Vijesti
Mladi u Ilijašu obilježavaju Dan volontera

 

dan volonteraDan volontera, koji se 5. decembra obilježava širom svijeta, uz podršku nevladine organizacije World Vision BiH obiljažavaju i mladi iz pokreta Vrijedni Pažnje. Ovim povodom će članovi pokreta iz 17 omladinskih udruženja iz 14 zajednica širom BiH svoje vrijeme, znanja i vještine podijeliti sa osobama iz najranjivijih kategorija društva.

Mladi ljudi će ovom prilikom posjetiti institucije u kojima su zbrinuta djeca bez roditeljskog staranja, domove za stare i bolesne, organizacije koje brinu za djecu sa poteškoćama u razvoju, najgroženije pojedince i porodice u svojim zajednicama za koje su pripremili prigodne poklone, edukativne i kreativne aktivnosti za djecu i društveno-korisne aktivnosti za odrasle.

„Mi u Carpe diem-u, vjerujemo da svako, ukoliko mu se pruži prilika, može ispuniti svoj potencijal. Zato danas, učestvujemo u akciji pokreta Vrijedni pažnje na nacionalnom nivou, i svoje vrijeme provodimo sa djecom sa poteškoćama u razvoju, koji su nažalost zanemarena grupa ali svakako vrijedni pažnje pojedinci“, kazala je Elma Čuturapredsjednica udruženja "Carpe diem - Iskoristi dan" Ilijaš.

Pored udruženja iz Ilijaša, pokret Vrijedni Pažnje će organizirati aktivnosti u općinama Banovići, Doboj Istok, Kalesija, Kakanj, Kneževo, Kotor Varoš, Lukavac, Petrovo,Pale, Prnjavor, Sapna, Sarajevo.

Vrijeme koje će mladi ljudi širom BiH provesti sa osobama iz ranjivih kategorija društva doprinijet će integraciji ovih osoba u svakodnevne životne tokove i podvući poruku koju nose mladi iz pokreta – svi smo vrijedni pažnje.

 
Radni sastanak načelnika i Savjeta MZ Luka

 

SASTANAK SAVJET MZ LUKA Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u službi za saobraćaj i građenje Aziz Fazlić održali su radni sastanak sa predsjednikom i članovima Savjeta MZ Luka.

Na sastanku su aktualizarna pitanja na području mjesne zajednica Luka i to vodosnabdijevanje u naselju Gornja Bioča.

Dogovoreno je da Služba za privredu i finansije i JKP "Vodostan" Ilijaš izdefinišu mogućnost proširenja gradskog vodovoda u dijelu naselja Bioča, od pilićare do područne škole u Bioči.

Razgovaralo se i o javnoj rasvjeti na području MZ Luka. Predsjednik Savjeta je iznio prioritete na području MZ, obrazloživši da je imao sastanak sa građanima naselja Bioča koji su u proteklom periodu imali zahtjeve za uspostavu rasvjete.

Na sastaku je bilo riječi i o pitanju natkrivanja spomen obilježja u Bioči. Općinski načelnik je upoznao prisutne sa projektom izgradnje spomen obilježja u Bioči, te da je urađen projekt koji predviđa pokrivanje spomenika gdje će se izgraditi vitrina za postavljanje arhive slika stradanja stanovnika Bioče.

Pitanja iz oblasti komunalne djelatnosti, odnosno postavljanje dodatnih kontenera na području MZ Luka bila je tema sastanka. Dogovoreno je da Služba za saobraćaj, stambeno - komunalne poslove i građenje izađe na teren i u saradnji sa Savjetom MZ Luka precizira pozicije novih kontejnera.

Razgovaralo se i o izgradnji putne infrastrukture i asfaltiranju novih dionica puta na području MZ. Dogovoreno je da Služba za saobraćaj, stambeno - komunalne poslove i građenje sa predsjednikom Savjeta usuglasi pitanje postavljanja ogledala kao i ostale horizontalne i vertikalne signalizacije.

