Vijesti
Obilježavanje Svjetskog dana osoba sa autizmom u Ilijašu

 

autizam 1Udruženje „Budi mi drug“ u saradnji sa World  Vision i Omladinskom organizacijom „Iskoristi dan – Carpe diem“ organizuje obilježavanje Svjetskog dana osoba sa autizmom u Ilijašu u utorak, 2. aprila 2019. godine na Trgu „Alija Izetbegović“ u Ilijašu u vremenu od 14:00 do 18:00 sati.

Programom je planirano:

1. Predstavljanje – uvodne riječi zahvale (Enisa Mešetović i Meliha Mešetović)

2. „Nešto više o autizmu“ – Mufida Mahmutović

3. „Ne rugaj se“ na znakovnom jeziku – Udruženje „Budi mi drug“

4. Ritmička gimnastika Visoko

5. Edukativno – kreativne radionice

6. Film – kino sala KSC Ilijaš

Pored navedenih aktivnosti, bit će organizovan i bazar prodajnog karaktera, te kupovinom rukotvorina pružate podršku radu udruženja i njihovim štićenicima.

Pozivamo djecu i roditelje da nam se pridruže i učestvuju u pripremljenom programu.

Dođite da se zabavimo i družimo jer na kraju krajeva, svi smo mi isti pod kapom nebeskom, poručuju organizatori.

 
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Ilijaš

 

javna-rasprava-1Na 29. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, održanoj 27. marta 2019. godine, usvojen je Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Ilijaš, te se stavlja na javnu raspravu, kako slijedi:

- objavom putem web stranice Općine Ilijaš (www.ilijas.ba)

- javnim uvidom u maloj sali Općine Ilijaš (ul. 126. ilijaška brigada br. 6, II sprat) svakim radnim danom u vremenu od 09:00 – 14:00 u periodu od 28.03.2019. do 15.04.2019. godine.
 
- organiziranjem javne prezentacije u sali Općinskog vijeća na dan 16.04.2019. godine sa početkom u 14:00 sati.

Pozivaju se građani općine Ilijaš kao pojedinci, politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresirana fizička i pravna lica da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju se Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje, najkasnije do 16. aprila 2019. godine do 16:00 sati.

Nacrte dokumenata možete pogledati na oglasnoj ploči i ovdje:

 
Održana Smotra kulturno - umjetničkog stvaralaštva učenika

 

smotra osnove skoleU Kino sali KSC Ilijaš danas je održano Općinsko takmičenje pod nazivom „Stvaralaštvo učenika iz oblasti hor uz instrumentalnu pratnju osnovnih škola općine Ilijaš 2019“. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Općine Ilijaš, Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo.

Profesori muzičke kulture kroz kreativni rad na skupnom muziciranju izveli su generacije radeći na aspektima unapređenja dječje radosti u pjesmi, njihovog talenta kroz note i stihove najljepših primjera muzičke literature, njegovanju narodne muzičke tradicije i kulturološkog blaga Bosne i Hercegovine. Učenici iz četiri osnovne škole sa područja općine Ilijaš i ovaj put su pokazali svoje znanje u pjevanju, a takmičili su se u kategoriji hor sa instrumentalnom pratnjom. Izvođenje horova pratio je stručni žiri u sastavu predsjednice komisije Sonje Šimunović i članica komisije Elize Smajlović i Džesike Vlajčić.

Dženana Hajdarević, nastavnica muzičke kulture u Osnovnoj školi „Hašim Spahić“ i „Stari Ilijaš“ istakla je da su ilijaški osnovci sa svojim nastavnicima pokazali kako se marljivim radom stiču nova znanja i vještine.

