Zabrana održavanja sportskih i kulturnih manifestacija u periodu od 8. do 11. jula 2019. godine Ispis
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 09 Srp 2019 06:52

 

cvijet-srebrenice-2Na osnovu člana 107. Statuta Općine Ilijaš-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/09 i 46/18), općinski načelnik donosi: ODLUKU O ZABRANI ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA KOJE NISU PRIMJERENE MANIFESTACIJI „DANI SJEĆANJA-SREBRENICA 11. JULI 1995. GODINE“

Član 1.
Zabranjuju se sve sportske i kulturne manifestacije u periodu od 08.07.2019. do 11.07.2019. godine na teritoriji općine Ilijaš, a koje nisu primjerene Manifestaciji “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”.

Član 2.
Medijske kuće, organizatori kulturno- umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Općine Ilijaš, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti i Danima sjećanja- Srebrenica 11.Juli 1995. godine.

Član 3.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se: JAVNA USTANOVA “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” ILIJAŠ, a koja se obavezuje da oglasi ovu Odluku i da umjesto zabavne i narodne muzike emituje muziku i emisije prikladne danu žalosti; Obrazovne ustanove na području Općine Ilijaš (osnovne i srednje škole); Policijska stanica Ilijaš.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj poloći Općine.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljna stranka ima pravo Prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana prijema.

LAST_UPDATED2