Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 14 Srp 2014 12:18

opcinanacelnikDanas je u Velikoj sali Općine Ilijaš održana 21. sjednica Općinskog vijeća.
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice i Dnevnog reda, vijećnicima je prezentiran Izvještaj o procjeni šteta izazvanim poplavama i klizištima na području Općine Ilijaš u periodu od 13.05.2014.-20.05.2014. godine. U Izvještaju se navodi da je svakodnevno na osnovu Naredbe Općinskog štaba civilne zaštite od 15.05.2014 god.  bilo angažovano 15 mašina na sprječavanju izlijevanja rijeka i bujičnih potoka na stambene objekte i ostala dobra,kao i čišćenju putnih komunikacija od nanosa zemljišta uzrokovanih klizištima. U kritičnim trenutcima bilo je angažirano  5. članova Općinskog štaba i 12.  pripadnika jedinica civilne zaštite, koji su vršili  evakuaciju, zbrinjavanje ugroženih lica, dostavu hrane i lijekova.
Na svu sreću u ovom periodu nije bilo ljudskih žrtava, povrijeđenih kao ni oboljelih. Ukupno je procijenjena šteta na  1.098.517,50 KM.
Općinski načelnik obratio se viječnicima po ovoj tačci i rekao da: "Općina Ilijaš nije proglasila stanje prirodne nesreće u ovom periodu, rukovodili smo se time da je Vlada FBiH proglasila stanje prirodne nesreće, izuzev par općina u kojim je situacija bila dramatična. vijeceopcina
Zakonom je propisana metodologija izrade Izvještaja, ta metodologija je vrlo kompleksna i u potpunosti je ispoštovana. Komisija je izlazila na lice mjesta i vršila procjenu štete po zahtjevima stranaka. Procijenjena je šteta a naknadno ćemo razgovarati o tome kako obezbijediti sredstva za sanaciju štete. Do sada smo dobili donaciju Općine Centari Općine Novi Grad Sarajevo u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
Procjenu štete izazvane klizištima niko ne može dati bez geološkog elaborata, a mi imamo obećanje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da će se sanirati dva klizišta na području Općine Ilijaš i to klizište u Srednjem i u Čevljanovićima".
Ovaj Izvještaj će biti proslijeđen Kantonalnoj upravi civilne zaštite, Federalnoj upravi civilne zaštite i Vladi FBiH na dalje razmatranje.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni šteta izazvanih poplavama i klizištima na području Općine Ilijaš jednoglasno je usvojen.
Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju prodaje motornog vozila u vlasništvu Općine Ilijaš, kao i prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, kojom je definisano da se  raspiše javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi dogradnje, nadziđivanje i redizajna postojećih poslovnih prostora u skladu sa Regulacionim planom "Centar" Ilijaš. Površina građevinske parcele cca 30 m2  i  da se raspiše javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja radi izgradnje stambene zgrade kolektivnog stanovanja u skladu sa Regulacionim planom "Centar" Ilijaš. Površina građevinske parcele: 489 m2.
Na sedmoj tačci se našao prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o dodjeli stanova na korištenje i stavlja se na javnu raspravu. Odlukom o dodjeli stanova na korišćenje na području Opštine Ilijaš, uređuje se:
      - koji stanovi se dodjeljuju na korišćenje i njihova struktura,
      - lica koja imaju pravo na dodjelu stana na korišćenje,
      - redosljed prioriteta za dodjelu stanova na korišćenje,
      - uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu stana na korišćenje,
           - organi koji odlučuju o dodjeli stanova na korišćenje,   
- postupak zaštite prava podnosioca prijave kod dodjele stana na korišćenje
- druga pitanja koja se pojave u postupku dodjele stanova na korišćenje.
Odredbe ove Odluke odnose se na stanove vlasništvo Opštine Ilijaš, stanove privatizovanih preduzeća i preduzeća koja su prestala sa radom i brisana iz registra preduzeća, a koji su rješenjem nadležnog stambenog organa vraćeni na raspolaganje Općtini Ilijaš u skladu sa odredbama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
Ovaj Zaključak je dobio potrebnu većinu i stavlja se na Javnu raspravu u periodu od 15.07-15.09.2014. godine. Javna rasprava će se vršit u preduzećima, ustanovama koje imaju takve stanove u svom vlasništvu.
Zaključak kojim se daje suglasnost JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš da može izvršiti priključak na vodovodnu mrežu objekat farma za tov pilića OBRT "KALEM-S", nije dobio potrebnu većinu iako je JKP "Vodostan", dalo pozitivno mišljenje. Viječnici su smatrali da ukoliko izglasaju ovaj Zaključak mogu dovesti u pitanje vodosnadbijevanja područje MZ Lješevo i MZ Ljubiniće posebno u ljetnom periodu.
Na današnjoj sjednici usvojena su 2 prijedloga Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti.