Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 29 Svi 2019 12:51

 

31.sjednicaOV 1Majska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede uz prisustvo 23 vijećnika i sa 10 tačaka dnevnog reda. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović.

Podnesena su brojna pitanja i inicijative, a inicijativa dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Alena Haskovića o nužnosti rekonstrukcije glavne autobuske stanice u Ilijašu pretočena je u zaključak koji će se uputiti kompaniji Centotrans Eurolines te tražiti da u narednom periodu ova kompanija iznađe način za modernizaciju i renoviranje glavnog autobuskog stajališta u Ilijašu, a sve u skladu sa postojećim i budućim izmijenama regulacionog plana.

Vijećnici su primili k znanju Informacije iz oblasti šumarstva na području općine Ilijaš za proteklu godinu.

Primljena je k znaju i Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 1. januara do 31. marta ove godine.

Budžet Općine Ilijaš u ovom periodu bilježi 5.852.383,00 KM ostvarenih prihoda, što je 33 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2019. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 2.386.424,00 KM, što predstavlja 13 posto od planiranih izdataka u Budžetu za ovu godinu. Prema tome ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 3.465.959,00 KM.

Većinom glasova usvojena je Odluka kojom se potvrđuju rezultati izbora, održanih 19. maja, za predsjednike i članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš.
 
Jednoglasno je usvojena Odluka kojom se JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš povjerava na upravljanje i korištenje objekat Filtersko postrojenje Sokolina u 31.sjednicaOV 2Srednjem, a koje se sastoji od filterske stanice, taložnika, prostora za filterske jedinice i opremu, komandne sobe, prostora za hemikalije i taložnika otpadne vode, ukupnog kapaciteta postrojenja 15 litara u sekundi.

Usvojena je Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području općine Ilijaš. Ovom Odlukom utvrđuju se posebni uslovi za postavljanje kioska, slobodnostojećih otvorenih bašti, reklamnih panoa i displeja. Također se utvrđuju i zone javnih površina, visina naknade, način naplate, mjere za sigurnu i efikasnu naplatu naknade i zaštita javnih površina.

Imajući u vidu činjenicu da je u svim zonama na području Općine Ilijaš došlo do otvaranja niza poslovnih i ugostiteljskih objekata, što dovodi do povećanja interesa za korištenjem javnih površina za različite sadržaje, pokazalo se neophodnim usvojiti novu Odluku kojom će se detaljno regulisati uslovi i način privremenog korištenja javnih površina, poslovi prvostepenog upravnog rješavanja iz oblasti urbanizma i komunalnih djelatnosti, naknada za korištenje javne površina i druga pitanja kojim se utvrđuju javne površine koje se mogu privremeno koristiti.

Visina naknade za plaćanje po osnovu privremneog korištenja javnih površina u odnosu na prethodnu Odluku u svim zonama ostala je ista.

Usvojena je Odluka kojom se definiše prijedlog školskih područja za svaku javnu ustanovu, osnovnu školu na području općine Ilijaš, na osnovu kojeg će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrditi školsko područje za svaku ustanovu, školu.

Na samom kraju sjednice usvojeno je Rješenje kojim se sa dužnosti člana Drugostepene stručne komisije razrješuje Vesna Stanišić, a imenuje novi član Elemin Bešlija.

LAST_UPDATED2