• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Čestitka povodom Uskrsa Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Petak, 30 Ožu 2018 10:09

uskrsU povodu nastupajućeg Uskrsa, općinski načelnik Akif Fazlić i predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, uputili su čestitku u kojoj se kaže:

"Svim sugrađanima katoličke vjeroispovjesti u svoje ime i u ime svojih saradnika, želim da uputimo iskrene čestitke povodom velikog praznika Uskrsa, sa željom da ga obilježe okruženi porodicom, komšijama i prijateljima. Neka vam ovo praznično ozračje donese mir i blagostanje, osnaži vjeru i nadu u bolje sutra. Sretan Uskrs!"

 
Općinski načelnik potpisao Sporazume sa Ministarstvom za obrazovanja, nauku i mlade KS Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 29 Ožu 2018 13:47

potpisivanje sporazuma 1U kabinetu općinskog načelnika upriličeno je potpisivanje dva sporazuma između Općine Ilijaš i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Riječ je o Sporazumu o sufinansiranju izgradnje sale za tjelesni odgoj u OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš i Sporazumu o namjenskom korištenju sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu za sanaciju objekta područne škole u Bioči koja se nalazi u sastavu OŠ „Stari Ilijaš“.

Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, te direktori škola Mahir Dević i Mirsad Kustura.

Vrijednost potpisanog sporazuma za OŠ „Hašim Spahić“ iznosi 700. 000 KM, a za područnu školu Bioča 30.000 KM.

“Projekat izgradnje nove fiskulturne sale OŠ “Hašim Spahić” vrlo je značajan. Općina Ilijaš je osigurala svu potrebnu dokumentaciju za relaziciju ovog projekta, riješeni su imovinsko – pravni odnosi, dobivena je urbanistička suglasnost, izvedbeni projekat i građevinska dozvola. Naredne sedmice raspisat ćemo tender za izbor izvođača radova. Do kraja godine je planiran završetak kompletnog projekta.

Drugi projekat je utopljavanje područne škole u Bioči, čija se realizacija također očekuje do kraja godine. Općina Ilijaš uz podršku Ministarstva i Vlade KS nastavlja ulagati u infrastrukturu obrazovnih ustanova i možemo se pohvalti dobrim uslovima u svim objektima osnovnog obrazovanja. Općinskim Budžetom su također definisani projekti u vezi sa rekonstrukcijom i utopljavanjem područnih škola u Ljubnićima i Kamenici, a koji će biti završeni do kraja godine.

Želim se zahvaliti Vladi KS, posebno resornom ministru jer su procijenili značaj ovog projekta. Općinsko vijeće je kroz Budžet definiralo oba projekta kao prioritetne, a razliku sredstava koja će se definirati po provedenoj tenderskoj proceduri obezbijedit će Općina”, kazao je Fazlić.

potpisivanje sporazuma 2Ministar Kazazović je naglasio da su u protekle tri godine mandata ove Vlade osigurana značajna sredstva za projekte u oblasti infrastrukture obrazovnih ustanova, te da je osim izgradnje novih škola finanirano na desetine projekata energetske efikasnosti.

“Prigradske općine su lošije pozicionirane u odnosu na ostale općine u KS. Naše je opredjeljenje da djeca u prigradskim općinama i u područnim školama imaju iste uslove, te da princip pravednosti bude zastupljne na cijelom teritoriju KS i u svim općinama. Nadam se da će realizacija ovih projekarta omogućiti bolje uslove rada učenicima i uposlenicima”, rekao je Kazazović.

Direktor OŠ „Stari Ilijaš“ Mahir Dević kazao je da je opredjeljenje Općine Ilijaš i resornog Ministarstva ulaganje u oblast obrazovanja, a dokaz tome je niz realiziranih višemilionskih projekata u proteklih nekoliko godina.

"Područne škole u Malešićima i Misoči su u jako dobrom su stanju, a ostalo nam je još poboljšanje uslova u Bioči. Odlučili smo ove godine krenuti u projekat rekonstrukcije, zamjenu stolarije i projekat energetske efikasnosti u Bioči. Imali smo podršku i ministra i načelnika i ukoliko svi tehnički uslovi budu ispunjeni radovi mogu početi već na kraju školske godine tako da će naša djeca od septembra pohađati rekonstruisanu školu", rekao je Dević.

