Javni poziv za finansiranje udruženja građana i nevladinih organizacija Ispis
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 14 Pro 2017 14:15

JavniPozivOpćina Ilijaš otvorila je 14. decembra 2017. godine Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja građana i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje i sufinansiranje iz Budžeta Općine za 2018. godinu.

Pozivaju se udruženja građana i nevladine organizacije koje okupljaju boračku populaciju, udruženja iz oblasti kulture, sportska i omladinska udruženja registrovana u skladu sa važećim propisima na području općine Ilijaš da podnesu zahtjeve za finansiranje projekata.

Prijavni obrasci za prijedlog projekta nalaze se u PDF formatu na web stranice Općine Ilijaš.

Zahtjevi po javnom pozivu sa prijedlogom projekta i pratećom dokumentacijom (u zatvorenoj koverti sa naznakom oblasti projekta) mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja na općinskoj web stranici (do 29. decembra 2017. godine do 16,00 sati), a putem protokola Općine Ilijaš.

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće se uzeti u razmatranje.