Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 25 Pro 2017 11:28
12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 007U četvrtak, 28. decembra 2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 15. (petnaesta) sjedinica Općinskog vijeća Ilijaš. 
 
Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke: 
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 14. sjednice
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018. godinu
4. Prijedlog Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu 
6. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove za ŠGP "Gornjebosansko"-dio i ŠGP "Bistričko"-dio u 2018. godini
8. Prijedlog Odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva
9. Nacrt Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš 
10. Nacrt Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. godine
11. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića Gaj" 
b) provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića Gaj"
12. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2"-Ilijaš
b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2"-Ilijaš
13. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu
14. Prijedlog Odluke o usvajanju "Strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018-2022."
15. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) broj: 06/1-31-2731/17
b) broj: 06/1-31-2864/17
16. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja
17. Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2017. godinu.