Vijesti
Mjesna zajednica Mrakovo: Održana edukacija o prezentacijskim vještinama i javnom nastupu za mlade

edukacija mrakovU okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” realizovala je besplatnu jednodnevnu edukaciju za mlade o temi „Prezentacijske vještine“, koja se održala u subotu 20.01.2018. u prostorijama Društvenog centra u Mrakovu.

Učesnici edukacije imali su priliku naučiti kako pripremiti i realizovati uspješnu prezentaciju, imati sigurnost i samopouzdanje prilikom javnog nastupa, biti osposobljeni za efikasan, uvjerljiv i profesionalan nastup te kako svladati tremu i nositi se s eventualnim neugodnim situacijama.

„U današnjem vremenu jako je teško predstaviti na pravi način sebe ili svoje znanje. Tokom edukacije mladi su imali priliku da nauče nešto novo o prezentacijskim vještinama i kako se ponašati u novonastalim situacijama. Prezentacijske vještine predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u životu, od obrazovanja pa do potrage za poslom i upravo zato je značajno da mladi nauče pravilno komunicirati i predstaviti sebe i svoje ideje. Danas, radimo na tome da budemo bolja verzija sebe“, objasnio je Edin Zahirović trener mreSVUBiH-a.

Učesnici su sa radionice ponijeli nova znanja i iskustva, te uvidjeli značaj ovakvog vida edukcije : „Bilo je ovo jedno lijepo iskustvo gdje nam je na jednostavan a zanimljiv način preneseno znanje i vještine prezentiranja, što će nam svakako koristiti u budućnosti.“, kazala je učesnica radionice Amila Gazibara, studentica komunikologije.

edukacija mrakovo2Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem“  kroz projekat Edukativne radionice u MZ Mrakovo realizovati će niz radionica za mlade u narednom periodu, a u cilju unapređenja  kapaciteta  mladih u oblasti pisanja projekata, biznis planova te profesionalne orijentacije.

„Mladi ilijašani i ilijašanke prepoznali su značaj neformalne edukacije te preuzeli odgovornost u procesu jačanja svojih kapaciteta. Ovom prilikom, pozivam sve mlade sa područja općine Ilijaš da prate našu facebook stranicu te uzmu učešće na edukacijama koje će se održati u narednom periodu, te na taj način steknu nova znanja i vještine“, navodi Enisa Mešetović koordinatorica projekta.

Aktivnosti “Edukativne radionice u MZ Mrakovo“ realizuju se u okviru zajedničkog projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, kojeg finansiraju Vlada Švicarske  i Vlada Švedske, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 
Aktivnosti matičnog ureda Općine Ilijaš

matični uredProtekla kalendarska godina bila je dinamična u svim službama Općine Ilijaš, pa tako i u matičnim uredima u Ilijašu i Srednjem. Oba ureda vrše poslove upisa, ispravki, dopuna i promjena u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, državljana i umrlih.

Muvedeta Fazlić, šef odsjeka za opću upravu i šef matičnog ureda Općine Ilijaš kaže kako je došlo do smanjenja broja podnesenih zahtjeva u ovoj oblasti. Broj podnesenih zahtjeva je nešto manji u odnosu na prethodni period ali je godišnji prosjek uglavnom konstantan od 2015. godine.

U protekloj godini, ali i u nekoliko prethodnih bilježi se pozitivan prirodni priraštaj. Podaci govore kako je u matičnoj knjizi rođenih upisano 300 beba, a broj upisa u matičnu knjigu umrlih je 220.

„Napominjem kako je u matičnom uredu Srednje odnos umrlih i rođenih dosta drugačiji nego u uredu Ilijaš. U protekloj godini u matičnu knjigu rođenih u Srednjem upisane su 33 bebe, dok je broj upisa u matičnu knjigu umrlih 43. Taj negativan odnos bio je i ranijih godina. Generalno na cijeloj teritoriji općine Ilijaš imamo pozitivan trend, ali u matičnom uredu u Srednjem stanje je negativno“, kaže Fazlić.

Matična knjiga vjenčanih u 2017. godini zaključena je sa 163 sklopljenja braka. Nešto je to manji broj u odnosu na raniju godinu, koja je bila iznad prosjeka. U cjelini sve brojke su konstantne, ukoliko uporedimo podatke zadnjih 10 godina.

Matični registar – olakšica građanima i uposlenima

Od 2014. godine na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH uspostavljen je Centralni matični registar, koji predstavlja jedinstvenu elektronsku bazu podataka u kojoj se nalaze lični podaci građana iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji BiH. Iz ovog registra građani mogu dobiti izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u FBiH, bez obzira na prebivalište.

