Vijesti
Potpisan Ugovor za izgradnju Gradske tržnice u Ilijašu
trznicaugovor2Općinski načelnik Akif Fazlić i direktor firme ”Fazum gradnja” iz Ilijaša Muamer Fazlić, potpisali su danas Ugovor o izgradnji Gradske tržnice u Ilijašu u vrijednosti projekta od cca. 600.000,00KM. Gradska tržnica nalazit će se na lokalitetu Banovac, a sastojat će se iz dva dijela: zatvorenog dijela dimenzija 15×20 metar i otvorenog dijela, dnosno nadstrešnice dimenzija 20×25 metara. Tržnica će predstavljati mjesto gdje će ilijaški poljoprivrednici moći plasirati svoje proizvode svaki dan, a ne samo subotom, kako je bilo dosad.
 
Danas smo potpisali Ugovor za izgradnju Gradske tržnice koja će se graditi na lokalitetu Banovac, pored tržnog centra ”Bingo”. Izvođač radova je firma ”Fazum gradnja”, a nadzor će vršiti firma ”CONSTRUCT d.o.o.” iz Zavidovića. Ovaj projekat je jedan od najznačajnijih projekata koji će ove godine realizovati općina Ilijaš kroz svoj Budžet. Građani Ilijaša dobit će jednu modernu Gradsku tržnicu u kojoj će se moći prodavati proizvodi animalnog porijekla, mlijeko, jaja itd.  Izgradnjom tržnice stvaraju se pretpostavke da građani Ilijaša mogu svaki dan nabavljati proizvode u svom gradu. Isto tako, poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ilijaš naći će prostor i mogućnost plasiranje svojih proizvoda”, kazala je Merima Osmanović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije općine Ilijaš.
 
trznicaugovorIzvođač radova na izgradnji Gradske tržnice je firma ”Fazum gradnja” iz Ilijaša. Direktor firme Muamer Fazlić istakao je kako mu predstavlja veliko zadovoljstvo da će ilijašani dobiti jedan ovakav objekat kakav je Gradska tržnica, te da radovi počinju najkasnije za 10 dana.
 
Ovdje smo danas potpisali Ugovor o izgradnji zatvorenog dijela pijace, a radi se o jednom kvalitetnom objektu. Objekat se gradi na lokalitetu Banovac, a vrlo je bitno napomenuti da se radi o objektu u koji će se ugraditi vralo kvalitetni i savremeni materijali. Da bi počeli sa radovima, potrebno je proći određene procedure, ali su moja očekivanja da možemo za 7 do 10 dana početi sa izvođenjem radova”, naglasio je Muamer Fazlić.
 
Izgradnjom nove tržnice općina Ilijaš, riješit će jedno od prioritetnih pitanja u 2017. godini. Radovi na izgradnji trajat će 120 dana, a sam idejni projekt koncipiran je tako da se prvenstveno zadovolje potrebe sadašnjih i budućih korisnika, te da se uveliko poboljša kvaliteta prostora, a samim tim i okruženja.
 
Općina Ilijaš izdvojila 25.000 KM za kupocvinu kombi vozila za Udruženje "Budi mi drug" Ilijaš
KombiBudiMiDrugOpćinski načelnik Akif Fazlić potpisao je danas Ugovor sa predsjednicom Udruženja roditelja ometene u psiho-fizičkom razvoju "Budi mi drug" Ilijaš Melihom Mešetović, za nabavku specijalizovanog vozila za članove ovog Udruženja. 
Riječ je o adaptiranom vozilu za osobe sa invaliditetom, vrijednosti cca. 25.000,00 KM, koje bi trebalo biti nabavljeno iduće sedmice. 
Meliha Mešetović, Predsjednica Udruženja roditelja djece ometene u psiho-fizičkom razvoju “BUDI MI DRUG” zahvalila se Općinskom načelniku i Općini Ilijaš na pomoći pri realizaciji ovog Projekta. "Ovo kombi vozilo će mnogo značiti članovima Udruženja. Neophodno nam je za prijevoz djece od kuće do Udruženja, za razna takmičenja, izlete, organizovanje odlaska na more itd. Uz pomoć Općine adaptirali smo prostorije u kojem trenutno boravimo i radimo, opremili smo taj prostor i sada tu redovno održavamo radionice i provodimo razne aktivnosti", istakla je Meliha. 
 
kombi2Nijaz Spahić Pomoćnik načelnika za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš obećao je da podrška Općine Ilijaš ni u budućnosti neće izostati kada je u pitanju rad ovog Udruženja, te dodao:   
 
"Danas smo potpisali Ugovor o sufinansiranju kupovine specijalnog vozila za Udruženje "Budi mi drug". Rebalansom Budžeta Općine Ilijaš planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM. Pored toga ovo Udruženje finansiramo i kroz redovan rad sa određenim sredstvima. Ovo je Udruženje koje pokazuje zavidan rezultate u svom djelovanju kroz rad sa izuzetno osjetljivom kategorijom društva, a to su djeca sa posebnim potrebama". 
 
