• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Radovi na uređenje korita rijeke Ljubine na lokalitetu Dubrave Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 10 Lis 2019 06:49

 

uredjenje korita rijeke ljubine lokalitet dubrave 2U toku su radovi na uređenju korita rijeke Ljubine na lokalitetu Dubrave, u dužini 700 metara.

Radovi se izvode na osnovu potpisanog Sporazuma o sufinansiranju projekata regulacije riječnih korita na području općine Ilijaš između Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Općine Ilijaš i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u 2019. godini.

U skladu sa potpisanim Sporazumom Općina Ilijaš je provela postupak odabira izvođača, tako da je ugovor je zaključen sa firmom "Bosman" d.o.o.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo sufinansira radove sa 34.000,00 KM, a preostala sredstva do završetka projekta obezbijedit će Općina iz svog budžeta.

uredjenje korita rijeke ljubine lokalitet dubrave 4Nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 45 dana.

Općina Ilijaš je prethodno pribavila potrebne dozvole za izvođenje radova i riješila imovinsko – pravne odnose na trasi koja se uređuje.

 

 
Tematska sjednica OV Ilijaš: Javna rasprava na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 09 Lis 2019 12:39

 

javna rasprava na nacrt zakona o lokalnoj samoupravi 11Tematska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede sa jednom tačkom dnevnog reda i to: Javna rasprava na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi.

Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović, a pored vijećnika prisutni su bili načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić sa saradnicima, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, pomoćnici načelnika u općinskim službama, predstavnici Savjeta mjesnih zajednica sa područja općine Ilijaš, te direktori javnih ustanova i preduzeća kojima je Općina Ilijaš osnivač.

Uvodno izlaganje je napravila ministrica Brčić kazavši da je prošle sedmice održan sastanak sa načelnicima svih općina kantona na temu Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi, te nastavila:

"Postoje određene primjedbe, sugestije i korekcije unutar samog Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi koje nisu nepopravljive i oko kojih bismo se mogli dogovoriti. Znamo da je ovo pitanje koje već 13 godina egzistira na području kantona i sama ta činjenica govori koliko je kompleksno i važno da se riješi na zadovoljavajući način.

Međutim, jedan od zahtjeva koji su načelnici postovili na prošlosedmičnom sastanku je izmjene Ustava KS, imajući u vidu da ključne zamjerke imaju na odredbe 12. 13. i 14. Nacrta Zakona o loklanoj samoupravi koje su doslovne prenesene iz Ustava KS i ne mogu se mijenjati. Tako da smo našli kompromisno rješenje da se tokom naredne sedmice načelnici, predstavnici Vlade KS, predstavnici ministrica lejla brcic 1Saveza općina i gradova FBiH i predstavnici uprave Grada Sarajeva nađu na zajedničkom sastanku i vide da li se može naći kompromisno rješenje unutar zakona i nastaviti sa ovom pričom.

Ukoliko se ne bude moglo postići kompromisno rješenje, ako načelnici budu insistirali na izmjenama Ustava KS, onda ćemo priču sa Nacrtom Zakon o loklanoj samoupravi privremeno zaustaviti i krenuti zajednički sa načelnicima u reformu Ustava.

Moram napomenuti da je ovo pitanje previše značajno da bi donosili bilo kakva zakonska rješenja za koja nećemo imati konsenzus većine. Moramo voditi računa da će se sve ovo implementirati na terenu i ne smije se desiti da kreiramo administrativni haos koji će prouzrokovati probleme građanima.

U međuvremenu imamo od strane jednog sindikata proveden referendum u predškolskim ustanovama i osnovim školama, gdje su se članovi tog sindikata jednoglasno izjasnili kako žele da predškolsko i osnovno obrazovanje ostane na nivou kantona. Sve su to otvorena pitanja vrlo značajna o kojima moramo razgovarati.

Ono što je meni drago jeste što smo svi na tom sastanku sa načelnicima isključili politike i zaista se postavili kao zaštitnici interesa građana KS i postigli zajednički dogovor da zaista moramo zajednički raditi na ovom pitanju i vidjeti koja su to najbolja rješenja koja će se moći implementirati", kazala je u svom izlaganju Brčić.

Nakon uvodnog izlaganja ministrice, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se obratio prisutnima, te naglasio da je evidentna potreba za donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi. Kazao je da je donošenje ovog zakona obaveza, te da je ustavnim amandmanima u KS dat rok KS i lokalnim zajednicama da se u roku od dvije godine donese novi Zakon o lokalnoj samoupravi.

"Imamo situaciju da postoji neravnopravnost građana u okviru KS. Pri tome mislim na razlike među građanima koji stanuju van gradskih općina i na građane gradskih općina. Kroz instituciju Grada Sarajeva imamo određena drugačija prava građana.

