OpcinaIlijas
Zaštita rijeke Misoče ključ vodosnabdijevanja u općini Ilijaš

filter postrojenje karasnica 23Kompleksnost ilijaškog sistema vodosnabdijevanja se ogleda u činjenici otvorenog vodozahvata na rijeci Misoči koja nastaje sa teritorija tri općine i dva kantona. Sam proces proizvodnje vode je složen jer podrazumijeva sve faze obrade kao i velike troškove u distribuciji zbog teritorijalne razuđenosti općine.

Ovakav sistem, koji nema alternativu, zahtjeva konstantno ulaganje u vodovodnu infrastrukturu. U posljednje tri godine od velikih investicija izdvajamo izgradnju dva moderana filterska postrojenja u Ilijašu i Srednjem sa automatskim praćenjem, kontrolom i upravljanjem na SCADA sistemu,  u potpunosti zamjenjen sistem automatske dezinfekcije i doziranja koagulanta te potpunu rekonstrukciju i adaptaciju tri gradska rezervoara vode za piće. Trenutno su u realizaciji projekti rekonstrukcije taložnice, uređenja korita rijeke Misoče iznad vodozahvata i projekat energetske efikasnosti na objektu filter stanice.
 
Implementacijom metering sistema, kreiranjem DMA zona, mjeračima protoka sa data logerima, uvođenjem automatske regulacije pritiska te kontinuiranom planskom rekonstrukcijom vodovodne mreže znatno je smanjen gubitak u mreži sto je rezultiralo isporukom vode bez redukcije i dalo mogućnost za priključenje novih korisnika. Vrijednost realizovanih projekata u ovoj godini je cca 1.100.000 KM.
 
Uveden HACCP sistem kvaliteta
 
Da nijedan segment u vodosnabdijevanju građana Ilijaša nije zapostavljen govori činjenica da je JKP "Vodostan" Ilijaš implementirao HACCP sistem kvaliteta, koji omogućava identifikaciju i procjenu svih mogućih rizika, u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije kao i način sprječavanja eventualne upotrebe vode koja ne zadovoljava propisane standarde.
 
Osim toga Općina Ilijaš je uradila Elaborat i provela niz zakonom propisanih aktivnosti na  usklađivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta Mahmutovića Rijeka i rijeka Misoča. Ovim putem apelujemo da Vlada Federacije BiH, kao nadležna institucija, u što kraćem roku donese navedenu odluku o zaštiti izvorišta.
 
Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera ima za cilj zaštitu voda od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće kao i na izdašnost izvorišta.
 
Vodovodni sistem Vrutak
 
Dugogodišnji problem vodosabdijevanja na području mjesnih zajednica Gajevi, Dragoradi, Kamenica i dijelom Srednje riješiti će se izgradnjom novog vodovodnog sistema Vrutak. Prva faza ovog projekta započeta je u 2018. godini, a njeno okončanje i puštanje u funkciju se očekuje do kraja ove godine. Vrijednost radova prve faze iznosi 1.810.000 KM, od čega je do sada  utopljavanje filter postrojenja 23Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo izdvojilo 1.000.000 KM, a preostali dio se finansira iz budžeta Općine Ilijaš.  Okončanjem prve faze stanovnici naselja mjesne zajednice Gajevi dobiće dovoljne količine vode sa kojom su oskudjevali naročito u ljetnim mjesecima.
 
U drugoj fazi ovog projekta planira se distribucija vode za područje Nišićke visoravni, gdje se pored individualnih stambenih objekata nalazi zaštićeno područje Bijambare i brojni vikend objekti. Dugoročno gledano ovaj sistem će se širiti i na mjesne zajednice Dragoradi i Kamenica.
 
Konačno rješenje vodosnabdijevanja ovog područja doprinijet će snažnijem razvoju poljoprivrede i turizma. Kako je riječ o veoma složenom sistemu vodosnabdijevanja, nakon njegove izgradnje, isti će se predati na upravljanje JKP ”Vodostan” Ilijaš, koji će građanima isporučivati vodu u okviru centralizovanog sistema, što do sada nije bio slučaj.
 
Održana 35. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

35 sjednica ov 1Uz prisustvo 20 vijećnika u srijedu, 30. oktobra 2019. godine, održana je 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović.

Meho Džindo je istupio iz kluba vijećnika Liberalno demokratske stranke i ubuduće će djelovati kao nezavisni vijećnik.
 
Na dnevnom redu našlo se sedam tačaka. Nakon nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa, jednoglasno je usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.
 
Općinsko vijeće je potom podržalo Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na plan utroška najmenskih sredstava u iznosu od 171.000,00 KM, prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u 2019. godini, za rekonstrukciju puta Ravne – Homar u mjesnoj zajednici Srednje.
 
Usvojeni su prijedlozi odluka kojima se utvrđuju naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid za katastarske općine Bijambare, Čemerno, Čevljanovići, Dragoradi, Medojevići, Ozren, Podlipnik, Rakova Noga, Srednje, Stomorine, Taračin Do i Visojevica.
 
35. sjednica ov 3Također, usvojen je Prijedlog Rješenja o formiranju šestočlane komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za katastarsku općinu Medojevići.
 
Vijeće je podržalo Prijedloge Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja.
 
Na kraju sjednice vijećnici su usvojili k znanju informaciju o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola za 2018./2019. školsku godinu, koja obuhvata informacije o broju učenika i odjeljenja, inkluzivnom obrazovanju, uspjehu u učenju i vladanju, ali i podatke o vannastavnim aktinostima, broju izostanaka, uslovima rada i realizovanim projektima, saradnji sa roditeljima i ostalim relevantnim temama u ovoj oblasti.
 
Materijali za XIX sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XIX sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za XIX sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Materijali za XX sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XX sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za XX sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Program otvorenja spomen česme u selu Homar

spomen cesma homar 2Program otvorenja spomen česme šehidima i poginulim civilima odbrambeno oslobodilačkog rata 1992. – 1995. i novoasfaltiranog puta u naselju Homar, u mjesnoj zajednici Srednje planiran je u petak, 1. novembra 2019. godine u 13:00 sati.

Program:
 
12:00 – Džuma namaz u mesdžidu Homar;
13:00 – Svečano otvorenje spomen česme;
13:15 – Svečano puštanje u funkciju novoasfaltiranog puta.
 
Organizatori ovog događaja pozivaju sve građane podružnice Homar - MZ Srednje i ostale građane općine Ilijaš da svojim prisustvom uveličaju događaj.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL