Vijesti
Nastavak radova na rekonstrukciji Regionalne saobraćajnice R 445 u Malešićima
RegionalniPutR445 024Nastavak radova na rekonstrukciji Reginalne saobraćajnice R 445, na dionici od pružnog prijelaza do mosta u Malešićima počinje danas. 
Povodom uvođenja izvođača radova u posao Općinski načelnik Akif Fazlić, predstavnici Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i nadzora posjetili su danas ovaj lokalitet i razgovarali realizaciji projekta, vrstama i dinamici radova. 
 
RegionalniPutR445 028Riječ je o nastavku rekonstrukcije Reginalne saobraćajnice u Malešićima R 445 na dionici od pružnog prijelaza do mosta Malešići.
Dužina koja će biti rekonstruisana u ovoj fazi iznosi 650 m, a vrijednosti radova iznosi 420.000,00 KM.  
Prilikom rekonstrukcije izvršit će se kompletna zamjena kolovozne konstrukcije, regulisat će se odvodnja oborinskih i fekalnih voda, ugradnja RegionalniPutR445 029kolektora, a potpuno će se sanirati i proširiti most. U sklopu projekta planirana je izgradnja i uređenje pješačkih staza. 
Sredstva za realizaciju Projekta obezbijedila je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, izvođač radova je firma "Orman" d.o.o. Kiseljak, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. 
 
Za vrijeme radova na ovom dijelu saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom, te apelujemo na vozače da imaju strpljenja te da se pridržavaju privremeno postavljene saobraćajne signalizacije.
 
Uskoro podjela kanti za selektivno odlaganje otpada u MZ Lješevo
OtpadSastanak2MZ 003Općinski načelnik Akif Fazlić danas je održao sastanak sa predstavnicima KJKP "Rad"-Organizacionom jedinicom Ilijaš, Službom za  saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš i Savjetom mjesne zajednice Lješevo, a povod sastanka je bio implementacija pilot projekta uvođenja odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području mjesne zajednice Lješevo. 
Prema riječima šefa organizacione jedinice KJKP "Rad" Alana Šeraka, Mjesna zajednica Lješevo je izabrana prva za implementaciju ovog pilot projekta  iz razloga što je zbog teritorijalnog položaja primjećeno značajno dovoženje i odlaganje otpada sa područja drugih općina. 
 
Implementacijom ovog projekta uvodi se dvolinijske sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima, što podrazumijeva da će građani odvajati otpad u obliku suhe i mokre frakcije. Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad u koji spada papir, karton, plastična ambalaža i on se odlaže u žutu kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi sav ostali otpad tj. mješani komunalni otpad koji će se odlagati u crnu kantu. 
U narednom periodu slijedi podjela po dvije posude za odlaganje otpada za 400 domaćinstava, a specijalizovano vozilo KJKP "Rad" vršit će odvoz smeća po kalendaru koji će stanovnicima biti dostavljen.
Kupovinu posude za otpad su zajednički finansirali KJKP "Rad" i Općina Ilijaš. 
 

Član Savjeta Mjesne zajednice Lješevo Mustafa Fazlić zahvalio se Općini Ilijaš i KJKP "Rad" Ilijaš na dosadašnjoj saradnji, te u ime Savjeta mjesne zajednice Lješevo podržao ovaj projekat i dodao da će u narednom periodu Savjet mjesne zajednice održati zborove na kojem će upoznati građane o implementaciji ovog pilot projekta i dostaviti konačne spiskove krajnjih korisnika KJKP-u "Rad"- Organizacionoj jedinici Ilijaš. 
 
Općinski načelnik Akif Fazlić upoznao je Savjet mjesne zajednice  i o aktivnostima koje Općina Ilijaš vodi oko Plana sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada "Do". 
Riječ je o sanaciji deponije površine 14.660 m2 koje će se nakon sanacije moći koristiti za sportske i druge rekreativne sadržaje. Neophodna sredstva OtpadSastanak2MZ 005za implementaciju ovog projekta su cca 600.000,00 KM. Općina Ilijaš je sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša već potpisala Sporazum o saradnji na realizaciji ovog Projekta, a Sporazum se odnosi na izradu projektne dokumentacije za zatvaranje i saniranje stare lokalne deponije "Do". Sporazumom su definisana međusobna prava i obaveze potpisinika, a Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  je za pripremu Projektne dokumentacije obezbijedilo 30.000,00 KM.
Deponija "Do" karakteriše se kao neuslovne deponije miješanog komunalnog otpada, a na koju je otpad odlagan od 1968. do 1986. godine. Od 1996. godine do 2008. godine na deponiju se nekontrolisano odložila veća količina i građevinskog i miješanog komunalnog otpada. Uskoro podjela kanti za selektivno odlaganje otpada u MZ Lješevo  
 