Udruženje dobrovoljno okuplja roditelje djece sa posebnim potrebama, stručne saradnike kao i druge zainteresovane osobe koje žele dati svoj doprinos u radu Udruženja. Udruženje broji 55 članova različitog uzrasta od dvije do četrdeset godina starosti s raznim tjelesnim i mentalnim oštećenjima, a konstantnim apliciranjima raznih Projekata kako domaćim tako i međunarodnim institucijama ovo Udruženje nastoji pomoći djeci sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju. 
 
Općinski načelnik zajedno sa saradnicima posjetio Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida
PosjetaMuzej 044Općinski načelnik Akif Fazlić zajedno sa svojim pomoćnicima, saradnicima, predstavnicima Udruženja šehida i poginulih boraca, Udruženja logoraša Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš kao i boračkih udruženja sa područja Općine Ilijaš posjetio je danas Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.-1995 u Sarajevu. 
 
Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida kao prvi projekat ”kulture sjećanja" na vjerodostojan, simboličan i slikovit način prikazuje razmjere počinjenih zločina kao i karakter rata u Bosni i Hercegovini.  Muzej obiluje bogatom arhivskom građom i nudi multidisciplinarni pristup upoznavanju i istraživanju događaja na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 1992. – 1995. godine. U njegovom sastavu su arhiv i izložba Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i prostori koji govore o zločinima PosjetaMuzej 054protiv čovječnosti, logorima, zločinima počinjenim nad djecom, masovnim grobnicama, genocidu u Srebrenici, te video izjave i svjedočenja žrtava, kao i projekcije ratnih filmova.  
Jasmin Mešković, Predsjednik Saveza logoraša BiH zahvalio se Općinskom načelniku na današnjoj posjeti, te dodao da:”Ovaj Muzej pokušava da pruži sve relevantne informacije i činjenice o genocidu na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno zločinu protiv čovječnosti koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije. U ovom Muzeju se nalaze sve relevantne činjenice, PosjetaMuzej 057odnosno dokazi koji su korišteni u Haškim optužnicama. Ovo je nužno potrebno BiH. Ovdje se na jedan poseban način doživljava onaj period najteži za BiH, a to je period agresije, period 1992-1995. godina". 
 
Na samom ulazu u Muzej nalaze se najpotresnije fotografije nastale prilikom ekshumacija u masovnim grobnicama na području Bosne i Hercegovine, kao i osmrtnica 75-godišnjeg Ševala Tabakovića koji je ubijen u Višegradu 1992. godine.
 
PosjetaMuzej 069Općinski načelnik i posjetioci uvjerili se se i u druge brojne potresne fotografije i eksponate koje se nalaze u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima su dimije nane Fate Đuliman koja je kao 81-godišnja starica provela dva mjeseca u logorima Gojevići, Duhre, te školi u Gromiljaku i Kiseljaku. U jednoj od soba je i majica dječaka Samira Delića, kao i majica logoraša koji je prošao stratišta logora Gabela, Silos i Ljubuški, a na kojoj se nalaze potpisi logoraša koji su bili zatočeni u tim logorima.
 
U jednoj od soba nalazi se oznaka zloglasnog 10. diverzantskog odreda koji je bio podređen Glavnom štabu Vojske RS-a, odnosno direktno komandantu Ratku Mladiću. O njihovim zvjerstvima najbolje govori podatak da su samo 16. jula 1995. godine na farmi Branjevo i u Domu kulture Pilice za svega nekoliko sati ubili između 1.000 i 1.500 muškaraca i dječaka nakon pada “zaštičene sigurnosne zone Srebrenica”.
 
PosjetaMuzej 079U Muzeju se nalazi i samica u kojoj su prikazane sve strahote kroz koje su prolazili logoraši.
U postavci se nalaze i poruke upućivane putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa, kao i lični predmeti pronađeni u masovnim grobnicama – novčanici, lijekovi, olovke, ključevi, zdravstvene knjižice, lične karte, igračke, dječija cucla.
 
Nakon obilaska prostorija Muzeja Općinski načelnik Akif Fazlić je istakao da je: "govoriti o važnosti Muzeja suvišno. Država, glavni grad BiH, ovaj narod, je doživio najveću strahotu na kraju 20. vijeka na evropskom tlu i ne ostaviti jedan tužni spomenar generacijama i PosjetaMuzej 020svim dobronamjernim ljudima cijelog svijeta bio bi jedan veliki grijeh, zločin prema žrtvama koje su ubijene tokom svih tih teških godina. Naša je dužnost da svi u svojim mogućnostima podržimo ovakav projekat i ja čestitam ljudima koji su sve ovo pokrenuli". 
 
