Vijesti
Održan 18. Memorijalni karate turnir "Rašid Buća"

karateopcina1Karate klub “Rašid Buća”  u saradnji sa  Karate savezom BiH osamnaesti put organizovao je  Memorijalni karate turnir u čast svog takmičara i reprezentativca BiH i Jugoslavije, Rašida Buće koji je stradao braneći svoju domovinu 25.05.1992. U prepunoj Sportskoj dvorani Ilijaš, upriličeno je Svečano otvorenje Memorijalnog karate turnira „Rašid Buća“ sa početkom u 13:00 sati. Ilijaš i KK “Rašid Buća” ugostili su najbolje karatiste sa područja cijele BiH.  Raif Buća,  glavni trener karate kluba „Rašid Buća“ iz Ilijaša,  kazao je da je učešće uzelo preko 600 takmičara što dovoljno govori o važnosti istog.

„To govori koliko je turnir važan i koliko znači svima koji su učesnici. Na istom sude svjetske, evropske i državne sudije. Okupili smo vrhunske sportiste u Ilijašu. Sa nama su danas bili i naši vrlo dragi gosti, prije svega načelnik Akif Fazlić. On je naš donator i uvijek nas podržava u svemu što radimo. Načelnik je zaista uvijek naša podrška i svjestan je važnosti ovog turnira ne samo za našu zajednicu nego za cijelo bh. društvo. Moram spomenuti i direktora „Preventa“ gospodina Mirzu Kahrimana, bio je naš član i nikad nije napustio ovaj klub i podržava nas u svakom pogledu. Posebno bih istakao ratnog komandanta Kemala Ademovića koji je pored svojih mnogobrojnih obaveza došao da otvori ovaj turnir. Rahmetli Rašid Buća bio je pripadnik njegove Specijalne jedinice MUP-a RBiH  i ratni komandant i zbog toga mu posebno hvala“, kazao je trener Buća.

Na Svečanom otvorenju Memorijalnog turnira dodijeljene su i Zahvalnice za podršku u radu Karate kluba „Rašid Buća“ načelniku općine Ilijaš Akifu Fazliću, ratnom komandantu Kemalu Ademoviću i direktoru Preventa Mirzi Kahrimanu. Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazao je da je danas zaista sretan jer pokazujemo odgovornost u smislu gajenja kulture sjećanja.karatenacelnik2

 

„Kroz ovaj turnir sjećamo se jednog velikog čovjeka, velikog sportiste, velikog heroja, čovjeka koji je dao život za odbranu i suverenitet BiH, čovjeka koji je pravio sportsku slavu Ilijaša u predratnom periodu i koji je bio nosilac evropskih medalja. Ovo je prilika da čestitam i zahvalim se svima koji učestvuju u organizaciji turnira, prije svega klubu „Rašid Buća“  i Karate savezu BiH. Pored sportskih radosti, djeci pružamo osjećaj prema državi i odgovornosti koji će preuzeti. Naše opredjeljenje je da pružamo punu podršku mladim ljudima. Jedan od značajnih segmenata te podrške jeste i oblast sporta i nastojimo da stvorimo dobre uslove za rad sportskih klubova i sportista. Nastojimo stvoriti poseban finansijski prostor za sportiste koji postižu izvanredne rezultate“, kazao je načelnik Fazlić.

 
Iskazan interes za izgradnju mini hidrocentrale u Malešićima na rijeci Bosni
Satem 012Općinski načelnik Akif Fazlić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Meliha Avdibegović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu, finansije i investicije Merima Osmanović, Šefica Odsjeka za katastar u Službi za imovinsko-pravne poslove Nizama Mališević održali su danas sastanak sa predstavnicima Turske kompanije SATEM BH d.o.o. Sarajevo. Sastanku su prisustvovali i Ministar finansija Jasmin Halebić i Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić, a tema sastanka je bila prezentacija projeta izgradnje mini hidrocentrale na rijeci Bosni u Malešićima kao i pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti. 
 
Turska kompanija SATEM d.o.o. Sarajevo je kompanija koja proizvodi i gradi hidrocentrale, kako za vlastite potrebe tako i za potrebe drugih investitora. Kompanija se obratila Općini Ilijaš sa samoinicijativnom ponudom za koncesiju na rijeci Bosni u Malešićima kako bi mogli krenuti u projekat realizacije izgradnje hidrocentrale. 
 
Satem 007Općinski načelnik je na početku sastanka izrazio zadovoljstvo što postoji interes za realizaciju jednog ovakvog projekta i iskazao interes Općine da pronađe prostor za investicije u svim sferama poslovanja od čega bi i Općina Ilijaš i Kanton Sarajevo imali benefite. 
 
