Vijesti
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

nacrtzgradezakonDanas je u sali Općine Ilijaš održana javna rasprava o nacrtu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Nacrt Zakona Zaključkom je utvrdila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 19. oktobra 2016. godine i uputila ga na javnu raspravu.

Raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, općinski načelnik sa saradnicima, predstavnici etažnih vlasnika, etažni vlasnici i svi zainteresovani građani koji su željeli da daju svoj doprinos u cilju pripreme što kvalitetnijeg teksta Zakona.

Šef Odsjeka za stambeno-komunalne poslove Sulejman Čimpo, ističe kako je općina Ilijaš pripremila primjedbe na ovaj zakon, ali i da većih novina u Zakonu neće biti.

 

”Danas smo ovdje na javnoj raspravi o nacrtu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade koju je usvojila Skupština Kantona Sarajevo u formi Nacrta i stavila ga na javnu raspravu. Javna rasprava će trajati dva mjeseca. Cilj ovog Zakona jeste da se uredi oblast održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama. Ovaj Zakon egzistira već deset godina, međutim mi nismo zadovoljni dosadašnjim zakonskim rješenjima, a ni odnosom etažnih vlasnika prema zajedničkoj imovini. Nekih novina u odnosu na dosadašnji Zakon nema, radi se o njegovom usklađivanju sa Zakonom o stvarnim pravima. Mi smo primjedbe na Zakon već pripremili, dodat ćemo još i danšanje primjedbe ukoliko ih bude te ćemo iste dostaviti Vladi Kantona Sarajevo”, navodi Sulejman Čimpo, šef Odsjeka za stambeno-komunalne poslove općine Ilijaš.zgrade2

 
Općini Ilijaš odobrena novčana sredstva od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta

StariGrad2Služba za društvene djelatnosti Općine Ilijaš je na osnovu Javnog poziva objavljenog od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta za odabir projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH u 2016. godini putem Transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa aplicirala projektom: "Revitalizacija historijskog područja Stari grad Dubrovnik – Istočna kula.
Predloženim projektom planiran je početak programa revitalizacije historijskog područja Stari Grad Dubrovnik kroz radove na konsolidaciji, restauraciji i konzervaciji  kamenih zidanih struktura pojedinačnih segmenata, stvaranje bezbjednih uslova za posjetioce, stvaranje predispozicija za ekonomski održivo korištenje kompleksa, dodijeljivanje namjene pojedinim prostorima kompleksa, stvaranje uslova za edukativnu prezentaciju kao i razvoj kompleksa od značajnog  turističkog potencijala prema turističkoj destinaciji.

Na osnovu rezultata Federalnog ministarstva kulture i sporta, Općini Ilijaš dodijeljena su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM i Ugovorom su definisana međusobna prava i obaveze potpisinika.
Ugovor su potpisali u ime Općinskog načelnika g.Akifa Fazlića, Pomoćnica općinskog načelnika u Službi za društvene djelatnost g. Sanja Zagorac – Jozić i Ministrica kulture i sporta FBiH g. Zora Dujmović.
Podsjetimo da je Federalno ministarstvo kulture i sporta u 2015.godini za istu namjenu odobrilo sredstva u iznosu od 15.000,00KM.

Za realizaciju ovog projekta neophodna su novčana sredstva u iznosu od 93.000,00 KM, a Općina Ilijaš je do sada obezbijedila cca. 85.000,00 KM. 
Implementacija projekta je od ključnog značaja kao znak opredjeljenja da se ovaj kulturno-historijski spomenik spasi od potpunog uništenja.
 

