• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Počele pripreme za obilježavanje Dana Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 01 Velj 2017 14:37
OOO 001Danas je u kabinetu Općinskog načelnika Organizacioni odbor za obilježavanje 29. februara - Dana reintegracije Općine Ilijaš i 1.marta Dana nezavisnosti BiH, na čelu sa Predsjednikom Organizacionog odbora g.  Dević Mahirom održao prvi radni sastanak. Na sastanku je usvojen Nacrt Programa obilježavanja jednog od najznačajnijeg datuma u historiji Općine Ilijaš, 29. februara. 
 
Kao i proteklih godina, u sklopu obilježavanja Dana Općine Ilijaš bit će održan prigodan kulturno-umjetnički i sportski program, obilježen Dan JU OŠ "Stari Ilijaš", bit će upriličeno polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju, svečano otvorena zgrada Općine Ilijaš i OJ Dom zdravlja Ilijaš. Održat će se i svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš na kojoj će biti dodijeljena priznanja i plakete pojedincima koji su dali izuzetan doprinos u razvoju Općine Ilijaš.
OOO 003U sklopu obilježavanja Dana Općine bit će svečano dodijeljeni i Ugovori o stipendiranju učenika i studenata kao i izabran najperspektivniji sportista/sportašica, sportista invalid, sportski kolektiv, sportski trener, sportski radnik te dodijeljena specijalna priznanja pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli za razvoj sporta na području naše općine. 
Za naše najmlađe sugrađane starosne dobi od 3 do 10 godina bit će izvedena predstava "Ružno pače" u produkciji međunarodno priznate kulturne institucije East West Centar. 
Nakon konačnog usvajanja Programa manifestacije "Dan Općine Ilijaš" i Dan nezavisnosti BiH isti će biti objavljen na web stranici. 
 
Imenovana Komisija za izradu Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022. Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 01 Velj 2017 07:40
Općinski načelnik Akif Fazlić imenovao je Komisiju od 9 članova za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022". 
Zadatak članova Komisije je da kroz radne sastanke (rad u grupama), organizaciju okruglih stolova i tematskih rasprava te individualni rad prema povjerenom zadatku prikupljaju i analiziraju relevantne podatke, predlažu mjere, ciljeve, projekte i aktivnosti iz oblasti svog profesionalnog djelovanja, a sve u cilju izrade Strategije prema metodologiji održivog razvoja uz ravnomjeran tretman oblasti: zaštita životne sredine i razvoj infrastrukture, ekonomski, ruralni i društveni razvoj. 
opcinaIlijasZadatak odgovornih osoba za izradu Strategije je rukovođenje procesima izrade Strategije u predmetnoj oblasti, u smislu izrade početne analize stanja u oblasti, provedba aktivnosti s ciljem izrade prijedloga Strategije u oblasti, direktna komunikacija sa partnerima na izradi Strategije, informisanje javnosti, komunikacija sa svim zainteresovanim strankama u procesu izrade Strategije, organizacija i vođenje radnih sastanaka, okruglih stolova i tematskih rasprava koje se direktno odnose na pojedinačnu oblast za koju su imenovane, te zadaci na izradi Strategije. 
Rok za završetak izrade prijedloga Strategije je 31.10.2017. godine. 
Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren i javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije. 
 
Održana V sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 31 Sij 2017 12:53
Peta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa 11 tačaka dnevnog reda. 
VSjednicaOV 002U okviru vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili Zaključak kojim se odriču današnje dnevnice u korist teško oboljele sugrađanke Žero Asime. U okviru ove tačke postavljeno je i pitanje pomoći porodici Hasečić koji su zbog požara u stanu pretrpjeli veliku materijalnu štetu. Općinski načelnik Akif Fazlić je upoznao vijećnike da je praksa Općine Ilijaš, da porodicama pogođenim elementarnim nepogodama izvoji finansijska sredstva u svrhu pomoći, što je nedavno učinjeno porodici Kojić iz Srednjeg. Općinski načelnik je naložio Službi da pripremi neophodnu dokumentaciju, Izvještaj vatrogasne i policijske jedinice, te da se u skladu sa budžetskim mogućnostima uruči novčana pomoć i porodici Hasečić. 
Na trećoj tački dnevnog reda usvojen je Izvještaj o radu Općinskog vijeća Ilijaš za 2016. godinu. Općinsko vijeće je u 2016. godini radilo u redovnim javnim zasjedanjima, održano je ukupno 10 sjednica od čega 7 redovnih, 2 svečane sjednice i 1 tematska sjednica u prethodnom sazivu, te konstituirajuća sjednica, 1 svečana i 3 radne u novom sazivu. Svečane sjednice OV-a održane su povodom Dana općine i Dana nezavisnosti, Dana VSjednicaOV 007Armije RBiH te u novom sazivu povodom Dana državnosti BiH. Tematska sjednica održana je na temu "Reorganizacija, transformacija i profesionalizacija mjesnih zajednica Općine Ilijaš". 
Usvojen je i Izvještaj Službe za opću upravu i lokalnu samoupravu Općine Ilijaš o rješavanju upravnih predmeta u 2016. godini, prema kojem je u 2016. godini u Općinu Ilijaš zaprimljeno  3300 upravnih predmeta i veliki procent tih predmeta je riješen. 
 
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području Općine Ilijaš za 2017. godinu u iznosu od 800,00 KM. Početna visina naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta utvrđuje se po zonama u procentu od prosječne konačne građevinske cijene i u zavisnosti od zone građenja u rasponu od 8,00 KM do 48,00 KM. 
Vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o visini bazne cijene za VSjednicaOV 009određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području Općine Ilijaš za 2017. godinu po kojoj prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 200,00 KM. Bazna cijena za obračun naknade utvrđuje se po zonama u rasponu od 40,00 KM do 120,00 KM u zavisnosti od zone. 
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za Industrijsku zonu "Luka" kao poticajna mjera investitorima utvrđuje se u fiksnom iznosu od 10,50 KM po 1m² korisne površine objekta. 
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta prema zonama, kako slijedi: 
za I zonu od 80,00 KM do 100,00 KM po 1 m²
za II zonu od 35,00 KM do 80,00 KM po 1 m²
za III zonu od 20,00 KM do 50,00 KM po 1 m²
za IV i V zonu od 8,00 KM do 20,00 KM po 1 m² i 
za VI zonu od 3,00 do 10,00 KM po 1 m².
Za neizgrađeno građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni "Luka", u cilju VSjednicaOV 010podsticanja investicija utvrđuje se cijena od 25,00 KM po 1 m². 
Vijećnici su podržali i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš, po kojoj dužnost Predsjednice Savjeta MZ Stari Ilijaš preuzima Nerma Podžić, a predsjednika Savjeta MZ Podlugovi Gabeljić Safet. Uz ovu Odluku usvojen je i Zaključak da nadležna Služba uputi svim predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica dopis kojim će tražiti da se prijave sve eventualne promjene kada je u pitanju sastav Savjeta mjesnih zajednica kako bi se mogli imenovati novi članovi i time nastaviti neometan rad Savjeta. 
Vijećnici su podržali i Zaključak kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ime pomoći licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Lica koja spadaju u ovu kategoriju su: starije osobe bez bližnih srodnika, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom koje ne ostvaruju prava putem Službe socijalne zaštite, lica oboljela od hroničnih i drugih težih oblika bolesti i mnogočlane porodice bez primanja. Novčana pomoć će se realizovati u 2017. godini u iznosu od 100,00 KM mjesečno. 
Komandir V Policijske uprave Ilijaš Omer Kadrić vijećnicima je izložio Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Općine Ilijaš za 2016. godinu. Kada je u pitanju oblast kriminaliteta u odnosu na 2015. godinu statistički pokazatelji pokazuju smanjen broj registrovanih krivičnih djela. Tokom 2016. godine ukupno su registrovana 132 krivična djela od čega je 73 rasvijetljeno. 
Kada je u pitanju javni red i mir u 2016. godini podnesene su 62 prekršajne prijave, a evidentirano je 378 saobraćajnih nezgoda što je više u odnosu na 2015. godinu. 
U informaciji se navodi da je saradnja Općine Ilijaš i V Policijske uprave na visokom nivou zahvaljujući kojoj je stanje po svim oblastima izuzetno dobro pa samim tim stvorena je povoljnija bezbjedonosna situacija na području Općine Ilijaš. 
 
Predstavnici MZ na treningu "Upravljanje projektnim ciklusom" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 30 Sij 2017 12:53
Za predstavnike šest mjesnih zajednica sa područja Općine Ilijaš koje su uključene u Projekat "Jačanje uloge MZ u BiH", organizovan je trening na temu: "Upravljanje projektnim ciklusom". Trening će se održati u Zenici, u perioodu od 30.01.-02.02.2017. godine za mjesne zajednice Misoču i Srednje, a u periodu od 02.02.-04.02.2017. godine za mjesne zajednice Podlugovi, Mrakovo, Ilijaš-grad i Stari Ilijaš. 
ZenicaTreningCilj treninga je predstaviti Ciklus upravljanja projektom, faze, logiku i metodološke principe, predstaviti Matricu Logičkog okvira kao alat za dizajniranje projekta i omogućiti praktičnu primjenu Matrice Logičkog okvira u pripremi projekta, predstaviti ključne elemente vezano za definiranje problema i potreba, ciljeva i rezultata, kao i aktivnosti, pojasniti pisanje projektnog prijedloga i kreiranje budžeta, adresirati ključne aspekte administrativnog i finansijskog upravljanja projektom, predstaviti poveznice sa specifičnim aplikativnim setom za Grant šemu za mjesne zajednice.
Stečena znanja na ovom treningu predstavnici mjesnih zajednica će moći iskoristiti i pri apliciranju na javne pozive viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija. 
Nakon treninga obaveza mjesnih zajednica je po usvojenoj metodologiji kandidovati projekte na Javni poziv za odabir projekata u okviru projekta "Jačanje uloge MZ u BiH", koji će biti raspisan od strane UNDP-a. Projekat će finansirati UNDP u iznosu od 70% a Općina Ilijaš u iznosu od 30%. 
Cilj Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokanom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga koje se pružaju na lokalnom nivou kao i poboljšanje kvalitete života građana u MZ. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih MZ projekata, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice. 
Već u aprilu očekuje se implementacija Projekata koje kandiduju mjesne zajednice te će građani benefite ovog Projekta uskoro osjetiti i na terenu. 
 
Općinski načelnik održao sastanak na temu naknadne legalizacije objekata u MZ Podlugovi Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 25 Sij 2017 11:11
Općinski načelnik Akif Fazlić i Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš Meliha Avdibegović danas su u prisustvu Predsjednika MZ Podlugovi Almira Špiodića i građana MZ Podlugovi održali sastanak sa načelnikom Općine Breza  Zaimović Munibom, direktorom Rudnika mrkog uglja Breza Zaimović Ćamilom i njegovim saradnikom Dinarević  Jakubom.
NacelnikRMU 004Tema sastanka je bila legalizacija osam objekata koji su sagrađeni u rudnom polju u MZ Podlugovi.
Naime vlasnici ovih objekata podnijeli su Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš zahtjev za naknadnu legalizaciju objekata. Obzirom da se objekti nalaze u rudnom polju Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš nije u mogućnosti izdati urbanističke dozvole bez Saglasnosti Elektroprivrede d.d. Sarajevo. 
Rudno polje nije ucrtano ni u prostorni plan Kantona Sarajevo što predstavlja dodatnu otežavajuću okolnost.
Općinski načelnik Akif Fazlić je rekao: "Da svi imamo odgovornost kada su ovi objekti u pitanju i da nam je dužnost pokušati obezbijediti vlasnicima objekata sa aspekta tehnike, a u okviru zakonskih mogućnosti izdavanje urbanističke dozvole, kako bi mogli biti priključeni na elektrodistributivnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu".
Načelnik Općine Breza Munib Zaimović i menadžment RMU Breza izrazili su spremnost na saradnju kako bi vlasnici ovih objekata što prije prevazišli ove probleme.
Na kraju sastanka je usvojen i Zaključak da Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš dostavi predmete sa ucrtanim lokacijama menadžmentu RMU Breza koji će izanalizirati individualno svaki objekat i utvrditi postoji li mogućnost izdavanja Saglasnosti za gradnju stambenih objekata, te na osnovu utvrđenih mogućnosti zaključiti će se Sporazum sa Općinom Ilijaš.  
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas229
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOva sedmica3763
mod_vvisit_counterOvaj mjesec21521