"Danas se u Kino sali Ilijaš održava tradicionalno općinsko takmičenje horova na području općine Ilijaš i učestvovat će četiri škole, a to su OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Stari Ilijaš“, OŠ „Srednje“ i OŠ „Podlugovi“ dok se OŠ „Đulistan“ nije pridružila iz opravdanih razloga. Ove godine imamo samo jednu takmičarsku kategoriju, a to je hor uz instrumentalnu pratnju. Kao i sva takmičenja koja se održavaju tako je i ovo tradicionalno. U okviru sekcije i časova hora potrebno je jako mnogo rada i truda kako bi djeca usvojila određenu melodiju jednoglasno ili dvoglasno zavisi sve kako ko radi. Uglavno i djeca se trude ali i mi nastavnici kako bi prenijeli svoje znanje na njih", istakla je Hajdarević.

Ekipa OŠ ”Srednje” kao prvoplasirana predstavljat će Općinu Ilijaš na kantonalnom takmičenju koje će se održati 10. aprila 2019. godine.

Učenicima i nastavnicima zahvaljujemo se na učešću u takmičenju, čestitamo na postignutim rezultatima i želimo mnogo sreće na kantonalnom takmičenju.

Izvor: radioilijas.ba

 
Javna rasprava o elaboratu zona sanitarne zaštite za Mahmutovića Rijeku i Misoču

 

jav rasprava 2222222U velikoj sali Općine Ilijaš održana je javna rasprava o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta Mahmutovića Rijeka i vodozahvat rijeke Misoča - usklađivanje sa zakonskim propisima.

Prezentaciji elaborata i javnoj raspravi prisustvovali su načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić sa pomoćnicima i saradnicima iz nadležnih službi, načelnik Općine Breza Munib Zaimović sa pomoćnicima, pomoćnik načelnika Općine Vareš Ermin Musa, predstavnici IPSA Instituta, predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona, Uprava za šumarstvo Kantona Sarajevo, predstavnici JKP Vodostan Ilijaš, KJP Sarajevo šume, JP Komunalno Breza, JP Šumsko Privredno Društvo ZDK, te predstavnici savjeta MZ Župča i Slivno.

Izradu elaborata koji je danas prezentiran uradio je IPSA Institut, a tehničku kontrolu - reviziju elaborata uradila je firma Higracon.

Prisutne je pozdravila i uvela u prezentaciju Merima Osmanović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Općine Ilijaš.

"Općina Ilijaš i Općina Breza su uradile elaborate vodozaštitnih zona za rijeku Misoču i vodozahvat Mahmutovića Rijeka, koji se prostiru na teritoriji općina Ilijaš, Breza i Vareš, odnosno na dva kantona. Na bazi ovih elaborata Parlament Federacije BiH je 2010. godine donio Odluku o zaštiti izvorišta Mahmutovića Rijeka i vodozahvat rijeke Misoče.

Obzirom da je 2012. godine donesen novi Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosabdijevanje stanovništva bilo je neophodno izvršiti usklađivanje postojećih elaborata sa novim Pravilnikom.

Novim elaboratom obuhvat zona sanitarne zaštite ostao je isti, s tim da je za vodozahvat rijeke Misoče pooštren režim zaštite, tako da su sada propisane dvije zone zaštite, a za Mahmutovića Rijeku ostale su četiri zone.

Kao i u ranije izrađenom elaboratu i u ovom su zagađivači ostali isti. Prije svega to su nekontrolisana sječa šume, otpadne vode naselja na jav rasprava 11111području općine Breza i Vareš, poljoprivredna i stočarska proizvodnja i deponije smeća.

Kamenolom Zenik je ranije bio jedan od značajnih zagađivača, ali je u međuvremenu prestao sa radom i to je jedini riješen problem u zagađivanju, svi ostali zagađivači i dalje su prisutni", kazala je, između ostalog, Osmanović.

U cilju upoznavanja prisutnih sa slivom rijeke Misoče prikazan je edukativni videomaterijal koji je sačinio JKP Vodostan Ilijaš u povodu Svjetskog dana voda.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić uzeo je učešće u diskusiji i poručio da se Općina Ilijaš želi namatnuti kao lider u uspostavi kvalitetnog režima zaštite vodotoka rijeke Misoče, jer je ta rijeka praktično jedini izvor vodosabdijevanja pitkom vodom između 17.000 i 18.000 građana na donjem području općine Ilijaš.

