Potpisan Ugovor o angažmanu logopeda za Osnovne škole u Ilijašu Ispis
Autor Adha Masnopita   
Petak, 07 Ožu 2014 10:17

logopedopDanas je u Kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovor o realizaciji projekta slušne i govorno- jezičke  rehabilitacije učenika osnovnih škola općine Ilijaš, između Općinskog načelnika g. Fazlić Akifa i SOS DJEČIJEG SELA BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Sarajevu, kojeg zastupa direktor Programa SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine gosp. Azemina Vuković.SAM 1487

SOS DJEČIJE SELO BOSNE I HERCEGOVINE, SOS Društveni centar “Hermann Gmeiner će u drugom polugodištu školske 2013/2014. godine u  JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš i područnim školama Misoča, Bioča i Malešići provoditi slijedeće aktivnosti:
- Izrada individualnog programa rehabilitacije 
- Vježbe za razvoj slušne percepcije
- Vježbe za razvoj oralno-glasovnog govora
- Vježbe za razvoj jezika


- Vježbe za razvoj čitanja i pisanja
- Slušne i govorno-jezičke vježbe djece sa teškoćama sluha i govora
- Podršku u savladavanju nastavnih jedinica
- Konsultacije i edukacije nastavnika
- Savjetovanje i educiranje roditelja djece
- Testiranje učenika JU OŠ
- Saradnja sa institucijama nadležnim za edukaciju, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu ove   populacije,
- Internacionalna saradnja sa stručnjacima za rehabilitaciju slušanja i govora
- Stručno usavršavanje stručnjaka za rad sa djecom s teškoćama u razvoju.

 

U istom vremenskom periodu  izvršiti će se testiranje učenika JU OŠ "Podlugovi" sa područnim školama Lješevo i Ljubnići i učenika JU OŠ "Srednje" sa područnim školama Gajevi, Dragoradi i Kamenica, te utvrditi ukupan broj učenika koji trebaju govorno-jezički tretman, te iste ove aktivnosti provesti u prvom polugodištu školske 2014/2015. godine u  JU OŠ "Podlugovi" sa područnim školama Lješevo i Ljubnići i u JU OŠ "Srednje" sa područnim školama Gajevi, Dragoradi i Kamenica.
Ovaj Projekat će finansirati Općina Ilijaš u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM.
Općinski načelnik je istakao da je "ovaj projekat planiran budžetom i programskim aktivnostima općine, i sretan sam što danas potpisujem ovaj ugovor za našu djecu, koji će im pomoći u ublažavanju govorno-jezičkih poteškoća a samim tim će im omogućiti kvalitetnije obrazovanje".
Direktorica SOS Dječijeg sela je istakla značaj ovog problema kao i činjenicu da "svako dijete treba da ima iste mogućnosti.
Mi ćemo snimiti potrebe djece, izvršiti testiranje učenika I razreda kao i djece koja će u septembru upisati I razred, a Programom ćemo obuhvatiti i učenike koje preporuči pedagog škole a koji imaju poteškoće u govoru. Cijenimo da će se ovaj Projekat razvijati u budućnosti i da će sva djeca dobiti govorno-jezičku rehabilitaciju, te se zahvaljujemo Općinskom načelniku na podršci i doprinosu u rješavanju ovog problema".
Direktor Osnovne škole "Srednje" g. Refik Kurtović zahvalio se Općinskom načelniku koji u saradnji sa Službom za društvene djelatnosti radi na ovom Projektu i koji je samo jedan u nizu kako za unaprjeđenje kako odgojno-obrazovnog rada tako i cijele lokalne zajednice. Istakao je da će ovaj Projekat znatno olakšati učenicima koji su geografski udaljeni a imaju ove probleme".
Direktor Osnovne škole "Hašim Spahić" g. Mirsad Kustura je istakao da Osnovna škola "Hašim Spahić" već četvrtu godinu ima izvanrednu saradnju sa SOS dječijim selom. Ovom prilikom se također zahvalio Općinskom načelniku što je prepoznao potrebu nastavka saradnje sa logopedom.


 

LAST_UPDATED2