 
Imenovana radna tijela i komisije Općinskog vijeća Ilijaš

TrecaSjednicaOV 002Općinsko vijeće Ilijaš održalo je treću radnu sjednicu na kojoj su prema Statutu Općine Ilijaš i Poslovniku Općinskog vijeća Ilijaš formirana radna tijela, Komisije i imenovani članovi radnih tijela i Komisija. Prema dnevnom redu usvojeno je Rješenje o izmjeni Rješenja komisije za izbor i imenovanja, te Komsiju za izbor imenovanja Općinskog vijeća Ilijaš čine: Rasim Šehić (SDA) predsjednik komisije, Alan Šerak (SDP) zamjenik predsjednika, te članovi Saudin Durmić (SDA), Alma Omerović (SDA) i Akif Bešlija (SBB).
Na današnjoj sjednici izabrana su stalna radna tijela Općinskog vijeća, prema kojim su formirane sljedeće Komisije:
1. Komisija za statut i propise, u koju su imenovani: Nihad  Suljević (SDA) predsjednik komisije, Adem Efendić (GS) zamjenik predsjednika, a u svojstvu članova Mediha Herić (SDA), Alen Bajić (SBB) i Safet Stomornjak (SDP).
2. Komisija za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja, u koju su imenovani: Zihret Čamdžić (SDA) predsjednik komisije, Afan Smajić (SBB) zamjenik predsjednika, a u svojstvu članova Enisa Mešetović (SDA), Selma Pušina (SDA) i Jasminka Jakubović (GS).
TrecaSjednicaOV 0053. Komisija za kulturu i sport, u koju su imenovani: Mahir Brkić (SDA) predsjednik komisije, Suvada Buća (DF) zamjenik predsjednika, te u svojstvu članova Mirza Bektić (SDA), Namir Solak (SBB) i Merima Rastoder (LDS).
4. Komisija za boračka pitanja, u koju su imenovani: Alija Ćosić (SDA) predsjednik komisije, Izet Dilberović (Stranka za Srednje) zamjenik predsjednika, te u svojstvu članova Fahir Hasanović (SDA), Enes Dizdarević (DF) i Ferid Sinan (SBB).
5. Komisija za javna priznanja, obilježavanje historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i priorodnog naslijeđa u koju su izabrani: Šeherzada Salketić-Čosić (SDA) predsjednik komisije, Ismet Đananović (SDA) zamjenik predsjednika i u svojstvu članova Melisa Korjenić (Stranka za Srednje), Admir Čehajić (SDA),  i Midhat Pijadžer (DF).
6. Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, u koju su imenovani: Dženan Velić (GS) Predsjednik komisije, Muamera Masnopita (SDA) zamjenik predsjednika,  te u svojstvu članova Medina Hasanović (SDA), Vernes Žero (SDP) i Minela Ibrić (BPS).
7. Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavnike i prijedloge, u koju su imenovani: Danira Hrnić-Ramić (SDP) predsjednica komisije, Muamer Gurda (LDS) zamjenik predsjednika i u svojstvu članova Rusmir Alikadić (BPS), Elma Bečić (SDA) i Vehid Halilović (SDA)
8. Komisija za poslove mjesnih zajednica i saradnju sa drugim općinama i gradovima u koju su izabrani: Mehmed Smajlović (SDA) predsjednik komisije, Meho Tabaković (SDP) zamjenik predsjednika i u svojstvu članova Adela Bešlija (SDA), Almir Bešlija (SBB) i Avdija Šehić (GS).
TrecaSjednicaOV 0069. Komisija za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja, u koju su izabrani: Dejan Zelinčević (BPS) predsjednik komisije, Samed Mešanović (SDA) zamjenik predsjednika, te u svojstvu članova Belma Balta (SDA), Kenan Hasanović (SDP) i Imela Omanović (SDP).
10. Komisija za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta, u koju su imenovani: Ramiz Bibić (SBB) predsjednik komisije, Azra Kulić (SDA) zamjenik predsjednika, Mahir Gljiva (SDA), Mirsad Kadrić (GS) i Vanja Nedić (Stranka za Srednje)
11. Etička komisija, u koju su izabrani: Mirsad Osmanović (SDP) predsjednik komisije, Almir Špiodić (BPS) zamjenik predsjednika, u svojstvu članova Halid Dizdarević (SDA), Anel Bumbulović (SDA) i Asim Mujić (GS).
12. Drugostepena stručna komisija, u koju su imenovani: Petar Ilić (LDS) predsjednik komisije, Sead Silajdžić (SDA) zamjenik predsjednika, a u svojstvu članova Vesna Stanišić (SBB), Salkuna Salihović (SDA) i Muhamed Šehić (BPS).
13. Komisija za mlade i obrazovanje u koju su izabrani: Kenan Buza (SDA) predsjednik komsije, Šejla Nahić (SDA) zamjenik predsjednika, Adis Gljiva (SDA), Alem Topalović (SBB) i Mirnes Đozić (BPS).
Nadležnosti Komisija utvrđene su Poslovnikom Općinskog vijeća Ilijaš, a mandat traje četiri godine i vezan je za mandat Općinskog vijeća.
Četvrta sjednica Opčinskog vijeća održat će se u posljednoj sedmici decembra. 
 