Općina Ilijaš jedna je od prvih koja je izvršila elektronske upise, odnosno prenijela podatke iz knjiga u elektronsku verziju, a svi upisi su verifikovani.

„Onog momenta kada je matični registar zaživio olakšao je posao zaposlenima, ali i građanima. Donio je puno prednosti i maksimalno je iskorišten. Veliki broj građana upoznat je sa mogućnostima i prednostima registra i koriste to“, ističe Fazlić.

Ono što je potrebno građanima i uposlenima, a još uvijek ne postoji, je povezan matični registar Federacije BiH i matični registar Republike Srpske.

„Iskreno se nadam da će što prije doći do uvezivanja ova dva registra. Veliki je broj stanovnika naše općine koji je upisan u matični registar Republike Srpske, a mi trenutno nismo u mogućnosti izdati im uvjerenja ili izvode. Jedinstveni registar na državnom nivou olakšao bi građanima, ali i zaposlenima“, kaže Fazlić.

Bitno je naglasiti da se ispravke i dopune mogu uraditi isključivo i samo u matičnom uredu u kojem se fizički nalazi matična knjiga.

Greške i procedure ispravki i dopuna

Kada je 2014. godine počeo sa radom Centralni matični registar izvršena je verifikacija, tačnije rečeno, usaglasili su se podaci u elektronskoj verziji i podaci iz matičnih knjiga. Istovremno dolazi do velikog broja ispravki i dopuna u matičnim knjigama. Građani dolaze do saznanja da njihovi osnovni upisi u matičnim knjiga nisu onakvi kakve imaju u izvodima koje su dobivali ranije. Posljedice su to grešaka koje su ranije pravili matičari, ali i građani.

„Naime, ranije se dešavalo da građanin dođe i zatraži izvod iz matične knjige, matičar ne otvori matičnu knjigu nego na osnovu izjave građana napiše izvod i izda ga. Na osnovu takvog izvoda izdavali su se lični dokumenti. Naravno tu su se pojavile greške. Kada je došlo do uspostave jedinstvenog matičnog registra u čije podatke policijske uprave imaju uvid dolazilo je do masovnih otkrivanja grešaka. To su obično podaci u vezi sa slovima č, ć, dž, đ gdje ljudi takve stvari nisu dobro izgovarali, a matičari pogrešno pisali ne provjeravajući podatke iz matičnih knjiga“, objašnjava Fazlić.

Matični uredi Općine Ilijaš u 2012. i 2013. godini imali su skoro dvije hiljade zahtjeva za ispravkama i dopunama. Greške se i dalje pojavljuju, ali u mnogo manjem broju. U zadnje dvije godine broj zahtjeva značajno je smanjen.

„Ne možemo reći da smo definitivno završili sa ispravkama grešaka i da u budućnosti neće biti tih problema. Bitno je informisati građane da se svi podaci mogu ispraviti, dopuniti i da to nije nikakav problem. Uposlenici matičnih ureda Općine Ilijaš nastoje u što kraćem periodu usaglasiti podatke i riješiti problem stranki“, naglašava Fazlić.

Matičari su dužni da pruže pomoć i zahtjeve popunjavaju zajedno sa građanima. Zahtjevi koje stranka mora ispuniti propisani su zakonima i često su složeni.

„Često smo u kontaktima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova FBiH, koje je kreator Zakona o matičnim knjigama, ukazivali na složenost i kompliciranost zahtjeva. Međutim, tako je propisano zakonom i mi se toga moramo pridržavati. Nastojimo pomoći stranci, objasniti i zajednički popuniti zahtjev. Dešavaju se nesuglasice, jer strankama često nije jasno zašto se traži određeni podatak. Recimo, to je posebno naglašeno kada su u pitanju smrtni slučajevi i ostavinski postupci. Notari su nedavno zatražili od matičara da se zahtjevi dodatno dopunjavaju. Međutim mi ne možemo tražiti dodatne informacije od stranki ako one nisu voljne da ih daju, a onda notari imaju problem kod rješavanja ostavinskog postupka jer nemaju dovoljno podataka. Tako da smo ograničeni sa onim što nam zakon nalaže, ali nastojimo izaći u susret građanima i olakšati im. To naravno rade i druge službe, a ne samo matični ured“, kaže na kraju razgovora Fazlić.

