Najava 33. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 26 Kol 2019 10:53

 

31.sjednicaOV 2U petak, 30. augusta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati planirana je 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 32. sjednice;

3. Izještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.2019-30.06.2019. godine;

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu;

6. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumsko privredne osnove za privatne šume na području Općine Ilijaš;

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma;

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Banovac";

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi" za lokalitet "1" i "2";

10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije "Apartmansko naselje Alain" Ljubnići;

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raskid ugovora;

12. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi;

13. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1039/3);

14. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, broj: 06/1-31-3734/18 od 26.06.2019. godine;

15. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Ilijaš za proteklih šest mjeseci 2019. godine.

LAST_UPDATED2