• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Mjesna zajednica Mrakovo: Održana edukacija o prezentacijskim vještinama i javnom nastupu za mlade Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 22 Sij 2018 07:39

edukacija mrakovU okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” realizovala je besplatnu jednodnevnu edukaciju za mlade o temi „Prezentacijske vještine“, koja se održala u subotu 20.01.2018. u prostorijama Društvenog centra u Mrakovu.

Učesnici edukacije imali su priliku naučiti kako pripremiti i realizovati uspješnu prezentaciju, imati sigurnost i samopouzdanje prilikom javnog nastupa, biti osposobljeni za efikasan, uvjerljiv i profesionalan nastup te kako svladati tremu i nositi se s eventualnim neugodnim situacijama.

„U današnjem vremenu jako je teško predstaviti na pravi način sebe ili svoje znanje. Tokom edukacije mladi su imali priliku da nauče nešto novo o prezentacijskim vještinama i kako se ponašati u novonastalim situacijama. Prezentacijske vještine predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u životu, od obrazovanja pa do potrage za poslom i upravo zato je značajno da mladi nauče pravilno komunicirati i predstaviti sebe i svoje ideje. Danas, radimo na tome da budemo bolja verzija sebe“, objasnio je Edin Zahirović trener mreSVUBiH-a.

Učesnici su sa radionice ponijeli nova znanja i iskustva, te uvidjeli značaj ovakvog vida edukcije : „Bilo je ovo jedno lijepo iskustvo gdje nam je na jednostavan a zanimljiv način preneseno znanje i vještine prezentiranja, što će nam svakako koristiti u budućnosti.“, kazala je učesnica radionice Amila Gazibara, studentica komunikologije.

edukacija mrakovo2Omladinska organizacija “Iskoristi dan-Carpe Diem“  kroz projekat Edukativne radionice u MZ Mrakovo realizovati će niz radionica za mlade u narednom periodu, a u cilju unapređenja  kapaciteta  mladih u oblasti pisanja projekata, biznis planova te profesionalne orijentacije.

„Mladi ilijašani i ilijašanke prepoznali su značaj neformalne edukacije te preuzeli odgovornost u procesu jačanja svojih kapaciteta. Ovom prilikom, pozivam sve mlade sa područja općine Ilijaš da prate našu facebook stranicu te uzmu učešće na edukacijama koje će se održati u narednom periodu, te na taj način steknu nova znanja i vještine“, navodi Enisa Mešetović koordinatorica projekta.

Aktivnosti “Edukativne radionice u MZ Mrakovo“ realizuju se u okviru zajedničkog projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, kojeg finansiraju Vlada Švicarske  i Vlada Švedske, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

 
Aktivnosti matičnog ureda Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 18 Sij 2018 08:39

matični uredProtekla kalendarska godina bila je dinamična u svim službama Općine Ilijaš, pa tako i u matičnim uredima u Ilijašu i Srednjem. Oba ureda vrše poslove upisa, ispravki, dopuna i promjena u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, državljana i umrlih.

Muvedeta Fazlić, šef odsjeka za opću upravu i šef matičnog ureda Općine Ilijaš kaže kako je došlo do smanjenja broja podnesenih zahtjeva u ovoj oblasti. Broj podnesenih zahtjeva je nešto manji u odnosu na prethodni period ali je godišnji prosjek uglavnom konstantan od 2015. godine.

U protekloj godini, ali i u nekoliko prethodnih bilježi se pozitivan prirodni priraštaj. Podaci govore kako je u matičnoj knjizi rođenih upisano 300 beba, a broj upisa u matičnu knjigu umrlih je 220.

„Napominjem kako je u matičnom uredu Srednje odnos umrlih i rođenih dosta drugačiji nego u uredu Ilijaš. U protekloj godini u matičnu knjigu rođenih u Srednjem upisane su 33 bebe, dok je broj upisa u matičnu knjigu umrlih 43. Taj negativan odnos bio je i ranijih godina. Generalno na cijeloj teritoriji općine Ilijaš imamo pozitivan trend, ali u matičnom uredu u Srednjem stanje je negativno“, kaže Fazlić.

