Sutra javni pozivi za Programe sufinansiranja zapošljavanja Ispis
Nedjelja, 12 Sij 2014 12:40

Programe sufinansiranja zapošljavanja “800+”, te obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo kao i sufinansiranja srednjoškolskog obrazovanja nezaposlenih prezentirali su ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Muamer Bandić i direktor Službe za zapošljavanje KS Igor Kamočaji povodom početka njihove realizacije u Kantonu Sarajevo.

U pitanju su dva značajna programa iz oblasti zapošljavanja koje će realizirati pomenuto Ministarstvo, Služba te poslodavci i nezaposlene osobe koje za ove programe iskažu interes.

Kako je pojasnio ministar Bandić, cilj programa sufinansiranja zapošljavanja “800+” je zapošljavanje 800 osoba sa evidencije nezaposlenih koje imaju radno iskustvo duže od šest mjeseci, a koje pripadaju kategorijama „socijalno isključenih“.

„Programom zapošljavanja će biti obhvaćeni nezaposleni roditelji djece sa invaliditetom sa najmanje 80 posto invalidnosti, žrtve nasilja u porodici, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, roditelji odnosno staratelji djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak, osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju i osobe s invaliditetom, žene, povratnici u Kanton Sarajevo, osobe iz domaćinstava u kojima nijedan član nije zaposlen, te demobilisani borci i članovi njihovih porodica“, precizirao je ministar te dodao da su za realizaciju navedenog programa i planiranih mjera osigurana sredstva u iznosu od 2.880.000,00 KM. Naglasio je da će Služba za zapošljavanje refundirati sredstva u iznosu od 600,00 KM mjesečno za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa po novouposlenoj osobi poslodavcima koji se prijave na javni poziv za učešće u ovom programu.

Drugi Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje njihovog srednjoškolskog obrazovanja, prema riječima direktora Kamočajija, ima za cilj da obuči, prekvalifikuje i dokvalifikuje nezaposlene osobe i tako osigura preduvjete za sticanje njihovog srednjoškolskog obrazovanja, odnosno sticanje novih znanja i vještina kod ovih osoba, kako bi poboljšale svoje mogućnosti za pronalazak zaposlenja.

„Za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 KM za najmanje 40 nezaposlenih osoba. Obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija, kao i naknadno srednjoškolsko obrazovanje može se vršiti isključivo u ustanovama, centrima za obuku ili drugim organizacijama koje su registrirane za ovu vrstu djelatnosti na području Kantona Sarajevo“, istakao je direktor Kamočaji.

Javni pozivi poslodavcima i nezaposlenim osobama za učešće u ovim programima biće objavljeni u ponedjeljak 13. januara ove godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“, „Avaz“, na web stranicama Kantona Sarajevo i Službe za zapošljavanje KS i oglasnim pločama općinskih biroa za zapošljavanja. Programi će biti realizirani iz sredstava za aktivnu politiku zapošljavanja u Kantonu Sarajevo u 2013. godini.