Direktor OŠ “Hašim Spahić“ Mirsad Kustura kazao je da će đaci i uposlenici dobiti puno bolje uslove za rad izgradnjom nove fiskulturne sale.

"Dobit ćemo optimalne uslove za odvijanje nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Od stare sale planirali smo napraviti četiri nove učionice, a izmještanjem školske kuhinje omogućiti produženi boravak, kao i odvijanje nastave u jednoj smjeni čime bi se postigle dodatne uštede. Također, ne bismo više plaćali zakup dvorane za odvijanje nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja", kazao je Kustura zahvalivši se svima koji su podržali ovaj projekat.

 
Primopredaja savremene geodetske opreme Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 29 Ožu 2018 12:16

instrumentU prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove u Sarajevu danas je izvršena je primopredaja geodetskog instrumentarija – Totalna stanica "Topcon OS-105BG".

Projekat nabavke instrumentarija finansiran je udruženim sredstvima Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove i Općine Ilijaš.

Primopredaja je izvršena između direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Željka Obradović i predstavnika katastarskog ureda Općine Ilijaš.

Korištenjem ovog savremenog instrumenta biti će olakšano pružanje usluga u smislu kvalitenijeg mjerenja na terenu i bržeg pružanja usluga korisnicima katastarskih podataka.

 
Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 29 Ožu 2018 11:48

18 sjednica ov1Uz prisustvo 23 vijećnika danas je održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodio predsjedavajući OV Mahir Dević. Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000 KM za pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe za opću upravu, boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu.

Sjednica je potom nastavljena jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu. Budžet Općine Ilijaš u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine bilježi 15.680.258,00 KM ostvarenih prihoda, što je 98 posto od planiranih prihoda u Bužetu za 2017. godinu. Ostvareni su izdaci u iznosu od 13.082.173,00 KM što predstavlja 82 posto od planiranih izdataka u Bužetu za proteklu godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period od 2.598.085,00 KM.

„Posebno bih istakla kapitalni dio Budžeta koji je realizovan sa preko osam miliona konvertibilih maraka, a omogućio je realizaciju brojnih projekata koji su doprinijeli poboljšanju kvaliteta života građana naše općine. Istakla bih projekte iz oblasti vodosnabdijevanja, u koje 18 sjednica ov2ubrajamo rekonstrukciju filter postrojenja gradskog vodovoda u iznosu oko 900.000,00 KM i projekat istražne bušotine u Gornjoj Misoči u iznosu oko 100.000,00 KM, zatim projekat izgradnje gradske tržnice čija vrijednost je oko 700.000,00 KM, projekti iz oblasti putne infrastrukture za koje je izdvojeno oko dva miliona KM, naravno istakla bih i projekte iz oblasti obrazovanja i zdravstva, a posebno energetske efikasnosti Doma zdravlja Ilijaš i nabavku ultrazvučnog aparata“, kazala je Merima Osmanović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije.

Vijećnici su potom usvojili Odluku o odlaganju izbora u mjesnim zajednicama i produženju mandata članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš, koji su izabrani na izborima održanim 12. aprila 2014. godine do provođenja novih izbora, a najkasnije do mjeseca maja 2019. godine.

Prijedlog Zaključka o realizaciji inicijative za ukidanje finansiranja boračkih udruženja, koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš čiji je inicijator Emir Palić izazvala je diskusiju uz konstataciju da se 18 sjednica ov3mora donijeti jedinstven stav, te da će o ovoj temi biti održana posebna sjednica Kolegija Općinskog vijeća i usaglašeni stavovi svih političkih subjekata. Naglašeno je da Općina Ilijaš izdvaja najmanji iznos za finasiranje boračkih udruženja u Kantonu Sarajevo, te da se time željelo racionalizovati trošenje novca.