Matična knjiga vjenčanih u 2017. godini zaključena je sa 163 sklopljenja braka. Nešto je to manji broj u odnosu na raniju godinu, koja je bila iznad prosjeka. U cjelini sve brojke su konstantne, ukoliko uporedimo podatke zadnjih 10 godina.

Matični registar – olakšica građanima i uposlenima

Od 2014. godine na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH uspostavljen je Centralni matični registar, koji predstavlja jedinstvenu elektronsku bazu podataka u kojoj se nalaze lični podaci građana iz svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji BiH. Iz ovog registra građani mogu dobiti izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u FBiH, bez obzira na prebivalište.

Općina Ilijaš jedna je od prvih koja je izvršila elektronske upise, odnosno prenijela podatke iz knjiga u elektronsku verziju, a svi upisi su verifikovani.

„Onog momenta kada je matični registar zaživio olakšao je posao zaposlenima, ali i građanima. Donio je puno prednosti i maksimalno je iskorišten. Veliki broj građana upoznat je sa mogućnostima i prednostima registra i koriste to“, ističe Fazlić.

Ono što je potrebno građanima i uposlenima, a još uvijek ne postoji, je povezan matični registar Federacije BiH i matični registar Republike Srpske.

„Iskreno se nadam da će što prije doći do uvezivanja ova dva registra. Veliki je broj stanovnika naše općine koji je upisan u matični registar Republike Srpske, a mi trenutno nismo u mogućnosti izdati im uvjerenja ili izvode. Jedinstveni registar na državnom nivou olakšao bi građanima, ali i zaposlenima“, kaže Fazlić.

Bitno je naglasiti da se ispravke i dopune mogu uraditi isključivo i samo u matičnom uredu u kojem se fizički nalazi matična knjiga.

Greške i procedure ispravki i dopuna

Kada je 2014. godine počeo sa radom Centralni matični registar izvršena je verifikacija, tačnije rečeno, usaglasili su se podaci u elektronskoj verziji i podaci iz matičnih knjiga. Istovremno dolazi do velikog broja ispravki i dopuna u matičnim knjigama. Građani dolaze do saznanja da njihovi osnovni upisi u matičnim knjiga nisu onakvi kakve imaju u izvodima koje su dobivali ranije. Posljedice su to grešaka koje su ranije pravili matičari, ali i građani.

„Naime, ranije se dešavalo da građanin dođe i zatraži izvod iz matične knjige, matičar ne otvori matičnu knjigu nego na osnovu izjave građana napiše izvod i izda ga. Na osnovu takvog izvoda izdavali su se lični dokumenti. Naravno tu su se pojavile greške. Kada je došlo do uspostave jedinstvenog matičnog registra u čije podatke policijske uprave imaju uvid dolazilo je do masovnih otkrivanja grešaka. To su obično podaci u vezi sa slovima č, ć, dž, đ gdje ljudi takve stvari nisu dobro izgovarali, a matičari pogrešno pisali ne provjeravajući podatke iz matičnih knjiga“, objašnjava Fazlić.

Matični uredi Općine Ilijaš u 2012. i 2013. godini imali su skoro dvije hiljade zahtjeva za ispravkama i dopunama. Greške se i dalje pojavljuju, ali u mnogo manjem broju. U zadnje dvije godine broj zahtjeva značajno je smanjen.

„Ne možemo reći da smo definitivno završili sa ispravkama grešaka i da u budućnosti neće biti tih problema. Bitno je informisati građane da se svi podaci mogu ispraviti, dopuniti i da to nije nikakav problem. Uposlenici matičnih ureda Općine Ilijaš nastoje u što kraćem periodu usaglasiti podatke i riješiti problem stranki“, naglašava Fazlić.

Matičari su dužni da pruže pomoć i zahtjeve popunjavaju zajedno sa građanima. Zahtjevi koje stranka mora ispuniti propisani su zakonima i često su složeni.

