Sljedeće sedmice polaganje eksterne mature Ispis
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Srijeda, 11 Lip 2014 09:12

eksternaUčenici koji su uspješno završili deveti razred osnovne škole u idući ponedjeljak, utorak i srijedu pristupit će polaganju eksterne mature.

U ponedjeljak učenici pristupaju polaganju bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti sa početkom u 10 sati, a u 12 sati fizike.

Za utorak je planirano polaganje matematike u devet sati, u 11 historije, u 13 geografije, a u 14 sati informatike, dok će u srijedu u devet sati biti ispiti iz prvog stranog jezika, u 11 biologije, te u 13 sati hemije.

Popravni ispiti

- Matura se polaže u 65 osnovnih škola i svi učenici koji su uspješno završili deveti razred moći će pristupiti polaganju. Ove godine imamo 4.567 učenika koji su raspoređeni u 209 odjeljenja, s tim da očekujemo dolazak i velikog broja učenika iz drugih kantona i država. Mi smo odredili sedam osnovnih škola u kojima će ovi učenici moći polagati maturu. Učenici koji su pali iz jednog predmeta ove sedmice polagat će popravni ispit i ako ga polože, moći će pristupiti polaganju eksterne mature. Oni koji su, nažalost, pali iz dva predmeta moraju čekati august. Molimo učenike da ne kasne na polaganje mature kako bi imali što više vremena, jer je 90 minuta predviđeno za polaganje svakog predmeta. Učenicima želimo svu sreću, da osvoje što više bodova koji bi im olakšali upis u željenu školu, pojasnila je Lamija Husić, stručna savjetnica u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS-a.

Rezultati

Husić ističe da su škole dužne svaki dan polaganja ispita najkasnije do 19 sati objaviti rezultate tog dana, a konačni rezultati će biti postavljeni u četvrtak, 19. juna. Također, u četvrtak će, navodi ona, biti objavljen i prvi konkursni rok za upis učenika u srednje škole.

Prijem dokumenata će se vršiti do 3. jula, a rezultati upisa bit će objavljeni 4. jula. Učenici koji se ne uspiju upisati u prvom roku, moći će to uraditi u drugom, koji je predviđen od 9. do 11. jula. Konačni rezultati upisa objavit će se 12. jula. Vlada KS-a donijela je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade plan upisa učenika u prvi razred  srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini.
U skladu sa usvojenim planom, u 192 odjeljenja moći će se upisati 4.650 učenika.

Izvor : Oslobođenje