 
U Općini Ilijaš održana Javna rasprava na Nacrt Zakona o prostornom uređenju KS

JavnaRasprava1Danas je u sali općine Ilijaš održana javna rasprava na Nacrt Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, kojoj su prisustvovali Ministar Prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić sa saradnicima, načelnici općina Vogošća, Hadžići i Trnovo, te predstavnici Svjetske banke kao i načelnik, vijećnici i uposlenici općine Ilijaš. Javna rasprava o ovom Nacrtu trajat će 60 dana u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, te naučnim i stručnim ustanovama.

Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Ilijaš Meliha Avdibegović kazala je kako su se desile određene promjene u ovom Zakonu, te da je novina organizovanje Centra za pružanje informacija građanima u okviru Općina.

”Općina Ilijaš je shodno Zaključku Skupštine KS od 19. oktobra organizovala javnu raspravu na Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Predstavnici Svjetske banke i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izložit će Nacrt plana, te otvoriti javnu raspravu. Desile su se određene novine u Zakonu o prostornom uređenju KS, prije svega u dijelu prostorno-planske dokumentacije, gdje imamo jedan novi plan, tzv. zoning plan kao i plan parcelacije. U dijelu urbanističko-građevinske dokumentacije, odnosno izdavanja urbanističkih saglasnosti i dozvola ovim zakonom je predviđeno da se sve saglasnosti i mišljenja eksternih učesnika u ovim postupcima pribavljaju po službenoj dužnosti. Novina je također, da se u okviru Općina organizuje Centar za pružanje informacija”, istakla je Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Ilijaš Meliha Avdibegović.

JavnaRasprava2Ministar Prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić istakao je kako će se ovim Zakonom poboljšati ambijent za investitore, te je naveo kako očekuje značajan napredak u narednim koracima.

”Ja ne mogu da prejudiciram šta će se sve naći u Prijedlogu i Rješenju ovog zakona ali ističem da je sve rađeno sa ciljem poboljšanja ambijenta za sve korisnike i investitore, kako na prostoru općine Ilijaš tako i na području čitavog Kantona Sarajevo. Zakon je u tom smislu u ovom trenutku i sačinjen. Vlada Kantona Sarajevo je po osnovu ugovora o konsultacijama sa grupacijom Svjetske banke, koja učestvuje u ovoj izradi zajedno sa nama, krenula sa izradom niza dokumenata. Smatramo da će ovaj Zakon napraviti najznačajnije korake, ali naravno i svi ostali Zakoni će doprinijeti tome da u narednom periodu Kanton Sarajevo ali i Bosna i Hercegovina budu ocjenjeni daleko bolje nego što je to bilo u prethodnom periodu kada smo bili pri kraju liste na određenim mjestima. Već smo napravili jedan određen korak ka povoljnijem položaju, a sa donošenjem ovog Zakona očekujemo da ćemo značajno napredovati. Zakon će donijeti neke novine koje su za sada u nekoj fazi pojašnjavanja, ali u svakom slučaju će biti korisne za sve one koji koriste ove usluge”, naglasio je Ministar Prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić.
Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave, koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u Pripremi Prijedloga zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Izvor: www.radioilijas.ba

 
Uklanjanjem administrativnih barijera privući investitore u Općinu Ilijaš

Konferencija-Vitez--745x450Općinski načelnik Akif Fazlić jučer je prisustvova konferenciji koja je održana u Vitezu, na temu: "Regulatorna reforma u funkciji privlačenja investicija i jačanja lokalnog ekonomskog razvoja", u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta a koja je održana u okviru projekta "Pоbоlјšаnje lokalnog okruženja za investiranje (LIFE)".