„Često smo u kontaktima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova FBiH, koje je kreator Zakona o matičnim knjigama, ukazivali na složenost i kompliciranost zahtjeva. Međutim, tako je propisano zakonom i mi se toga moramo pridržavati. Nastojimo pomoći stranci, objasniti i zajednički popuniti zahtjev. Dešavaju se nesuglasice, jer strankama često nije jasno zašto se traži određeni podatak. Recimo, to je posebno naglašeno kada su u pitanju smrtni slučajevi i ostavinski postupci. Notari su nedavno zatražili od matičara da se zahtjevi dodatno dopunjavaju. Međutim mi ne možemo tražiti dodatne informacije od stranki ako one nisu voljne da ih daju, a onda notari imaju problem kod rješavanja ostavinskog postupka jer nemaju dovoljno podataka. Tako da smo ograničeni sa onim što nam zakon nalaže, ali nastojimo izaći u susret građanima i olakšati im. To naravno rade i druge službe, a ne samo matični ured“, kaže na kraju razgovora Fazlić.

Besplatna pravna pomoć

Trenutno Općina Ilijaš nema službu ili stalno zaposlenog koji radi na pružanju besplatne pravne pomoći građanima. Prošle godine Općina je u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije, a na osnovu Sporazuma o saradnji za razvoj besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo, uspostavila pružanje besplatne pravne pomoći dva puta mjesečno.

Nakon određenog perioda napravit će se analiza kakve to zahtjeve građani imaju, s kojim problemima se obraćaju za besplatnu pravnu pomoć i u kojem broju, te će se znati da li je potrebno da se u sklopu neke od službi angažuje ili trajno zaposli osoba koja će pružati tu uslugu.

 
Planirana izgradnja edukaciono-rekreaciong kampa i sportsko-rekreativne zone na Bijambarama Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 17 Sij 2018 12:07

Radni sastanak- Bijambare 021Na lokalitetu zaštičenog prirodnog područja Bijambare planirana je izgradnja edukaciono-rekreaciong EKO KAMP-a i sportsko-rekreativne zone.

Tim povodom u kabinetu općinskog načelnika održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali načelnik Akif Fazlić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Osman Delić, pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović i stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove Velid Fazlić.

Općinski načelnik i direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja potpisali su Sporazum kojim se definiše pokretnje postupka eksproprijacije, te način i iznos doznake novčanih sredstava za provođenje eksproprijacije zemljišta na području zaštićenog pejzaža Bijambare.

"Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izradio je projektnu dokumentaciju na nivou urbanističkog projekta i to je osnov za daljnu realizaciju koja podrazumijeva izdavanje dokumentacije o građenju. U ovom momentu u fazi je priprema i donošenje urbanističke saglasnosti za izgradnju planiranih objekata", kazala je Meliha Avdibegović.

Ministar Lukić naglasio je kako Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima poseban odnos prema zaštićenim prirodnim područjima, a lokalitet Bijambara se ubraja u jedno takvo područje.

"U proteklom periodu Bijambare su djelimično uređene, što je direktna posljedica značajnog broja posjetitelja. To je dovoljan razlog da nastavimo ulaganje i tako korisnicima koji dolaze osiguramo bolje uslove", rekao je Lukić.

Edukaciono-rekreativni EKO KAMP sazdržavat će prostor za kampovanje, novi smještajni i ugostiteljski objekat u kojem će se provoditi edukacije i izvoditi škole u prirodi za djecu u toku školske godine. Pored pomenutih sadržaja planirana je izgradnja trim staze, amfiteatra i grada minijatura.

"Vlada se opredijelila za izradu pomenutog grada minijatura na inicijativu ministra finansija KS Jasmina Halebića. Želimo posjetiteljima pokazati kulturno-historijske i prirodne znamenitosti. Konkursnu proceduru za projekat proveo je Zavod za planiranje razvoja KS u decembru prošle godine, te je trenutno u fazi ocjenjivanja dostavljenih rješenja, kako bismo u narednom periodu mogli krenuti sa realizacijom postavljanja grada minijatura", rekao je Lukić.

U Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša planiraju da će sva potreba projektna dokumentacija biti gotova do kraja marta i da će se najkasnije do početka ljetne sezone početi sa radovima.

 
Svečana promocija završetka radova na Domu zdravlja Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Utorak, 16 Sij 2018 12:33

20180116 132953U utorak, 16. januara 2018. godine upriličena je svečana promocija završetka radova na rekonstrukcij B objekta Doma zdravlja Ilijaš u kojem su smješteni punkt porodične medicine, te školski i predškolski dispanzer.

U sklopu projekta izvršena je rekonstrukcija krova na B objektu Doma zdravlja, zamjena stolarije, rekonstrukcija krova na garažama u dvorištu, sanacija mokrih čvorva u prizemlju centralne zgrade, te izrada ulaznih nadstrešnica.

Ukupna vrijednost realiziranog projekta je 158.200,00KM. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo osiguralo je 121.000,00KM, a Općina Ilijaš kao nosilac projekta 37.000,00 KM.

Općinski načelnik Akif Fazlić naglasio je kako Dom zdravlja mora biti u punom kapacitetu dostupan građanima za usluge iz oblasti zdravstva.

“Konačno smo dobili adaptiran i uređen prostor koji omogućava efikasniji rad zdravstvenih radnika, ali i efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima. Završena je jedna od etapa u adaptaciji cjelokupnog prostora Doma zdravlja. Tretirali smo je kao drugu fazu. Očekujemo da ćemo u trećoj, odnosno zadnjoj, završiti cijeli projekat. Treća faza planirana je u toku 2018. godine i podrazumijeva završetak radova na rekonstrukciji objekta i nabavku dijagnostičke opreme koja treba da poboljša zdravstve usluge”, rekao je Fazlić.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj zahvalila se načelniku Fazliću na odličnoj saradnji i naglasila da je svako u okviru svojih mogućnosti uradio maksimalno kako bi Dom zdravlja Ilijaš izgledao lijepo i funkcionalno.

Ministarstvo zdravstva u 2018. godini namjerava realizaciju novih zajedničkih projekata sa Općinom Ilijaš.

“Planirana je nabavka nove laboratorijske opreme i eventualno još jedan ultrazvučni aparat. Također, stvorit će se mjesta za kadrovsko dopunjavanje. Ukazala se potreba zaposlenja ljekara porodične medicine, doktora stomatologije i ostalog nedostajućeg kadra. Krajnji korisnici su pacijenti i za njihovu dobrobit pored lijepog ambijenta nabavljena je dijagnostička oprema”, kazala je Ademaj.

Amra Matoruga, direktorica Doma zdravlja Ilijaš, kazala je kako su uposlenici i građani dobili ljepši i komforinij ambijent, te da su planovi i za 2018. godinu ambiciozni. Planiraju se novi radovi u okviru treće faze ovog projekta.

“Objekat Doma zdravlja u Ilijašu jedana je u nizu od mnogobrojnih koji su adaptirani na području cijelog Kantona Sarajevo. Radovi na adaptaciji realizovani su u domovima zdravlja u Vogošći, Hadžićima i Starom Gradu. Sve aktivnosti ralizovane su u cilju poboljšanja zdravlja stanovništva KS”, istekao je generalni direktor JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić.

Podsjećamo, 2016. godini realizovan je projekat nadogradnje, rekonstrukcije, nadziđivanja, izmjene elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom Doma zdravlja Ilijaš.

Dom zdravlja Ilijaš time je dobio dodatnih 509 m2 prostora. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 843.000,00 KM, a projekat su zajednički finansirali Općina Ilijaš i Ministarstvo zdravstva KS.

 
Javna prezentacija Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 11 Sij 2018 15:30

prezentacija 044U sali Općinskog vijeća Ilijaš u četvrtak, 11. januara 2018. godine održana je javna prezentacija Odluke o nazivima naselja, poslovnih zona, ulica i trgova na području općine Ilijaš.

Prezentaciji su prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća, predstavnici Savjeta mjesnih zajednica, članovi tima koji je radio na izradi Odluke, te predstavnici Općine Ilijaš.

