Vijesti
OBAVIJEST JKP "VODOSTAN" ILIJAŠ

VodostanMisocaZahvaljujemo se građanima, korisnicima usluga JKP "Vodostan" Ilijaš, koji su uvažili apel i savjesno pomogli da se rezervoari vode prazne smanjenim intenzitetom. Ovim putem obavještavamo Vas da se pražnjenje rezervoara smanjilo sa 100 cm na 40 cm dnevno, ali i dalje opada nivo vode u rezervoarima. 

Da bi smo imali kontinuirano snabdijevanje vodom, mora se hitno ovaj pad zaustaviti jer zadnja očitanja nivoa su ispod 100 cm. Prema našim statistikama, da bi se zaustavio pad, potrebno je da svaki korisnik uštedi 9,5 l dnevno, što je otprilike zapremina jednog vodokotlića ili poređenja radi, jedna slavina ako kaplje "kap po kap" potroši 5 m3 mjesećno ili 170 l dnevno, a ako je ostavite da curi tri do pet, pa i deset puta više.

Još jednom apelujemo da smrzavanje vode pokušate spriječiti povećanjem broja grejnih tijela, a da smanjite broj otvorenih slavina jer na taj način dugoročno se ugrožava cijeli sistem vodosnadbijevanja. 

Također Vas obavještavamo da će zbog vanrednih i otežanih uslova subotu i nedjelju (14. i 15. januar) JKP "Vodostan" Ilijaš raditi, te sve uočene kvarove  ili curenja na sistemu vodovoda možete prijaviti na brojeve telefona: 033/400-228 ili 062/960-315.

                                                                             Vaš "Vodostan" Ilijaš

 
Sistem vodosnabdijevanja na području Općine Ilijaš ugrožen zbog vremenskih prilika
Danas su Općinski načelnik Akif Fazlić, pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite Općine Ilijaš Zdravko Barić i Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš Meliha Avdibegović održali sastanak sa predstavnicima JKP Vodostan Ilijaš i predsjednicima mjesnih zajednica s područja Općine Ilijaš. Tema sastanka je bilo vodosnadbijevanja na području Općine Ilijaš i zimsko održavanje puteva. 
 
SastanakMZVoda 007Talas hladnog vazduha koji je zahvatio BiH prouzrokova je brojne probleme u sistemu vodosnadbijevanja na području Općine Ilijaš. 
Naime, građani zbog enormno niskih temperatura puštanjem vode na slavinama sprječavaju smrzavanje instalacija čime ugrožavaju kompletan sistem vodosnadbijevanja. 
U JKP "Vodostan" Ilijaš bilježe povećanje potrošnje vode u dnevnim satima za 28%, a u noćnim satima za 61% u odnosu na uobičajno stanje. 
 
Seid Fazlić, predstavnik JKP Vodostana Ilijaš, naglasio je da su uposlenici JKP "Vodostan" Ilijaš 24 sata na terenu i ulažu maksimalan napor da se omogući da sistem normalno funkcioniše. Problem predstavlja nivo vode u rezervoarima koji rapidno pada i ukoliko se potrošnja nastavi ovim intenzitetom rezervoari će se potpuno isprazniti i veliki dio Općine će ostati bez vodosnadbijevanja. Apelujemo na građane da ne ostavljaju otvorenu vodu u slavinama jer je uobičajeno da se rezervoari pune u noćnim satima. 
 
JKP "Vodostan" zbog povećane potrošnje vode ulazi u jedan alarmantan problem u smislu da može doći do prekida u vodosnadbijevanju.
Općinski načelnik Akif Fazlić apelovao je na sve potrošoče da što racionalnije koriste vode kako bi spasili ovaj sistem i olakšali obezbjeđenje ovog važnog segmenta. 
 
