Obavijest za korisnike prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području KS Ispis
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 29 Svi 2019 10:36

Obavještavaju se korisnici prava  na  besplatnu  vožnju u  javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo, koji pravo ostvaruju  u skladu s odredbama  Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine  ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 45/12- Prečišćeni tekst, 26/14 , 46/17 i 18/19) da se provodi postupak revizije dosadašnjih korisnika prava, a koja je propisana Instrukcijom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo o  provođenju  Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja  Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja  prava na besplatnu vožnju u javnom  gradskom saobraćaju  na području Kantona Sarajevo broj: 06-02-19333/19 od 17.05.2019. godine.

U cilju dokazivanja  ispunjavanja uslova za ostvarivanja gore navedenog prava korisnicu su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerena  fotokopija lične karte;
2. Ovjerena CIPS-ova  prijava boravka;
3. Ovjerena Izjava o izabranom Javnom prevozniku;
4. Izjava da će podnosilac zahtjeva  prijaviti svaku promjenu koja utiče na ostvarivanje prva  na besplatnu  vožnju u  javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo, te ukoliko se utvrdi suprotno  vratiti uplaćena sredstva.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u Službu za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, ul. Ivana Franje Jukića  br.2., 71380 Ilijaš u roku 15 dana.

 

Obavijest za korisnike prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području KS

 

LAST_UPDATED2