Vijesti
Održana Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu

U velikoj sali Općine Ilijaš održana je javna rasprava Nacrta Budžeta Općine Ilijaš i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.
Javnoj raspravi su prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici udruženja, mjesnih zajednica i građani.

Općinsko vijeće Ilijaš je na 25. sjednici održanoj 28. novembra 2018. godine usvojilo Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu.

Na početku rasprave, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić predočio je glavne karakteristike utvrđenog Nacrta, a nakon toga je otvorena diskusija tokom koje su prisutni građani imali priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe.

„Nacrt Budžeta Općine Ilijaš utvrđen je u iznosu od 15.600.000.00 KM i ovom rasporavom želim da dobijemo kvalitetne sugestije i prijedloge. Naravno da u kreiranju budžeta uvijek postoje neke objektivne okolnosti i principi. Prije svega ti principi su da imamo realan okvir budžeta kojim ćemo odrediti prioritete i samim tim finansirati ih tokom ove godine. Sljedeći princip jeste da projekti koji su započeti privedemo kraju. Kao što znate Općina Ilijaš je prošle godine na decembarskoj sjednici usvojila strategiju razvoja do 2022. godine. Naravno da cijenimo i podržat ćemo rad svih udruženja, stipendiranje učenika kao i finansiranje rada javnih ustanova ali i podsticaja u poljoprivredi. Praktično pokrivamo cijeli društveni život kada je upitanju naša općina“, kazao je Općinski načelnik Akif Fazlić.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu prisutnim je prezentirao Nedžad Masnopita, šef odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš, koji je prisutnim predstavio strukturu planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu. Projecirani prihodi i primici u okviru projekcije Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu planirani su u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju pripadnost javnih prihoda općina, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na višim nivoima vlasti, kao i njihova refleksija na Budžet Općine Ilijaš.

U okviru budžetske potrošnje za administrativni dio budžeta izdvaja se iznos od 3.367.050.00 KM, što predstavlja 21,58% od ukupnog budžeta. Općina će kao podršku programima iz oblasti kulture i sporta u 2019. godini izdvojiti 2.427.000.00 KM.

Nacrtom Budžeta planiran je nastavak uređenja školskih objekata, također izdvojena su i značajna sredstva za uređenja vodovodne i kanalizacione mreže, objekata kulurno-historijskog naslijeđa, kupovinu zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i brojni drugi projekti.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu objavljen je na web stranici www.ilijas.ba i oglasnoj ploči Općine Ilijaš, te se pozivaju građani, predstavnici mjesnih zajednica i svi zainteresovani subjekti da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš do 17.12.2018. godine do 12:00 sati.

 
Edukacija korisnika modela energetske efikasnosti u općini Ilijaš

 

untitledU okviru projekta Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo (Model EE) jučer je u velikoj sali Općine Ilijaš održana edukacija za korisnike. Edukaciji su prisustvovali predstavnici i članovi savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš.

Prisutnima je prezentiran Model EE, prednosti primjene mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima, kao i koraci u procesu prijavljivanja korisnika. Edukaciju su održali profesori Azrudin Husika i Nijaz Delalić, koji su ujedno i članovi Radne grupe za podršku implementaciji Modela EE, te uposlenici Ureda za energetsku efikasnost SERDA.

Učesnici edukacije su izrazili zadovoljstvo prezentiranim Modelom EE i zainteresovanost za učešće u implementaciji navedenog Modela. Zajednički zaključak održane edukacije je da Model EE doprinosi općem dobru građana Kantona Sarajevo i da će putem mjesnih zajednica građani biti pozvani da se prijave na Model EE.

U narednom periodu edukacije za korisnike Modela energetske efikasnosti će biti  održane u općinama Vogošća, Hadžići, Stari Grad i Centar, nakon čega se očekuje objava javnog poziva za izbor korisnika na čijim objektima bi se izvodili radovi u svrhu implementacije mjera energetske efikasnosti.

 
Izgradnja prepumpne i pumpne stanice u Ljubnićima i Kadarićima

 

pumpna stanica kadarici

pumpna stanica ljubnici

U završnoj je fazi izgradnja prepumpne stanica u naselju Ljubnići, tačnije u zaseoku Radića Potok i pumpne stanice u naselju Kadarići.

Izgradnjom stanica će se omogućiti priključak novih korisnika koji nemaju uredno vodosabdijevanje.

Za finansiranje oba projekta Općina Ilijaš je osigurala sredstva u vrijednosti od 56.626,50 KM.

