Vijesti
Studijska poseta predstavnika Općine Ilijaš i mjesnih zajednica Švedskoj, Srbiji i Hrvatskoj

PosjetaDelegacijaIndjijaProtekle sedmice Općinski načelnik Akif Fazlić boravio je u studijskoj posjeti Kraljevini Švedskoj zajedno sa 22 Općinska načelnika s teritorije Bosne i Hercegovine. Posjeta je upriličena u sklopu Projekta "Jačanje uloge mjesne zajednice u Bosni i Hercegovin" u kojem je Općina Ilijaš partner. Projekat je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa domaćim vlastima.
U poređenju s drugim članicama EU, švedske općine, okružna vijeća i regije imaju širok obim odgovornosti. Općine u Švedskoj su odgovorne za veći dio finansiranih sredstava nego što je to slučaj u većini drugih zemalja i imaju pravo nametnuti poreze za finansiranje svog rada.
U toku dvodnevne posjete Općinski načelnici su posjetili gradove Göteborg i Boräs gdje su imali priliku da se upoznaju sa sistemom lokalne uprave, fiskalnim pravnim i administrativnim okvirima u donošenju odluka, učestvovanje građana u Švedskoj na lokalnom nivou, analizom stanja i trendova, uvođenjem primjenjenih metoda za inkluzivni dijalog sa građanima u Göteborgu, načinima komunikacije političara i građana, a u cilju povećanja povjerenja u demokratiju.

U dvodnevnoj posjeti R. Srbiji, Opštini Inđija boravili su Predsjednik MZ Mrakovo Mehmed Smajlović, Predsjednik MZ Stari Ilijaš Armin Matoruga i koordinatorica Projekta ispred Općine Ilijaš Adha Masnopita zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica sa područja cijele BiH koje su uključene u Projekat. Ova delegacija imala je priliku upoznati se sa načinom funkcionisanja lokalne samouprave Opštine Inđija i ulogom mjesnih zajednica u donošenju odluka važnih za život u ruralnim sredinama.
Na početku posjete delegaciji se obratio predsednik opštine Inđija Vladimir Gak koji je, nakon uvodnog izlaganja, odgovarao na pitanja prisutnih koja su se uglavnom odnosila na privlačenje novih investicija, načinu komunikacije i pogodnostima koje općina pruža potencijalnim investitorima, obrazovanju i stvaranju kvalitetnih kadrova, zapošljavanju mladih i značaju ruralnih sredina za lokalnu samoupravu.

Opština Inđija izabrana za posetu kao jedna od najrazvijenih u Srbiji. Gostima iz BiH je predstavljen rad Agencije za IT, GIS i komunikacije, Agencije za ruralni razvoj i Agencija za ekonomski razvoj opštine Inđija.

Drugog dana posjete posjećena je mjesna zajednica Novi Slankamen gdje su se gosti upoznali sa radom mjesne zajednice i mjesne kancelarije. Posjećena je i hladnjača voćarske zadruge „Voćar Slankamen“ a nakon toga i kulturno-historijski spomenici ove mjesne zajednice.

Posjet delegacije BiH Rijeci 1Članovi delegacije koju su činili Predsjednici MZ Ilijaš-grad Meho Mešetović, MZ Podlugova Almir Špiodić, MZ Misoča Alen Matoruga, predstavnik MZ Srednje Mujo Karavdić zajedno sa  predstavnicima jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica iz Bosne i Hercegovine boravili su u Rijeci s ciljem upoznavanja uređenja i funkcionisanja lokalne samouprave u R. Hrvatskoj.
Rijeka je odabrana kao primjer dobre prakse funkcionisanja lokalne samouprave, a goste je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke pozdravio zamjenik gradonačelnika Marko Filipović gdje im je predstavljena organizacijska struktura i funkcioniranje jedinice lokalne samouprave, organizacija mjesnih odbora unutar administrativnog područja Rijeke, uloga mjesnih odbora u procesu odlučivanja te praksa uključivanja građana u proces donošenja odluka. Učesnici su prisustvovali i predavanjima o komunikaciji s građanima i pravu na pristup informacijama te predavanjima o sudjelovanju građana u donošenju budžeta i procesima donošenja odluka u Gradu Rijeci. Također, prezentirani su i procesi EU integracije gradova i općina. U sklopu ove posjete učesnici su imali priliku posjetiti i Mjesni odbor Zamet gdje su se upoznali sa strukturom i funkcionisanjem mjesnog odbora, kao i Centar Zamet te Astronomski centar.

