Vijesti
Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada u MZ Ljubnići

ljbnici kante za otpadStanovnicima naselja Ljubnići olakšano je odlaganje smeća podjelom kanti za selektivno odlaganje otpada. Uposlenici KJKP “Rad” krenuli su s podjelom kanti u MZ Ljubnići, a mještani će dobiti žutu kantu za reciklažni otpad i crnu za komunalni. Općina Ilijaš ranije je potpisala Sporazum o isporuci PEHD kanti za otpatke od dobavljača “Faro” d.o.o. iz Zenice, u vrijednosti od 44.963,10 KM

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić smatra da je ovaj projekat sa ekološkog aspekta jako bitan. „Općina Ilijaš je prepoznala važnost upravljanja otpadom i s tim u vezi danas i realiziramo podjelu kanti. Nadam se da ćemo postepeno razviti svijest o važnosti odgovornog ljubnici podjela pehd kanti1gospodarenja otpadom. Prošle godine smo krenuli sa projektom dvolinijskog odvoza otpada, stanovnici MZ Lješevo su tada dobili kante. I zasita, projekat daje dobre rezultate“, rekao je Fazlić.

Selim Babić direktor KJKP „Rad“ Sarajevo najavio je i nastavak ovakvih projekata kako bi se zaokružio cjelokupan sistem. „Prije svega želim iskazati zadovoljstvo što KJKP Rad i Općina Ilijaš imaju dugogodišnju saradnju. KJKP Rad zaista ima pozitivna iskustva sa ovim načinom primarne reciklaže i na taj način se pokušava iskoristiti dio otpada koji se dalje može reciklirati. To su zapravo procesi koji su generalno pozitivni za upravljanje otpadom i u konačnici za zaštitu okoliša. Naša radna jedinica koja u operativnom smislu pokriva općinu Ilijaš definiše planove odvoza kao što je to slučaj sa ranijim projektom gdje vidimo pozitivna iskustva lokalnog stanovništva“, kazao je Babić.

ljubnici podjela pehd kantiSelvir Husejnović član savjeta MZ Ljubnići kaže kako su komentari građana jako pozitivni. „Prije svega želim iskazati svoje zadovoljstvo i zahvalnost što se krenulo u realizaciju ovog projekta. Smatram da će nakon podjele kanti naše mjesto biti ljepše i čistije. Također komentari građana su veoma pozitivni i sa odobrenjem prihvataju ovakav način prikupljanja otpada“, rekao je Husejnović.

Projekat podjele kanti se realizira u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem i KJKP Rad.

 
Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije

potpisivanje20lepDirektor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević 3. jula 2018. godine potpisao je u ime UPFBiH ugovor o realizaciji projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada.

Projekt „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, a rezultirat će osposobljavanjem i zapošljavanjem 20 učenika u profesiji vozača motornog vozila, automehaničara, autolimara, autolakirera, autoelektričara za kompaniju Centrotrans, kao partnera Projekta. Projektom je predviđena edukacija deset mentora praktične nastave u kompanijama, deset nastavnika praktične nastave u školama, devet općinskih djelatnika i devet savjetnika za zapošljavanje koji rade sa poslodavcima po modelu dualnog obrazovanja. Također, u devet sarajevskih općina bit će osnovani info pultovi za podršku aktivnostima dualnog obrazovanja, bit će izrađen promotivni materijal o dualnom obrazovanju te identificirani bitni elementi koji će poslužiti kao polazna osnova za izradu Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i za izmjenu nastavnih planova i programa u srednjim strukovnim školama.

„Glavni ciljevi projekta su usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, povećanje zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO. Kao poslodavci svjesni smo neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, neadekvatnih nastavnih programa u školama koji nisu orjentirani ka realnim potrebama poslodavaca, pomanjkanja kvaltetne praktične nastave koja bi omogućila brzo uključivanje u proces rada u kompanijama, nedovoljne motiviranosti učenika za sticanjem kompetencija, nedovoljne saradnje i povezanosti obrazovnih institucija i kompanija, zbog činjenice da je javna uprava napoželjnji poslodavac. Sve to nas je ponukalo da iniciramo jedan ovakav projekt", istaknuo je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

Realizacija Projekta počela je u februaru 2018. godine. Do sada su održana tri seminara na kojima su obučeni mentori za instruktore praktične nastave u kompanijama, nastavnici praktične nastave u školama, predstavnici općina koji će informirati zainteresovane o dualnom obrazovanju i savjetnici u službi za zapošljavanje. Također, 18 učenika završilo je praktičnu obuku kod kompanije Centrotrans u skladu sa Projektom.

Projektom se želi uticati na promjene upisnih kvota i to na način da budu usklađene sa potrebama poslodavaca, što će u konačnici dovesti do povećanja zapošljavanja.

„Lokalnim partnerstvom između svih subjekata odnosno partnera i krajnjih korisnika projekta obezbjedit će se sinergetski efekat koji će dovesti do aktivnog angažovanja na rješavanju problema lokalne zajednice odnosno uspješnijeg lokalnog ekonomskog razvoja", naglasio je Pandurević.

 
Sastanak načelnika sa predstavnicima Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladmir Nazor"

vladimir nazorOpćinski načelnik Akif Fazlić održao je sastanak sa direktorima osnovnih škola sa područja općine Ilijaš, te direktorom Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladmir Nazor" Mersudinom Kadrićem i njegovim sardanicama. 

