Vijesti
Potpisan Ugovor o izvođenju radova energetske efikasnosti za objekat Doma zdravlja Ilijaš
UgovorDomZdravlja1Općinski načelnik Akif Fazlić danas je sa predstavnicima firme ”EKO-GRADNJA” d.o.o. Sarajevo potpisao Ugovor o izvođenju radova energetske efikasnosti na objektu Doma zdravlja Ilijaš, u vrijednosti od oko 158.000,00KM. Radi se o bloku B ovog objekta, a potpisivanjem ovog ugovora bit će kompletirani radovi na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja započeti prošle godine. Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica općine Ilijaš, Sanja Zagorac-Jozić pojasnila je šta će sve biti obuhvaćeno ovim projektom.
 
Ovo je nastavak projekta nadogradnje objekta Općine i Doma zdravlja, objekat B koji se nalazi u dvorištu Doma zdravlja Ilijaš. Ovim projektom planirana je zamjena i potpuna rekonstrukcija krova, zamjena stolarije, uređenje garaža u dvorištu, sanacija dva UgovorDomZdravlja2mokra čvora u starom dijelu zgrade. Ukupna vrijednost projekta je 158.200,00KM. Važno je napomenuti da je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obezbjedilo 121.000,00KM, a ostatak Općina Ilijaš, koja se ovdje nalazi u ulozi ugovornog organa. Proveli smo postupak javne nabavke, a svakako ćemo pratiti nastavak projekta, gdje je rok za izvođenje radova 120 dana”, istakla je Sanja Zagorac-Jozić.
 
Potpisivanju ugovora prisustvovala je i Amra Matoruga, direktorica Doma zdravlja Ilijaš, koja je kazala kako građani neće ostati uskraćeni za medicinske usluge Doma zdravlja, obzirom da postoji dovoljan broj ordinacija.
 
”Na zadovoljstvo i korisnika usluga Doma zdravlja i građana Ilijaša, te naravno nas uposlenika, mi ćemo sa ovim projektom završiti velike radove centralnog objekta Doma zdravlja. Radi se o bloku B, gdje je smješten punkt porodične medicine, te školski i UgovorDomZdravlja3predškolski dispanzer. Sa uređenjem prilaza između A i B bloka zaokružit ćemo projekat rekonstrukcije Doma zdravlja. Usluge će se i dalje pružati u kontinuitetu, mi zaista imamo dovoljno ordinacija da se usluge i dalje mogu pružati bez prekida”, naglasila je Amra Matoruga direktorica Doma zdravlja Ilijaš.
 
Alen Mujezinović u ime firme ”EKO-GRADNJA”, izvođača radova na izvođenju energetske efikasnosti na objektu Doma zdravlja, naglasio je kako će postojati određena dinamika izvođenja radova, te kako se nada da će radovi biti završeni prije predviđenog roka.
 
Ovim ugovorom mi imamo obavezu izvršiti energetsku efikasnost i poboljšanje samih uslova u objektu. Tokom izvođenja radova napravit ćemo i dinamiku i organizaciju samog gradilišta, pošto će objekat biti u upotrebi pa ćemo u koordinaciji sa investitorom imati određenu dinamiku. Kvalitet radova svakako neće biti upitan jer mi kao izvođač radova imamo referentno iskustvo u ovim radovima, kao i reference koje stoje iza nas. Ispoštovat ćemo dinamiku rada, te ćemo pokušati da rokove projekta ispoštujemo čak i prije predviđenog vremena”, istakao je Alen Mujezinović.
 
Radovi na projektu energetske efikasnosti počinju 14. augusta, kada će izvođači radova biti uvedeni u posao. Rok za realizaciju projekta je 120 dana.
 
 
 
Prijem 19 volontera u Općini Ilijaš

PrijemVolontera2017 026Od danas 19 mladih, obrazovanih osoba steklo je priliku da se kroz jednogodišnji volonterski rad u Općini Ilijaš, JKP "Vodostan-u" d.o.o. Ilijaš, JU KSC I RADIO ILIJAŠ-u, Upravi za šumarstvo i Poreskom upravom ispostava Ilijaš upoznaju sa radom i vrstom usluga koje pružaju ove institucije. 
 
Općina Ilijaš već 10. godinu za redom pruža mogućnost mladim ljudima da steknu obavezno radno iskustvo od godinu dana i steknu uslove za polaganje ispita općeg znanja i time povećaju konkurentnost na tržištu rada.
 
