Vijesti
Počelo utopljavanje stambene zgrade u ulici 126. Ilijaške brigade broj 12 i 14
zgradautopljavanjeIzvođenje radova na zgradama u ulici 126. Ilijaške brigade broj 12. i 14. počelo je u ponedjeljak 4. decembra 2017. godine. Radovi se izvode u sklopu realizacije Pojekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u 2017. godini.
 
Projekat finanisra Ministarstvo prostormog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 132.686,62 KM. Općina Ilijaš sufinansira realizaciju projekta u iznosu od 30.000,00 KM tj. 20% sredstava. 
 
Sporazumom o realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u 2017. godinu regulisana su sva međusobna prava i obaveze između finansijera.
 
Implementator Projekta je Kantonalni stambeni fond Sarajevo, a izvođač radova firma Bahen gradnja d.o.o. 
 
Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana, odnosno do 04.februara 2018. godine. 
 
Pripremila: Nermina Avdukić
 
Održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu
U sali Općinskog vijeća Ilijaš danas je održana javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. 
Prezentaciji su prisustvovali direktori osnovnih škola s područja Općine Ilijaš, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici nevladinih organizacija, mjesnih zajednica i građani. 
 
JavnaPrezentacijaBudzet 001Na samom početku prezentacije, prisutnim se obratio Općinski načelnik Akif Fazlić, koji je pozvao sve korisnike Budžeta i građane da se aktivno uključe u javnu raspravu, a u cilju kreiranja što kvalitetnijeg dokumenta Budžeta.
 
"Nacrt Budžeta Općine Ilijaš utvrđen je u iznosu od 16.220.000.00 KM i viši je za milion maraka od planiranog Budžeta za 2017. godinu. Postoji realni rast vlastitih prihoda koje dobijamo kroz tekuće ili kapitalne transfere iz Budžeta Kantona Sarajevo. Rashodi za administraciju su 20,3%, što potvrđuje opredjeljenje da se javna potrošnja konstantno smanjuje u korist kapitalnih projekata", naglasio je Općinski načelnik Akif Fazlić.  
 
U svom obraćanju Općinski načelnik je istakao neke od prioritetnih projekata čija realizacija je planirana u 2018. godini, a neki od njih su: projekat izgradnje vodoopskrbnog sistema Vrutak, čija je procijenjena vrijednost 3.000.000,00 KM, a koji će se realizovati po fazama, te u 2018. godini je planirana realizacija I faze u iznosu od 1.000.000,00 KM, zatim rekonstrukcija sportsko-rekreativnog centra Banovac, trga ispred Kulturno-sportskog centra Ilijaš, realizacija projekata putne infrastrukture, te vodovodne i kanalizacione mreže. Kada je u pitanju društvena infrastruktura, planirana su ulaganja u objekte školstva i zdravstva, s aspekta energetske efikasnosti najviše pažnje bit će posvećeno  utopljavanju objekata područnih škola. Nastavit će se rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja Ilijaš i nabavka dodatne opreme. 
Planirano je povećanje sredstava za formiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Srednjem, zatim kupovina zemljišta za izgradnju društvene infrastrukture u MZ Podlugovi. Također, planirano je renoviranje sportskih ploha,  te rekonstrukcija lovačkog doma na Kamenici. 
Ukoliko bude potrebe, po završetku konkursne procedure, vršit će se korekcija na poziciji za stipendiranje učenika i studenata.  
 
JavnaPrezentacijaBudzet 002Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef Odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš, koji je prisutnim predstavio strukturu planiranih prihoda i rashoda za 2018. godinu.
Projecirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu planirani su u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju pripadnost javnih prihoda općina, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na višim nivoima vlasti, kao i njihova refleksija na Budžet Općine Ilijaš. Projecirani prihodi Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu iznose 16.220.000,00 KM. 
Struktura planiranih prihoda i primitaka Nacrtom Budžeta za 2018. godinu sastoji se od: porezni prihodi koji pripadaju općini u iznosu od 5.474.100,00 KM što je 33,75% od planiranih prihoda, neporezni prihodi u iznosu od 2.315.500,00 KM što iznosi 14,28%, kapitalni transferi viših nivoa vlasti u iznosu od 5.168.000,00 KM što je 31,66% od ukupno planiranih prihoda. Kada su u pitanju rashodi i izdaci 2.169.750,00 KM što iznosi 13,38% planirano je za bruto plate, naknade i doprinose, izdaci za materijal i usluge u iznosu od 1.129.550,00 KM i ukupnoj strukturi iznosi 9,42%,, tekući transferi su planirani u iznosu od 2.406.800,00 KM što je 14,84%.
U 2018. godini najviše sredstava bit će uloženo u kapitalne projekte i to 10.428.400,00 KM što je 51,61% od ukupno planiranog Budžeta. 
 