"Za Općinu Ilijaš ovo je preznačajano izvorište i preznačajan resusr i zato želimo biti lider ovog projekta. Zadovoljan sam elaboratom koji je uradio IPSA Institu. Svjesni smo da rješenja koja su ponuđena sa sobom donose i pooštren režim upravljanja prostorom.

Prva i druga zona sanitarne zaštite, koje su definisane, obuhvataju 113 kvadratnih kilometara, a mnogo je općina u BiH koje su cijelom svojom teritorijom manje od pomenute površine. Hoću da naglasim koliko je veliki prostor provođenja režima i da on nije jednostavan i da ima konotacije sa aspekta lokalnog razvoja, posebno općine Vareš i dijelom općine Breza, gdje se kroz ovu Odluku praktično uvodi jedna vrsta restrikcije kada je u pitanju lokalni razvoj.

Zakonodavac je to predvidio i postavio tako da je voda osnovni resurs i prema njoj treba podrediti sve druge stvari. U tom kontekstu moja je poruka da građanima općine Ilijaš i Breza godišnje treba otprilike dva miliona kubnih metara zdravstveno ispravne vode. To je prevažan resurs u odnosu na sve drugo što se može dešavati u okviru ovog prostora, prvenstveno mislim na poljoprivredu, šumarstvo i turizam.

Napomenut ću da Općina Ilijaš nije dala saglasnost da se u prostornom planu KS nađe kamenolom Zenik. Kamenolom predstavlja značajan resusr, ali mi smo time pokazali šta nam je važnije.

Svojim aktivnostima ćemo i dalje pokazivati i biti lideri u ovom projektu prije svega kada je u pitanju riješavanje problema otpadnih voda, izgradnja kanalizacije, prečistača, projektovanje u naseljnima Slivno i Hrasno koja su vjerovatno najznačajniji i najopasniji faktori zagađenja rijeke Misoče.

Spremni smo zajednički raditi na tom projektu sa Općinom Breza. Također smo spremni da radimo i sa Općinom Vareš na projektu u smislu rješavanja poljoprivrednih gazdinstava u naselju Okruglica.

Očekujemo od šumsko privrednih preduzeća da režim eksploatacije šume prilagode načinu da se on odvija u okviru vodozaštitnih zona, kako njihova eksploatacija ne bi izazivala veliku mutnoću vode. Pozivam građane da kao pojedinici čuvamo vodotok i ne istresamo otpad, ne odvozimo auto gume, uginule životinje i slično u vodotok", poručio je Fazlić.

Pomoćnik načelnika u Službi za privredu Općine Breza Salih Hasanspahić iznio je problem sa kojim se susreću u Općini Breza.

"Općina Breza na području svoje teritorije ima zagađivače, a to je kanalizacioni sistem sela Slivno, za koji već duži niz godina razmišljamo kako ga riješiti. Mogu reći da je projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju prečistača gotova, međutim javlja se jav rasprava 3333problem šta sa prečišćenim vodama. Nadam se da ćemo u narednom periodu korištenjem nauke, tehnike i struke definisati i riješti taj problem.

Prostorno – planskom dokumentacijom je predviđeno izletište i turističko naselje na platou Hrasna, naravno donoseći novu Odluku morat ćemo se pridržavati propisanih i dodatnih mjera u postupku izdavanja odobrenja za građenje i nadam se da ćemo postići cilj, a to je čista voda za stanovnike općine Ilijaš i Breza", kazao je Hasanspahić.

Ermin Musa, pomoćnik načelnika u službi za prostorno uređenje Općine Vareš imao je zamjerku na elaborat.

"Dolazim iz općine Vareš koja je po svojoj površini jedna od većih općina i sa čijeg područja se praktički snabdijevaju vodom općine Ilijaš, Kakanj i Breza i to iziskuje rezervisanje velikih površina prostora naše općine što na kraju donekle i spriječava naš razvoj.