Trenutno je u fazi donošenje izmjena i dopuna Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo  i suština  promjena je harmonizacija sa  evropskim direktivama iz te oblasti, a suština je da se ohrabre lokalne zajednice, investitori i druga Ministarstva da se privredna pitanja pokušaju riješiti kroz koncesije i javno-privatna partnerstva.  Trenutni regulatorni okvir kaže da je podijeljena nadležnost između Federacije, Kantona i Općina, a najveći dio provodi Kantonalno ministarstvo privrede. 
O zakonskim procedurama dobivanja dozvola, odredbama Zakona o koncesiji prisutne je upoznao Ministar privrede Muharem Šabić koji je istakao da je politika Vlade Kantona Sarajevo i lokalne zajednice da privlače strane investitore. 
"Nažalost  ovo je prvi ovakav Projekat u KS, mi do sada nismo davali koncesiju za vode i to je šteta. Prvi korak je odobrenje Općinskog vijeća za dodjelu koncesije, drugi najveći dio administracije završava Ministarstvo privrede KS nakon čega Komisija za koncesije podnosi izvještaj Vladi KS koja treba da  proglasi javni interes. Manji dio nadležnosti prenosi se na Federaciju a odnosi se na ekologiju. U potpunosti Vam stojimo na raspolaganju i sve probleme ćemo skupa pokušati prevazići u najbržem mogućem periodu, kako bi što prije krenuli u realizaciju projekta", rekao je Ministar Šabić. 
 
Satem 008Na sastanku je bilo riječi o proceduri proglašavanja javnog interesa i pretvaranju poljoprivrednog u građevinsko zemljište.
"Do kompletiranja dokumentacije treba puno vremena. Vode se dva procesa, jedan je dodjela koncesije a drugi pribavljanje građevinskih dozvola i dodjeljivanje okolišne dozvole. Kompanija bi trebala intenzivno raditi i sarađivati sa nadležnim instuticijama kako bi došli do potrebnih dozvola. Također, neophodno je riješiti i imovinsko-pravne odnose jer će ova akumulacija ući dijelom i u privatnu imovinu", rekao je Općinski načelnik Akif Fazlić. 
 
Prema najavama investitora hidrocentrala bi mogla biti izgrađena za tri mjeseca, a ukoliko se na vrijeme pribave potrebne dozvole gradnja bi mogla početi u ljetnom periodu. 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Mahir Dević podržao je realizaciju ovog projeta na području Općine Ilijaš i naglasio spremnsot Općinskog vijeća da da potrebne dozvole kako bi Projekat što prije krenuo u realizaciju, međutim naglasio je da investitor mora pokazati spremnosti, ozbiljnost i transparentnost lokalnoj politici za implementaciju ovog projekta . 
Na kraju sastanka je dogovoreno da Općina Ilijaš sačini prijedlog Ugovora do iduće sedmice u kojim će biti definisana prava i obaveze Općine Ilijaš i investitora, kao i eventualni rokovi, a investitori će organizovati i javnu prezentaciju projekta Općinskom vijeću Ilijaš. 
 
Održana treća sjednica Privrednog vijeća Općine Ilijaš
3sjednicaPVU sali Općine Ilijaš jučer je održana treća sjednica Privrednog vijeća Općine Ilijaš. Sjednicu je vodio Predsjednik Privrednog vijeća, Općinski načelnik Akif Fazlić. Sastanku su pored članova vijeća prisustvovali predstavnici Grupacije Svjetske banke i predstavnici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. 
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice predstavljeni su novi članovi Privrednog vijeća g. Dževad Halilović direktor firme Tranzitexport d.o.o. Ilijaš i g. Jasmin Zuluf LSP Logisti Service Provider d.o.o. Ilijaš. 
Na trećoj tački dnevnog reda razmatran je Pregled ostvarenog progresa u realizaciji zaključaka sa II sjednice, u okviru koje je Općinski načelnik naglasio da je u toku donošenje Pravilnika o sistematizaciji Jedinstvenog organa uprave u okviru kojeg će se formirati šalter za privrednike, a u skladu sa Zaključkom s prethodnog sjednica održana je prezentacija Kreditno garantnog fonda SERDE. 
 
Šef programa za podsticaje Službe za zapošljavanje KS g. Nedim Sadija privrednicima je prezentovao Programe koje Služba planira realizovati u toku godine, te pozvao privrednike da apliciraju na iste.
U okviru ove tačke prezentirane su poticajne mjere zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti kao i programi prekvalifikacije koje provodi Služba za zapošljavanje KS. 
 

3Sjednicapv3Direktor Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo je upoznao prisutne sa procesom usklađivanja obrazovnog sistema u ovoj ustanovi sa potrebama tržišta rada. Srednjoškolski centar je izradio Elaborat, pripremio nastavni plan i program za informatički smjer, a ova ustanova planira uvesti i novo zanimanje oblikovač materijala na CNC mašinama od naredne školske godine. S druge strane, istaknuto je da je neophodno da SŠC Ilijaš izvrši preregistraciju u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih kako bi ova školska ustavnova mogla da nesmetano realizira programe stručnog usavršavanje i prekvalifikacije u skaldu sa potrebama poslodavaca. Osim toga, istaknuto je da je neophodno da općina Ilijaš i SŠC budu pravovremeno upoznati sa nadolazećim potrebama poslodavaca, kako bi se na iste moglo odgovoriti.
 
