Vijesti
Registraciija nekretnina za K.O. Elešehovići i K.O. Kadarići
registracija-nekretnina-foto2Dana 25.04.2017. godine Načelnik općine Ilijaš g-din Akif Fazlić potpisao je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za K.o. Elešehovići i K.o. Kadarići.
Sporazum je zaključen između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koju predstavlja Direktor Željko Obradović i Općine Ilijaš koju predstavlja Općinski načelnik  Akif Fazlić.
Sporazumom se utvrđuju obaveze i nadležnosti strana potpisnica vezanih za realizaciju aktivnosti sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za navedene katastarske općine. 
Kroz implementaciju Sporazuma provodi se postupak ažuriranja i usklađivanja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te se ovim putem apelira na posjednike nekretnina u navedenim katastarskim općinama da izvrše provjeru i usklađivanje stanja za svoje nekretnine. Napominjemo da je krajnji cilj Projekta identično stanje u katastru i Zemljišnoj knjizi, sa brojevima parcela po novom premjeru i stanjem upisa nekretnina prema katastarskom operatu. Stoga je u interesu svih učesnika Projekta, a posebno korisnika – posjednika nekretnina da je stanje evidencije u katastaru ažurno. Napominjemo da je to i zakonska obaveza svakog posjednika. Najbitnija komponenta Projekta jeste uspostava prava u Zemljišnoj knjizi koja se odvija bez naplate sudske takse, odnosno u potpunosti bez naknade za upisane posjednike. 
 
U toku postavljanje zaštitne ograde oko dječijeg parka u Ilijašu
ogradaDjecijiPark1U toku je postavljanje ograde oko dječijeg igrališta između ul. Kakanjske i pješačke zone u Ilijašu. Riječ je o zaštitnoj ogradi, dužine 45 m, vrijednosti 7.000,00 KM. Investitor radova je Općina Ilijaš, a izvođač firma "Fadž Company" d.o.o. Ilidža. 
Postavljanje ograde oko igrališta značajno će doprinijeti sigurnosti djece, roditelja i drugih korisnika ovog prostora.  
ogradaDjecijiParkPodsjetimo, Općina Ilijaš je 2015. godine je potpuno sanirala i rekonstruisala ovo dječije igralište, te opremila mobilijarom za igru, parkovskim klupama, a na igralištu je urađena i zaštitna, gumena podloga. Vrijednost radova je iznosila cca. 40.000,00 KM. 
Općina Ilijaš obezbjeđenjem prostora za igru, rast i razvoj djece stvara uslove za zdravije odrastanje naših najmlađih sugrađana. 
 
U petak zvanično otvoren novoasfaltirani put u naselju Avdukući MZ Misoča
MisocaAvdukiciU mjesnoj zajednici Misoča, naselju Avdukići u petak, 21.07.2017. godine zvanično je otvoren novoasfaltirani put, dužine 700 m. Vrijednost projekta iznosila je cca. 90.000,00 KM a investitor je Općina Ilijaš.
 
Predsjedavjući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević istakao je značaj realizacije ovog projekta, kako  za mještane Avdukića, tako i za Mjesnu zajednicu Misoča: „Vjerujem da su stanovnici naselja Avdukići zadovoljni realizacijom ovog projekta budući da se radi o jednoj od zahtjevnijih dionica puta u smislu izgradnje i rekonstrukcije, zbog velikih nagiba i mnogobrojnih krivina. Međutim, uspješno smo završili i ovaj projekat u MZ Misoča i  zahvaljujem stanovnicima Avdukića za podršku i saradnju.“
 
Veliko zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta nisu krili mještani naselja Avdukići, koji su proteklih godina imali veoma otežan pristup do svojih kuća, a najviše tokom zimskog perioda.
 
MisocAvdukici2Realizacija ovog projekta zaista nam mnogo znači i mi smo na ovaj put čekali 20 godina. Zadovoljni smo kako je put urađen, sada smo u potpunosti povezani sa gradskim jezgrom a i djeci će biti lakši put do škole. Zahvaljujem se svim mještanima Avdukića kao i Općinskom načelniku Akifu Fazliću“, kazao je Mehmed Avdukić.
 
Ovaj put predstavlja našu bolju budućnost a pogotovo budućnost omladine koja živi u novom naselju. Naš načelnik prepoznao je važnost realizacije ovog projekta te shvatio značaj ostanka omladine na selu, koja se može baviti pčelarstvom i poljoprivredom. Zahvaljujem se svima koji su nam pomogli“, istakao je stanovnik naselja Avdukića, Šaban Avdukić.
 
Izvođač radova bila je firma “Halilović“ d.o.o Ilijaš a nadzor nad izvođenjem radoca vršila je firma “Pronasa“ d.o.o Sarajevo.
 
Općinski načelnik danas potpisao Ugovore u vrijednosti 42.500,00 KM za objekte obrazovanja
PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 006Općinski načelnik Akif Fazlić, danas je potpisao 3 Ugovora kojim Općina Ilijaš dodjeljuje novčana sredstva u ukupnom iznosu od 42.500,00 KM za JU OŠ "Stari Ilijaš", JU OŠ "Srednje" i JU OŠ "Podlugovi". Riječ je realizaciji Projekata za unaprijeđenje materijalno tehničkih uslova rada u ove tri obrazovne ustanove. Sredstva dodijeljena ovim Ugovorima namijenjena su za utopljavanju objekta područne škole Dragoradi 10.000,00 KM, za sanaciju i uređenje predulaza u JU OŠ “Srednje” 10.000,00 KM, sufinansiranje radova na obezbjeđenju grijanja za područnu školu Bioča 10.000,00 KM i za sufinansiranja radova na uređenju vanjskog dvorišta JU OŠ “Podlugovi” 12.500,00 KM.
 
Prema riječima direktora JU OŠ "Stari Ilijaš" Dević Mahira, menadžment ove javne ustanove će i u narednom period kandidovanjem projektnih
prijedloga višim nivoima vlasti pokušati sanirati i urediti objekat područne škola Bioča i dovesti ga na zavidan nivo.  
PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 014"Budžetska sredstva u iznosu od 10.000,00 KM predviđena su za rješavanje pitanja grijanja u područnoj školi Bioča, koja je u prilično lošem stanju. Pokušavamo da i na objektu područne škole Bioča stvorimo optimalne uslove i nadamo se da će kroz naredni Budžet Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo projekti koje ćemo aplicirati naići na podršku i da ćemo na taj način zajednički urediti ovu školu i dovesti je u stanje u kojem se nalaze područna škola  Malešići i Misoča", rekao je direktor JU OŠ "Stari Ilijaš" Mahir Dević.
 
Iako oblast obrazovanja ne spada u nadležnosti Jedinica lokalne
samouprave, opredjeljenje Općinskog načelnika jeste kontinuirano izdvajanje budžetskih sredstava za ovu oblast, a u cilju unaprjeđenja odgojno-obrazovnih uslova rada. 
PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 011"Ova lokalna zajednica je prepoznala da je oblast obrazovanja jedna od najvažnijih i u kontinuitetu budžetski finansiramo projekte koji su od strane obrazovnih institucija kandidovani kao najvažniji. Koristim ovu priliku da čestitam direktorima škola koji su predložili da ovi projekti uđu u Budžet Općine Ilijaš  u ovoj godini. Želimo da ovo vrijeme iskoristimo i uspostavimo dinamiku koja će omogućiti da do kraja godine i realizujemo projekte iz oblasti obrazovanja", istakao je Općinski načelnik Akif Fazlić.
Menadžmen JU OŠ "Srednje" opredijelio se da ove godine krene sa uređenjem područne škole u Dragoradima. Direktor JU OŠ "Srednje" Refik Kurtović zahvalio se Općinskom načelniku na kontinuiranoj podršci koji pruža u radu OŠ "Srednje", te dodao: "ove godine smo akcenat stavili na područne škole, obzirom da smo centralni objekat škole skoro uredili i stvorili optimalne uslove. 10.000,00 KM utrošit ćemo na utopljavanje područne škole Dragoradi, a 10.000,00 KM za uređenje predulaza u OŠ "Srednje". Drago mi je što lokalna zajednica prepoznaje probleme koji su prepoznati od strane roditelja, učenika i nastavnika, te nam pomaže u njihovoj sanaciji. Ove godine ćemo urediti područnu školu Dragorade, a kasnije ćemo krenuti i sa uređenjem područne škole Gajevi i Crna Rijeka. Želim da napomenem da smo po pitanju uređenja područnih škola i optmalizacije uslova aplicirali na javni poziv Federalnog ministarstva obrazovanja za projekat povećanje kompetecnija učenika u osnovnim školama koji nam je odobren, tako da ćemo nabaviti elektronsku učionici za tri područne škole".
12.5000,00 KM koje je Općina Ilijaš odobrila za JU OŠ "Podlugovi bit će utrošeno za uređenje vanjskog dvorišta škole. Pored ovih sredstava Općina Ilijaš je preko JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš odobrila 12.5000,00 KM za PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 012saniranje kanalizacione i vodovodne mreže i odvodnju oborinskih voda. 
Admir Abadžija direktor JU OŠ "Podlugovi" zahvalio se Općinskom načelniku na saradnji, te dodao: "Ovo je primjer domaćinskog odnosa Općine Ilijaš prema OŠ "Podlugovi". Nadamo se da ćemo i sa ovim sredstvima koja ćemo blagovremeno i pravovrememo iskoristiti poboljšati uslove za odvijanje nastave, a za dobrobit učenika i uposlenika".
 
