Informacija o stanju poplava u Kantonu Sarajevo Ispis
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Subota, 17 Svi 2014 12:45

poplavaU jutarnjim satima 17. maja Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je uputio na područje općine Maglaj ekipu od 6 ljudi sa jednim velikim ĉamcem i kombi vozilom, koja će se ukljuĉiti u pružanju otklanjanju posljedica od poplava na podruĉju općine Maglaj.

Prema podacima dobivenim od Federalnog meteorološkog zavoda – Sektora

hidrologije visina vodostaja na rijeci Bosna, mjesto Reljevo danas u 08:01 sati je iznosi 303 cm i ima tendenciju opadanja, dok je na rijeci Miljacka, mjerno mjesto Ćumurija iznosio 145 cm i ima tendenciju opadanja.

Općina Ilijaš

Stanje na podruĉju općine se polako normalizuje, ali je došlo do pojave 6 novih manjih klizišta koja ne predstavljaju opasnost za objekte. Ekipe OpSl CZ su stalno na trenu i pružaju pomoć ugroženom stanovništvu.

Prema dobivenim informacijama od općinskih centara civilne zaštite, kao i od drugih

subjekata iz osmatraĉke mreže stanje na podruĉju Kantona Sarajevo uzrokovano kišnim

padavinama je bilo slijedeće:

Općina Ilidža

Stanje na podruĉju općine se normalizuje, svi vodotoci su u koritima, dok su nivoi

vodostaja u opadanju. U promet je puštena putna komunikacija Doglodi-Bojnik. Povećan je

broj klizišta, posebno na podruĉju MZ Rakovica i Blažuj. U veĉernjim satima iz

preventivnih razloga, zbog klizišta, izvršeno je izmiještanje jedne porodice iz ulice Drage

Filipovića kod rodbine. Na terenu se i dalje nalaze pripadnici CZ općine i dio službe zaštite

i spašavanja organizovane u DVD “Kenan Slinić”.

Općina Novo Sarajevo

U toku noći 16./17.5.2014. godine nadležna općinska služba je iz preventivnih razloga u ulici Zahira Panjete 348, zbog klizišta, srušila jedan dio stare kuće jer je ista  predstavljala prijetnju za kuću do nje iz koje je privremeno evakuisana jedna porodica.

U jutranjim satima 17. maja OpSl CZ prijavljeno je novo klizišta na lokalitetu Huma u blizini objekta KJKP „ViK“. Nadležna općinska služba je izašla na teren da procijene situaciju.

Općina Novi Grad

U toku noći registrovano je klizište u ulici Izeta Karšića Ĉikma br. 24. Ekipe OpSl CZ su izašle na teren kako bi procijenile stanje klizišta.

Općina Vogošća:

Tokom 16. maja i dalje se radilo na otklanjanju posljedica uzrokovnih obilnim kišnim padavinama. U Operativni centar Civilne zaštite bilo 70 poziva od kojih se njih 36 odnosilo na prijave vezane za klizanje tla (prijave novih lokacija). Inžinjer geologije Hamid Begić sa predstavnicima Službe Civilne zaštite obišao 25 lokacija prijavljenih klizišta a većina ostalih, zbog eventualno hitnog izmještanja, obišli predstavnici Službe Civilne zaštite.Ukupno do sada registrovano 60 lokacija na kojima je uoĉeno pokretanje tla.

U Vogošći održana sjednica Vlade Kantona Sarajevo sa tematikom vezane zaotklanjanje posljedica poplava i klizišta. Od 11 krava i dvoje junadi vlasnika Nijaza Halilovića ĉiji su stambeni i pomoćni objekti urušeni klizanjem tla spašeno i izmješteno 9 krava. U ruševinama ostale dvije krave i dvoje junadi.Također, spašena i zbrinuta jedna krava. Potrebna hrana za stoku.

Ulica Gornja Jošanica i (Jošaniĉki potok) još uvijek nije deblokirana od vode koja se izlijeva na putnu komunikaciju, a zbog začepljenja na mostovima i propustima koje nije moguće otvoriti. Tokom današnjeg dana nastojat će se ova putna komunikacija uspostaviti izradom novih propusta.

Uz pomoć mehanizacije BH Telekoma i firme FAD iz rijeke Ljubine izvlaĉeno oboreno drveće koje je ometalo protok vode i ugrožavalo stambene objekte.

Više od 100 građana, udruženja i kolektiva ponudilo pomoć u odjeći i hrani.

Do sada ukupno evakuisano 35 porodica sa 135 članova koji su smješteni u alternativni smještaj po hotelima.

Stanje na podruĉju ostalih općina je nepromijenjeno.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo: U izvještajnom periodu pripadnici PVJ KS imali su jednu manju intervenciju.