Zakon o lokalnoj samoupravi je potreban i zbog efikasnijeg funkcionisanja jedinica lokalne samouprave, te definisanja njihovih odgovornosti i obaveza. Nadalje, Zakon o lokalnoj samoupravi će pokrenuti pitanje izrade i donošenja Zakona o pripadnosti javnih javna rasprava na nacrt zakona o lokalnoj samoupravi 22prihoda i uspostavljanje fer finansiranja u okviru KS, odnosno fer finansiranja lokalnih zajednica.

Cijenim da je dobro što je Vlada KS utvrdila Nacrt i što je on pušten u javnu raspravu, time nas je sve obavezala da puno aktivnije radimo u iznalaženju rješenja koja treba definisati ovim Zakonom.

Ministrica Brčić je naglasila da je prethodna Vlada KS dugo radila na ovom pitanju. Puno je vremena izgubljeno, čak i ovaj rok od tri mjeseca koji je Skupština utvrdila za javnu raspravu nismo dobro i kvalitetno iskoristili.

Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi ne nudi efikasna rješenja za njegovo provođenje, ali moram reći da Vlada i Skupština vjerovatno nisu mogle ni donijeti drugačiji Nacrt s obzirom na pravni okvir u kojem se on donosi. Dakle, pravni okvir je suviše složen u smislu da mora zadovoljiti odredbe Evropske povolje o lokalnoj samoupravi, Ustav FBiH, Zakon o principima loklane samouprave Federacije BiH i Ustav KS. U takvom pravnom okviru Vlada i Skupština nisu mogle napraviti ono što se traži, a to je kristalno jasna raspodjela nadežnosti u okviru KS spram jednica lokalne samouprave.

Ovim Zakonom moramo pokušati napraviti jasna i precizna razgraničenja i utvrditi nadležnosti jednica lokalne samouprave. Za takvo nešto postoje dva puta. Jedan je da se krene sa ustavnom reformom KS, odnosno donošenje novih amandmana kako bi se usaglasile nadležnosti Grada Sarajeva sa Federalnim zakonom o principima loklane samouprave i kako bi se te nadležnosti potom podijelile između gradskih općina i Grada Sarajeva.

Drugi put je da se Zakonom o lokalnoj samoupravi definišu pojedinačne nadležnosti općina koje će samostalno i autonomno izvršavati, a sve ono što općine ne mogu samostalno izvršavati da kroz zakon ili odluke Općinskih vijeća vrate na Kanton Sarajevo. Smatram da je ovo lakši put i da bismo na ovaj način zadržali puno efikasniji sistem, prije svega funkcioniranja komunalne privrede. 

Suština Zakona o lokalnoj samoupravi je da se njime ne nameće općinama način izvršavanja njihovih nadležnosti. Dakle, općine moraju biti autonomne u izvršavanju nadležnosti.

Kroz Zakon o lokalnoj samoupravi bi trebalo definisati kako se vrši prijenos nadležnosti. Naročito u smislu prihvatanja ili saglasnosti onoga na koga se nadležnosti prenose. Prijenos poslova nadležnosti kada su u pitanju komunalne djelatnosti ne znači prijenos osnivačkih prava u komunalnim preduzećima i ta oblast se mora posebno definisati.

javna rasprava na nacrt zakona o lokalnoj samoupravi 8Kada je u pitanju prijenos nadležnosti u predškolskom i školskom obrazovanje mislim da bi se Zakonom moralo jasno precizirati šta to vrši KS u smislu politika obrazovanja, a kada je pitanju finansiranje rada javnih ustanova u tom sektoru zagarantovati zakonom jednaku platu. Svi smo svjedoci da Zakon o državnoj službi praktično garantira jednaku platu u organima uprave, a to nije slučaj u praksi. U obrazovanju ne smije doći do toga.

Potrebno je izanalizirati prijelazne i završne odredbe Nacrta gdje se definišu rokovi za donošenje Zakona o pripadnostima javnih prihoda i njegovo stupanje na snagu.

Moj prijedlog danas jeste da Skupština KS produži rok javne rasprave na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi. Ovaj zakon se zaista ne smije nametnuti, on se mora usuglašen staviti u skupštinsku proceduru. Dakle, očito je potrebno još vremena.

Drugi prijedlog je da Ministarstvo pravde i uprave KS utvrdi kalendar operativnog usaglašavanja sa općinama. Potom da Vlada KS utvrdi Nacrt Zakona o pripadnosti javnih prihoda i dostavi ga općinama prije nego se utvrdi Prijedlog Zakona o lokalnoj samoupravi", rekao je Fazlić.

Učešće u raspravi je uzeo i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević.