Općinski načelnik obratio se prisutnima naglašavajući važnost Odluke, te da će se njome sistemski riješiti pitanje označavanja naselja, poslovnih zona, ulica i trgova i napraviti sveobuhvatni Adresni registar za općinu Ilijaš.

"Svi znamo važnost ove Odluke i da je bilo puno inicijativa da se pokrenu aktivnosti na njenoj izradi. Njenim usvajanjem i provedbom ćemo sistemski riješiti pitanje označavanja naselja, poslovnih zona, ulica i trgova i napraviti Adresni registar. Cijenim da javnu raspravu treba organizovati u svim Savjetima mjesnih zajendica. Bilo bi dobro da predstavnici mjesnih zajednica organizuju sastanke sa građanima i prezentiraju im Odluku.

prezentacija 042Bitno je da su građani informisani i da su upoznati šta radimo. Tek tada mogu predložiti konstruktivne ideje u vezi sa nazivima i označavanjem. Nakon prijedloga građana napraviti ćemo konačan prijedlog Odluke, a potom je planirano da se na februarskoj sjednici ova Odluka usvoji. Cjelokupan proces njene implementacije bi trebao trajati do jeseni ove godine. U toku javne rasprave građani bi trebali predložiti ideje oko naziva ulica, te da dobijemo adekvatniji način obilježavanja na terenu sa aspekta funkcionalnosti", rekao je Fazlić.

Načelnik je posebno naglasio da Savjeti mjesnih zajednica u pisanoj formi dostave primjedbe na Odluku ili se izjasne da nemaju primjedbi na predloženi dokument.

Na području općine Ilijaš ukupno je 74 naseljena mjesta. Za 26 njih predviđena je podjela na ulice, a za 48 naseljenih mjesta obilježavanje i numeracija će se izvršiti prema nazivu naseljenog mjesta. Planirano je posebno označavanje i numeracija za tri poslovne zone,a grafički plan podjele na ulice sastavni je dio Odluke.

Nazivi ulica i trgova dodjeljuju se područjima, u naseljenim mjestima, prema nazivu naseljenog mjesta: Balibegovići, Banjer, Donja Bioča, Donja Misoča, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Ilijaš, Kadarići, Kamenica, Karaula, Krivajevići, Luka, Lješevo, Ljubina, Ljubnići, Malešići, Mrakovo, Nišići, Odžak, Podlugovi, Popovići, Ribarići, Solakovići, Sovrle, Srednje, Vlaškovo.

Pri planiranju podjele na ulice prioritirana su naselja sa većim brojem stanovnika, a za izradu plana naziva ulica korišteni su poznati toponimi, pri čemu su za podlogu uglavnom korišteni stari austorugarski planovi.

Adresni registar

Projekat Adresni registar sastavni je dio Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018. – 2022. godina. Prednosti registra su višestruke, a u vezi su sa unaprjeđenjem zemljišne administracije, olakšano je svakodnevno poslovanje privrednih subjekata.

Registar će omogućiti uspješniju komunikaciju među građanima i privrednim subjektima. Također, omogućava pronalaženja tačne lokacije temeljem poznate adrese koja se veže za katastarsku česticu i nosioca prava vlasništva na toj čestici. Registar omogućava dostupnost infrastrukturnih podataka putem interneta, te povezanost javnih i privrednih subjekata u pogledu ostvarivanja i ispunjavanja kako prava tako i obaveza stanovnika.

prezentacija 043Prezentacija je održana u okviru javne rasprave koja traje 30 dana počevši od 03. januara 2018. godine. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani općine Ilijaš kao pojedinci, politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresirana fizička i pravna lica.

Primjedbe i prijedlozi na Odluku mogu se dostaviti u pisanoj formi. Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u printani dokument Odluke u maloj sali Općine Ilijaš radnim danima u periodu od 12:00 do 14:00 sati.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/18) Općinski načelnik objavljuje:
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas94
mod_vvisit_counterJuče1520
mod_vvisit_counterOva sedmica10453
mod_vvisit_counterOvaj mjesec25122