Firma Institut za građenje "IG" d.o.o. Banja Luka izradila je projekat prepumpne stanice u Ljubnićima, a firma "HP Hidroprojekt" d.o.o. Sarajevo radila je na izradi projekata za pumpnu stanicu u Kadarićima.

Izvođač radova je firma "Vizija" d.o.o. Visoko, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Institut za građenje "IG" d.o.o. Banja Luka.

Izvođač je uveden u posao 12. novembra, a rok za završetak radova je 45 dana.

Nakon što obje stanice budu izgrađene JKP "Vodostan" Ilijaš će instalirati pumpe i preuzeti održavanje oba objekta.

 
Postavljena ograda uz pješačku stazu u Starom Ilijašu

ograda stari ilijas 1Završeno je montiranje 240 metara željezne, pocinčane ograde u blizini osnovne škole u Starom Ilijašu.

Ograda se proteže cijelom dužinom asfaltirane pješačke staze uz rijeku Misoču.

Općina Ilijaš je u potpunosti finansirala projekat sa 20.010,74 KM.

Obrtnička radnja Akro Ilijaš izradila je projekat. Izvođač radova bila je firma Liševica Promet d.o.o. Ilijaš, a usluge nadzora vršio je Institut za građenje IG d.o.o. Banja Luka.

Radovi su završeni prije isteka ugovorenog roka.

 
Intervju sa načelnikom Akifom Fazlićem: I u 2018. godini realizirani milionski projekti

fazlicOpćina Ilijaš u posljednjih nekoliko godina mjesto je realizacije brojnih kapitalnih projekata, posebno u oblasti infrastrukture i poboljšanja uslova života za njene građane. Takva je bila i cijela 2018. godina, a načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić u intervjuu za Radio Ilijaš kazao je da je mnoštvo projekata realizirano, ali ambiciozno postavljeni plan ipak nije ostvaren.

–S aspekta obima projekata puno toga je urađeno i mnogi projekti su realizirani, ali s aspekta plana koji je ambiciozno postavljen za ovu godinu on nije realiziran zbog nekih objektivnih okolnosti i procedura koje su nas dovele u fazu kašnjenja. Ono što je bitno da su svi ključni projekti završeni ili su u fazi realizacije, što mene čini zadovoljnim a mislim i da građani trebaju biti zadovoljni onim što je urađeno. Jedan od projekata koji je efikasno realiziran za 10 mjeseci je izgradnja Fiskulturne sale u OŠ „Hašim Spahić“. Realizacija izgradnje Gradskog trga je pri kraju, ostali su radovi oko informativnog panoa i rasvjete, još nije definisano kad će zvanično otvorenje, najvjerovatnije za Novu godinu uz doček na otvorenom prvi put u općini Ilijaš, kazao je načelnik Fazlić.

Projekti vodosnabdijevanja veoma su važni za građane i Općinu Ilijaš, a ove su godine podrazumijevali izgradnju filter postrojenja Sokolina i vodoopskrbnog sistema Vrutak, u kojoj su fazi ovi projekti?

-Oba projekta odnose se na gornje područje općine Ilijaš, opskrbni sistem Sokolina vezan je za Srednje gdje su građani godinama imali problem zamućivanja vode i zato se krenulo sa projektom izgradnje filter postrojenja Sokolina, koji je u završnoj fazi i 19. decembra treba biti završen. Sistem Vrutak u svojoj prvoj fazi podrazumijeva vrijednost od milion i 700 hiljada KM i obuhvata izgradnju vodozahvata, pumpnog postrojenja, prepumpavanja i centralnog rezervoara čime će se omogućiti da stanovnici MZ Gajevi imaju dugoročno riješeno pitanje vodosnabdijevanje. Realizacija prve faze značit će i nastavak projekta i izgradnju distributivne mreže za vodosnabdijevanje područja Nišićke i Crnoriječke visoravni jer imamo izvorište koje jer takvog kapaciteta da se može na taj način postaviti sistem. Projekat je vezan za ekonomski razvoj ovog područja, za razvoj u sferi izgradnji stambenih objekata, apartmantskih naselja, turističkih objekata i poljoprivrede.

Koji su najvažniji realizirani projekti asfaltiranja i rekonstrukcije puteva u ovoj godini?

