Dani moga zavičaja –Taračin do sa okolicom Ispis

TARACINDONa Taračin Dolu i okolici živa aktivnost. Osim raznih akcija i napora koji se čine na sanaciji posljedica od nedavnih majskih poplava, sprovode se obimne pripreme za obilježavanje Ilindana i najvećeg godišnjeg susreta "Čemernjaka" u zavičaju.

Naime, u cilju realiziranja programa tog susreta i pohoda uoči Ilindana do nekropole stećaka u Kopošićima, HKD Ilijaš je inicirao aktivnosti na pročišćavanju i stavljanja u funkciju puta od Taračin Dola do Kopošića. Općinski načelnik Ilijaša, sa suradnicima je, i pored mnogih drugih potreba i zahtijeva, odobrio i naložio firmi D.o.o Halilović iz Ilijaša da izvrši taj zadatak. Predveče, 10.07.2014., moćni dozer u vještim rukama vlasnika firme Almira Halilovića, je stigao sa Taračin Dola, preko Kruga u Zenik, pročistivši staru (ratnu) trasu puta do pod Kopošiće (Brajkov Do). Ostalo je (za sada) da se za jedan dan još malo "ispegla" dio trase i rekonstruiše drveni most na Zeniku. Inače, već se od večeras može iz Ljubine, preko Taračin Dola i Kruga, svakim terenskim i većinom putničkih automobila stići u Kopošiće, Nasiće..., jer je u Zeniku napravljen alternativni prelaz preko potoka, piše Iljko Barić na www.taracin-do.com.

I za ovo osposobljavanje puta od Taračin Dola do Kopošića, sprovođene su obimne pripremne radnje i prethodne aktivnosti. Pored ekipnog izviđanja cijele trase, aktivisti "Napretka" iz Ilijaša, MZ Ljubina i susjedi lovci iz Solakovića i Ljubine (20-ak učesnika) su u subotu 05.07. izveli cjelodnevnu akciju na prokresavanju spomenute trase puta od Taračin Dola do  potoka Zenika.

 

Pored toga što je ova trasa puta veoma bitna za nas mještane, ona treba da bude još značajnija za lokalnu i širu zajednicu, radi veće afirmacije naših spomenika (Srednjovjekovni Grad Dubrovnik i Nekropola stećaka kneza Batića) koji su su uvršteni na Listu Nacionalnih spomenika B i H, a od kompetentnih strčnjaka su svrstani među najljepše spomenike na ovim prostorima. Nažalost, do sada im od društvene zajednice nije poklanjana gotovo nikakva pažnja.

Nadamo se da će općina Ilijaš uspjeti uskoro osposobiti i dionicu trase puta uz potok Zenik od "Kamenoloma" pa do ove dionice koja vodi sa Taračin Dola, te tako skratiti put iz Ilijaša do Kopošića i Nasića, ali i omogućiti alternativni pravac od Taračin Dola do Ilijaša...

Isto tako se nadamo da će i nadležni šumari revnosno vršiti svoju funkciju, te spriječavati šumokradice da sjeku i devastiraju i šumu i naše lokalne puteve, što je uveliko do sada bio slučaj i sa ovom trasom koju popravljamo...

HKD "Napredak" Ilijaš i stalni župljani "Čemerna" vam žele dobrodošlicu i lijep provod u zavičaju, uz nadu da prepoznate naše napore i namjere da dalje gradimo i oživljavamo naš kraj. U tom cilju nam je potrebno vaše razumijevanje i potpora u novčanim donacijama za pojedine potrebe i projekte: nastavak radova na spomen crkvi sv. Ilije proroka na Taračin Dolu; ograda i još neke potrebe za crkvu bl. Ivana Merca i Župnu kuću u Ljubini; sanacija kapela, ograda i dr. na lokalnim grobljima; potpora HKD "Napredak" Ilijaš ... Ukoliko ste u mogućnosti i želite pomoći, učinite to prilikom posjete zavičaju. Rodna gruda vam to neće zaboraviti.

 

Program uz Ilindan

 

PROGRAM PROSLAVE

 

HKD Napredak Ilijaš u povodu Ilindana 2014.godine organizira manifestaciju kulturno-zabavnog i informativnog sadržaja od 18-20.07.2014. godine pod nazivom:

"DANI MOGA ZAVIČAJA".

Program manifestacije:

Prvi dan: (petak, 18.07.) - Druženje "Čemernjaka" - zavičajaca kod restorana "Hacijenda" u Ljubini sa početkom u 15,00 sati, uz živu muziku, prigodnu tombolu...

Drugi dan: (subota, 19.07) - Izlet (pohod) Nekropoli kneza Batića u Kopošićima.

- U 11,00 sati okupljanje zainteresiranih na Taračin Dolu;

- U 12,00 pokret (pješice) kolone izletnika ka Kopošićima;

- U 14,30 prigodno upoznavanje sa povijesno-kulturnim značajem Staroga grada Dubrovnika, kneza Batića i ove Nekropole;

- U 16,00 povratak i okupljanje kod zavjetne crkve sv. Ilije na Taračin Dolu;

- U 17,30 Pred crkvom sv. Ilije na Taračin Dolu, Misa zadušnica za kneza Batića i sve pokojne iz župe "Čemerno";

- Nakon Mise zadušnice, nastavak druženja (uz grah za večeru), razgovori i informacije predstavnika lokalne i šire zajednice o planovima razvoja i revitalizacije ovoga područja;

Treći dan: (nedjelja, 20.07.) - Patron župe sv. Ilije "Čemerno".

- U 11,00 sati SVETA MISA kod Zavjetne crkve sv. Ilije-Proroka na Taračin Dolu.

- Poslije Svete Mise cjelodnevno druženje i narodno veselje na Taračin Dolu.

 

Izvor :

www.taracin-do.com