JAVNI POZIV Ispis
Autor Admir Dervišević   
Četvrtak, 14 Svi 2020 13:32

Javnim pozivom od 11.05.2020. godine Općinski sud Sarajevo najavio je uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za K.O. Gajevi, Homar i Kamenica.
Navedenim javnim pozivom pozvane su sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u navedenim katastarskim općinama da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
Najavljena uspostava i zamjena zemljišne knjige predstavlja završnu fazu Projekta registracije nekretnina za ove tri katastarske općine.
Početna faza odnosila se na izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid što je općina Ilijaš u potpunosti samostalno provela. Uspješnost i ispravnost postupka izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid potvrdila je za to nadležna Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove koja je u oktobru 2019. godine proglasila novi premjer za navedene katastarske općine. Nakon toga uslijedila je faza sistematskog usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige koja je također uspješno provedena i Prijavni listovi nastali kao rezultat tog sistematskog usklađivanja u aprilu 2020. godine dostavljeni su na dalje postupanje nadležnom Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.
Temeljem dostavljenih Prijavnih listova, a u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, nadležni Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu provodit će sljedeću fazu Projekta u kojoj će putem uspostave – zamjene Zemljišne knjige svim zainteresovanim licima biti omogućeno da prijave svoja prava za koja smatraju da ih imaju na određenim nekretninama. Zbog nezavisnosti održavanja podataka katastra i zemljišne knjige veliki je broj korisnika - posjednika nekretnina koji nisu upisani kao vlasnici istih u Zemljišnu knjigu i obrnuto.U takvim slučajevima, uz dostavljanje valjanog pravnog osnova ili kroz postupak dokazivanja prava, omogućit će se upis prava onima koji kao takvi nisu upisani. Bitno je napomenuti da se projekat uspostave i zamjene zemljišne knjige provode u potpunosti besplatno, za razliku od ranijih uspostava novih zemljišnoknjižnih uložaka koji su koštali od 800,00 do 1.000,00 KM .
Objavljivanje Javnog poziva i pružanje mogućnosti da bez velikih troškova korisnici – posjednici nekretnina mogu ostvariti pravo vlasništva u zemljišnoj knjizi prema podacima novog premjera je upravo i cilj provedbe samog postupka izlaganja podataka na javni uvid. Uzimajući u obzir da je većina nekretnina upisanih u K.O. Gajevi, Homar i Kamenica u suvlasničkom odnosu, sa gotovo uvijek velikim brojem suvlasnika, da se kroz postupak izlaganja podataka na javni uvid ažuriralo kompletno stanje posjeda na istim, da je na području navedenih katastarskih općina stupio na snagu novi premjer, da su postupci uspostave prava kod Općinskog suda Sarajevo besplatni, odnosno da se za iste ne plaćaju sudske takse jasno je o koliko vrijednom projektu se radi.
Općina Ilijaš čvrstog je opredjeljenja da nastavi i dalje sa projektima koji su vezani za zemljišnoknjižnu administraciju što dokazuje i započetim postupcima izlaganja podataka na području drugih katastarskih općina. Uređen i ažuriran podatak o nekretnini, sa evidentiranim stvarnim korisnikom iste na terenu, sa usklađenim podacima u katastru i zemljišnoj knjizi jedan je od najbitnijih preduslova za bilo koji vid napretka. Međutim, da bi se ovaj projekat što efikasnije realizovao moramo svi dati svoj doprinos. Dakle, na nama je svima da na vrijeme izvršimo provjere podataka o svojim nekretninama i iskoristimo ovaj projekat za konačno rješavanje svih otvorenih pitanja na istim.

LAST_UPDATED2