Tema sastanka bila je pružanje blagovremene i kvalitetne podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladmir Nazor" je u toku protekle školske godine vršio opservaciju učenika u osnovnim školama "Stari Ilijaš", "Hašim Spahić" i "Podlugovi", te je izradio individualni plan i program za 25 učenika sa poteškoćama u razvoju.

Finansijska sredstva koje izdvaja Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS za ovu ustanovu nisu dovoljna i ne mogu pokriti usluge stručne podrške za sve škole na području Kantona Sarajevo.
Centar je formirao stručni mobilni tim, koji će uz finansijsku podršku Općine Ilijaš, vršiti opservaciju u vrtićima i osnovnim školama, te blagovremeno i kvalitetno pružiti podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.

Na sastanku je dogovoreno da Općina Ilijaš podrži ovu aktivnosti sa 2000 KM koja će biti utrošena na angažovanje stručnog osoblja i edukacije nastavnog kadra i roditelja za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

 
Podrška poduzetništvu u općini Ilijaš

yep sala opcineProjekat zapošljavanja mladih (YEP), čije provođenje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, i Općina Ilijaš, danas su u Ilijašu organizirali javno predstavljanje poslovnih poduhvata koje su u posljednja tri mjeseca kroz YEP Inkubator poslovnih ideja razvijali poduzetnici sa područja ove općine. Predstavljeno je 12 poslovnih ideja iz raznih oblasti.

Općina Ilijaš i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) prošle godine potpisali su Ugovor o saradnji na realizaciji YEP Inkubatora poslovnih ideja na području Općine Ilijaš. Kao rezultat ove saradnje, grupa od 30 polaznika je, u periodu feburar - juni, prošla intenzivan program podrške za unapređenje poduzetničkih vještina, razvoj poslovnih modela i izradu potpunih biznis planova.

Na današnjem događaju, stručnoj komisiji, u čijem radu su učestvovali predstavnici YEP-a, Općine Ilijaš, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te nezavisni ekspert, predstavilo se 12 poduzetnika sa detaljnim prikazom svojih poslovnih prijedloga. Sa ovim poduzetnicima, YEP pokreće pregovore o financijskoj podršci, koja će biti prilagođena specifičnostima njihovih poslovnih planova. U roku od 60 dana, očekuje se pokretanje odabranih poslovnih subjekata i početak komercijalnih aktivnosti.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je pozdravio prisutne i požeio sreću poduzetnicima, te im poručio da vjeruju u vlastite ideje i iskoriste priliku kako bi ih razvili i realizirali.

"Ideja je velika stvar i u današnjem svijetu je najskuplja, ona je nešto što vam može donijeti uspjeh. Drago mi je da vi imate vlastite ideje i radite na tome da ih razvijete", poručio je Fazlić.

Mirza Marukić Šef odsjeka za privredu i lokalni razvoj Općine Ilijaš naglasio je kako Općina planira i u budućnosti slične aktivnosti.

"Općina Ilijaš planira nastaviti sa ovakvim aktivnostima i u budućnosti, te formirati novu listu poticaja. Projekat ima dvije komponente i to stručnu i finansijsku podršku za sve poslovne ideje koje budu prihvatljive prilikom evaluacije", rekao je Marukić.

Aleksandar Dodik koordinator obuke u okviru YEP projekta objasnio je faze samog projekta.

„Prva faza YEP projkta je obuka i trening, gdje mi kroz različite vježbe pokušavamo onima koji su najbolji i zaista imaju mogućnost opstanka na tržišu omogućiti istraživanje tržišta i upravljaje vlastitim finansijama. Drugi dio je finansijska podrška koja se sastoji od direktne pomoći. Ovih dvanaest ljudi koji danas prezentuju su zapravo ljudi koji su se kvalifikovali da ih komisija može ocijeniti. Ni svi poslovni i poduhvati nisu savršeni, ali tu je komisija kako bi procijenila vjerovatnoću opstanka na tržištu“, istakao je Dodik.

Više informacija o provedenim aktivnostima i YEP Inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.yep.ba.

 
Program obilježavanja manifestacije “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”

srebrenicaProgram ovogodišnje manifestacije “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”:

Marš mira (Nezuk – Potočari); polazak učesnika Marša planiran je u nedjelju 8. jula 2018. godine; autobus sa učesnicima Marša mira polazi u 04:00 sata sa autobuske stanice Ljubnići sa stajanjem na autobuskim stanicama: Podlugovi – Ilijaš – Stari Ilijaš – Malešići;

Vjerski program, koji će se održati u nedjelju, 8. jula 2018. godine, poslije podne namaza (13:00 sati) u džamiji u Ljubnićima;

Ispraćaj konvoja sa posmrtnim ostacima koji će proći kroz Ilijaš u ponedjeljak, 9. jula 2018. godine, u 10:30 sati;

Program na Karašnici kod Srebreničkog cvijeta u ponedjeljak, 9. jula 2018. godine;

Akademija u povodu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u ponedjaljak, 9. jula 2018. Godine u Kino Sali Ilijaš, sa početkom u 19:00 sati;

- Odlazak na dženazu i komemoraciju u Potočare – u srijedu, 11. juli 2018. godine.

Organizacioni odbor je donio zaključak da načelnik ili OV Ilijaš svojim zaključkom ili odlukom zabrani sve estradne manifestacije u periodu od 08. do 11. jula 2018. godine koje nisu primjerene ovoj manifestaciji.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas145
mod_vvisit_counterJuče1352
mod_vvisit_counterOva sedmica145
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28423