Cilj projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ je unaprjeđenje života građana Bosne i Hercegovine kroz osnaživanje lokalnih razina vlasti, usluga i infrastrukture te jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti građana.

Projekt traje od jula 2015. godine i uključuje 23 jedinice lokalne samouprave i 125 mjesnih zajednica Bosne i Hercegovine te bi u konačnici trebao obuhvatiti 300.000 građana.

 
Sutra treća sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

DrugaSjednicaOV 004Treća sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u utorak, 13.12.2016. godine u 17:00 sati u novoj sali Općine Ilijaš.

Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:

1. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja komisije za izbor i imenovanja
2. Izbor stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:
    a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za statut i propise
    b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za statut i propise
3. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za administrativne poslove,   budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
    b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
4. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za kulturu i sport
    b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za kulturu i sport
5. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za boračka pitanja
    b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za boračka pitanja
6. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa
   b) Prijedlog Rješenja i izboru članova Komisije za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa
7. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove i ekologiju 
   b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju
8. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge 
   b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge
9. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima
10. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i  vjerska pitanja
     b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za zdravstvo, informisanje,  socijalna i vjerska pitanja
11.  a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta
      b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta
12. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Etičke komisije
      b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Etičke komisije
13. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Drugostepene stručne komisije
      b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Drugostepene stručne komisije
14. a) Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za mlade i obrazovanje 
      b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za mlade i obrazovanje

 
Održan sastanak sa Načelnikom u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“

Sastanak sa načelnikom (Town Hall Meeting), dijalog načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića sa građanima predstavnicima mjesnih zajednica, lokalnih vlasti, nevladinog sektora i medija, upriličen je danas u Sali Općine Ilijaš sa početkom u 13:00 sati.  Sastanak sa načelnikomje aktivnost koja se realizuje u okviru zajedničkog projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Na sastanaku sa načelnikom  razgovoralo se  o planovima razvoja Općine kroz prizmu građanske participacije, sa naglašenom novom ulogom mjesnih zajednica, kao centara direktnog učešća građana u općinskim procesima. Na samom početku, prisutnima se obratio Edin Muhedinović, predstavnik Foruma demokratija i razvoj koji je moderirao ovim sastankom s načelnikom u vidu intervjua, te kroz postavljanje pitanja od strane publike, analizirano je  nekoliko ranije definisanih segmenata koji se dotiču glavne teme.

 Načelnik Fazlić je u svom izlaganju predstavio ulogu mjesnih zajednica. Na području općine Ilijaš, definisano je 14 Savjeta MZ i to tijelo je ključno preko kojeg se delegiraju interesi iste prema općinskom načelniku i općinskom vijeću te organom uprave.

dsc00480„Ovaj model ima svoje prednosti ali i slabosti. Kada govorimo o prednostima, postavljena su mobilna tijela u vidu Predsjednika i Savjeta MZ koji svojim aktivitetom mogu zadovoljiti interese MZ a svakako i ukupne lokalne zajednice. Slabosti ovog modela jeste nepostojanje centralnog servisa koji još nismo postavili koji će pružati tehničku podršku Savjetima MZ. Na tome ćemo aktivno raditi u budućem periodu“, kazao je načelnik Fazlić.

Načelnik Fazlić je istakao je da građani itekako učestvuju u planiranju i kreiranju Budžeta Općine Ilijaš preko legitimnih predstavnika.

„Javne rasprave su vrlo poželjne kada je u pitanju donošenje nacrta Budžeta bilo koje općine kako bi se poboljšalo stanje. Ono što mi želimo jeste donijeti željeni nacrt Budžeta Općine Ilijaš. To podrazumijeva otvorenost da građani kažu šta žele u Budžetu. Sa predsjednicima Savjeta MZ, delegiraju se ključni prioriteti što ulazi u Budžet, a također postoje i strateški projekti gdje nadležni organi donose takve odluke“, kazao je načelnik Fazlić.

dsc00487Komunalne teme, razvoj, privreda i druge oblasti su dio onoga na čemu će općinski Načelnik i dalje aktivno raditi što će doprinijeti boljem ambijentu življenja u našoj Općini.

