Vijesti
Općina Ilijaš podržala sa 26.500,00 KM uvođenje informatičkog smjera u SŠC "Nedžad Ibrišimović"
InformatickiSmjerUgovor 009Općinski načelnik Akif Fazlić danas je potpisao Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 26.500,00 KM za nabavku IT opreme za uvođenje informatičkog smjera u gimnaziji u Ilijašu. 
Općinski načelnik Akif Fazlić je izrazio zadovoljstvo uvođenjem novog smjera u Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" i istakao da je neophodno uvođenje novih smjerova u obrazovne ustanove kako bi se uskladila obrazovna politika s potrebama tržišta rada. 
Direktor SŠC "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo, zahvalio se Općinskom načelniku na značajnim sredstvima i dodao:"SŠC "Nedžad Ibrišimović" dobio je saglasnost za uvođenje informatičkog smjera u gimnaziji. Od naredne školske godine ćemo upisivati jedno odjeljenje na ovaj smjer. Akcenat školovanja učenika na ovom smjeru će biti stavljen na to da učenici budu osposobljeni prije svega za programiranje što je trenutno najtraženije i najprofitabilnije zanimanje koje se može naći na tržištu rada. Postoji ogromna potreba za ovim kadrom, a trenutno osim Elektrotehničkog i Informatičkog fakulteta se ne školuju nigdje ovi kadrovi. Ovo će svim učenicima koji se upišu na ovaj smjer omogućiti ne samo da rade u najprofitabilnijim firmama nego da doslovno rade od svoje kuće za najbolje svjetske kompanije i da zato budu dobro plaćeni. Neće morati napuštati svoju zemlju kako bi obezbijedili sebi egzistenciju. Imat će mogućnost da uspješno savladaju nastavne sadržaje predviđene ovim smjerom i da sebi obezbijede bolju budućnost, a naravno ako žele da usavršavaju svoje znanje imat će odlične osnove za nastavak studiranja na Elektrotehničkom i sličnim fakultetima".
 
Menadžment SŠC "Nedžad Ibrišimović" vodi intenzivne aktivnosti sa nadležnim Ministarstvom obrazovanja za uvođenje zanimanja operate na CNC mašinama u SŠC "Nedžad Ibrišimović"
Na današnjem sastanku je naglašeno da prilikom obrazovanja kadrova poseban akcenat treba staviti na održavanje praktične nastave te raditi na uspostavljanju saradnje sa firmama iz metalne i drvne industrije u kojoj bi učenici mogli pohađati praktičnu nastavu. 
 
Od septembra informatički smjer gimnazije u SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
informatickiSmjerU JU Srednjoškolskom centru ,,Nedžad Ibrišimović” Ilijaš od početka nove školske godine,  pored opće gimnazije, učenici će moći pohađati i odjeljenje gimnazije informatičkog smjera.
 
Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš uključio se u program Vlade Kantona Sarajevo i dobio saglasnost za uvođenje gimnazije informatičkog smjera, kako bi omogućili učenicima da, nakon završene srednje škole, odaberu da li će nastaviti svoje obrazovanje na Visokoškolskim ustanovama ili odmah po završetku srednje škole pronađu posao u dobro plaćenom IT sektoru.
 
Općina Ilijaš je iz svog budžeta izdvojila  26.500,00KM  na ime nabavke računarske opreme i namještaja za opremanje informatičkog kabineta. 
 
Tokom izrade elaborata za uvođenje ovog smjera, uposlenici SŠC ,,Nedžad Ibrišimović” su vršili anketiranja učenika devetih razreda osnovnih škola na području općina Ilijaš, Breza, Visoko i Vogošća i prema rezultatima tih anketa očekuje se da će veliki broj učenika nastojati da se upiše na ovaj perspektivni smjer i time sebi obezbijede siguran i dobro plaćen posao u budućnosti.
 
Menadžment Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" apeluje na učenike iz drugih kantona koji se namjeravaju upisati u ovu školu da se obavezno prijave za polaganje eksterne mature u JU OŠ ,,Porodice ef. Ramić” u Semizovcu kako bi osvojili potreban broj bodova koji će se dodati njihovim bodovima ostvarenim na osnovu općeg uspjeha u osnovnoj školi i na taj način bili u potpunosti konkurentni učenicima iz Kantona Sarajevo.
 
Prema riječima direktora postoje i realni izgledi da nekoliko učenika koji budu najbolje rangirani prilikom upisa na ovaj smjer budu stipendirani od strane privrednih subjekata sa područja općine Ilijaš. U Srednjoškolskom centru ,,Nedžad Ibrišimović” Ilijaš nastoje prilagoditi svoju upisnu politiku potrebama tržišta rada pa su nam najavili da će nas uskoro obradovati novim informacijama u vezi sa upisom u zanimanja trećeg stepena i njihovim nastojanjima da obezbijede stipendije za najmanje tri zanimanja trećeg stepena za kojima postoji najveća potreba na tržištu rada.
 
Za građane Općine Ilijaš omogućena besplatna pravna pomoć
LetakPravnaGrađani Općine Ilijaš od danas imaju mogućnost pružanja besplatne pravne pomoći. 
Naime, Općina Ilijaš potpisala je Sporazum za Fondacijom lokalne demokratije koji se bazira na temeljima zajednički dogovorenog djelovanja i efikasne saradnje, a omogućit će dalji razvoj ovog važnog segmenta za zaštitu prava i poboljšanje ravnopravnog položaja građana u društvu. 
Građanima će se svakog prvog i posljednjeg ponedjeljka u mjesecu u periodu od 10:00-14:00 u prostorijama Općine Ilijaš (I sprat) pružati pravni savjeti, razne vrste pravne pomoći i to u vidu sastavljanja podnesaka (zahtjeva, žalbi, molbi, tužbi). 
Obavještavamo građane da besplatnu pravnu pomoć mogu dobiti lično u navedenim terminima, a zahtjev za pružanje pravne pomoći mogu preuzeti Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilijaš i isti predati na protokol Općine Ilijaš.
 
Centar za fizikalnu terapiju i rahabilitaciju u Domu zdravlja Ilijaš počinje sa radom za 15 dana
SastanakZdravstvo 019Općinsko vijeće Ilijaš je na posljednoj sjednici razmatralo Informaciju iz oblasti zdravstva na području Općine Ilijaš. Rad OJ "Dom zdravlja Ilijaš" u 2016.godini je pozitivno ocijenjen, ali su vijećnici Općinskog vijeća iskazali nezadovoljstvo zbog kašnjenja otvaranja Centra za fizikalnu rehabilitaciju koji je u potpunosti opremljen i za čije otvaranje postoje svi potrebni prostorni uslovi. Na bazi zaključka Općinskog vijeća, Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanja Zagorac – Jozić održali su sastanak sa generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr.med.sci.prim.dr. Fuadom Husićem, direktoricom OJ Dom zdravlja Ilijaš prim.dr. Amrom Matoruga i članovima proširenog Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš, na temu funkcionisanja Organizacione jedinice Doma zdravlja Ilijaš. 
 
Da Općina Ilijaš ulaže značajna sredstva u oblast zdravstva govori i činjenica da se narednih dana očekuje raspisivanje tendera za energetsko utopljavanje objekta "B" OJ Doma zdravlja Ilijaš za što je planirano 150.000,00 KM, od čega će Ministarstvo zdravstva izdvojiti 121.000,00 KM, a Općina Ilijaš 29.000,00 KM. Iz Budžeta Općine Ilijaš izdvojeno je 60.000,00 KM za nabavku digitalnog ultrazvučnog aparata za ambulantu ginekologije Ilijaš, instalisanje, puštanje u rad i obuku osoblja koje će raditi sa aparatom. 
SastanakZdravstvo 012Savremeni aparat pored toga što ima savremene mogućnosti praćenja prenatalnog razvoja ploda, ranog otkrivanja benignih i malignih promjena imat će mogućnost i UZV pregleda dojke. 
 
"U želji da nivo zdravstva i dalje unaprjeđujemo danas smo imali jedan značajan sastanak, prije svega tema je bila pokretanje Centra za fizikalnu rehabilitaciju. Dobili smo prostor i opremu koja je jedna od najboljih u Kantonu Sarajevu i stvoreni su svi preduslovi da taj centar krene sa radom. Govorili smo i o načinu kadrovske popune centra. Aktualizirana je problematika rada Ambulante porodične medicine u Mrakovu kao i popuna i rad specijalističkih službi u vrijeme godišnjih odmora kada će rad službi biti reduciran. Na osnovu svega toga napravljen je zaključak kojim se obavezuje generalni direktor JU Dom zdravlja KS, direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš i Općinski načelnik da prate ovu problematiku i u saradnji sa Općinskim vijećem nastoje obezbijediti što bolje uslove za zdravstvenu zaštitu građana. Također danas sam informisao menadžment JU Dom zdravlja KS i kolegij Općinskog vijeća o aktvinostima vezanim za Operativni plan za 2017. godinu, po kojem je planirano naredne sedmice raspisivanje tendera za energetsku efikasnost za objekat "B" Doma zdravlja Ilijaš, a očekujemo da do kraja maja potpišemo i  Ugovor za nabavku novog ultrazvučnog aparata za Zavod za zaštitu žena i materinstva, tako da bi u julu taj aparat bio isporučen čime će se značajno  poboljšati i ovaj vid zdravstvene zaštite", istakao je Općinski načelnik Akif Fazlić. 
 