 
Općinski načelnik Akif Fazlić danas je održao sastanak sa predstavnicima KJKP "Rad"-Organizacionom jedinicom Ilijaš, Službom za  saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš i Savjetom mjesne zajednice Lješevo, a povod sastanka je bio implementacija pilot projekta uvođenja odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području mjesne zajednice Lješevo. 
Prema riječima šefa organizacione jedinice KJKP "Rad" Alana Šeraka, Mjesna zajednica Lješevo je izabrana prva za implementaciju ovog pilot projekta  iz razloga što je zbog teritorijalnog položaja primjećeno značajno dovoženje i odlaganje otpada sa područja drugih općina. 
 
Implementacijom ovog projekta uvodi se dvolinijske sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima, što podrazumijeva da će građani odvajati otpad u obliku suhe i mokre frakcije. Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad u koji spada papir, karton, plastična ambalaža i on se odlaže u žutu kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi sav ostali otpad tj. mješani komunalni otpad koji će se odlagati u crnu kantu. 
U narednom periodu slijedi podjela po dvije posude za odlaganje otpada za 400 domaćinstava, a specijalizovano vozilo KJKP "Rad" vršit će odvoz smeća po kalendaru koji će stanovnicima biti dostavljen.
Kupovinu posude za otpad su zajednički finansirali KJKP "Rad" i Općina Ilijaš. 
 
Član Savjeta Mjesne zajednice Lješevo Mustafa Fazlić zahvalio se Općini Ilijaš i KJKP "Rad" Ilijaš na dosadašnjoj saradnji, te u ime Savjeta mjesne zajednice Lješevo podržao ovaj projekat i dodao da će u narednom periodu Savjet mjesne zajednice održati zborove na kojem će upoznati građane o implementaciji ovog pilot projekta i dostaviti konačne spiskove krajnjih korisnika KJKP-u "Rad"- Organizacionoj jedinici Ilijaš. 
 
Općinski načelnik Akif Fazlić upoznao je Savjet mjesne zajednice  i o aktivnostima koje Općina Ilijaš vodi oko Plana sanacije i zatvaranja deponije komunalnog otpada "Do". 
Riječ je o sanaciji deponije površine 14.660 m2 koje će se nakon sanacije moći koristiti za sportske i druge rekreativne sadržaje. Neophodna sredstva za implementaciju ovog projekta su cca 600.000,00 KM. Općina Ilijaš je sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša već potpisala Sporazum o saradnji na realizaciji ovog Projekta, a Sporazum se odnosi na izradu projektne dokumentacije za zatvaranje i saniranje stare lokalne deponije "Do". Sporazumom su definisana međusobna prava i obaveze potpisinika, a Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  je za pripremu Projektne dokumentacije obezbijedilo 30.000,00 KM.
Deponija "Do" karakteriše se kao neuslovne deponije miješanog komunalnog otpada, a na koju je otpad odlagan od 1968. do 1986. godine. Od 1996. godine do 2008. godine na deponiju se nekontrolisano odložila veća količina i građevinskog i miješanog komunalnog otpada. 
 
151.134,00 KM planirano za izgradnju javne rasvjete u Industrijskoj zoni "Luka"
ledRasvjetaIZLukaU narednih sedam mjeseci u Mostaru, Gradačcu, Ilijašu, Maglaju, Kalesiji, Livnu i Grudama gradit će se nova ili unaprijediti postojeća komunalna infrastruktura u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja na lokalnom nivou, za što je Vlada FBiH osigurala 1.000.000,00 KM, a projekat će implementirati Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta.
 
U sklopu ovog Projekta u Ilijaš će biti uloženo  151.134, 00 KM, od čega je Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH obezbijedilo 108.105,82 KM, a općina Ilijaš je 43.028,18 KM. Sredstva će biti uložena za  javnu rasvjetu u dijelu obuhvata lndustrijske zone Luke na površini od 7,4 hektara. Implementacijom Projekta znatno će se povećati atraktivnost postojećih lokacija za nove investitore budući da je planirana ugradnja 40 LED rasvjetnih jedinica, a rasvjetni stubovi će biti instalirani uz postojeću prometnu infrastrukturu u zoni.
Osim navedenog, najvažniji očekivani rezlultati su 50 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni i tri nova MSP-a – istakao je stručni savjetnik u Sektoru poduzetništva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Sead Džiho.
 
