Vijesti
U Općini Ilijaš održana prezentacija Kreditno-garantnog fonda SERDE
SERDAKGF 001Danas su u sali Općine Ilijaš predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) održali prezentaciju Kreditno-garantnog fonda kao finansijskog instrumenta podrške privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo. 
Svrha Kreditno-garantnog fonda je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na području Kantona Sarajevo u saradnji sa finansijskim partnerom Union bankom d.d.  
Visina kreditnih sredstava iznosi od 5.000,00 do 200.000,00 KM sa rokom otplate do 5 godina sa mogućnošću korištenja grace perioda do 12 mjeseci za dugoročne kredite.
Ovaj vid finansijskog instrumenta, omogućava i doprinosi većem investiranju, poboljšanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju prihoda i izvoznih sposobnosti i drugih mogućnosti, a sufinansiran je sredstvima Kantona Sarajevo u iznosu od 1.000.000,00 KM i SERDA-e /Sarajevske regionalne razvojne agencije u iznosu od 1.000.000,00 KM. 
 
SERDAKGF 010Općinski načelnik Akif Fazlić je istakao da je ova prezentacija jedna od aktivnosti koje Općina Ilijaš vodi sa SERDA-om s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta, te je dodao: "Cijenim da je Općina Ilijaš dostigla već jedan nivo stvaranja dobrih uslova za razvoj poduzetništva. Spomenut ću da smo prošli LIFE program sa Grupacijom Svjetske banke,  kroz koji smo znatno unaprijedili određene stvari kada je u pitanju poslovni ambijent. Imamo dobre rezultate kada je u pitanju ekonomski rast i sa aspekta povećanja industrijske proizvodnje i sa aspekta stalnog povećanja broja radnih mjesta. Prema podacima kojim raspolažemo sa 30. novembrom 2016. godine Općina Ilijaš bilježi rast zaposlenosti od 18,6%  što je najveći rast na području Kantona Sarajevo. Kada je u pitanju izvoz u odnosu na 2015. godinu izvoz je povećan za 10.000.000,00 i iznosi 169.000.000,00.  
Želim da nas optimizam nosi u svim pravcima u kojim trebamo djelovati i zbog toga iznosim ove podatake. Svjestan svih teškoća koje vi kao poslodavci imate  ali ovo i govorim da znate da ima prostora i da se te poteškoće savladaju. 
SERDA dugi niz godina  značajno doprinosi privrednicima ne samo na području Kantona Sarajevo nego i regije i ovo je prilika da se i vama prezentiraju ti rezultati, da vam se prezentira program u koji se možete uključiti i ovom prilikom zahvaljujem se predstavnicima SERDE".  
 
Ciljevi Kreditno-garantnog Fonda SERDA su: jačanje ekonomskog razvoja, SERDAKGF 003podrška razvoju privrede, stvaranje uslova za otvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta, podrška ruralnom razvoju, povećanje kvalitetnog i sigurnog investiranja.
 
Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, start-up biznisi i poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim Pravilnikom o radu Kreditno-garantnog fonda SERDA.
Kreditna sredstva se mogu usmjeriti  u stalna i obrtna sredstva i to: 
-      kupovina mašine, opreme ili djelova opreme
-       kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta
-       kupovina vozila 
-       uređenje interijera poslovnog prostora i proizvodnog pogona
-       kupovina stočnog fonda 
-       kupovina mehanizacije
ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću
Podsjetimo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA formirana je u maju 2003. godine, a danas je vodeća razvojna agencija u BiH i nezaobilazan faktor razvoja ekonomije u BiH. Njena primarna uloga je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz pružanje finansijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, razvoj ljudskih resursa, jačanje konkurentnosti, te provedbu različitih međureginalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime. 
 
Program obilježavanja Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH
opcinaIlijasOrganizacioni odbor za obilježavanje Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH održao je niz sastanaka posvećenih pripremama manifestestacije. Kao i proteklih godina u sklopu obilježavanja Dana Općine Ilijaš bit će upriličen prigodan kulturno-umjetnički i sportski program. 
U nastavku vam donosimo Program manifestacije: 
 
27.02.2017. godine u 16:00 – pozorišna predstava za djecu "Ružno pače" - kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"
27.02.2017. godine u 18:00 – svečana dodjela Ugovora o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"; 
28.02.2017. godine u 10:00 – svečano obilježavanje Dana JU OŠ "Stari Ilijaš"  i otvaranje novosagrađenog lifta – prostorije JU OŠ "Stari Ilijaš";
28.02.2017. godine u 12:00 -  Defile gradom učenika Kampusa Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom
28.02.2017. godine u 12:30 – polaganje cvijeća na Centralnom Spomen obilježju;
28.02.2017. godine u 13:00 – svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠ"; 
28.02.2017. godine u 14:00 - svečano otvorenje novih prostorija  Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš. 
28.02.2017. godine u 18:00 - Izbor sportiste Općine Ilijaš za 2016. godinu – kino sala JU "KSC I RADIO ILIJAŠA" 
05.03.2017. godine - Auto rally u organizaciji Auto-moto kluba Ilijaš 
 
Pozivamo sve građane Općine Ilijaš da zajednički obilježimo ovaj historijski dan kako za našu općinu tako i za Bosnu i Hercegovinu. 
 