Besplatna pravna pomoć

Trenutno Općina Ilijaš nema službu ili stalno zaposlenog koji radi na pružanju besplatne pravne pomoći građanima. Prošle godine Općina je u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije, a na osnovu Sporazuma o saradnji za razvoj besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo, uspostavila pružanje besplatne pravne pomoći dva puta mjesečno.

Nakon određenog perioda napravit će se analiza kakve to zahtjeve građani imaju, s kojim problemima se obraćaju za besplatnu pravnu pomoć i u kojem broju, te će se znati da li je potrebno da se u sklopu neke od službi angažuje ili trajno zaposli osoba koja će pružati tu uslugu.

 
Planirana izgradnja edukaciono-rekreaciong kampa i sportsko-rekreativne zone na Bijambarama

Radni sastanak- Bijambare 021Na lokalitetu zaštičenog prirodnog područja Bijambare planirana je izgradnja edukaciono-rekreaciong EKO KAMP-a i sportsko-rekreativne zone.

Tim povodom u kabinetu općinskog načelnika održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali načelnik Akif Fazlić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osman Delić, pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović i stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove Velid Fazlić.

Općinski načelnik i direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja potpisali su Sporazum kojim se definiše pokretnje postupka eksproprijacije, te način i iznos doznake novčanih sredstava za provođenje eksproprijacije zemljišta na području zaštićenog pejzaža Bijambare.

"Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izradio je projektnu dokumentaciju na nivou urbanističkog projekta i to je osnov za daljnu realizaciju koja podrazumijeva izdavanje dokumentacije o građenju. U ovom momentu u fazi je priprema i donošenje urbanističke saglasnosti za izgradnju planiranih objekata", kazala je Meliha Avdibegović.

Ministar Lukić naglasio je kako Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima poseban odnos prema zaštićenim prirodnim područjima, a lokalitet Bijambara se ubraja u jedno takvo područje.

"U proteklom periodu Bijambare su djelimično uređene, što je direktna posljedica značajnog broja posjetitelja. To je dovoljan razlog da nastavimo ulaganje i tako korisnicima koji dolaze osiguramo bolje uslove", rekao je Lukić.

Edukaciono-rekreativni EKO KAMP sazdržavat će prostor za kampovanje, novi smještajni i ugostiteljski objekat u kojem će se provoditi edukacije i izvoditi škole u prirodi za djecu u toku školske godine. Pored pomenutih sadržaja planirana je izgradnja trim staze, amfiteatra i grada minijatura.

"Vlada se opredijelila za izradu pomenutog grada minijatura na inicijativu ministra finansija KS Jasmina Halebića. Želimo posjetiteljima pokazati kulturno-historijske i prirodne znamenitosti. Konkursnu proceduru za projekat proveo je Zavod za planiranje razvoja KS u decembru prošle godine, te je trenutno u fazi ocjenjivanja dostavljenih rješenja, kako bismo u narednom periodu mogli krenuti sa realizacijom postavljanja grada minijatura", rekao je Lukić.

U Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša planiraju da će sva potreba projektna dokumentacija biti gotova do kraja marta i da će se najkasnije do početka ljetne sezone početi sa radovima.

 
Svečana promocija završetka radova na Domu zdravlja Ilijaš

20180116 132953U utorak, 16. januara 2018. godine upriličena je svečana promocija završetka radova na rekonstrukcij B objekta Doma zdravlja Ilijaš u kojem su smješteni punkt porodične medicine, te školski i predškolski dispanzer.

U sklopu projekta izvršena je rekonstrukcija krova na B objektu Doma zdravlja, zamjena stolarije, rekonstrukcija krova na garažama u dvorištu, sanacija mokrih čvorva u prizemlju centralne zgrade, te izrada ulaznih nadstrešnica.

Ukupna vrijednost realiziranog projekta je 158.200,00KM. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo osiguralo je 121.000,00KM, a Općina Ilijaš kao nosilac projekta 37.000,00 KM.

Općinski načelnik Akif Fazlić naglasio je kako Dom zdravlja mora biti u punom kapacitetu dostupan građanima za usluge iz oblasti zdravstva.

“Konačno smo dobili adaptiran i uređen prostor koji omogućava efikasniji rad zdravstvenih radnika, ali i efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima. Završena je jedna od etapa u adaptaciji cjelokupnog prostora Doma zdravlja. Tretirali smo je kao drugu fazu. Očekujemo da ćemo u trećoj, odnosno zadnjoj, završiti cijeli projekat. Treća faza planirana je u toku 2018. godine i podrazumijeva završetak radova na rekonstrukciji objekta i nabavku dijagnostičke opreme koja treba da poboljša zdravstve usluge”, rekao je Fazlić.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj zahvalila se načelniku Fazliću na odličnoj saradnji i naglasila da je svako u okviru svojih mogućnosti uradio maksimalno kako bi Dom zdravlja Ilijaš izgledao lijepo i funkcionalno.

