Vijesti
Potpisan Sporazum o sufinansiranju Projekata na Zaštićenom području "Bijambare"
SporazumKJUZasticenaPodrucja 009Danas je Općinski načelnik g.Akif  Fazlić sa direktorom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja g.Osmanom Delićem potpisao Sporazum o sufinansiranju projekta sanacije putne komunikacije na relaciji naplatna rampa – info punkt u dužini od 2 km, te izrade projektne dokumentacije za pomoćni parking prostor i autobuska stajališta na području Zaštićenog pejsaža "Bijambare", kojim je definisano izvođenje radova na pomoćnom parking prostoru, iznos, način, rokovi i uslovi plaćanja. Za ove namjene obezbijeđeno je 130.000,00 KM. 
Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i Ministar finansija Kantona Sarajevo g. Jasmin Halebić i direktor KJP "Sarajevo-šume" g. Nermin Demirović.
 
Općinski načelnik g.Akif Fazlić je istakao zadovoljstvo saradnjom sa menadžmentom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te naglasio da: "stalnim aktivnostima obezbjeđujemo sredstva koja će se prije svega upotrijebiti za rekonstrukciju putne infrastrukture u okviru Zaštićenog područja "Bijambare", za rekonstrukciju parkinga i stajališta sa magistralne ceste. Na taj način želimo unaprijediti sigurnosno-bezbijednosne uslove saobraćaja na potezu skretanja za Bijambare i riješiti izgradnju dijela parkinga kao i rekonstruisati komunikaciju kojom saobraća turistički voz. Kroz potpisani Sporazum obezbjeđuju se značajna sredstva i stvara se ambijent za druga ulaganja. Ima dosta ideja koje ćemo pokušat zajedno sa resornim Ministarstvom i Zavodom SporazumKJUZasticenaPodrucja 017za planiranje razvoja Kantona Sarajevo definisati i kroz zajedničke aktivnosti ovaj prostor učiniti još atraktivnijim u smislu povećanja broja posjetilaca, što ima za cilj širenje pozitivnog imidža kako Općine Ilijaš tako i Kantona Sarajevo kao značajne turističke destinacije". 
 
Direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja g.Osman Delić, najavio je  nabavku novog turističkog voza većeg kapaciteta i istakao da: "već drugu godinu dio inicijalnih sredstava koja nam ostanu od vlastitih prihoda sa područja Zaštićenog pejsaža "Bijambare" usmjeravamo na razvoj Zaštićenog područja u cilju privlačenja broja posjetilaca". 
 
 
 
Volonterske potvrde za učenike OŠ ”Hašim Spahić” i ”Stari Ilijaš”

volonterinaslovna3Danas su u sali općine Ilijaš dodjeljene potvrde učesnicima u projektu ”Volontiranje je cool 2016” iz Osnovne škole ”Hašim Spahić i Osnovne škole ”Stari Ilijaš”. U okviru projekta ”Volontiranje je cool” učenici od V – IX razreda obavljali su volonterske aktivnosti kao što je: pomoć svojim školskim drugarima u učenju, osobama sa posebnim potrebama, organizovanje ekoloških ili drugih akcija koje podstiču podizanje svijesti o važnosti rješavanja problema lokalne zajednice. Amra Mizdrak, koordinator projekta ”Volontiranje je cool”, istakla je kako je volontiranje veoma bitno, te kako će ovi učenici imati veliku korist prilikom upisa u srednju školu, a kasnije i fakultet.