Općinski načelnik Akif Fazlić izrazio je zadovoljstvo što je ove godine Općina Ilijaš omogućila volonterski staž za 19 mladih visokoobrazovanih osoba. 
"Mi smo se potrudili da uključimo sve institucije koje vam mogu omogućiti volontiranje, skladno profilima vaše stručne spreme. Općina je osnivač JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš i JU KSC-a i RADIO ILIJAŠ, a u dogovoru sa Poreznom upravom FBiH ispostavom Ilijaš PrijemVolontera2017 015i sa Kantonalnom upravom za šume smo  omogućili i nekima od vas da mogu volontirati u ovim institucijama. 
Mi svake godine imamo ustaljene uslove koje kroz ugovor definišemo i ovaj projekat se pokazao efikasan. Puno mladih ilijašana je prošlo kroz ovaj projekat. Čestitam vam i želim uspješno volontiranje kako u svoje ime tako i u ime uposlenika općine Ilijaš i institucjija gdje ćete raditi. Naši uposlenici su se pokazali kao dobri menntori i bit će vam na raspolaganju. Za vas je najbitnije da što više naučite, pripremite se za polaganje javnog ispita i time stvorite uslove da budete konkurentniji na tržištu rada, te da imate reference kada su u pitanju uslovi za stalno zaposlenje", rekao je Općinski načelnik. 
 
Na kratkom prijemu šefica Odsjeka za opću upravu i lokalnu samoupravu Općine Ilijaš Muvedeta Fazlić čestitala je primljenim volonterima, upoznala PrijemVolontera2017 010ih s njihovim pravima i obavezama tokom volontiranja u Općini Ilijaš, te naglasila da iskoriste svaki trenutak kako bi svoje znanje iz školskih klupa primijenili i proširili primjerima iz prakse. G. Fazlić je zaželila uspješan rad volonterima, a posebno je istakla da od volontera očekuje da pokažu spremnost za rad i iskažu inovativnost, ozbiljnost i odgovornost u radu.
Za volonterski rad, koji nije radni odnos, volonteri  imaju pravo na naknadu za topli obrok i naknadu za troškove prijevoza.
Volonteri će biti raspoređeni na rad u Službe u Jedinstvenom organu uprave,  JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš, JU KSC I RADIO ILIJAŠ, Upravi za šumarstvo i u Poresku upravu FBiH ispostavu Ilijaš,a bit će im određen mentor, koji je zadužen za stručno usavršavanje i praćenje rada svakog volontera. 
Na kraju svog jednogodišnjeg volontiranja, volonteri će dobiti potvrdu o završenom volontiranju čime ispunjavaju uslove za polaganje javnog ispita i mogućnost apliciranja na radno mjesto stručnog saradnika. Ove godine Općina Ilijaš je angažovala volontere sa završenim ekonomskim, pravnim, filozofskim, saobraćajnim, poljoprivrednim, šumarskim i fakultetom političkih nauka.  
Primljeni volonteri počinju s radom danas  i ovom prilikom želimo im uspješan rad.
 
Općina Centar donirala 15.000,00 KM Općini Ilijaš za nabavku vozila za potrebe Civilne zaštite
donacija opcina ilijas naslovOpćinski načelnik Akif Fazlić i načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić u petak su potpisali protokol, na osnovu kojeg će Općina Centar izdvojiti 15.000,00 KM za nabavku vozila za potrebe Civilne zaštite Općine Ilijaš. Sredstva su obezbjeđena sa računa Civilne zaštite Općine Centar, za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, koja se redovno svake godine izdvajaju za manje razvijene općine. 
Općinski načelnik Akif Fazlić zahvalio se Općini Centar na ovoj donaciji i naglasio da ovo nije prvi put da središnja sarajevska općina pomaže Općini Ilijaš.
Prilikom potpisivanja ugovora načelnik Fazlić uputio je riječi zahvalnosti Općini Centar i naglasio da ovo nije prvi put da im središnja sarajevska Općina pomaže.
 
