Delegacije Vlade KS i KO SDA Sarajevo posjetile Općinu Ilijaš.Dogovoren nastavak započetih projekata Ispis
Autor Admir Dervišević   
Četvrtak, 14 Svi 2020 07:46

sda

Sastanak članova Vlade Kantona Sarajevo i zastupnika u Skupštini KS sa predstavnicima Općine Ilijaš, upriličen je jučer u sali Općinskog vijeća. Cilj sastanka je upoznavanje resornih ministara u Vladi KS sa stanjem implementacije kapitalnih projekata i drugih potreba i izazova sa kojima se općina Ilijaš suočava. Mahir Dević, šef kluba SDA u Skupštini Kantona Sarajevo istakao je ovu posjetu kao plansku aktivnost koju provodi KO SDA KS a u kojoj se sagledavaju svi kapitalni projekti, budžetski izdaci koji su planirani prema općinama na bazi budžeta koje su usvojila općinska vijeća i na bazi trenutne finansijske situacije koja je uzrokovana panedemijom korona virusa.

„Prestruktuiramo projekte. Ono što je dobro za građane općine Ilijaš jeste to da ni jedan planirani projekat u Budžetu KS nije izbačen kroz rebalans. Sve aktivnosti važne za nastavak izgradnje stadiona, izgradnju regionalne ceste od Malešića do Starog Ilijaša, nastavak izgradnje vodovoda Vrutak, pomoć boračkoj populaciji, nastavak izgradnje cesta, obnova komunalne infrastrukture, nastavit će se realizirati. Ovo je sinhronizacija kantonalne vlasti sa općinskom da se ubrzaju svi ti projekti jer je plan da se putem velikih investicionih projekata saniraju posljedice ekonomske krize. Sektor ugostiteljstva i trgovina će se vrlo brzo oporaviti. Privredne grane podrazumijevaju jednu ozbiljniju investicijsku fazu i mi to moramo sa nivoa kantona i općina pomoći da bismo što manje osjetili posljedice koje dolaze kao nuspojava korona virusa. Ekonomija KS je motor cijele države“, istakao je Dević.

sda 2

Jasmin Halebić, ministar finansija u Vladi KS kazao je da je ova posjeta važna kako bi se u praktičnom smislu vidjelo koji projekti se odnosi na općinu Ilijaš što se tiče kapitalnih investicija i kako uskladiti dinamiku obezbjeđivanja finansijskih srestava.
„U protekla dva mjeseca, u KS imali smo otežano punjenje Budžeta. To se odnosi na period polovine mjeseca marta i april a mjesec maj smo predvidjeli rebalansom Budžeta i sveli ga na jednu realnu osnovu, da bi se rashodi do kraja godine mogli isfinansirati. Također, u Budžetu smo pripremili i jedan investicioni paket u iznosu od oko 30 miliona KM, kojim bismo praktično nadomjestili budžetske prihode koji će evidentno u toku godine biti naplaćeni u manjoj mjeri. Na taj način pokušavamo da održimo tempo razvoja u KS koji je prethodnih godina bio na značajnom i zavidnom nivou“, kazao je ministar Halebić.

Predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Fikret Prevljak istakao je važnost evidentiranja značajnih projekata za koje treba interventno djelovati a u konačnici za dobrobit građana općine Ilijaš.
„Prvo smo došli u Ilijaš sa ministrima u Vladi KS. Naša ideja je da evidentiramo značajne projekte u svakoj općini za koje je potrebno interventno djelovati. Cilj nam je dati podršku načelniku općine Ilijaš koja je u ekspanziji, koja se gradi i koja je na usluzi građanima. Sve ono što budemo mogli da učinimo za građane općine Ilijaš, mi ćemo to da uradimo na ministrima u Vladi KS“, kazao je Prevljak.

Načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić ovaj sastanak je ocijenio vrlo efikasnim s obzirom na to da je usvojen rebalans Budžeta KS te da slijedi njegova operacionalizacija.

„Dakle donosimo operativne planove i provodimo procedure. Želim javno pohvaliti rad Vlade KS, prije svega ministarstva na koja se naslanjaju općine. Već smo zaključili sporazume i definisali projekte i stvorili poreduslove da pokrenemo procedure javnih nabavki. To smo već uradili sa Ministartvom komunalne privrede i Ministarstvom privrede. Dogovorili smo da u narednih sedam dana napravimo sastanak sa ministarstvom saobraćaja i Direkcijom za ceste KS i da konačno definiramo operativni plan realizacije projekata iz sfere saobraćajne infrastrukture za ovu godinu. Dogovoren je nastavak izgradnje Gradskog stadiona. Ono što je proizašlo kao zaključak sa ovog sastanka jeste to da se Vlada uključi u nabavku sanitetskog vozila za Dom zdravlja općine Ilijaš i rješavanje kadrovskog jačanja u smislu medicinskog osoblja odnosno broja timova porodične medicine“, kazao je načelnik Fazlić.
U narednom periodu delegacija Vlade KS, na inicijativu KO SDA Sarajevo upriličit će posjete i drugim općinama u KS.

LAST_UPDATED2