Radna posjeta Općinskog načelnika Akifa Fazlića sa saradnicima Birou za zapošljavanje Ilijaš
Općinski načelnik Akif Fazlić zajedno sa saradnicima posjetio je danas JU "Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Biro Ilijaš. 
U okviru radne posjete Birou Ilijaš, Općinski načelnik Akif Fazlić razgovarao je sa g. Muvedetom Kadrić, šeficom Biroa Ilijaš  i rukovodiocima pojedinih sektora unutar JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" o intenziviranju i  nastavku međuinstitucionalne saradnje. 
PosjetaBirouOpćina Ilijaš bilježi snažan trend porasta broja zaposlenih, koji će se prema očekivanjima Općinskog načelnika i najavama investiora nastaviti i u narednom periodu. Kao argumentaciju možemo istači da je na teritoriji Općini Ilijaš u 2016. godini otvoreno preko 510 novih radnih mjesta, a u protekle četiri godine preko 1.500 novih radnih mjesta.
 
Zbog snažnog porasta investicionih aktivnosti na teritoriji Općine Ilijaš, te zbog nastojanja općinske administracije da unaprijedi poslovni ambijent na teritoriji Općine Ilijaš poseban tematski fokus sastanka je bio razgovor na temu usklađivanja postojeće kvalifikacione strukture nezaposlenih lica s potrebama lokalnog tržišta rada, te na temu raspoloživih programa s ciljem zapošljavanja, a koje provodi JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo".
 
Predstavnici Službe su upoznati s radom Privrednog vijeća Općine Ilijaš, te su pozvani da uzmu aktivno učešće u radu Privrednog vijeća Ilijaš, naročito u dijelu koji se odnosi na tematske sjednice Vijeća koje se tiču prekvalifikacija, usklađenosti postojećih obrazovnih smjerova i usmjerenja s potrebama lokalnog tržišta rada, te uslovima korištenja postojećih programa Službe u oblasti podsticaja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti.
 
U četvrtak VI sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
U četvrtak, 23. februara 2017. godine planirana je VI sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Za sjednicu je planiran sljedeći dnevni red: 
 
vijece331-300x2251. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 5. sjednice 
3. Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi za upravu općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2016. godine
4. Operativni plan općinskog načelnika i službi za upravu općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2017. godine
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2016. godinu
 
6. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost općinskom načelniku za provođenje zakonom propisane procedure postupka rekonstrukcije i promjene namjene dijela nekretnine – zgrade (aula Kulturnog centra Ilijaš)
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu "Sabanci" općina Ilijaš
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 2" – Ilijaš
9. Prijedlog Odluke o izmjeni podataka od značaja za pravni promet i o izmjeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vodostan" d.o.o. Ilijaš 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni člana 1. Odluke Općinskog vijeća Općine Ilijaš br.01/1-02-1726-12/16 od 26.07.2016. godine
11. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj:06/1-31-155/17 
 
Potpisan Sporazum o sufinansiranju Projekata na Zaštićenom području "Bijambare"
SporazumKJUZasticenaPodrucja 009Danas je Općinski načelnik g.Akif  Fazlić sa direktorom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja g.Osmanom Delićem potpisao Sporazum o sufinansiranju projekta sanacije putne komunikacije na relaciji naplatna rampa – info punkt u dužini od 2 km, te izrade projektne dokumentacije za pomoćni parking prostor i autobuska stajališta na području Zaštićenog pejsaža "Bijambare", kojim je definisano izvođenje radova na pomoćnom parking prostoru, iznos, način, rokovi i uslovi plaćanja. Za ove namjene obezbijeđeno je 130.000,00 KM. 
Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i Ministar finansija Kantona Sarajevo g. Jasmin Halebić i direktor KJP "Sarajevo-šume" g. Nermin Demirović.
 
Općinski načelnik g.Akif Fazlić je istakao zadovoljstvo saradnjom sa menadžmentom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te naglasio da: "stalnim aktivnostima obezbjeđujemo sredstva koja će se prije svega upotrijebiti za rekonstrukciju putne infrastrukture u okviru Zaštićenog područja "Bijambare", za rekonstrukciju parkinga i stajališta sa magistralne ceste. Na taj način želimo unaprijediti sigurnosno-bezbijednosne uslove saobraćaja na potezu skretanja za Bijambare i riješiti izgradnju dijela parkinga kao i rekonstruisati komunikaciju kojom saobraća turistički voz. Kroz potpisani Sporazum obezbjeđuju se značajna sredstva i stvara se ambijent za druga ulaganja. Ima dosta ideja koje ćemo pokušat zajedno sa resornim Ministarstvom i Zavodom SporazumKJUZasticenaPodrucja 017za planiranje razvoja Kantona Sarajevo definisati i kroz zajedničke aktivnosti ovaj prostor učiniti još atraktivnijim u smislu povećanja broja posjetilaca, što ima za cilj širenje pozitivnog imidža kako Općine Ilijaš tako i Kantona Sarajevo kao značajne turističke destinacije". 
 
Direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja g.Osman Delić, najavio je  nabavku novog turističkog voza većeg kapaciteta i istakao da: "već drugu godinu dio inicijalnih sredstava koja nam ostanu od vlastitih prihoda sa područja Zaštićenog pejsaža "Bijambare" usmjeravamo na razvoj Zaštićenog područja u cilju privlačenja broja posjetilaca". 
 
 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas185
mod_vvisit_counterJuče921
mod_vvisit_counterOva sedmica4860
mod_vvisit_counterOvaj mjesec27075