Održana 43. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Admir Dervišević   
Utorak, 30 Lip 2020 11:39

ov1Junska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je 30.06.2020 godine. Na početku junske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš svečanu zakletvu položila je nova vijećnica Marioneta Ilić-Jureta, koja je zamijenila kolegu Eldara Šehića (OO SDP Ilijaš).

Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, a na dnevnom redu se našlo devet tačaka.

Nakon upućenih vijećničkih pitanja i inicijativa načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić prezentovao je informacije o Prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš za 2020 godinu, uslijed epidemije COVIDA19. Načelnik je u svom obraćanju istakao da je stručna služba radila na rebalansu budžeta, u cilju ušteda sredstava, te da je ključni cilj bio zadržati sve kapitalne projekte koji su definisani kroz operativni plan i osnovni budžet. Načelnik je istakao da bi realizacijom Izmjena i dopuna budžeta u potpunosti zadržala stabilnost Budžeta, te završili započeti projekti i započeli novi. Vijećnici su podržali Prijedlog Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, koji je obrazložio načelnik Akif Fazlić. Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 14 miliona 209 hiljada i 55 KM što je umanjenje za 8,92 posto u odnosu na aktuelni Plan Budžeta za 2020. godinu.
U zavisnosti od situacije preostaje i mogućnost da se nove Izmjene i dopune Budžeta korigiraju u septembru.

Vijećnik dr. Anel Bumbulović, predstavnik Zdravstvenog savjeta Općine Ilijaš,iznio je problematiku nedostatka ljekarskog kadra s kojim se suočava Dom zdravlja Ilijaš kazavši kako su ogromne potrebe stanovništva nakon mjera zabrane za uslugama porodične medicine, a kapaciteti minimalni i reducirani na pet ljekara, koji osim u Ilijašu rade i u Podlugovima i Srednjem te su angažirani kao ispomoć u pružanju pomoći migrantima.Nastojeći riješiti ovaj gorući problem, predložen je zaključak koji su vijećnici podržali da nadležno ministarstvo i JU Dom zdravlja KS obezbijede specijalistu pulmologa i tri doktora medicine u Dom zdravlja Ilijaš.

Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1" Ilijaš i prijdlog Odluke o provođenju Regulacionog plana " Apartmansko naselje Mrakovo 1" Ilijaš.

Općinsko vijeće podržalo je Prijedlog Odluke o usvajanju „Lokalnog akcionog plana za djecu Općine Ilijaš za period 2020 -2022. godina“ koji je obrazložila pomoćnica načelnika Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić.
"Svrha izrade ovog dokumenta je pokretanje kontinuiranih aktivnosti radi provođenja UN konvencije o pravima djeteta. Nosioci aktivnosti izrade lokalnih akcionih planova su multisektorske Grupe za dobrobit djece koje je osnovao World Vision BiH, koje okupljaju sve javne ustanove relevantne za zaštitu djece, nevladine organizacije, kao i predstavnike lokalne samouprave i vjerskih zajednica.Akcioni plan sadrži mjere i aktivnosti koje trebaju da poduzmu lokalne vlasti i organizacije kako bi se osigurali dobri uslovi odrastanja i funkcionisanja u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, sigurnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, te životnog standarda i sportskih i kulturnih sadržaja"-istakla je Sanja Zagorac-Jozić.

Općinsko vijeće podržalo je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana " Apartmansko naselje Paljevo" Gornji Malešići.

I ostale tačke, zastupljene dnevnim redom ove sjednice a tiču se usvajanja i realizacije regulacionih planova, dobile su vijećničku podršku.

LAST_UPDATED2