Nedžad Masnopita naglasio je da je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dalo pozitivno mišljenje o Nacrtu Bužeta. 
 
Prisutni su uzeli aktivno učešće u raspravi, te iznijeli određene primjedbe na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. 
 
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajat će do 15.12.2017. godine i svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi u Službu za privredu i finansije Općine Ilijaš. 
 
Obavijest Službe za zapošljavanje KS-Biro Ilijaš

Obavještavamo stanovnike mjesnih zajednica Kamenica, Dragoradi i Gajevi da će u mjesecu decembru, mobilni tim Službe za zapošljavnje Kantona Sarajevo, za nezaposlene osobe koje se vode na evidenciji Biroa Ilijaš pružati uslugu redovnog javljanja i izdavanja Uvjerenja.

Mobilni tim će raditi u službenim prostorijama ovih mjesnih zajednica u periodu od 10h-13h po dolje utvrđenom rasporedu:

srijeda, 20.12.2017. Mjesna zajednica Kamenica
četvrtak, 21.12.2017. Mjesna zajednica Gajevi

Usluge su namijenjene osobama koje su prijavljene u evidenciji Biroa Ilijaš, a koje su: teže bolesne, teško pokretne i koje u zajedničkom domaćinstvu imaju četiri ili više nezaposlenih osoba. Ostale osobe koje se vode u evidenciji Biroa Ilijaš dužne su se i dalje prijavljivati u prostorijam Biroa.

 
U utorak javna prezentacija Nacrta Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu
budzet17Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj sjednici održanoj dana, 30. novembar 2017. godine usvojilo je Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu, te iste uputilo u javnu raspravu, koja će trajati do 15.12.2017. godine, s ciljem izrade prijedloga Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu i prijedloga Odluke o izvršavanju budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.
Nacrti navedenih dokumenata su istaknut na infopultu u zgradi Općine i na web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba). 
 
U skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Ilijaš javna prezentacija Nacrta Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu obavit će se u utorak, 05.12.2018. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Ilijaš.
 
Ovim putem pozivamo sve građana, predstavnike budžetskih korisnika, političkih subjekata, javnih preduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruženja građana i ostalih asocijacija građana da prisustvuju navedenom događaju, te aktivno sudjeluju u javnoj raspravi.
 
 
PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA – 8. FAZA
registracijanekretnina08112016Dana, 21.11.2017. godine Općinski načelnik Akif Fazlić potpisao je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za K.o. Bioča i K.o. Ljubnići.
Sporazum je zaključen između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koju predstavlja direktor Željko Obradović i Općine Ilijaš koju predstavlja Općinski načelnik Akif Fazlić.
Sporazumom se utvrđuju obaveze i nadležnosti strana potpisnica vezanih za realizaciju aktivnosti sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za navedene katastarske općine. 
Kroz implementaciju Sporazuma provodi se postupak ažuriranja i usklađivanja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te se ovim putem apelira na posjednike nekretnina u navedenim katastarskim općinama da izvrše provjeru i usklađivanje stanja za svoje nekretnine. Napominjemo da je krajnji cilj Projekta identično stanje u katastru i Zemljišnoj knjizi, sa brojevima parcela po novom premjeru i stanjem upisa nekretnina prema katastarskom operatu. Stoga je u interesu svih učesnika Projekta, a posebno korisnika – posjednika nekretnina da je stanje evidencije u katastaru ažurno. Napominjemo da je to i zakonska obaveza svakog posjednika. Najbitnija komponenta Projekta jeste uspostava prava u Zemljišnoj knjizi koja se odvija bez naplate sudske takse, odnosno u potpunosti bez naknade za upisane posjednike. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/18) Općinski načelnik objavljuje:
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas446
mod_vvisit_counterJuče1528
mod_vvisit_counterOva sedmica8347
mod_vvisit_counterOvaj mjesec23954