Jedan od uslova ovog projekta je da su jedinice lokalne samouprave morale obezbijediti minimalno 25% sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a projektni prijedlozi pored aktivnosti u vezi izgradnje infrastrukutre morali su imati i poslove koji se odnose na uslužne aktivnosti, a to su promocija zone, uspostava upravljačkog tijela zone, edukacije MSP-a u zoni i slično.
 
Prve aktivnosti koje se tiču svih sedam projekata su vezane za raspisivanje postupka javnih nabavki za odabir izvođača radova. Ove aktivnosti su u isključivoj nadležnosti općina i gradova i pokretanje ovih aktivnosti se očekuje u narednim danima. 
 
Obezbjeđeno 165.000,00 KM za sanaciju i utopljavanje stambene zgrade u Ilijašu
MinistarstvoProstornog1Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić potpisao je danas Sporazum o realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području KS za 2017. godinu sa Općinskim načelnikom Akifom Fazlićem i direktorom Kantonalnog stambenog fonda Adnanom Efendićem.
 
Kako je definisano ovim sporazumom, u općini Ilijaš izvodit će se radovi energetske efikasnosti na stambenoj zgradi  u ulici 126. ilijaške brigade br. 12 i 14 u kojoj se nalaze 24 stana.  
Radove će finansirati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo  sredstvima u iznosu od 135.000,00 KM te Općina Ilijaš sa 30.000,00 KM. 
MinistarstvoProstornog2Prema riječima resornog Ministra, bit će rekonstruisan kompletan vanjski dio objekta, fasade, otvori i krov. Ovu zgradu u centru Ilijaša bilo je neophodno sanirati i u vizuelnom smislu te je dovesti u stanje primjereno tom prostoru.
Ministar je dodao i da je ovo nastavak projekta povećanja energijske efikasnosti u objektima kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo te da je za te namjene u ovogodišnjem Budžetu KS planirano ukupno 700.000,00. KM.
 
Načelnik Akif Fazlić je zahvalio Vladi KS na podršci u realizaciji ovog projekta, te je izrazio nadu da će biti nastavljen u ovoj lokalnoj zajednici uz učešće i etažnih vlasnika.
 
Projekt implementira Kantonalni stambeni fond KS. Prema riječima direktora Efendića, svi radovi na zgradi u Ilijašu trebali bi biti okončani do kraja ove građevinske sezone.
 
Pilot projekat: Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada u MZ Lješevo
OtpadSastanak 002Na inicijativu KJKP "Rad" Sarajevo, Općinski načelnik Akif Fazlić održao radni sastanak sa predstavnicima Službe za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš. Tema sastanka je bila implementacija pilot projekta Uvođenja odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima ma području mjesne zajednice Lješevo. 
Ovim projektom uvodi se sistem prikupljanja otpada u individualnim objektima, što podrazumijeva da će građani odvajati otpad, a o načinima selekcije i odvoza otpada  KJKP "Rad" će organizovati posebnu edukaciju za građane. 
 
Naime Općina Ilijaš je u saradnji sa  KJKP "Rad" izvršilo nabavku 200 kanti za komunalni i 200 kanti za reciklažni otpad zapremine 120 l, za što je iz OtpadSastanak 001Budžeta Općine Ilijaš izdvojeno 13.000,00 KM. Prema riječima Općinskog načelnika, ukoliko ovaj projekat bude prihvaćen od strane građana mjesne zajednice Lješevo postoji mogućnost da se isti ovakav projekat realizira i u ostalim mjesnim zajednicama na području Općine Ilijaš. 
Na sastanku je dogovoreno da se u ponedjelak, 07.08.2017. godine predstavnici KJKP Rad i Općine Ilijaš održe sastanak sa Savjetom MZ Lješevo na kojem će definisati način distribucije kanti krajnjim korisnicima. 
Na današnjem sastanku je bilo riječi i o uređenju reciklažnog dvorišta koje se nalazi u neposrednoj blizini KJKP Rad - organizacione jedinice Ilijaš. U narednom periodu predstavnici KJKP Rad će izraditi glavni projekat, a općina Ilijaš će urediti dvorište i pribaviti sve potrebne saglasnosti. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas750
mod_vvisit_counterJuče1270
mod_vvisit_counterOva sedmica2020
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28869