Općina Ilijaš je ove godine iz Budžeta investirati u objekte obrazovanja cca. 86.500,00 KM.  
 
Počeli radovi na deminiranju Reona Krivajevići 5
Deminiranje1Delegacija Japana, na čelu sa Japanskim ambasadorom Kazuya OGAWOM, predstavnici Ambasade SAD-a u BiH, predstavnici ITF Enchaning Human Security, Općinski načenik Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za civilnu zaštitu Zdravko Barić boravili su jučer na lokaciji Reona Krivajevići 5. Razlog posjete je početak izvođenja radova na deminiranju ovog lokaliteta u površini od 53 286 m², a koji finansira Vlada Japana u iznosu od 55.000,00 KM. 
Prilikom jučerašnje posjete izveden je sigurnosni brifing što podrazumijeva bezbjedonosne procedure i ponašanja na radilištu, od strane direktora firme Deminiranje2"Stop Mines", koja je izvođač radova na ovom lokalitetu, zatim Brifing BHMAC-a prezentacija projekta i šire minske situacije, socioekonomski uticaj te pozadina minske zagađenosti na konkretnoj lokaciji.
Firma Stop Mines je prezentirala manuelne metode deminiranja i metode deminiranja sa psima, a potom je Ambasador Japana isprobao zaštitnu opremu i pristupio do mjesta početka radilišta. 
 
Općinski načelnik Akif Fazlić zahvalio se Vladi Japana i Ambasadi Japana na podršci i finansiranju ovog značajnog Projekta, koji Općina Ilijaš nije bila u mogućnosti samostalno realizovati i istakao da će se implementacijom ovog Projekta stvoriti bezbijedniji uslovi života stanovnika. Općina Ilijaš je jedna od najugroženijih općina po pitanju minske opasnosti na području Kantona Sarajevo i oko 30 000 000 m² se vodi kao sumnjiva površina. 
 
Pored deminiranja ovog lokaliteta Vlada Japana je obezbijedila i sredstva u Deminiranje3vrijednosti od cca 55.000,00 $ za deminiranje lokaliteta zaseok Milovac 1 površine 52 382 m² i Srednje Lijepa Luka površine 7 156 m², gdje su radovi na deminiranju u toku.  
 
Japan je na bilateralnom nivou jedan od najvećih donatora u BiH. Unutar GAGP-a, pomoć Japana u BiH je dostigla više od 17 miliona eura ili oko 35 miliona KM u proteklih 20 godina, koja pokriva vitalne sektore kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje, poljoprivreda, zaštita okoliša, infrastruktura, kultura i sl.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas3
mod_vvisit_counterJuče560
mod_vvisit_counterOva sedmica5040
mod_vvisit_counterOvaj mjesec20943