik mišljenja na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove, Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ilijaš za 2020. godinu i Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021. godinu. Nakon provedene konkursne procedure za stipendiranje učenika i studenta ustanovljeno je da je zaprimljen znatno veći broj zahtjeva za stipendiranje nadarenih učenika i studenata u odnosu na usvojeni Plan stipediranja. U skladu sa dugogodišnjom pozitivnom praksom da se stipendije dodjele svim učenicima i studentima koji ispunjavanju uslove, na sjednici je razmatran Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo navedenu Odluku, što će omogućiti da se stipendija dodjeli za 115 učenika i 172 studenta, u odnosu na prvobitni plan kojim je bilo planirano 80 učenika i 127 studenata.

Na današnjoj sjednici većinom glasova usvojenu su i Nacrti Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci" i provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Doci", kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II" Ilijaš.

Općinsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2021. godinu i Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu. Shodno Odlukama, prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu iznosi 200,00 KM/1m2 korisne stambene površine, na nivou cijene iz 2020. godine, dok prosječna konačna građevinska cijena 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš u 2021. godini iznosi 1.000,00 KM.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika i članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Anex-a Ugovora o kreditnoj liniji uz regresiranje ukupne kamatne stope (profitne marže) u 2020. godini, koje su usvojene većinom glasova vijećnika.

OV 04.02.2020.2Budući da u okviru jedinice lokalne samouprave Općine Ilijaš ne postoji Općinsko pravobranilištvo te Općina Ilijaš svake godine poslove zastupanja povjerava Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, a koji iste obavlja u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, Općinsko vijeće većinom glasova usvojilo je i Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Općinsko vijeće razmatralo je i usvojilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2021. godinu. Ovom Odlukom utvrđen je raspon cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđen Odlukom o građevinskom zemljištu i to: zona III (cijena od 80,00 do 100,00 KM po 1m2 površine); zona IV (cijena od 40,00 do 80,00 KM po 1m2 površine); zona V (cijena od 20,00 do 40,00 KM po 1m2 površine) i zona VI (cijena od 3,00 do 20,00 KM po 1m2 površine).

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br. 760/25 Srednje i Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, broj: 06/1-27-3414/20 od 22.01.2021. godine.

Na samom kraju današnje sjednice primljena je k znanju Informacija Službe Civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2020. godinu.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu Radio Ilijaš je u petak, 05.02.2021. godine u 10:00 sati.

LAST_UPDATED2
 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas914
mod_vvisit_counterJuče1962
mod_vvisit_counterOva sedmica15513
mod_vvisit_counterOvaj mjesec35007