Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Nermina Lemezan   
Petak, 30 Kol 2019 11:55

  

33.sjednicaovUz prisustvo 19 vijećnika u petak, 30. augusta 2019. godine održana je 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović. Na dnevnom redu našlo se 12 tačaka.

Na početku sjednice zamjenica kantonalnog pravobranioca Maida Šuško – Gluho prezentirala je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš za 2018. godinu, koji je potom jednoglasno i usvojen.

Potom je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. - 30.06.2019. godine. Budžet Općine Ilijaš u navedenom periodu bilježi 9.733.576,00 KM ostvarenih prihoda, što je 55 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2019. godinu.

Sa druge strane, ostvarni su izdaci u iznosu od 5.871.326,00 KM, što predstavlja 33 posto od planiranih izdataka u Budžetu za 2019. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.862.250,00 KM.

Većinom glasova je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu, prema kojoj Budžet Općine Ilijaš za 2019. godinu iznosi 17.733.700,00 KM, što u odnosu na aktuelni plan predstavlja povećanje za  0,19 posto. 

Općinski načelnik Akif Fazlić vijećnicima je pojasnio razlog izmjena i dopuna Budžeta za 2019. godinu. 

"Izmjenama i dopunama je praktično zadržan budžet koji smo usvojili u decembru prošle godine. Ovo je simboličan porast, međutim došlo je do promjena u strukturi budžeta, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. Dakle, u prihodovnoj stranici imamo neke pozicije koje se neće ostvariti kako je to bilo planirano osnovnim budžetom, ali imamo i neke pozicije koje se značajno brže ispunjavaju. Na rashodovnoj strani neke projekte koji 584525826812561245154888888888888888888kasne zbog proceduralnih razloga i projekte koji su došli uz redovne aktivnosti i saradnju sa resornim ministarstvima KS i nevladinim sektorom smo pozicionirali i procijenili da se oni mogu realizovati u toku ove godine, te smo ih pozicionirali u ovaj rebalanas. Naša je obaveza da rebalans na zakonit način prati realizaciju operativne aktivnosti predviđeen za ovu godinu", rekao je Fazlić. 

Usvojena je Odluka o davanju mišljenja na godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2019. godinu, kao i Odluka kojom se daje saglasnost na plan utroška namjenskih sredstava u iznosu od 300.000,00 KM prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u 2019. godini za izgradnju vodoopskrbnog sistema Vrutak.

Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije apartmanskog naselja "Alain" u Ljubnićima.

Vijećnici su usvojili nekoliko odluka i jedno rješenje iz imovinsko – pravne oblasti.

Na samom kraju sjednice vijećnici su primili k znanju informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za proteklih šest mjeseci 2019. godine.