Obavijest JKP "Vodostan" d.o.o Ilijaš Ispis
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 09 Srp 2015 11:06

U skladu sa članom 31. Zakona o vodama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/10) i članom 8. Uredbe o Opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/13), obavještavaju se korisnici usluge sa vodovodnih sistema kojim upravlja JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš:

- Da je zbog sušnog perioda i povećane potrošnje vode došlo do ugrožavanja vodosnabdijevanja korisnika naših usluga u Općini Ilijaš, te je neophodno vodu za piće koristiti namjenski i racionalno (samo za piće i ličnu higijenu).

Zabranjuje se svaka nenamjenska potrošnja vode (zalijevanje vrtova, okućnica, njiva, pranje automobila, pranje javnih površina, pranje bazena i sl.).
JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš će vršiti stalni nadzor i kontrolu poštivanja izdate zabrane. Protiv svih pravnih i fizičkih lica koja se ne budu pridržavala mjera štednje pokrenut će se prekršajni postupak, a istovremeno će biti isključeni sa vodovodnog sistema u skladu sa čl. 68. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i oborinskih voda.
Mole se građani da uočenu nenamjensku potrošnju prijave na brojeve telefona:

JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš 033/400-024
Komunalni inspektor Općine Ilijaš 033/580-668