Načelnik Fazlić kazao je da će realizacija ove inicijative biti proces, koji ne bi trebao biti dug, ali na kojem će se usaglasiti stavovi i odrediti cijeli postupak i modus ukoliko dođe do prestanka finasiranja boračkih udruženja. Inicijator Emir Palić kazao je da će kad prestane finasiranje boračkih udruženja, biti formirano jedno krovno udruženje koje će predstavljati svu boračku populaciju jer od sadašnjih nema koristi nijedan borac.

Usvojenim Zaključkom općinski načelnik se zadužuje da za jednu od narednih sjednica Općinskog vijeća Ilijaš pripremi stavove i prijedloge u vezi sa ovom inicijativom.

Većinom glasova usvojena je Odluka kojom se utvrđuju nazivi poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš.

18 sjednica ov5Nazivi ulica i trgova dodjeljuju se područjima, u naseljenim mjestima, prema nazivu naseljenog mjesta Balibegovići, Banjer, Donja Bioča, Gornja Bioča, Ilijaš, Kadarići, Kamenica, Karaula, Krivajevići, Luka, Lješevo, Ljubina, Ljubnići, Malešići, Mrakovo, Nišići, Odžak, Podlugovi, Popovići, Ribarići, Solakovići, Sovrle,Srednje i Vlaškovo.

Za naseljena mjesta Bokšići, Buljetovina, Čemernica, Četojevići, Donji Čevljanovići, Donje Selo, Dragoradi, Draževići, Duboki Potok, Donja Misoča, Duševine, Gajevi, Gajine, Gojanovići, Gornja Misoča, Gornji Čevljanovići, Hadžići, Han Karaula, Han Šići, Homar, Ivančići, Korita, Košare, Kožlje, Krčevine, Kunosići, Lađevići, Lipnik, Luka kod Stubline, Medojevići, Moševići, Ozren, Podlipnik, Rakova Noga, Stomorine, Stubline, Sudići, Šabanci, Taračin Do, Velika Njiva, Vidotina, Vilić, Visojevica, Višnjica, Vladajevići, Vrutci, Vukasovići, Zakutnica i Zlotege obilježavanje i numeracija kućnih brojeva izvršiti će se prema nazivu naseljenog mjesta.

Na dnevnom redu sjednice našle su se Odluka o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluka o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći, te su obje jednoglasno usvojene.

18 sjednica ov4Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o ustupanju prava korištenja nad zemljištem Udruženju Sportska akademija Ilijaš u svrhu izgradnje malonogometnog igrališta sa umjetnom travom.

Jednoglasno je podržano Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u mjestu Dragoradi.

Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2017./2018. godini.

 
Održano općinsko takmičenje iz fizike Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 28 Ožu 2018 13:36

opcinsko takmicenje fizikaDomaćin ovogodišnjeg općinskog takmičenja iz fizike za učenike osmih i devetih razreda, koje je održano danas, bila je OŠ "Đulistan".

Učenici su se takmičili za prva tri mjesta koja vode na kantonalno takmičenje i mogućnost nastavka takmičenja iz fizike na višim nivoima.

U kategoriji osmih razreda prvo mjesto osvojila je Ajla Bukva učenica OŠ "Podlugovi", drugo mjesto Medina Porić učenica OŠ "Hašim Spahić" i treće mjesto Ajla Čelik iz OŠ "Srednje".

U kategoriji devetih razreda prvo mjesto zauzela je Merdijja Zarean učnica OŠ "Đulistan", drugo mjesto Ivona Jozić učenica OŠ "Stari Ilijaš", a treće mjesto sa istim brojem osvojenih bodova dijele učenica Medina Bečić iz OŠ "Đulistan" i Sumejja Kovačević iz OŠ "Srednje".

Općina Ilijaš je obezbijedila sendviče i sokove za učesnike takmičenja, a za osvojena prva tri mjesta i novčane nagrade.

Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na ostvarenim uspjesima, te želimo puno sreće na kantonalnom takmičenju.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 


Preliminarne rang liste

potencijalnih korisnika FBiH za Kanton Sarajevo za općinu Ilijaš, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.


Preliminarna rang lista - totalno uništen stambeni objekat


Preliminarna rang lista - djelimično oštećeni stambeni objekt


Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas47
mod_vvisit_counterJuče1133
mod_vvisit_counterOva sedmica2239
mod_vvisit_counterOvaj mjesec29678