Vijesti
Javna prezentacija Nacrta Budžeta Općine Ilijaš planirana za 9. decembar

 

Opcina-Ilijas1Na 36. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš održanoj 27. novembra 2019. godine, Općinsko vijeće Ilijaš usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu. U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu stavljaju se na javnu raspravu u periodu od 28. novembra 2019. godine do 15. decembra 2019. godine.

Prijedlozi i sugestije na ponuđene Nacrte dokumenata možete dostaviti Službi za privredu i finansije sa naznakom „Prijedlozi i primjedbe na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu“ u pisanoj formi, najkasnije do 17. decembra 2019. godine (utorak), do 12:00 sati.

Također ovim putem Vas obavještavamo da će Javna prezentacija Nacrta budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, održati u ponedejljak 09. decembra 2019. godine u 15:00 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

U cilju što transparentnije prezentacije Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš pripremila je dokument "Budžet za građane".

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2020. godinu i Budžet za građane možete pronaći ovdje: 

 
 
 
 
Posjeta općinskog načelnika sa saradnicima SŠC "Nedžad Ibrišimović" u Ilijašu

 

posjeta ssc 11Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić zajedno sa saradnicima u službama za saobraćaj i građenje,  prostorno uređenje i zaštitu okoliša te društevene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica posjetio je Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš i obišao fiskulturnu salu koja je u fazi izgradnje.

Prisutni su bili i direktor firme koja izvodi radove "Fazum gradnja" Muamer Fazlić te direktor Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Amir Džafo.

Razlog posjete je realizacija projekta izgradnje fiskulturne sale. Konstatovano je da je realizacija građevinskog dijela projekta u završnoj fazi i da se očekuje potpun završetak u prvoj polovini mjeseca januara naredne godine.

Također je konstatovano da je nabavka opreme za salu i njeno montiranje u fazi tenderske procedure izbora dobavljača.

Još uvijek nije riješeno, a bitno je da se sa aspekta ukupnog projekta završi, vanjsko uređenje i sanacija prostora postojećih svlačionica i mokrih čvorova.

Za sanaciju pomenutog prostora sa svlačionicama i mokrim čvorovima još uvijek nisu osigurana sredstva, ali se u skorije vrijeme očekuje rješenje.

Dogovoreno je da Srednjoškolski centar dostavi detaljan predmjer i predračun radova za sanaciju, kao i da se u ovoj fazi uradi adekvatno vanjsko uređenje koje će se u nekoj narednoj fazi dalje dograđivati.

Zaključeno je da svi radovi te tehnički prijem nove sale trebaju biti završeni do Dana općine Ilijaš, kada je i planirano svečano otvorenje sale.

 
Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

36.sjednicaOV 1Trideset šesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede u sali Općinskog vijeća uz prisustvo 21 vijećnika. Na dnevnom redu našlo se devet tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović.

Nakon upućenih vijećničkih pitanja i inicijativa pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finasije Merima Osmanović je prezetovala informaciju o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. – 30.09.2019. godine. Budžet Općine u pomenutom periodu bilježi 12.295.705,00 KM ostvarnih prihoda, što je 69% od planiranih prihoda u Budžet za 2019. godinu. S druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 9.694.783,00 KM, što predstavlja 55% od planiranih izdataka u Budžetu za 2019. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.600.922,00 KM.

Vijećnici su, nakon obrazloženja načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, jednoglasno podržali Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu. Projicirani prihodi Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu iznose 14.664.900 KM, a što je za 17,32 % manje u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2019. godinu.

Porezni prihodi koji pripadaju Općini planirani su u iznosu od 6.116.900,00 i u ukupnoj strukturi projekcije prihoda budžeta učestvuju sa 41,72%. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.939.500,00 KM i u ukupnoj strukturi projekcije prihoda učestvuju sa 20,03%.

Prihodi po osnovu kapitalnih transfera planirani su iznosu od 2.776.500,00 KM i u ukupnoj planiranoj struktrui prihoda učestvuju sa 18,87%, a umanjeni su u 36.sjednicaOV 2odsnou na aktuelni plan prihoda za 2019. godinu 11,72%. Planirana projekcija ove vrste prihoda je usklađena sa ranije potpisanim sporazumima, kao i usvojenim Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Ukupno projicirani rashodi i izdaci Nacrtom Budžeta za 2020. godinu iznose 14.662.900 KM, što je za 17,32% manje u odnosu na aktuelni plan Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu stavlja se na javnu raspravu objavom na web stranici Općine, objavom na oglasnoj ploči i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu se određuje u trajanju od 18 dana, počev od 28. novembra 2019. godine do 15. decembra 2019. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge mogu će je dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 17. decembra 2019. godine do 12:00 sati.

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku kojom se daje suglasnost općinskom načelniku da sa NK "Ilijaš" iz Ilijaša zaključi Sporazum o privremenom korištenju bez naknade Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu na period od tri godine.

36.sjednicaOV 3Vijećnici su usvojili Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1" i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1".

Javni uvid na nacrte odluka održat će se u periodu od 29. novembra do 13. decembra 2019. godine, u prostorijema Općine Ilijaš( II sprat, kancelariji broj 20). Javna rasprava na oba nacrta odluka će se održati u ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine, u velikoj sali Općine Ilijaš (III sprat) sa početkom u 14:30 sati.