”Učenici su volontirali posljednjih osam mjeseci, a ukupno je 18 općina koje su uključene u ovaj projekat. Sa područja općine Ilijaš, učešće su uzele dvije škole, Osnovna škola ”Hašim Spahić” i Osnovna škola ”Stari Ilijaš”. Ovo su učenici koji su volontirali preko 50.000 volonterskih sati, a kada bi se to pretvorilo u novac oni bi u svoju lokalnu zajednicu doprinijeli preko 250.000 KM volonterskog rada. Ove knjižice koje će dobiti, donijet će im dodatno bodovanje prilikom upisa u srednju školu, a poslije i na fakultet. Volonteri imaju veliku korist zato što će dobiti određen broj bodova na rang listama. Projekat ”Volontiranje je cool” implementira se od 2011. godine, a cilj je da volonteri/učenici doprinose u razvoju lokalne zajednice i svom društvu,” ističe Amra Mizdrak, koordinator projekta ”Volontiranje je cool”.volskole2

Organizator projekta, Centar za razvoj omladinskog aktivizma uručio je zahvalnicu načelniku Općine Ilijaš, Akifu Fazliću za pomoć pri realizaciji ovog projekta. Obraćajući se učenicima, općinski načelnik naglasio je važnost volontiranja za lokalnu zajednicu i čestitao učenicima koji su učestvovali u projektu ”Volontiranje je cool”.

 

”Zadovoljstvo mi je da mogu ove trenutke da podijelim sa učenicima, našim volonterima. Ovom prilikom čestitam svima koji su učestvovali u ovom projektu, organizatorima, školama i učenicima koji su dobili priliku da dobiju potvrde za svoj rad. Volontiranje jeste izazov za sve nas, ponekad i zaboravimo na tu drugu stranu koja je usmjerena na zajednicu, a ne na nas lično. Kada radimo za zajednicu, onda radimo za sve nas. Upućujem čestitke i obećanje Općine da ćemo uvijek biti na pomoći u smislu realizacije ovakvih projekata. Učenicima želim da nastave dobro vladanje i dobar odgoj, a ovaj projekat svakako doprinosi tome”, naglasio je općinski načelnik Akif Fazlić.

 
Održan prvi radni sastanak Komisije za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš"
Danas je održan prvi radni sastanak Komisije za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022". U sastav Komisije imenovani su: Mirza Marukić, Meliha Avdibegović, Merima Osmanović, Sanja Zagorac-Jozić, Sadik Alić, Zdravko Barić, Aziz Fazlić, Nedžad Masnopita i Mirza Dinar. 
KomisijaZaIzraduStrategije 002Cilj današnjeg sastanka bio je utvrditi metodologiju i dinamiku izrade Strategije. 
Članovi Komisije su se složili da nova Strategija treba da definiše strateški plan sa jasno definisanim strateškim projektima razvojnog karaktera i jasno definisanim izvorima finansiranja. 
Prijedlog Komisije je da se utvrdi vrijednost Projekata koji će biti obuhvaćeni Strategijom, a  Projekti manje vrijednosti da se planiraju Operativnim planom Općinskog načelnika i Službi jedinstvenog organa uprave, jer Strategija treba da predstavlja viziju Općine Ilijaš za naredne četiri godine.   
Na web stranici Općine Ilijaš bit će postavljen obrazac za predlaganje Projekata koji će moći ispuniti i dostaviti Komisiji svi zainteresovani subjekti. 
Komisija će se sastajati sedmično i kroz radne sastanke, organizaciju okruglih stolova i tematskih rasprava, te individualni rad prema povjerenom zadatku prikupljati i analizirati podatke, predlagati mjere, ciljeve, projekte i aktivnosti iz oblasti svog profesionalnog djelovanja, a sve u cilju izrade KomisijaZaIzraduStrategije 004Strategije prema metodologiji održivog razvoja uz ravnomjeran tretman oblasti: zaštita životne sredine i razvoj infrastrukture, ekonomski, ruralni i društveni razvoj. 
Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren i javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije. 
 
Ministarstvo za boračka pitanja KS objavilo Javne pozive za pripadnike boračke populacije
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine  iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2017.g.
 
opcinaIlijasPravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba ostvaruju lica na slijedeći način:
a) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u građevinskom materijalu ili
b) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u vidu izvođenja građevinskih radova i  pružanja građevinskih usluga ili
c) jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice.
 
Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti do 28.02.2017. godine, a tekst javnog poziva može se preuzeti na web.str. www.mbp.ks.gov.ba 
 
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo također je objavilo Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu. 
Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane čl. 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja, branitelji, dobrovoljci i organizatori otpora, veterani, učesnici rata, ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Pravilnikom za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/09 – Prečišćeni tekst, 7/11, 30/13 i 14/15).
 
Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti do 21.02.2017. godine, a tekst Javnog poziva može se preuzeti na web stranici Ministarstva: www.mbp.ks.gov.ba .
 
Održan sastanak na temu: Participativno budžetiranje
Predstavnici Češke neprofitne organizacije "Agora Central Europe" i Udruženja izbornih zvaničnika u BiH danas su sa Općinskim načelnikom održali sastanak na temu: "Participativno budžetiranje – prilika za efikasno uključivanje građana u odlučivanju". 
AgoraUIZ 005Naime Češka neprofitna organizacija "Agora Central Europe" u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH implementira pilot projekat čiji glavni cilj je testiranje metode participativnog budžetiranja  i na taj način stvaranje primjera dobre prakse, koji će biti predstavljen na kraju projekta na nacionalnoj konferenciji. Realizacija projekta traje od januara 2017. do kraja 2018. godine. 
Konsultant organizacije "Agora" mr. Vojtĕch Černý je upoznao prisutne sa samim projektom, načinom implementacije, pogodnostima za općinu i vremenskim trajanjem projekta.
Općinsko vijeće treba da odvoji dio novca od godišnjeg budžeta za implementaiju ovog projekta. Građani daju svoje prijedloge o tome šta bi trebalo poboljšati na području općine, zatim se zajednički projedlozi dostavljaju Općinskom vijeću na razmatranje i glasa se za prijedlog koji bi se trebao realizovati. 
Općinski načelnik g.Akif Fazlić je istakao da je ovo interesantan način budžetiranja, u smislu da se planira dio Budžeta o kojem će odlučiti direktno građani, te dodao: "Mjesne zajednice i organi mjesnih zajednica koji kandidiraju svoje projekte, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO sektor, imaju pozicije koje se na bazi javnog poziva raspoređuju. Ustanovljena je jedna praksa pripreme, donošenja i usvajanja Budžeta. Općina Ilijaš je već u jednom sličnom Projektu sa UNDP-om "Jačanje uloge MZ u BiH", gdje su građani na teritoriji šest mjesnih zajednica koje su uključene u Projekat imale priliku na Forumima da se izjasne o potrebama i prioritetima koji bi željeli da se realizuju kroz Budžet 2017. godine". 
 
AgoraUIZ 007Projekat "Participativno budžetiranje – prilika za efikasno uključivanje građana u odlučivanju".  podrazumijeva tri faze: U prvoj fazi bit će izvršena selekcija pet općina koje su zainteresovane za ovu metodologiju rada, u drugoj fazi Projekta izabrat će se tri Općine za koje je Ministarstvo vanjskih poslova Češke Republike obezbijedilo sredstva za implementaciju ovog Projekta i u trećoj fazi sam Projekat će se realizovati. 
Agora i UIZBiH će besplatno pružiti konsultacije na pripremi procesa, priprema informativne kampanje, vođenje i moderiranje sastanaka i dio sredstava u iznosu od 4.500,00 EUR. 
Obaveza Općine je da obezbijedi finansijska sredstva od minimalno 4.500,00 EURA, osobu koja će koordinirati implementaciju projekta, aktivnu saradnju odgovorne osobe za odnose sa javnošću na pripremi informativne kampanje, saradnju i komunikaciju između svih odjela u Općini, osigurati salu za sastanke radne grupe i organizovanje javnih sastanaka i aktivno uključivanje službenika Općine u analizi izvodljivosti projekta. 
Ukoliko Općina Ilijaš bude jedna od pet izabranih Općina planirano je u martu potpisivanje Memoranduma o saradnji, potom formiranje Radne grupe ispred Općine kao savjetodavnog tijela koja će raditi na implementaciji Projekta.  
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas230
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOva sedmica3764
mod_vvisit_counterOvaj mjesec21522