Ministarstvo zdravstva u 2018. godini namjerava realizaciju novih zajedničkih projekata sa Općinom Ilijaš.

“Planirana je nabavka nove laboratorijske opreme i eventualno još jedan ultrazvučni aparat. Također, stvorit će se mjesta za kadrovsko dopunjavanje. Ukazala se potreba zaposlenja ljekara porodične medicine, doktora stomatologije i ostalog nedostajućeg kadra. Krajnji korisnici su pacijenti i za njihovu dobrobit pored lijepog ambijenta nabavljena je dijagnostička oprema”, kazala je Ademaj.

Amra Matoruga, direktorica Doma zdravlja Ilijaš, kazala je kako su uposlenici i građani dobili ljepši i komforinij ambijent, te da su planovi i za 2018. godinu ambiciozni. Planiraju se novi radovi u okviru treće faze ovog projekta.

“Objekat Doma zdravlja u Ilijašu jedana je u nizu od mnogobrojnih koji su adaptirani na području cijelog Kantona Sarajevo. Radovi na adaptaciji realizovani su u domovima zdravlja u Vogošći, Hadžićima i Starom Gradu. Sve aktivnosti ralizovane su u cilju poboljšanja zdravlja stanovništva KS”, istekao je generalni direktor JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić.

Podsjećamo, 2016. godini realizovan je projekat nadogradnje, rekonstrukcije, nadziđivanja, izmjene elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom Doma zdravlja Ilijaš.

Dom zdravlja Ilijaš time je dobio dodatnih 509 m2 prostora. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 843.000,00 KM, a projekat su zajednički finansirali Općina Ilijaš i Ministarstvo zdravstva KS.

 
Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Općina Ilijaš u saradnji sa njemačkom konsultantskom kućom GOPA objavljuje Javni poziv za učešće u Projektu zapošljavanja mladih (YEP) inkubatoru poslovnih ideja.

Moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta, bez obzira na formu registracije.

Javni poziv otvoren je za prijave:

    - Fizičkim licima sa prijavljenim mjestom prebivališta na području općine Ilijaš (dokazivat će se u naknadnom postupku nakon odabira korisnika);

    - Organizacijama civilnog društva (udruženja građana i fondacije), zainteresovanim za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata.

Uslovi za učešće su:

     - Da imate poslovnu ideju koju želite pokrenuti i uspostaviti formalni biznis ili ako posjedujete neformalnu

     (neregistrovanu) djelatnost i želite da je formalizujete/registrujete;

     - Da pripadate barem jednoj ciljnoj grupi (vidi dolje);

     - Ako posjedujete minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovne aktivnosti;

     - Završena srednja ili viša škola ili iskustvo na poslovima koje obuhvata vaša poslovna ideja;

     - Tehničko ili zanatsko znanje i druge vještine neophodne za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ciljne grupe:

    -Nezaposleni;

    -Zaposleni koji bi htjeli da pokrenu vlastiti posao (uključujući i lica koja već imaju registrovan “start up” biznis)

    -Mladi;

    -Žene;

    -Organizacije civilnog društva, zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva.

Prijave je moguće podnijeti u periodu od 15.01.2018. do 15.02.2018. godine, ispunjavanjem odgovarajućeg Prijavnog formulara za YEP Inkubator poslovnih ideja. Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj ili elektronskoj formi. Pismena prijava se predaje na protokol Općine Ilijaš, 126. Ilijaške brigade br. 6., Ilijaš, dok je elektronsku prijavu moguće poslati na email adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript . Za bilo koji od dva ponuđena načina predaje prijave, bitno je osigurati da je Prijavni formular popunjen u potpunosti, odnosno da nema nedostajućih informacija.

 

Javni poziv u PDF formatu, kao i prijavni obrazac možete preuzeti na linku: 

JAVNI POZIV

pdfsmall

FORMULAR ZA PRIJAVU

 word

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 

ODLUKA
o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata u školskoj
2017-2018. godini

 

ODLUKA
o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj
2017-2018. godini

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas835
mod_vvisit_counterJuče1960
mod_vvisit_counterOva sedmica2795
mod_vvisit_counterOvaj mjesec35237