Informacija o ekploataciji šume na području općine Ilijaš Ispis
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Petak, 30 Svi 2014 12:52

sumebihNa području općine Ilijaš Sarajevo-šume eksploatišu 46 posto ukupnog šumskog fonda KS-a, potvrdio je i Nevres Alispahić, izvršni direktor Oblasti za šumarstvo u Informaciji koja je prezentirana Općinskom vijeću Ilijaš.

Vijećnici su dali saglasnost na Odluku, kojima će se ekploatacija šume nastaviti u ovoj godini, a vršit će je ŠPP “Gornjebosansko”.

Ono što građani najviše traže je da se dio dobiti vrati u lokalnu zajednicu u kojoj se vrši eksploatacija i da se više ulaže u sanaciju i popravku puteva koji su, posebno u zonama ekploatacije, u velikoj mjeri uništeni ili oštećeni. Bitno je i da se ulaže u zaštitu i liječenje biljaka, te naravno pošumljavanje.

U 2013. godini nije bilo značajnijeg ulaganja u lokalnu infrastrukturu osim redovnog zimskog i ljetnog održavanja puteva i rekonstrukcije pojedinih putnih pravaca za što je utrošeno 113.300,46 KM.

Vijećnik Besim Gljiva iz Stranke za Srednje naglašava da je šume sve manje i to je vidljivo golim okom, uprkos tme što su sve nelegalne jedinice za sječu šume-pilane, koje su smatrane glavnim razlogom enormne sječe i nestanka ovog prirodnog resursa, zatvorene.

Planirani doprinosi za korištenje drvne mase na području općine Ilijaš , po osnovu kantonalnog Zakona o šumama, iznose za Budžet Općine Ilijaš pet posto, te jedan posto za Budžet Kantona Sarajevo, što je u ovoj godini za Ilijaš 203.264 KM, a za KS 40. 653 KM.

Najavljeno je da će se nastojati isplaćivati ti doprinosi redovnije u punom iznosu u 2014. godini jer to ranijih godina nije bio slučaj. Ove će se godine i više ulagati – tako je za biološke investicije na ŠGP “Gornjebosansko” za pošumljavanje, okopavanje, čišćenje kultura, prorjede i njegu prirodnog podmlatka planiran iznos od 159.553 KM. Za zaštitu šuma od požara planirano je 24.500 KM, za zaštitu od štetnih insekata 37.808 KM. Za izgradnju i održavanje traktorskih i kamionskh puteva planirana su sredstva od 497. 830 KM.

Općinski načelnik Akif fazlić predložio je zaključak , da se od 2015. godine obavežu „Sarajevo-šume“ da naprave desetogodišnji plan upravljanja i korištenja šumskog bogatstva (šumsko-privredna osnova) o kojem će se izjašnjavati Općinsko vijeće jer više neće više davati saglasnost samo na jednogodišnji plan