Predsjednik Savjeta je iznio prijedlog da se ogradi sportska ploha u naselju Donja Luka. Tako je dogovoreno da Savjet MZ napravi okvirni prijedlog i predmjer za ograđivanje sportske plohe i dostavi ga općinskom načelniku.

Bilo je riječi i o nabavci centralne peči za džamiju u Donjoj Luci.

Savjet je upoznao općinskog načelnika da postoji potreba za izgradnjom pješačkog prijelaza preko pruge ili sanacija postojećeg prolaza ispod pruge u blizini mezaraja u Starom Ilijašu.

 
Proglašena epizoda "Pripravnost" na području Ilijaša zbog zagađenosti zraka

b 191204156Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglašava epizodu „Pripravnost“ za općinu Ilijaš, budući da su na tom području ispunjeni svi uslovi predviđeni novim Planom, koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo 31.10.2019.godine, a koji je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 44/19.

Naime, na području Ilijaša je izmjerena prosječna dnevna vrijednost 60,4 µg/m3,. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda,u naredna četiri dana se očekuje stabilno vrijeme, bez padavina, sa mogućnošću pojave temperaturne inverzije, što će pogodovati daljnjem pogoršanju kvaliteta zraka.

U ostalim zonama se ne predlaže proglašavanje epizode „Pripravnost“, pošto su izmjerene vrijednosti zagađujućih materija u sarajevskoj kotlini ispod graničnih.

Također, nisu zabilježena prekoračenja koncentracija ostalih polutanata.

Mjere za epizodu pripravnost, kojih se trebaju pridržavati građani, pravna i fizička lica općine Ilijaš se nalaze u tabeli 6. Plana, koji je objavljen na web stranici Vlade Kantona Sarajevo: https://vlada.ks.gov.ba/.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje se rizičnim grupama stanovništva sa područja Općine Ilijaš  - trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima smanjeno kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨ na web stranici Zavoda - http://www.zzjzks.ba.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata, kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

 
Dan osoba sa invaliditetom: Općina Ilijaš i Udruženje Budi mi drug primjeri dobre prakse i saradnje

 

parlament bih enisa melihaU organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine održana je tematska sjednica povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Općina Ilijaš i Udruženje "Budi mi drug" prepozanti su kao primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba sa invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Predsjednica Udruženja "Budi mi drug" iz Ilijaša Meliha Mešetović i stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i NVO sektor u Općini Ilijaš Enisa Mešetović učestvovale su na sjednici.

"Imale smo čast i zadovoljstvo da o našoj saradnji govorimo u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine kao jedne od panelista, te smo istaknuli koliko Općina Ilijaš pruža podršku Udruženju "Budi mi drug", te da to svakako planira novim projektima nastaviti u budućnosti", kazala je Enisa Mešetović.

Konferenciji o temi "Primjeri dobre prakse saradnje organizacija osoba s invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" prisustvovali su predstavnici Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, UNDP-a, institucija BiH, RS-a, Federacije BiH i Brčko Distrikta, predstavnici kancelarije ombudsmena za ljudska prava BiH, ombudsmena za djecu RS-a, te predstavnici osoba s invaliditetom.

Cilj konferencije jeste da  se u konstruktivnom dijalogu i primjerima dobre prakse iz pojedinih općina ukaže na značaj saradnje lokalnih zajednica s udruženjima osoba sa invaliditetom radi unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih porodica u mjestu u kojem žive.

 
Sastanak načelnika Općine Ilijaš, resornog ministra i privrednika o kvalitetu zraka u Ilijašu

 

sastanak privrednici zagadjenje zraka 1Općina Ilijaš i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organizovali su sastanak sa ilijaškim privrednim subjektima radi upoznavanja o stanju kvaliteta zraka u Ilijašu i Kantonu Sarajevo.

Namjera Općine Ilijaš je da zajednički sa privrednicima i građanima uradi sve kako bi se stanje kvaliteta zraka u Ilijašu poboljšalo radi zdravlja svih stanovnika.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se zahvalio privrednicima koji su prisustvovali sastanku i dali doprinos, te kazao da će ovo biti jedna od stalnih tema i zadataka koje će Općina provoditi kroz lokalni akcioni plan zajedno sa kantonalnim planom.

