Potpisan Ugovor o finansiranju izgradnje zelenih otoka Ispis
Autor Adha Masnopita   
Petak, 04 Tra 2014 08:37

Dana, 03.04.2014. godine Općinski načelnik g. Akif Fazlić je potpisao Ugovor sa Švedskom međunarodnom agencijom za razvoj, SIDA, koji se odnosi na izgradnju zelenih otoka u mjesnim zajednicama za prikupljanje otpada za reciklažu. Ugovorom je planirana izgradnja zelenih otoka, nabavka jednog vozila za odvoz čvrstog otpada i 100 kontejnera.
Ukupna vrijednost projekta je 137.200,00 EURA, od čega će SIDA finansirati 109.200,00 EURA a Općina Ilijaš 28.000,00 EURA.
Realizacija Projekta planirana je u dvije faze:
I faza podrazumijeva izgradnju 20 zelenih otoka u mjesnim zajednicama: Ilijaš-Grad, Stari Ilijaš, Luka, Lješevo, Ljubinići, Malešići, Mrakovo, Misoča i Podlugovi i planirana je u 2014. godini, a drugom fazom je predviđena izgradnja zelenih otoka na lokacijama mjesnih zajednica:  Dragoradi, Gajevi, Kamenica, Ljubina i Srednje i realizacija je predviđena u 2016. godini.
Izgradnjom zelenih otoka stvorit će se preduslovi za izgradnju komunalne infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom, proširiti područje organizovanog prikupljanja kućnog otpada, unaprijediti sistem za iskorištavanje otpada i stvoriti uslovi za odvojeno prikupljanje otpada.

Zeleni otoci će se graditi na javnim površinama u općinskoj svojini, u neposrednoj blizini društvenih domova ili drugim pogodnim lokacijama koje utvrdi Radna grupa.
Na zelenim otocima za razvrstavanje otpada, bit će postavljeno po 5 namjenskih  kontejnera i to za: suhi papir i karton, metal, staklo i plastiku za recikliranje i kontejner za mješani otpad.
Prikupljanje i odvoz reciklažnog otpad sa zelenih otoka vršit će se tipiziranim vozilom namjenjenim za odvoz reciklažnog otpada, ova vrsta otpada će se odvoziti do najbližeg reciklažnog dvorišta ili otkupnog mjesta. Mješani komunalni otpad će se odvoziti već uspostavljenim sistemom prikupljanja i odvoza a odlagati će se na sanitarnu deponiju „Smiljevići“.

Cilj ovog Projekta nije samo prikupljanje otpada, nego i razvijanje ekološke svijesti o potrebi reciklaže.
Općina Ilijaš će u toku realizacije Projekta, provesti informativnu kampanju kako bi se stanovništvo naše općine na najbolji način upoznalo sa postupkom i značajem odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i reciklaže. Akcenat se stavlja na edukaciju najmlađih, tako da će učenici škola s područja Općine Ilijaš biti uključeni u edukativne projekte.
Na ovaj način Općina Ilijaš će  se pridružiti općinama u kojim u kojim se uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja