• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Primopredaja savremene geodetske opreme Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 29 Ožu 2018 12:16

instrumentU prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove u Sarajevu danas je izvršena je primopredaja geodetskog instrumentarija – Totalna stanica "Topcon OS-105BG".

Projekat nabavke instrumentarija finansiran je udruženim sredstvima Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove i Općine Ilijaš.

Primopredaja je izvršena između direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Željka Obradović i predstavnika katastarskog ureda Općine Ilijaš.

Korištenjem ovog savremenog instrumenta biti će olakšano pružanje usluga u smislu kvalitenijeg mjerenja na terenu i bržeg pružanja usluga korisnicima katastarskih podataka.

 
Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 29 Ožu 2018 11:48

18 sjednica ov1Uz prisustvo 23 vijećnika danas je održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodio predsjedavajući OV Mahir Dević. Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000 KM za pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe za opću upravu, boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu.

Sjednica je potom nastavljena jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2017. godinu. Budžet Općine Ilijaš u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine bilježi 15.680.258,00 KM ostvarenih prihoda, što je 98 posto od planiranih prihoda u Bužetu za 2017. godinu. Ostvareni su izdaci u iznosu od 13.082.173,00 KM što predstavlja 82 posto od planiranih izdataka u Bužetu za proteklu godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period od 2.598.085,00 KM.

„Posebno bih istakla kapitalni dio Budžeta koji je realizovan sa preko osam miliona konvertibilih maraka, a omogućio je realizaciju brojnih projekata koji su doprinijeli poboljšanju kvaliteta života građana naše općine. Istakla bih projekte iz oblasti vodosnabdijevanja, u koje 18 sjednica ov2ubrajamo rekonstrukciju filter postrojenja gradskog vodovoda u iznosu oko 900.000,00 KM i projekat istražne bušotine u Gornjoj Misoči u iznosu oko 100.000,00 KM, zatim projekat izgradnje gradske tržnice čija vrijednost je oko 700.000,00 KM, projekti iz oblasti putne infrastrukture za koje je izdvojeno oko dva miliona KM, naravno istakla bih i projekte iz oblasti obrazovanja i zdravstva, a posebno energetske efikasnosti Doma zdravlja Ilijaš i nabavku ultrazvučnog aparata“, kazala je Merima Osmanović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije.

Vijećnici su potom usvojili Odluku o odlaganju izbora u mjesnim zajednicama i produženju mandata članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš, koji su izabrani na izborima održanim 12. aprila 2014. godine do provođenja novih izbora, a najkasnije do mjeseca maja 2019. godine.

Prijedlog Zaključka o realizaciji inicijative za ukidanje finansiranja boračkih udruženja, koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš čiji je inicijator Emir Palić izazvala je diskusiju uz konstataciju da se 18 sjednica ov3mora donijeti jedinstven stav, te da će o ovoj temi biti održana posebna sjednica Kolegija Općinskog vijeća i usaglašeni stavovi svih političkih subjekata. Naglašeno je da Općina Ilijaš izdvaja najmanji iznos za finasiranje boračkih udruženja u Kantonu Sarajevo, te da se time željelo racionalizovati trošenje novca.

Načelnik Fazlić kazao je da će realizacija ove inicijative biti proces, koji ne bi trebao biti dug, ali na kojem će se usaglasiti stavovi i odrediti cijeli postupak i modus ukoliko dođe do prestanka finasiranja boračkih udruženja. Inicijator Emir Palić kazao je da će kad prestane finasiranje boračkih udruženja, biti formirano jedno krovno udruženje koje će predstavljati svu boračku populaciju jer od sadašnjih nema koristi nijedan borac.

Usvojenim Zaključkom općinski načelnik se zadužuje da za jednu od narednih sjednica Općinskog vijeća Ilijaš pripremi stavove i prijedloge u vezi sa ovom inicijativom.

Većinom glasova usvojena je Odluka kojom se utvrđuju nazivi poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš.

18 sjednica ov5Nazivi ulica i trgova dodjeljuju se područjima, u naseljenim mjestima, prema nazivu naseljenog mjesta Balibegovići, Banjer, Donja Bioča, Gornja Bioča, Ilijaš, Kadarići, Kamenica, Karaula, Krivajevići, Luka, Lješevo, Ljubina, Ljubnići, Malešići, Mrakovo, Nišići, Odžak, Podlugovi, Popovići, Ribarići, Solakovići, Sovrle,Srednje i Vlaškovo.

Za naseljena mjesta Bokšići, Buljetovina, Čemernica, Četojevići, Donji Čevljanovići, Donje Selo, Dragoradi, Draževići, Duboki Potok, Donja Misoča, Duševine, Gajevi, Gajine, Gojanovići, Gornja Misoča, Gornji Čevljanovići, Hadžići, Han Karaula, Han Šići, Homar, Ivančići, Korita, Košare, Kožlje, Krčevine, Kunosići, Lađevići, Lipnik, Luka kod Stubline, Medojevići, Moševići, Ozren, Podlipnik, Rakova Noga, Stomorine, Stubline, Sudići, Šabanci, Taračin Do, Velika Njiva, Vidotina, Vilić, Visojevica, Višnjica, Vladajevići, Vrutci, Vukasovići, Zakutnica i Zlotege obilježavanje i numeracija kućnih brojeva izvršiti će se prema nazivu naseljenog mjesta.

Na dnevnom redu sjednice našle su se Odluka o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluka o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći, te su obje jednoglasno usvojene.

18 sjednica ov4Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o ustupanju prava korištenja nad zemljištem Udruženju Sportska akademija Ilijaš u svrhu izgradnje malonogometnog igrališta sa umjetnom travom.

Jednoglasno je podržano Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u mjestu Dragoradi.

Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2017./2018. godini.

 
Održano općinsko takmičenje iz fizike Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 28 Ožu 2018 13:36

opcinsko takmicenje fizikaDomaćin ovogodišnjeg općinskog takmičenja iz fizike za učenike osmih i devetih razreda, koje je održano danas, bila je OŠ "Đulistan".

Učenici su se takmičili za prva tri mjesta koja vode na kantonalno takmičenje i mogućnost nastavka takmičenja iz fizike na višim nivoima.

U kategoriji osmih razreda prvo mjesto osvojila je Ajla Bukva učenica OŠ "Podlugovi", drugo mjesto Medina Porić učenica OŠ "Hašim Spahić" i treće mjesto Ajla Čelik iz OŠ "Srednje".

U kategoriji devetih razreda prvo mjesto zauzela je Merdijja Zarean učnica OŠ "Đulistan", drugo mjesto Ivona Jozić učenica OŠ "Stari Ilijaš", a treće mjesto sa istim brojem osvojenih bodova dijele učenica Medina Bečić iz OŠ "Đulistan" i Sumejja Kovačević iz OŠ "Srednje".

Općina Ilijaš je obezbijedila sendviče i sokove za učesnike takmičenja, a za osvojena prva tri mjesta i novčane nagrade.

Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na ostvarenim uspjesima, te želimo puno sreće na kantonalnom takmičenju.

 
Prezentacija elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 28 Ožu 2018 11:13

prezentacija elaborata reciklazno dvoriste 1U velikoj sali Općine Ilijaš predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo održali su prezentaciju elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno – planskoj dokumentaciji i investicijskim planom. Prezentaciji su prisustvovali općinski načelnik Akif Fazlić, predstavnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Službe za saobraćaj, stambeno – komunalno poslove i građenje i Službe za društvene djelatnosi i poslove mjesnih zajednica, te predstavnici KJKP "Rad".

Cilj i zadatak elborata je da na osnovu analize postojećeg stanja infrastrukture za prikupljanje otpada i prostornih mogućnosti ponudi moguće lokacije za novu infrastrukturu – zelene otoke i reciklažna dvorišta.

Ovim elaboratom na području općine Ilijaš planirana su dva zelena otoka u krugu dvije osnovne škole i to OŠ "Stari Ilijaš" i OŠ "Srednje".

Na području općine ukupno je planirano 45 zelenih otoka. Program sanacije niša obuhvata 18 lokacija za prikupljanje otpada sa betoniranom podlogom na kojoj su postavljene posude za selektivno prikupljanje papira, plastike i stakla. Za osam lokacija koje u programu sanacije potrebno je osigurati proširenje, kao i zabranu parkiranja u jednosmjernim ulicama. Svim postojećim nišama nedostaju edukativni panoi sa uputama o selektivnom načinu prikupljanja otpada.

