Provjera statusa zahtjeva putem SMS usluge

Poštovani sugrađani,

Općina Ilijaš je pokrenula novi servis koji vam omogućava da izvršite provjeru statusa zahtjeva putem SMS usluge (24h nakon predaje zahtjeva).
Da bi koristili ovu uslugu potrebno je da na broj 061 225 308 pošaljete poruku sa sljedećim sadržajem:

status xxxxxxxx

gdje xxxxxxxx predstavlja broj predmeta, odnosno broj pod kojim je predmet upisan u protokolu Općine Ilijaš (npr. 06/3-32-569/10).
Ovaj broj možete dobiti na Potvrdi o prijemu prilikom predaje zahtjeva na prijemnom šalteru.

Cijena SMS poruke je u skladu sa aktuelnim cjenovnicima telekom operatera čije usluge koristite.

Zadovoljan građanin naš je prioritet!