Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina Ispis
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Petak, 04 Tra 2014 10:50

deminiranje-BiHNizom prigodnih sadržaja danas će širom svijeta biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv mina -  4. april, koji je ujedno i prilika za animiranje javnosti o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) te o značaju protuminskog djelovanja.

Posebno je to značajno za Bosnu i Hercegovinu koja se već dugi niz godina suočava s problemom mina zaostalih nakon ratnih dejstava.

Ilijaš je i dalje najzagađenija općina minama u Kantonu Sarajevo. Svake godine izvode se projekti deminiranja u saradnji sa Intersosom, BH Macom , Oružanim snagama i uz pomoć nekih drugih humanitarnih organizacija. Kako je potvrdio pomoćnik načelnika u Službi za civilnu zaštitu općine Ilijaš Zdravko Barić ove godine planiran je nastavak već započetih projekata deminiranja.

-Nastavljen je projekat u Lješevu- Staro selo da se deminira, a u izgledu je i nastavak projekata deminiranja za područje Solakovića-Vrblje i Vrblje 1. Preostalo je u ovoj sezoni da se deminira I područje između Sovrla- granica između Župče i Mrakova jer su pronađeni zaostaci NUS-a i MES-a. Trenutno radimo da projekti sa liste prioriteta uđu u fazu realizacije, a nalaze se na teritoriji Crne Rijeke, Moševića. Također, projekat uz groblje Desava u naselju Stupe u Srednjem treba se nastaviti u ovoj godini, naglasio je Barić.

Mogućnosti lokalne zajednice kada su u pitanju skupi procesi deminiranja su skromne. Općina Ilijaš za te svrhe izdvaja godišnje od pet do 10 hiljada KM, a za sve ostalo potrebno je tražiti donatorska sredstva.

Direktor BHMAC-a Dušan Gavran kazao je da se u Bosni i Hercegovini, Međunarodni dan borbe protiv mina obilježava tradicionalno, već devetu godinu zaredom.

- Ove godine Dan borbe protiv mina se obilježava s porukom “Korak više za sigurno okruženje, za razvoj i prosperitet BiH na putu ka Evropskoj uniji“ - ističe Gavran.
Podsjeća da se BiH, nažalost, i 19 godina nakon okončanja ratnih djejstava suočava s veoma izraženim problemom minske kontaminiranosti, te da trenutna minski sumnjiva površina iznosi 1.215 kilometara kvadratnih, ili 2,4 posto ukupne površine zemlje što nas svrstava u red najugroženijih zemalja u svijetu.

O ozbiljnosti ovog problema svjedoče podaci BHMAC-a prema kojima je u postartnom periodu u BiH od mina stradalo 1.725 građana, od kojih 599 smrtno. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja stradalo je 114 deminera, od kojih 46  smrtno. Nažalost, samo u 2014. godini do danas je stradalo 11 građana, od kojih tri smrtno.

Radi ubrzavanja protuminskog djelovanja u zemlji BHMAC u 2013. godini razvio je nove metode tretiranja kontaminirane povšine, koje će se primjenjivati u okviru implementacije pilot- projekta "Land release" 2014. godine, koji finansira Evropska unija iz IPA-izvora.

- Predviđeno je da se do kraja kalendarske godine, primjenom novih metoda, prevashodno ciljanim tehničkim izviđanjem, građanima na upotrebu vrati oko 70 kilometara kvadratnih kontaminirane površine u 23 opštine Bosne i Hercegovine - pojašnjava Gavran.

Iz BHMAC-a upozoravaju i apeliraju na stanovništvo Bosne i Hercegovine da ne ulazi u obilježena minska polja, jer se tako dovode u direktnu opasnost.

Također, pozivaju stanovništvo da ne uklanja minske oznake s terena, jer time čine kažnjivo djelo koje je ravno postavljanju novih minskih polja.

Analizom podataka kojima raspolaže Centar za uklanjanje mina u BiH utvrđeno je da se najveći broj stradanja dešava u proljeće i jesen kada su u toku poljoprivredni radovi kao i nelegalna sječa ogrjevnog drveta u minski obilježenim područjima.

Pored prikupljanja ogrjevnog drveta i poljoprivrednih radova, jedan od najvećih uzroka stradanja zadnjih godina je i sakupljanje sekundarnih sirovina u minskim poljima.

Procjenjuje da se u minskim poljima širom BiH (9.416 sumnjivih mikrolokacija) nalazi još oko 120.000 mina, te da je njima  ugroženo oko 540.000 građana, ili 15 posto ukupnog broja stanovnika.