SastanakMZVoda 005 "JKP Vodostan Ilijaš punim kapacitetom zahvata vodu iz rijeke Misoče, međutim potrošnja je enormno povećana tako da te količine više nisu adekvatne da bi u potpunosti snadbijevali sve naše potrošače. To govori da možemo doći u poziciju da povećana potrošnja može u potpunosti ugroziti sistem u smislu zaleđavanja primarnih vodova što bi dugoročno praktično značilo prestanak vodosnadbijevanja na teritoriji koji je pokriven gradskim vodovodom. Zbog toga mi smo se danas sastali i apelujemo na sve građane jer su indikatori veoma precizni da se u noćnim satima potrošnja povećava za 61%, da je u toku dana potrošnja povećana za 28%. Indikatori govore da se voda koristi prije svega u smislu spašavanja od zaleđavanja vode u objektima individualnog stanovanja te apelujemo na građane da rješavaju ovaj problem ubacivanjem dodatnih grejnih jedinica unutar svojih objekata. Moramo smanjiti potrošnju vode kako ne bi sistem otišao u kolaps i time definitivno za jedan dugoročni period u potpunosti ostalo bez vode cijelo područje koji pokriva gradski vodovod. 
Apel trebamo ozbiljno shvatiti i treba da svi djelujemo u onom segmentu u kojem možemo djelovati a ovdje se radi o jednom velikom broju domaćinstava, građana koji mogu djelovati na ovaj način i time garantirati da imamo uredno vodosnadbijevanje u ovako teškim vremenskim uslovima", rekao je Općinski načelnik. 
Na kraju sastanka doneseni su Zaključci:
1. da Općinski načelnik i JKP Vodostan Ilijaš preko medija upute apel građanima da racionalno koriste vodu;
2. Da Služba civilne zaštite Općine Ilijaš polijepe plakate sa uputama građanima da racionalno koriste vodu i ne dovode u pitanje sistem vodosnadbijevanja;
3. Da Predsjednici Savjeta MZ blagovremeno obavijeste JKP "Vodostan" o svim eventualnim kvarovima na terenu i 
4. da se radi na jačanju struktura na nivou Jedinice lokalne samouprave i mjesnih zajednica za vanredne okolnosti. 
Također mole se građani da u što kraćem roku prijave eventualna curenja ili kvarove u šahtu, a vlasnici vikend objekata da obiđu vikendice i provjere instalacije. Svi kvarovi mogu se prijaviti na dežurne br. tel 033/400-034 i 033/400-228. 
 
Kada je u pitanju zimsko održavanje puteva, snijeg koji je nedavno padao nije stvorio veće probleme u održavanju putne infrastrukture. Svi putevi su bili prohodni. Općinski načelnik je naglasio da zimska služba radi prema Planu i zamolio predstavnike mjesnih zajednica da uvaže činjenicu da se na području Općine Ilijaš održava i čisti od snijega 300 km putne mreže, te da je veliko dio teritorije Općine Ilijaš brdsko-planinskog tipa i da je čiščenje ovog područja znatno otežano u odnosu na urbano područje. 
 
Pušten u promet saobraćaj preko pružnog prijelaza "Alića rampa"
PruzniPrijelazAlicaRampa1Danas je puštena u promet cestovni saobraćaj preko rekonstriusanog željezničko-cestovnog prijelaza "Alića rampa". 
Ukupna vrijednos radova na rekonstrukciji ovog pružnog prijelaza iznosi cca 360.000,00 KM, od čega je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedila 330.000,00 KM, a Općina Ilijaš cca 30.000,00 KM. 
 
Prije svega bih da uputim izvinjenje građanima Ilijaša ispred Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja KS i općine Ilijaš kao sufinansijera i suorganizatora ovog projekta što se malo duže čekalo na otvorenje pružnog prelaza s obzirom na to da su građevinski radovi završeni prije mjesec dana. Razlog čekanja je taj što je ovaj projekat trebao da bude objedinjen implementacijom, odnosno učestvovanjem Direkcije za puteve KS, Ministarstva saobraćaja KS, općine Ilijaš i JP Željeznice FBiH. Ovaj projekat je obuhvaćao kompletnu rekonstrukciju pružnog prelaza, od građevinskog dijela koji je urađen prije mjesec dana i signalno-sigurnosnog osiguranja. Svjetlosno-zvučna signalizacija koja je trebala da bude implementirana na ovom pružnom prelazu, nažalost još uvijek nije urađena. Uvjetovana je problemima koje JP Željeznice FBiH imalo pri raspisivanju javnog poziva i odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, što predstavlja razlog kašnjenja u otvaranju ovog pružnog prelaza”, istakao je Adnan Alikadić.
 
PruzniPrijelazAlicaRampa2Otvorenjem pružnog prelaza na Alića rampi, alternativni prelaz koji je dosad korišten, danas je zatvoren, a uređenje sporedne industrijske saobraćajnice planirano je na proljeće. Iz Direkcije za puteve KS naglašavaju kako su urađeni višestruki napori kako bi se prelaz stavio u funkciju.
 
Mi smo kao učesnici projekta zajedno sa Općinskim načelnikom morali poduzeti sve napore, kako bi ovaj pružni prelaz pustili u funkciju kao neko privremeno alternativno rješenje. U građevinskom smislu ovo je konačno rješenje, gdje ovom projektu nedostaje još svjetlosno-zvučna signalizacija kako bi ovaj pružni prelaz sa sigurnosnog aspekta bio siguran i bezbjedan za korištenje kako vozačima tako i za željeznički saobraćaj. Za taj dio projekta je zaduženo JP Željeznice FBiH, što se tiče građevinskog dijela Direkcija za puteve je okončala posao, a ostaje još da se uredi područje sporedne industrijske saobraćajnice koje ćemo sanirati na proljeće", naglašava Adnan Alikadić, stručni saradnik  Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.
 