Projekt LIFE, koji implementira Grupacija Svjetske banke, u partnerstvu sa Veleposlanstvom Velike Britanije, Vijećem ministara BiH i entitetskim vladama, u naredne tri godine bit će proveden u 20 općina. Općina Ilijaš je uključena u Projekat od februara, a cilj Projekta je da pruži podršku lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u jačanju njihove konkurentnosti i podsticanju rasta privatnog sektora kroz smanjenje opterećenja za privredu na lokalnom nivou, dosljednu implementaciju propisa na lokalnom nivou, unapređenje transparentnosti u pružanju usluga građanima i privredi, te unapređenje usluga za investitore i povećanje investicija u općini.
Tim povodom gosti Dnevnika 3 FTV bili su: Ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, Općinski načelnik Akif Fazlić i direktor firme Standard Furniture Factory Damir Muhić.
O ciljevima Projekta, načinu provođenja i benefitima za investitore govorio je Općinski načelnik Akif Fazlić:
"Općina Ilijaš je u februaru ušla u ovaj Projekat, uspjeli smo ga realizovati za nešto manje od 10 mjeseci i rezultati su već tu. Prije svega kroz novi regulatorni okvir koji podrazumijeva kraći vremenski period za završavanje određenih procedura, smanjenje troškova za provođenje tih postupaka napravio se jedan ambijent koji daje određene efekte. U prvih 8 mjeseci ove godine u Općini Ilijaš zabilježen je porast zaposlenih za 14% što je 470 novih radnih mjesta. Poslodavcima su jeftinije dozvole i sve procedure koje trebaju provesti. Napravili smo globalni okvir i procjenu na godišnjem nivou o iznosu ušteda za poslodavce i građane i to je impozantna cifra koja Općinu Ilijaš  čini atraktivnom za ulaganje. Cilj je da sve bude transparentno. Na našoj web stranici postavljen je E-Registar svih administrativnih postupaka. Imamo mapirano 168 postupaka što pokazuje da još ima puno administriranja što ćemo u budućnosti nastojati smanjiti. Na našoj stranici nalazi se i registar svih poticaja koje daje općina Ilijaš i poticaja koji su vezani za Kanton i Federaciju tako da poslodavac može vidjeti kroz našu stranicu koji je to prostor za obezbjeđenje poticajnih mjera. Također uradili smo Investicioni sažetak koji govori o potencijalima Općine Ilijaš, privrednim i industrijskim zonama u kojem možete naći sve podatke za eventualne lokacije za koje su zainteresovani poslodavci, a preko web stranice i sms poruke možete izvršiti provjeru statusa predmeta". 

O razlikama o proceduri, ulaganju novih investicija i otvaranju novih radnih mjesta u odnosu na dosadašnja na prostoru Općine Ilijaš, govorio je direktor firme Standard Furniture Factory Damir Muhić: "Mi smo prije tri godine gradili u Ilijašu i gradili smo u tekućoj godini. Prije tri godine morali ste pribavljati razne dozvole, procedure su bile dosta skuplje, ove godine smo otišli u Općinu Ilijaš, koja je pribavila za nas sve saglasnosti i dozvole i na taj način smo uštedili 20% ili 56.000,00 KM samo na osnovu Projekta LIFE, a procedura su bile znatno skraćene i olakšavajuće.
Trenutno smo u toku investicije izgradnje novog pogona koju smo kroz ovaj projekat započeli i kroz koji planiramo uposliti 150 novih uposlenika, a na proljeće je planirana gradnja još jednog novog proizvodnog pogona u Industrijskoj zoni "Luka" namijenjen za proizvodnju namještaja, gdje ćemo otvoriti oko 100 novih radnih mjesta". 

GostovanjeFTVMinistar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, naglasio je da bi
ukidanje administrativnih barijera olakšalo poslovanje privrednicima jer bi, umjesto 150 do 200 dokumenata koliko je sada potrebno pribaviti za početak biznisa, morali pribaviti znatno manje dokumenata, koje bi dobili brže i jeftinije. "Pozitivno sam iznenađen skupu u Vitezu gdje je prisustvovao 61 predstavnik općina i mislim da to pokazuje jednu pozitivnu atmosferu i želju da se ove procedure koje su u Općini Ilijaš uvedene za kratko vrijeme uvedu i u svih 77 općina u FBiH  i na taj način stvore pretpostavke da poslodavci nemaju problem sa procedurama.Vlada FBIH ima u planu realizovati jedan veliki projekat koji bi trebao omogućiti investitorima da u roku od 3 dana sve procedure riješe, međutim da bi taj projekat zaživio potrebno je obezbijediti međusobnu komunikaciju svih nivoa vlasti i svih organa unutar tih nivoa vlasti da bismo zaštitili poslodavce od administrativnih problema. Za implementaciju tog Projekta trebat će nam još vremena, a u međuvremenu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta nastojat će stvoriti pretpostavke da upravo kroz Projekat LIFE stvorimo bolje okruženje, a prije svega bolju ekonomičnost poslovanja, veće zapošljavanje, veći izvoz i poticanje novih poduzetnika koji će se ohrabriti da uđu u nove investicije i nova zapošljavanja", istakao je Ministar Zukić.

Gostovanje Ministra Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Amira Zukića, Općinskog načelnika Akifa Fazlića i direktora firme Standard Furniture Factory Damira Muhića na Dnevniku 3 FTV možete pogledati i na našoj web stranici.

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas230
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOva sedmica3764
mod_vvisit_counterOvaj mjesec21522