Usvojena su Rješenja o razrješenju članice Komisije za izbor i imenovanja Alme Omerović i člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja Mirnesa Udovčića.

Općinsko vijeće je izabralo Mehmeda Sinanovića za novog člana Komisje za izbor i imenovanja i Adelu Bešliju za članicu Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju informaciju o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

 
Najava 36. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

35 sjednica ov 1U srijedu, 27. novembra 2019. godine, u 10:00 sati planirana je 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 35. sjednice;

3. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. - 30.09.2019. godine;

4. Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu;

5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o privremenom korištenju Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu;

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Luke";

8. Nacrt Odluka o:

a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1" – Ilijaš;

b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1" – Ilijaš;

9. Prijedlog Rješenja o:

a) razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje;

b) izboru člana Komisije za izbor i imenovanje;

c) razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansijska i ekonomska pitanja;

d) izboru člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu,   finansijska i ekonomska pitanja;

10. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja. 

 
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Ilijaš obilježen Dan državnosti BiH

 

svecana sjednica 15212451525821541Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine Općinsko vijeće Ilijaš danas je održalo svečanu sjednicu Općinskog vijeća. Program je počeo polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima na centralnom spomen obilježju kod Srednjoškolskog centra „Nedžad Ibrišimović“.

Svečanu sjednicu vodila je predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović, koja je nakon intoniranja državne himne poželjela dobrodošlicu vijećnicima, općinskom načelniku i brojnim zvanicama među kojima su bili ovogodišnji uvodničar Miro Lazović,  zastupnici u Skupštini KS Mahir Dević i Bibija Kerla, direktori javnih preduzeća s područja općine Ilijaš, direktori škola, predstavnici boračkih organizacija, nevladinog sektora, članovi savjeta mjesnih zajednica i brojni drugi gosti.

- Čast je biti u općini Ilijaš i biti svjedok svih lijepih događaja i priredbi povodom obilježavanja 25. novembra. Cijelo jutro imamo manifestacije i priredbe povodom Dana državnosti  BiH. Raduje da su mladi naraštaji sve osvješteni i svjesni značaja svoje domovine i ljubavi prema njoj. Koliko je za Ilijaš značajan Dan državnosti govori i jutrošnja manifestacija u Perzijsko-bosanskom koledžu na kojoj je gost bio član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Izuzetno  mi je drago da je na ovogodišnjoj svečanoj sjednici  uvodničar Miro Lazović, što govori o ljepoti raznolikosti naše domovine.  fazlic lazovic devicDanas svi zajedno govorimo o istoj temi a to je da je Bosna i Hercegovina zemlja svih njenih građana i da zajedno pridajemo važnost ovom historijskom datumu. Najvažnija činjenica i zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a, je da je Bosna i Hercegovina, odlukom na ovom zasjedanju, definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. M Svim Bosancima i Hercegovcima u ime Općinskog vijeća Ilijaš, i u svoje lično ime želim sretan 25. novembar - Dan državnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine, kazala je predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović.

Učenici IX razreda OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš Amin Stomornjak, Enid Kozić i Adnan Mešić potom su izveli  recital „Zapis o Bosni“ .

Nakon toga uvodničar Miro Lazović nekadašnji predjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1996. godine izrazio je zadovoljstvo što je ove godine u Ilijašu naglasivši da je Dan državnosti, pored Dana nezavisnosti, jedan od najznačajnijih datuma u historiji naše zemlje.

- Predsjedništvo Republike BiH 1993. godine je prihvatilo 25. novembar koji se slavio kao Dan ZAVNOBiH-a i upravo 1943. godine državnost je potvrđena i nakon toga građena, da bismo 1992. godine doživjeli agresiju, ali zahvaljujući borcima i patriotima sačuvali smo državnost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina još prolazi svoje tranzicione muke, ali kao što sam bio optimista 1992. godine i danas sam da će BiH opstati kao suverena i nezavisna država DSC 098812541851254151451bez obzira na sve probleme kroz koje prolazi, bez obzira na spoljne i unutrašnje protivnike, ali sam ovjeren da BiH ima budućnost. Mnogo je onih koji bi da negiraju državnost BiH, ali bez obzira na sve to, smatram da BiH mora postati dio evropskih savremenih država i ona će to biti, ja se nadam što prije, kazao je Lazović.

U svom govoru naglasio je potrebu mijenjanja Ustava BiH i njegovih diskriminatornih odredbi, imperativ provođenja presude Sejdić – Finci, odupiranje idejama podjela Bosne i Hercegovine koja nije sastavljena od entiteta nego entiteti ne mogu postojati bez države BiH, te uvjerenje da će BiH, prije ili kasnije,  postati članica NATO-a i Evropske unije.

Na kraju Svečane sjednice uručene su nagrade pobjednicima takmičenja JU KSC i Radio Ilijaš  „Djeca pjevaju domovini“, a pobjednica Iman Bašić otpjevala je pjesmu Jadranke Stojaković „Bistre vode Bosnom teku“.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas343
mod_vvisit_counterJuče2125
mod_vvisit_counterOva sedmica9095
mod_vvisit_counterOvaj mjesec49314