"Želim izraziti zahvalnost Općini Centar koja godinama iskazuje poseban senzibilitet prema manje razvijenim općinama, naročito za projekte lokalne infrastrukture. Ove godine potpisan je protokol u vrijednosti od 15.000 KM koje će biti iskorištene za opremanje jedinica civilne zaštite i zaista, uz naš dio sredstava, uspjet ćemo napraviti značajan iskorak kada je u pitanju naša civilna zaštita, njena osposobljenost i opremljenost kako bi mogla na terenu reagovati shodno potrebama. S obzirom na činjenicu da su u posljednjih nekoliko godina česte pojave prirodnih nepogoda u našoj zemlji, a samim tim se povećava i potreba za angažmanom jedinica civilne zaštite, ova donacija je izuzetno važna za Općinu Ilijaš", istakao je Fazlić. 
 
donacija opcina ilijas 1Ajnadžić je izrazio zadovoljstvo što Općina Centar ima mogućnost i pomaže općinama kojima je to potrebno.
 
"Općina Centar već godinama iskazuje senzibilitet kada su u pitanju lokalne zajednice koje su pretrpile prirodne nesreće i one kojima je zbog ograničenih finansijskih sredstava potrebna pomoć. Smatramo da je obaveza Općine Centar da pomaže slabije razvijene sredine i mi ćemo to raditi i u budućnosti. Mi ne možemo biti zadovoljni ukoliko se samo jedna lokalna zajednica razvija, a ostatak naše zemlje ne može da prati takav trend. Zato ćemo nastaviti pomagati", naglasio je Ajnadžić.
 
Naime Općina Centar je izdvajala značajna sredstva za pomoć Općini Ilijaš prilikom elemetarnih nepogoda poplava, a prošle godine iz Budžeta Općine Centar izdvojeno je 15.000,00 KM za sanaciju vodovoda u Bioči.
 
Završeno deminiranje 7156 m2 na lokalitetu Lijepa Luka MZ Srednje
mineRadovi na deminiranju lokaliteta  Lijepa Luka u MZ Srednje, površine 7 156 m², uspješno su okončani proteklog vikenda.  Služba civilne zaštite Općine Ilijaš je deminiranje ovog lokaliteta stavila na na listu prioriteta deminiranja za općinu Ilijaš.
 
Podsjetimo, riječ je o projektu koji finanisra Vlada Japana, a izvođač radova bila je firma "Pro Vita" d.o.o. Mostar.  
Pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite Općine Ilijaš Zdravko Barić i predstavnici BH MAC-a su povodom završetka radova posjetili ovaj lokalitet, a predstavnici BHMAC-a će sačiniti izvještaj o pronađenim i uklonjenim neeksplodiranim ubojitim sredstvima na ovom području.  
Vlada Japana, pored deminiranja lokaliteta Lijepa Luka u MZ Srednje ove godine finansirala je deminiranje lokaliteta zaseok Milovac 1, gdje su radovi završeni, a trenutno se izvode radovi na deminiranju Reona Krivajevići 5. Ukupna vrijednost radova je 110.000,00 $ a realizacijom ovih Projekata bit će očišćeno 112.284 m2 od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. 
 
 
Registraciija nekretnina za K.O. Elešehovići i K.O. Kadarići
registracija-nekretnina-foto2Dana 25.04.2017. godine Načelnik općine Ilijaš g-din Akif Fazlić potpisao je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za K.o. Elešehovići i K.o. Kadarići.
Sporazum je zaključen između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koju predstavlja Direktor Željko Obradović i Općine Ilijaš koju predstavlja Općinski načelnik  Akif Fazlić.
Sporazumom se utvrđuju obaveze i nadležnosti strana potpisnica vezanih za realizaciju aktivnosti sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za navedene katastarske općine. 
Kroz implementaciju Sporazuma provodi se postupak ažuriranja i usklađivanja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te se ovim putem apelira na posjednike nekretnina u navedenim katastarskim općinama da izvrše provjeru i usklađivanje stanja za svoje nekretnine. Napominjemo da je krajnji cilj Projekta identično stanje u katastru i Zemljišnoj knjizi, sa brojevima parcela po novom premjeru i stanjem upisa nekretnina prema katastarskom operatu. Stoga je u interesu svih učesnika Projekta, a posebno korisnika – posjednika nekretnina da je stanje evidencije u katastaru ažurno. Napominjemo da je to i zakonska obaveza svakog posjednika. Najbitnija komponenta Projekta jeste uspostava prava u Zemljišnoj knjizi koja se odvija bez naplate sudske takse, odnosno u potpunosti bez naknade za upisane posjednike. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas743
mod_vvisit_counterJuče1398
mod_vvisit_counterOva sedmica10756
mod_vvisit_counterOvaj mjesec26284