"Mi smo spremni podržati  Zakon o lokalnoj samoupravi koji bi bio usaglašen na svim nivoima vlasti. Oni koji su pratili rad Skupštine znaju da nam je Nacrt došao jako brzo, ali ipak pozdravljam da se uđe u tu priču.

Mi razumijemo specifičnost i složenost ovog Zakona i ako bude prekoračen rok od 90 dana neće biti problema. Da je bio Prijedlog Zakona mi bismo glasali protiv iz razloga jer nije bio usaglašen sa Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH i nisu bile jasno razgraničene nadležnosti između različitih nivoa. Još jedna naša zamjerka bila je da ovaj Zakon mora pratiti Zakon o pripadnosti javnih prihoda i ukoliko se to ne desi mi nećemo dati podršku.

Konkretno kada se radi o obrazovanju mislimo da osnovno obrazovanje treba preći na nivo općina u smislu imenovanja upravljačkih struktura i drugih stvari, jer smatramo da bi se tako rasteretilo Ministarstvo obrazovanja KS.  Smatram da se Zakon o lokalnoj samoupravi ni u kom slučaju ne smije posmatrati politički, jer je on važan za svakog građanina KS. On  ne smije biti diskriminirajući, jer trudnice i porodilje u gradskim općinama nisu ništa bitnije od onih koje žive u  drugim općinama.

Treba pristupiti sistemskim rješenjima koja sve građane dovode u  isti tretman na području kantona. Mi smo spremni podržati sve ono što bude sistemsko rješenje sa vrlo jasno i precizno razgraničenim nadležnostima", zaključio je Dević.

Svi vijećnici OV Ilijaš koji su uzeli učešće u današnjoj javnoj raspravi načelno su dali saglasnost načelniku da nastavi sa aktivnostima koje će dovesti do usaglašavanja Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi i u konačnici kreiranja Prijedloga Zakona koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje.

Tematsku sjednicu je zaključila predsjedavajuća OV kazavši da će Kolegij Općinskog vijeća i ubuduće pratiti tok donošenja ovog Zakona.

 
Napreduju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Gornjim Malešićima Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Utorak, 08 Lis 2019 08:41

kanalizaciona mreza gornji malesici 5U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u MZ Malešići, u naselju Gornji Malešići. Dužina kanalizacione mreže je 1.712 metara.

Radovi su definasani Ugovorom o izgradnji kanalizacione mreže u MZ Malešići, u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na području općine Ilijaš koji su potpisali Općina Ilijaš, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fond na povratak BiH.

Vrijednost radova je 151.899,85 KM. Fond za povratak finansira ovaj projekat sa 100.000,00 KM, a Općina Ilijaš sa 51.899,85 KM.

Radove izvodi firma "BETA-COMPANY" d.o.o. Kakanj, a nadzor vrši Fond za izgradnju KS.
1111 gornji malesici Rok za završetak radova je 75 kanalizaciona mreza gornji malesici 6kalendarskih dana.

 

 

 

 

 

 
BZK “Preporod” Ilijaš organizuje književnu večer “Sjećanje na književnika Nedžada Ibrišimovića” Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Utorak, 08 Lis 2019 06:13

71498570 494949727903541 3328610194249744384 nBZK “Preporod” Ilijaš organizuje književnu večer pod nazivom “Sjećanje na književnika Nedžada Ibrišimovića” u Biznis centru Ilijaš u petak, 11.10.2019. godine sa početkom u 18:00 sati.

Gosti večeri su:
Šaban Gadžo – autor mnogobrojnih ilahija i knjiga
Nehrudin Rebihić – profesor na Filozofškom fakultetu

Učesnici programa:
Ženski hor “Preporod” Ilijaš
Husejn Bajraktarević – ovogodišnji dobitnik prvog mjesta u disciplini harnonike na Internacionalnom festivalu muzike u Bijeljini.

 

 

 

 
Uskoro završetak radova rekonstrukcije regionalnog puta u Lješevu Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Ponedjeljak, 07 Lis 2019 08:59

ljesevo asflatiranjeOve nedjelje nastavljeni su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R445. Investitor je Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, a izvođač radova je Citarprodukt d.o.o. Ilijaš.

Realizirana su dva Sporazuma, vrijednosti oko 700 hiljada KM.

Za asfaltiranje je preostalo još oko 250 metara na granici Ilijaša i Visokog, a sljedećeg vikenda planirano je postavljanje habajućeg sloja asfalta.

Osim rekonstrukcije puta, radi se i asfaltiranje pješačke i biciklističke staze.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2057
mod_vvisit_counterJuče2922
mod_vvisit_counterOva sedmica4979
mod_vvisit_counterOvaj mjesec38471