SastanakZdravstvo 016Centralna tema današnjeg sastanka bila je otvaranje Centra za fizikalnu terapiju za koju je obezbijeđen prostor i nabavljena oprema, a prema najavama menadžmenta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, čije otvorenje je najavljeno za 15 dana od dana održavanja sastanka. Centar za fizikalnu terapiju radit će u punom kapacitetu sa jednim dr. specijalistom fizijatrije i četiri fizioterapeuta od kojih će jedan biti sa visokom stručnom spremom. 
Prema riječima generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr.med.sci.prim.dr. Fuada Husića višestruka je korist današnjeg sastanka na kojem su se prisutni upoznali sa onim što nedostaje ovoj lokalnoj zajednici kada je u pitanju oblast zdravstva i usaglasili smo se po pitanju više tačaka. Jedna je otvaranje centra za fizikalnu terapiju za 15 dana. Razgovarali smo i o drugim tokovima razvoja zdravstva na nivou lokalne zajednice, a vezano i za upošljavanje gdje ćemo dati prioritet u narednom periodu nezaposlenim licima s ovog područja u skladu sa Budžetom. Što se tiče ostalih planova nastavljamo intenzivnu saradnju uz obostranu razmjenu informacija u smislu koristi za građane Općine Ilijaš. Planirali smo razvoj zdravstva po pitanju dogradnje odnosno utopljavanja centralnog objekta i razmjenili neke informacije o potrebama lokalnog stanovništva po mjesnim zajednicama. 
 
Prim. dr. Amra Matoruga, direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš naglasila je da stavljanjem u funkciju Centra za fizikalnu rahabilitaciju na području Općine Ilijaš zaokružena  primarna zdravstvena zaštita, koju čine: porodična medicina, predškolski i školski dispanzer, Centar za mentalno zdravlje, labaratorija, stomatologija i sada Centar za fizikalnu medicinu. Ostalo je da Ministarstvo zdravstva izda dozvolu za rad i time su stvorene svi uslovi za otvaranje i rad Centra za fizikalnu medicinu. 
 
SastanakZdravstvo 003Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš, Mahir Dević, rekao je: "Na posljednoj sjednici Općinsko vijeće je razmatralo tačku Informacija iz oblasti zdravstva na području Općine Ilijaš i  konstatovali smo da su učinjeni značajni napredci u oblasti zdravstva, kada je u pitanju i JU Dom zdravlja Kanstona Sarajevo i Hitna pomoć. Uloženo je mnogo u infrastrukturu, počevši od izgradnje Ambulante porodične medicine u Mrakovu, rekonstrukcije Ambulante u Podlugovima, adaptaciju centralnog objekta. Pojavljuje nam se problem viška kadrova iz smjerova medicine koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje i Općinsko vijeće je pokušalo da sugeriše i Ministrici zdravstva i generalnom direktoru Doma zdravlja da se povede računa o generaciji koja treba da radi u svom gradu".
 
Na sastanku je zaključeno da se prilikom zapošljavanja u OJ Dom zdravlja Ilijaš vodi računa o upošljavanju mladih, kvalifikovanih i obrazovanih medicinskih kadrova s području Općine Ilijaš, a koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje. 
 
Sanacija puta prema selu Čemernu
PrijateljiIlijasaBijeljina 004Općinski načelnik Akif Fazlić u četvrtak, 18.05. održao je radni sastanak sa zamjenikom Ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predragom Jovićem, predsjednikom Udruženja "Prijatelji Ilijaša" iz Bijeljine Milenkom Zupurom, sveštenikom pravoslavne crkve u Ilijašu, parohom Božidarom Tanovićem i grupom bivših stanovnika Općine Ilijaš, tačnije sela Čemerna. 
 
Jedna od osnovnih zahtjeva ove grupe građana je da Općina Ilijaš sanira put prema selu Čemernu, kako bi se 10. juna obilježila godišnjica stradanja srpskih civila u proteklom ratu u selu Čemernu.
 
Služba civilne zaštite Općine Ilijaš svake godine sanira i obezbijedi prohodnost puta do spomen obilježja na Čemernu pa podrška Općine Ilijaš neće izostati ni ove godine.
Na sastanku je dogovoreno da predstavnik građana i Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš sačini predmjer i predračun radova za sanaciju najprioritetnijeg dijela ovog puta. Put je dug 17 km i Općina Ilijaš trenutno nije u mogućnosti sanirati put bez podrške većih nivoa vlasti. 
 
PrijateljiIlijasaBijeljina 005Paroh Božidar Tanović zahvalio se Općinskom načelniku na pomoći koju pruža ovim mještanima i istakao da je u fazi prikupljanja potrebnih dozvola i saglasnosti za izgradnju Spomen kapele i prostorije za molitvu i okupljanje na ovom lokalitetu. 
 
Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa srpskom pravoslavnom crkvom i parohom Tanovićem, te dodao da podržava sve aktivnosti na području Općine Ilijaš u skladu sa budžetskim mogućnostima i ovlaštenjima.
 
Zamjenik Ministrice za ljudska prava i izbjeglice Predrag Jović, također se zahvalio Općinskom načelnikom na saradnji i podršci aktivnostima srpske pravoslavne crkve ali i na saradnji Općine Ilijaš sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.  
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2
mod_vvisit_counterJuče560
mod_vvisit_counterOva sedmica5039
mod_vvisit_counterOvaj mjesec20942