Planirano je da se 27 kontejnerskih mjesta pretovre u zelene otoke. Za devet planiranih lokacija već su izdate urbanističke saglasnosti, a na sedam lokacija evidentiran je problem parkiranih vozila, te je potrebno postaviti znak zabrane parkiranja.

Elaboratom je na području općine Ilijaš planiran dvolinijski sistem prikupljanja otpada u 18 naseljenih mjesta gdje je zastupljeno individualno stanovanje. U ukupno 53 ulice potrebno je dodijeliti crne i žute kante od 240 litara čime bi se u određenom broju domaćinstava uspostavio sistem selektivnog prikupljanja otpada.

Implementacijom ovog sistema u nekim dijovima općine problem mogu predstavljati nepristupačne saobraćajnice te je neophodna nabavka malih vozila autosmećar kako bi se na adekvatan način prikupile količine produkovanog otpada. Za nesmetano uvođenje dvolinijskog sistema potrebno je da se svi putni pravci redovno održavaju u ljetnim i zimskim uslovima.

Na području općine elaboratom je planirana postavka 28 zelenih otoka na javnim površinama u različitim zonama. U objektima obrazovanja planirano je devet zelenih otoka, na trgu u centru Ilijaša četiri, na prezentacija elaborata reciklazno dvoristeuređenoj šetinici duž rijeke Misoče četiri, jedan u sportsko – rekreativnom centru Banovac, šest na zelenim površinama u okviru stambenih cjelina, četiri u parkovima (park kod Srednjoškolskog centra, srebrenički arboretum i park kod BH Pošte).

Na području općine Iilijaš nalazi se zaštićeni pejzaž Bijambare čijim je posjetiocima potrebno pružiti adekvatnu uslugu i infrastukturu. Tako je u obuhvatu zaštičenog područja elaboratom planirano deset lokacija zelenih otoka.

Krovni strateški cilj u oblasti upravljanja otpadom jeste smanjenje količina otpada za finalno zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa koje podrazumijeva stvaranje uslova za odvojeno prikupljanje otpada i iskorištavnje svih kategorija otpada za koje postoji tržište.

Dostupni podaci o trenutnom stanju u upravljanju otpadom u KS ukazuju na vrlo nizak stepen implementacije sistema odvojenog prikupljanja otpada. Da bi se postigli ciljevi definisani strateškim dokumentima potrebno je smanjiti količinu otpada na njegovom izvoru, uspostaviti sistem odvojenog prikupljanja i reciklažu svih vrsta otpada koje je moguće iskoristiti nadogradnjom postojeće infrastrukture koju će činiti zeleni otoci, reciklažna dvorišta, kante ili kontejneri za dvolinijsko prikupljanje.

Općinski elaborati o lokacijma reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka za područja devet općina Kantona Sarajevo sa lociranjem u prostorno – planskoj dokumentaciji i investicijskim planom zasnivaju se na Odluci o donošenju plana upravljanja otpadom KS za period 2015. - 2020. godina.

 
Najava 18. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Srijeda, 28 Ožu 2018 06:23

15SjednicaOVAlmaU četvrtak, 29. marta 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 18. (osamnaesta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 17. sjednice

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017-31.12.2017. godine

4. Prijedlog Odluke o odlaganju izbora u mjesnim zajednicama i produženju mandata članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš

5. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš" za 2017. godinu sa Izvještajem o Manifestaciji "Ilijaški dani 2017." i Izvještajem o održavanju i finansijskim efektima antenskog stuba Karašnica

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU "Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš" za 2018. godinu

7. Prijedlog Odluke o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš

8. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima

9. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći

10. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom (k.č.br.235 K.O. Podgora II)

11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ustupanju prava korištenja nad zemljištem udruženju Sportska akademija Ilijaš u svrhu izgradnje malonogometnog igrališta sa umjetnom travom

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Općinskog vijeća općine Ilijaš broj:01/1-02-854-14/16 od 31.03.2016. godine

13. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj:06/1-31-297/18

14. Informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2017/2018. godini

15. Prijedlog Zaključka o realizaciji inicijative za ukidanje finansiranja boračkih udruženja, koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/18) Općinski načelnik objavljuje:
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1340
mod_vvisit_counterJuče1494
mod_vvisit_counterOva sedmica4463
mod_vvisit_counterOvaj mjesec38093