„U svakoj MZ radi se po jedan projekat u okviru ovih tema. Imamo intenzivna ulaganja u infrastrukturu. Svim mjesnim zajednicama pruža se podrška uz udružena sredstva što se pokazalo vrlo efikasno i postižemo urbanizaciju naseljenih ulica“, istakao je načenik Fazlić.

Rad sa mladima, socijalno ugroženima i podrška kulturnim udruženjima oblasti su koje su do sada imale podršku načelnika Fazlića ali je neophodno u narednom periodu aktivnije raditi na istim, stav je građana koji su prisustvovali ovom sastanku. Načelnik Fazlić je istakao okvire kroz koje finansijski podržava prethodno navedene kategorije. Sastanak sa načelnikom trajao je do 15:00 sati kada je i zaključena diskusija.

 
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu

budzet1Na drugoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, koja je održana 29.11.2016. godine usvojen je Nacrt Budžeta Općine Iljaš za 2017. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu.
Nacrt budžeta usvojen je u iznosu od 10.722.000,00 KM i zajedno sa Nacrtom Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 01.12.-15.12.2016. godine.
 
Nacrtom Budžeta planiran je nastavak uređenja školskih objekata, sanacija sportske dvorane, opremanje Planinarskog doma Krivajevići, izgradnja sportske plohe u Dragoradima i sanacija i uređenje aule u sklopu JU KSC i Radio Ilijaša. Također planirana su značajna sredstva za uređenja vodovodne i kanalizacione mreže, objekata kulurno-historijskog naslijeđa, kupovinu zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i brojni drugi projekti.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu objavljen je na web stranici www.ilijas.ba i oglasnoj ploči Općine Ilijaš, te se pozivaju građani, predstavnici mjesnih zajednica i svi zainteresovani subjekti da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš do 15.12.2016. godine do 15:30.

 
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva Udruženja i NVO za finansiranje iz Budžeta Općine Ilijaš

javnipozivObavještavaju se Udruženja građana i nevladinih organizacija koja okupljaju boračku populaciju, Udruženja iz oblasti kulture, sporta, omladinskog aktivizma registrovani na području Općine Ilijaš da je objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva Udruženja građana i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu. Javni poziv je otvoren od 01.12.2016.-20.12.2016. godine.

Planirani nivo sredstava za projekte koji se odnose na aktivnosti obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995- i NOR-a 1941.-1945. iznosi 30.000,00 KM, za stručnu i pravnu pomoć članstvu u ostvarivanju njihovih statusnih pitanja 60.000,00 KM, a za projekte pisanja monografija, organizovanje akademija, sufinansiranje nastupa na takmičenjima i svečanostima 5.000,00 KM.

Kada su u pitanju udruženja iz oblasti kulture planirani nivo sredstvava iznosi 24.000,00 KM, a sredstva će biti utrošena na unaprjeđenje kulturnih aktivnosti, afirmaciju i očuvanje tradicije, promociji kulturne baštine naroda BiH i afirmaciju i očuvanje kulturno-historijskih događaja.

Za stvaranje materijalnih, prostornih, stručnih i organizacionih uslova za razvoj takmičarskog sporta, organizovanje sporta za takmičenja školske djece, za projekte koji doprinose jačanju i razvoju sporta i fizičke kulture i organizovanju sportskih takmičenja, za sport i rekreaciju osoba s invaliditetom planirana novčana sredstva iznose 145.000,00 KM.

Za projekte omladinskog aktivizma, volonterskog rada, zaštite životne sredine, kulture življenja, projekata za očuvanje, čišćenje i zaštitu prirode – planirani iznos sredstava je 10.000,00 KM, a za projekte socijalne uključenosti 5.000,00 KM.

Kriterije za ocjenu, uslove, način finansiranja i sadržaj prijave možete pogledati na web stranici Općine Ilijaš, www.ilijas.ba, a dodatne informacije možete dobiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu Općine Ilijaš i Službi za društvene djelatnosti Općine Ilijaš ili na br. tel. 033/580-640 i 033/580-690.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas615
mod_vvisit_counterJuče544
mod_vvisit_counterOva sedmica6875
mod_vvisit_counterOvaj mjesec23528