Željeznički prijelaz "Alića rampa" privremeno je osiguran "pasivnom" signalizacijom "Andrejin križ" i znakom "Obavezno zaustavljanje", te signalnim znacima "Približavanje prijelazu ceste preko željezničke prige" postavljenim na regionalnoj cesti sa obje strane prijelaza. 
Apelujemo na vozače koji se približavaju pomenutom prijelazu da su dužni prilagoditi kretanje vozila, tako da mogu preći prugu tek pošto se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama.
 
Saopćenje za javnost
AlicarampaasfDirekcija za puteve Kantona Sarajevo obavijestila je Željeznice FBiH da su završeni građevinski radovi na rekonstrukciji željezničko-cestovnog prijelaza "Alića han" na Regionalnom putu R-445 Semizovac – Ilijaš – Visoko. 
Dana 09.01.2017. godine ugrađena je nedostajuća zaštitna kapija, kontaktne mreže kao i signalni znak "Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu" (4,5 m) – signalni znak II-23, izvršen pregled izvedenih radova, te su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje cestovnog saobraćaja preko gore navedenog prijelaza. 
10.01.2017. godine u 13:30 ponovo se uspostavlja cestovni saobraćaj preko rekonstruisanog željezničko-cestovnog prijelaza "Alića han", na kome se u nivou sa željezničkom prugom ukrštava Regionalna cesta R-445 Sarajevo – Ilijaš – Visoko.
Kako su uređaji za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza "Alića han" duži vremenski period neispravni i van funkcije, na strani 40. Knjižice reda vožnje za prugu 12. za 2016/2017 godinu kod Pregleda putnih prijelaza u kvaru za prugu Zenica – Sarajevo, pod rednim brojem 3. naveden je prijelaz "Alića han" (između stanica Podlugovi i Semizovac) kao prijelaz gdje su uređaji za osiguranje prijelaza u kvaru sa opisanim postupkom voznog osoblja voza odnosno osoblja pružnog vozila prilikom približavanja željezničko-cestovnom prijelazu. Osim gore navedenog željezničko-cestovni prijelaz "Alića han" privremeno je osiguran "pasivnom" signalizacijom (signalnim znakom "Andrejin križ" i dodatno signalnim znakom "Obavezno zaustavljanje", te signalnim znacima "Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge" postavljenim na Regionalnoj cesti s obje strane prijelaza. 
 
Obavijest iz JKP Vodostan Ilijaš
VodostanNacelnikTalas hladnog vazduha koji je ovih dana zahvatio Bosnu i Hercegovinu prouzrokovao je brojne probleme građana u vodosnadbijevanju. S tim u vezi JKP Vodostan Ilijaš izdao je saopćenje u kojem se navodi: 
 
Apelujemo na korisnike usluga JKP Vodostan Ilijaš koji zbog enormno niskih temperatura puštanjem vode na slavinama sprječavaju smrzavanje instalacija da to čine na neki drugi način ili da to čine u što je moguće manjoj mjeri jer je zbog niskog vodostaja rijeke Misoće i izuzetno velike potrošnje sistem vodosnabdijevanja ugrožen. 
Radnici JKP Vodostana su u 24-o satnoj dežuri i ulažu velike napore da omoguće da sistem funkcioniše  te molimo  građane da u što kraćem roku prijave eventualno curenje ili kvarove u šahtu, a vlasnike vikend objekata da obiđu vikendice i provjere instalacije. 
Dodatno molimo da utoplite svoje vodomjere jer imamo veliki broj prijava pucanja istih. 
VodostanMisocaNivo vode u rezervoarima rapidno pada i ukoliko se potrošnja nastavi istim intenzitetom rezervoari će se potpuno isprazniti, što će ugroziti cjelokupno vodosnabdijevanje.
 
Ovim povodom Općinski načelnik Akif Fazlić danas je posjetio JKP Vodostan Ilijaš, gdje je sa Upravom JKP Vodostan Ilijaš razgovarao o preventivnim mjerama i mogućim načinima rješavanja ovih problema u cilju zaštite sistema vodosnadbijevanja na području Općine Ilijaš.
 
Trenutno je na području Općine Ilijaš uredno snadbijevanje vodom, kvalitet vode je neupitan ali još jednom apelujemo na građane da vrše racionalnu potrošnju vode jer nivo vode u rezervoarima rapidno opada.  
 
 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas851
mod_vvisit_counterJuče1053
mod_vvisit_counterOva sedmica2675
mod_vvisit_counterOvaj mjesec24890