Svaki predmet je posebna priča, svaki predmet je iz nekog dijela BiH. Haški tribunal ustupio građu, svoje predmete, svoja svjedočenja. Svaki predmet ima priču vlasnika tog predmeta: vidjeti, opipati džemper, vidjeti majicu djeteta koje ju je nosilo, dimije koje je nana nosila, stolicu na kojoj je ubijen veliki broj logoraša su trenutci u kojim svaki posjetilac osjeti situaciju posljednjih trenutaka osobe koja je to preživljavala.
 
Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.-1995. nalazi se na adresi PosjetaMuzej 087Ferhadija 17, a radno vrijeme je svakim danom od 9 do 21 sat.
 
Počela izrada Strategije za mlade Općine Ilijaš
EnisaStrategijaGost jutarnjeg programa Radio Ilijaša bila je Enisa Mešetović, Koordinator radne grupe za izradu Strategije za mlade općine Ilijaš za period 2018.-2022. godine, s kojom smo razgovarali o važnosti izrade ove Strategije, planu izrade kao i o tome šta će ova Strategija donijeti mladima u općini Ilijaš.
 
’U cilju podrške mladima, premaČlanu 11. Zakona o mladima FBiH, svi nivoi vlasti u Federacijii maju obavezu definirati, usvojiti i provoditi strategiju prema mladima. Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim prisutupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Dakle, definirati strategiju prema mladima znači analizirati postojeće stanje iz ove oblasti u lokalnojzajednici, putem relevantnog uputnika ispitati i analizirati problem i potrebe mladih, na osnovu dobijenih analiza izraditi izvještaj o mladima, formirati radno tijelo za potrebe izrade dokumenta, izraditi dokument, organizovati javnu raspravu te zatim usvojiti dokument od strane predstavničkog tijela općine, to jeste, Općinskog vijeća’’, kazala je Enisa.
 
Prikupljanje podataka, odnosno anektiranje mladih na terenu provedeno je od strane OpćineIlijaš u septembru 2015. godine, korištenjem standariziranog upitnika, koji sadrži 196 pitanja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine,  u općini Ilijaš nalazi se oko 5000 mladih osoba, dobi od 15 do 30 godina. Iz te činjenice savakako proizilazi potreba za izradom ove Strategije.
 
‘’Osnovna svrha Analize položaja i potreba mladih općine Ilijaš jeste da se osiguraju informacije o položaju mladih, kao i set preporuka za javne politike kako bi se izradio dokument Strategije za mlade u općini Ilijaš, ali ista može poslužiti svim zainteresovanim ustanovama i pojedinicima, koji se bave pitanjima mladih’’, ističe Enisa.
 
Koordinatori Radnih grupa danas su održali prvi sastanak kako bi se utvrdili naredni zadaci formiranih grupa. Istraživanjem je obuhvaćeno šest oblasti, koje su od značaja za mlade i to: obrazovanje mladih, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalni položaj mladih, zdravstvena zaštita mladih, učešće mladih (mobilnost, slobodno vrijeme i informisanje mladih), te identitet mladih.
 
Članovi Radne grupe imenovani su na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš, Komisije za mlade i obrazovanje Općinskog vijeća te Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica općine Ilijaš uz saglasnost Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Radna grupa sastoji se od koordinatora, administratora i sedam Radnih tijela iz oblasti: obrazovanja, zapošljavanja i omladinskog poduzetništva, socijalne, zdravstvene i preventivne zaštite mladih, informisanja i savjetovanja mladih, aktivnog učešća mladih u javnom životu i izgradnji civilnog društva, kulture, sporta, estetike, etike i ekologije i rad s mladima sa posebnim potrebama”, navodi Enisa Mešetović.
 
Bitno je naglasti da članove Radnih grupa čine većinom mladi ljudi koji su usko povezani sa strukturom navedenih oblasti. Ova Strategija pomoći će svakako razvoju općine Ilijaš kao ugodnijeg mjesta za mlade, a krajnji rok za izradu iste predviđen je do kraja ove godine.
 
 
U toku asfaltiranje puta u MZ Misoča, naselju Avdukići
AvdukiciPogodna građevinska sezona pogoduje realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata na području Općine Ilijaš. Danas je u toku asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Misoča, prema naselju Avdukići. Ovaj put je do sada bio makadamski, a njegova rekonstrukcija počela je u maju ove godine. Riječ je o putu dužine 700 m, širine puta 3 m. Vrijednost Projekta iznosi cca. 90.000,00 KM, a investitor je Općina Ilijaš. Izvođač radova je firma "Bilal" d.o.o. Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma "Pronasa" d.o.o. Sarajevo. 
Općinski načelnik Akif Fazlić i Pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić posjetili su danas ovaj lokalitet i uvjerili se da se radovi na izgradnji puta odvijaju nesmetano, u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas243
mod_vvisit_counterJuče909
mod_vvisit_counterOva sedmica4720
mod_vvisit_counterOvaj mjesec20623