"Cilj sastanka je da podignemo svijest i odgovornost svih onih koji na području općine Ilijaš svojom privrednom aktivnošću ili individualnim ložištima zagađuju zrak, koji po svim mjerenjima općinu Ilijašu svrstava u red trenutno najzagađenijih općina u Federaciji BiH.

Dobili smo ideju o mogućem rješavanju zagađenosti u naseljima koja su gusto naseljena individulanom stambenom gradnjom, a to je građenje manjih pojedinačnih kotlana koje bi onda po sistemu daljinskog grijanja mogli koristiti svi objekti na tom području. Drugi zaključak sastanka je da se prezentiraju određeni savremeni načini grijanja na bazi zdravih energenata. Također ćemo obići nekoliko firmi, prije svega tu mislim na Željezaru, Prevent, Standard, Kaleu i Xylon koji prema našim procijenama mogu biti uzročnici zagađenja.

Očekujemo da resorno ministarstvo i struka utvrdi dodatnim mjerenjima ozbiljnije procjene strukture učesnika u zagađenju, odnosno da li su to individuala ložišta, automobili ili privredni subjekti. Cilj Općine Ilijaš je podizanje svijesti svih nas kako bismo tražili tehnička rješenja, a u konačnici tu su i represivne mjere za koje se nadamo da neće biti potrebe", rekao je Fazlić.

Kanton Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša poduzima niz aktivnosti koje bi mogle uticati na poboljšanje zraka u KS, ali mjere koje se poduzimaju na poboljšanju kvalitete zraka nisu dovoljne bez sastanak privrednici zagadjenje zraka 2učešća svih sudionika koji svojim djelovanjem i radom utiču na kvalitet zraka i života na ovim područjima.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović je kazao da je plan interventnih mjera obavezujući za svih 59 privrednih subjekata na području općine Ilijaš.

"S obzirom na povećane vrijednosti nezdravih čestica moramo se ponašati odgovorno prema životnoj sredini jer svi udišemo isti zrak. Moramo uvesti represivne, ali i stimulativne mjere koje će osigurati kvalitetniji zrak na području KS.U odnosu na predratni period velika je gradnja individualnih objekata, a smanjenje industrije što znači da su individualni potrošaći najveći zagađivači i ekološki neprihvatljiva vozila. Ne možemo vršiti reperkusije na građane s obzirom da platežna moć utječe na to koje će gorivo koristit i koji automobil voziti. Pokušavamo uvesti stimulativne mjere za korištenje prihvatljivog grijanja. Ključno je podizanje svijesti, što je cilj i ovog sastanka. Moramo se uozbiljiti i smanjiti emisije koje generiremo kao zagađivači zraka na minimum", rekao je Filipović. 

Jadranka Terek iz firme Xylon Corporation iz Podlugova kaže da se ova firma trudi smanjiti emisiju zagađujućih čestica.

"Suština je da svaka firma, kuća ili jedinka koja učestvuje u emisiji zagađujućih čestica učini nešto. Firma Xylon se trudi da emisiju zagađujućih čestita smanji tako što čisti kotlove i održava kotlovnicu, te maksimalno koristimo energent koji imamo, a to je drvo. Što se tiče kontrole i monitoringa i to uredno dostavljamo inspekcijskim organima. Naravno uvijek može bolje i postoji investicija kupovine filtera o kojoj razmišljamo", kazala je Terek.

Prema rezultatima mjerenja sa mjerne stanice u Ilijašu u jednu od najzagađenijih općina u KS se svrstava i općina Ilijaš, a shodno posljednjim podacima stanje kvaliteta zraka za stanovnike Ilijaša je opasan po život.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas811
mod_vvisit_counterJuče1968
mod_vvisit_counterOva sedmica811
mod_vvisit_counterOvaj mjesec41030