Općinski načelnik je istakao da Općine Ilijaš intenzivno radi na stvaranju uslova za obrazovanje stvarno potrebnih kadrova koje će imati adekvatna znanja, vještine i kompetencije za kojim postoji potreba na tržištu rada, 3SjednicaPV2posebno kada je u pitanju drvna i metalska industrija i IT sektor koji nudi najviše prostora za zapošljavanje mladih osoba. Shodno tome PS je donio zaključak o pokretanju inicijative da se uspostavi sistem za periodično praćenje potreba poslodavaca u općini Ilijaš. Također donesen je zaključak da se putem saradničke mreže uputi inicijativa za održavanjem sastanka sa predstavnicima nadležnih institucija u cilju otklanjanja otvrenih pitanja vezanih za proces preregistracije SŠC Ilijaš.
 
"Na današnjoj sjednici imali smo dvije vrlo značajne tačke dnevnog reda. Jedna je bila prezentacija programa zapošljavanja koji vodi Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Federalni zavod za zapošljavanje.  Članovi Privrednog vijeća su dobili relevantne informacije da mogu blagovremeno aplicirati prema tim Projektima i druga vrlo važna tačka usklađivanje obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. Sve više se nameće problem neadekvatne strukture ljudi koji su prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje sa potrebama poslodavaca i mi smo tu aktivnost pokrenuli već na prvoj sjednici Privrednog vijeća, definisali smo neke pravce rada i donijeli određene zaključke. Ono što želimo već u ovoj godini realizirati je otvaranje informatičkog smjera u Srednjoškolskom centru "Nedžad Ibrišimović". Također planiramo otvaranje jednog smjera učenika koji se školuju za radnička zanimanja u drvnoj i metalskoj industriji. Srednja škola vrlo intenzivno radi na tim projektima, mi smo kroz svoj Budžet obezbijedili opremanje informatičkog kabineta. Nadamo se da će u aprilu nadležne institucije odobriti ove programe našoj srednjoj školi i da će startati u septembru s ovim zanimanjima što će biti iskorak kada je u pitanju Općina Ilijaš i priprema kadra kojem će na neki način biti obezbjeđen posao jer će se školovati za ona zanimanja za koja će tržište rada zainteresirano", istakao je Općinski načelnik Akif Fazlić.
 
Privredno vijeće okuplja najeminentnije privrednike općine Ilijaš i formirano je s ciljem omogućavanja aktivnog sudjelovanja privrednika u procesu unapređenje poslovnog okruženja ove općine. Osnivanje Vijeća i provedene reforme su konkretni rezultati projekta privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja (LIFE) kojeg provodi Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, a kojem je Općina Ilijaš pristupila u februaru prošle godine. 
 
Uskoro početak radova na izgradnji autobuskog stajališta i parking prostora na Bijambarama
AutobuskeBijambareOpćinski načelnik Akif Fazlić, Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš Meliha Avdibegović i šefica Odsjeka za katastar u Službi za imovinsko-pravne poslove Općine Ilijaš Nizama Mališević jučer su održali radni sastanak sa direktorom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osmanom Delićem, predstavnicima JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnicima Projektantske kuće Urbis Centar d.o.o. Banja Luka i revidentma Projekta. 
AutobuskeBijambare2Tema sastanka je bila završetak Glavnog projekta izgradnje autobuskog stajališta i parking prostora na lokalitetu Bijambara, a u cilju pribavljanje potrebnih mišljenja i saglasnosti od strane nadležnih institucija kako bi se što prije krenulo sa izvođenjem radova. 
Na sastanku je dogovoreno da Projektantska kuće Urbis Centar d.o.o. Banja Luka  izvrši neophodne korekcije na projektu i isti dostavi u Službu za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš nakon čega slijedi pribavljanje neophodnih mišljenja i saglasnosti.  
 
Održano općinsko takmičenje iz informatike
TakmicenjeDanas je u Osnovnoj školi "Srednje" održano općinsko takmičenje iz informatike za učenike  osnovnih škola. 
Na takmičenju je učestvovalo pet škola sa područja naše općine. Takmičenje je bilo ekipno a najviše bodova osvojila je ekipa OŠ "Srednje".  Drugo mjesto zauzela je JU Osnovna škola "Podlugovi", a treće mjesto Osnovna škola "Đulistan" Lješevo. 
Našu općinu, će na Kantonalnom takmičenju, predstavljati Osnovna škola "Srednje".
 
Općina Ilijaš je svim učesnicima takmičenja obezbijedila sendviče i sokove a za prvoplasirane tri škole diplome i novčane nagrade.
Učenicima i nastavnicima zahvaljujemo na učešću u takmičenju, čestitamo na postignutim rezultatima i želimo mnogo sreće na Kantonalnom takmičenju.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas386
mod_vvisit_counterJuče957
mod_vvisit_counterOva sedmica386
mod_vvisit_counterOvaj mjesec26587