–Po planu Direkcije za ceste ove godine trebala je krenuti rekonstrukcija ceste od Starog Ilijaša do Malešića, a realizirana je rekonstrukcije puta kroz MZ Lješevo vrijednosti oko 800 hiljada KM. Trenutno intenzivno imamo dogovore sa Direkcijom za ceste KS kako bi se realizirali projekti koji nisu u ovoj godini, definisani su i projekti od Alića rampe do Gnionice i od Edeke do mosta na Stavnji i dijela regionalne ceste prema Brezi čime želimo da u naredne dvije godine završimo rekonstrukciju regionalne ceste. Što se tiče Općine Ilijaš i lokalnih puteva ove godine smo imali i značajnu podršku Ministarstva saobraćaja, kao i federalnog i državnog budžeta a najznačajniji projekti su rekonstrukcija i druga faza projekta Vlaškovo-Gornja Karaula i izgradnja puta Vlaškovo-Misoča vrijednosti više od 600 hiljada KM i građani su dobili modernu saobraćajnicu. Urađeni su i putevi na Sokolini, nastavak puta prema Dragoradima, put za Malinovcu, nekoliko sekundarnih puteva u Kamenici. Od značajnijih lokalnih puteva finansiranih iz budžeta Općine Ilijaš naveo bih put Kadarići-Balbegovići, asfaltiran je put za Mariće u MZ Podlugovi, dionica puta u Gornjoj Luci, asfaltiran je put u MZ Malešići od podvožnjaka do škole i nekoliko manjih puteva, a svim tim projektima nastojimo da vršimo urbanizaciju svih područja naše općine.

Općinsko vijeće Ilijaš na novembarskoj sjednici podržalo je Prijedlog Nacrta Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 15.600 000  KM, to je osnov za budući Prijedlog Budžeta. Koji su to prioritetni projekti čije finansiranje je planirano?

–Budžet podržava sve aktivnosti, organizacije, ustanove, udruženja i definisani su svi prioriteti, Nacrt Budžeta je razvojni kao i prethodnih nekoliko godina, podrazumijeva nove projekte, ali prvenstveno nastavak projekata početih ove godine. Mi smo najavili projekat izgradnje Gradskog stadiona, čija će vrijednost u konačnici biti više od pet miliona maraka. Definisali smo prvu fazu, sama izgradnja objekta, novih tribina, izgradnju pomoćnog terena sa vještačkom travom koji sa Fudbalskim savezom BiH nastojimo kroz našu aplikaciju da realiziramo, koji ima vrijednost 460 hiljada KM gdje bi učešće Općine Ilijaš bilo 200 00 KM, NS BiH 260 hiljada i tako bismo dobili još jedan teren, prema standardima UEFE što bi puno značilo za rad svih koji se bave fudbalom. Pitanje izgradnje objekta vrijednosti milion i 500 hiljada KM smo definisali kroz transfer Vlade KS od pola miliona i kreditno zaduženje od milion i 200 hiljada kojima bi mi preostali dio finansirali. Prvi kredit imali smo za Sportsku dvoranu, drugi za šetalište a sljedeće zaduženje bit će za ovaj veliki infrastrukturni projekat izgradnje Gradskog stadiona Ilijaš. U 2019. godini ćemo, ja se nadam ako sve bude išlo planiranom dinamikom,  izgraditi i novu fiskulturnu salu za Srednjoškolski centar, već smo obezbjedili 500 000 KM od Vlade KS, planirano je novih 150 hiljada u kantonalnom nacrtu, Općina će obezbjediti 200 000 tako da se nadam da ćemo do početka naredne školske godine imati i novu Fiskulturnu salu u SŠC „Nedžad Ibrišimović“.

Povećanje broja radnih mjesta, nove firme, ulaganje u razvoj u industrijskih zona, povećanje vrijednosti i izvoza ono su što je obilježilo i 2018. godinu u Ilijašu.

-U ovoj godini imamo nekoliko prodaja lokacija u industrijskoj zoni, imamo povoljnu poduzetničku klimu i ona, uz stalno ulaganje u infrastrukturu, daje rezultate. Uz sve pozitivne pokazatelje, napominjem da su plate niske i da su u općini Ilijaš najniže plaće u KS upravo zato što je zaposlenost u realnom sektoru i to je jedan od zadataka vlada na višim nivoima da se pokuša nešto učiniti na povećanju plata u realnom sektoru.

Načelnik Fazlić na kraju razgovora kazao je da će tri događaja iz oblasti kulture obilježiti decembar i ispraćaj 2018. godine u našem gradu, a to su tradicionalni koncert ilahija u organizaciji BZK Preporod Ilijaš, Božićni koncert u organizaciji HKD Napredak i doček Nove godine na Trgu „Alija Izetbegović“ uz njegovo zvanično otvorenje i kulturno-zabavni program.

Izvor: radioilijas.ba/ Nermina Durić - Kahvedžić

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Javni poziv
 
 
 Prijavni obrazac
 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1114
mod_vvisit_counterJuče1604
mod_vvisit_counterOva sedmica1114
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28122