Svjesni smo da je vodosbdijevanje stanovništva prvi prioritet i Općina Vareš to ne dovodi u pitanje. Naše zamjerke idu ka tome što elaborat zahvata izuzetno velike površine općine Vareš i naše je mišljenje da bi se one mogle smanjiti", rekao je Musa. 

Direktorica JKP Vodostan Belma Zukić je poručila da je cilj dugoročno zaštiti rijeku Misoču, a time i vodosnabdijevanje građana Ilijaša.

"Elaborat je svobuhvatno i detaljno sagledao i analizirao probleme i zagađivače i predložio mjere i aktivnosti za zaštitu. Mi smo operater koji upravlja vodovodnim sistemom u općini Ilijaš i prvi smo u nizu pozvanih na poštivanje i primjenu mjera koje su definisane elaboratom.

Obzirom da je rijeke Misoča jedini vodni resurs i služi za vodosnabdijevanje približno 18.000 stanovnika i pravnih subjekata briga za zaštitu rijeke jeste i mora biti imperativ.

Donošenje Odluke o zaštiti, provođenje normativnih mjera zaštite, provođenje tehničkih mjera i vršenje nadzora nad provođenjem mjera i aktivnosti kako je to definisano elaboratom je put za zaštitu rijeke Misoče i dugoročnog vodosnabdijevanja građana Ilijaša", kazala je Zukić

Poslije provedene javne raspave resorno federalno ministarstvo će pripremiti prijedlog Odluke za Vladu FBiH i nakon njenog usvajanja Općina Ilijaš će aktivno krenuti u njenu implementaciju.

 
Realizovan „Sportsko – animacijski projekat“ za djecu iz Vrtića Ilijaš

 

djeca vrtic projekat sportske vjezbeU JU “Djeca Sarajeva” Vrtić “Ilijaš” predstavljen je „Sportsko-animacijski projekat“ za djecu. Cilj ovog projekta jeste potaknuti kod djece važnost vježbanja i što kvalitetnijeg i aktivnijeg upotpunjavanje slobodnog vremena. Projekat je edukativnog karaktera i služi za promociju zdravog načina života kod djece, a realizuju ga treneri iz Škole fudbala „Tempo“.

Projekat je podržala Općina Ilijaš, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, organizacija World Vision i UNICEF, koji su izdvojili novčana sredstva za nabavku sportskih rekvizita.

Ilda Bekrić, odgajateljica u JU “Djeca Sarajeva” Vrtić “Ilijaš” kazala je da je riječ o programskim aktivnostima koje imaju za cilj prevenciju deformiteta i poboljšanje pravilnog rasta i razvoja djece.

"Smatram da djeca jako malo provode vremena baveći se vježbom ili nekim sportom što može pozitivno uticati na njihovo zdravlje, a sve je više zastupljena tehnologija što nije dobro za njihov uzrast. Primjetili smo taj problem i došli na ideju da napravimo jedan projekat sportsko – rekreativnog karaktera kako bi djecu potaknuli na tjelesne aktivnosti i svakodnevnu vježbu", kazala je Bekrić.

Odgajateljica Bekrić dodaje da ovaj projekat jasno pokazuje da je društvena zajednica prepoznala važnost i značaj ulaganja u djecu, te se nada da će ovakvve aktivnosti i ubuduće imati podršku i razumjevanje.

"Projekat je podržala Općina Ilijaš, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, organizacija World Vision i UNICEF koji su izdvojili određena novčana sredstva za nabavku sportskih rekvizita. Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dobili smo saglasnost bez koje se ne bi mogao realizovati projekat", istakla je Bekrić.

Kroz razne vježbe djeca uče kako pravilno držati tijelo, mogućnosti kretanja pojedinih dijelova tijela, a vježbanje se odvija uz muziku prilagođenu njihovoj dobi. Ubrzan život odraslih je dio i dječjih života te ih od toga ne možemo izolirati. Ali, možemo ih od najranije dobi učiti kako da se nose sa svim što im život donosi.

Izvor: radioilijas.ba

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas357
mod_vvisit_counterJuče2723
mod_vvisit_counterOva sedmica9004
mod_vvisit_counterOvaj mjesec45707