• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održan prvi radni sastanak Komisije za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 10 Velj 2017 14:26
Danas je održan prvi radni sastanak Komisije za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022". U sastav Komisije imenovani su: Mirza Marukić, Meliha Avdibegović, Merima Osmanović, Sanja Zagorac-Jozić, Sadik Alić, Zdravko Barić, Aziz Fazlić, Nedžad Masnopita i Mirza Dinar. 
KomisijaZaIzraduStrategije 002Cilj današnjeg sastanka bio je utvrditi metodologiju i dinamiku izrade Strategije. 
Članovi Komisije su se složili da nova Strategija treba da definiše strateški plan sa jasno definisanim strateškim projektima razvojnog karaktera i jasno definisanim izvorima finansiranja. 
Prijedlog Komisije je da se utvrdi vrijednost Projekata koji će biti obuhvaćeni Strategijom, a  Projekti manje vrijednosti da se planiraju Operativnim planom Općinskog načelnika i Službi jedinstvenog organa uprave, jer Strategija treba da predstavlja viziju Općine Ilijaš za naredne četiri godine.   
Na web stranici Općine Ilijaš bit će postavljen obrazac za predlaganje Projekata koji će moći ispuniti i dostaviti Komisiji svi zainteresovani subjekti. 
Komisija će se sastajati sedmično i kroz radne sastanke, organizaciju okruglih stolova i tematskih rasprava, te individualni rad prema povjerenom zadatku prikupljati i analizirati podatke, predlagati mjere, ciljeve, projekte i aktivnosti iz oblasti svog profesionalnog djelovanja, a sve u cilju izrade KomisijaZaIzraduStrategije 004Strategije prema metodologiji održivog razvoja uz ravnomjeran tretman oblasti: zaštita životne sredine i razvoj infrastrukture, ekonomski, ruralni i društveni razvoj. 
Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren i javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije. 
 
Ministarstvo za boračka pitanja KS objavilo Javne pozive za pripadnike boračke populacije Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 08 Velj 2017 08:12
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine  iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2017.g.
 
opcinaIlijasPravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba ostvaruju lica na slijedeći način:
a) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u građevinskom materijalu ili
b) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u vidu izvođenja građevinskih radova i  pružanja građevinskih usluga ili
c) jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice.
 
Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti do 28.02.2017. godine, a tekst javnog poziva može se preuzeti na web.str. www.mbp.ks.gov.ba 
 
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo također je objavilo Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu. 
Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane čl. 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja, branitelji, dobrovoljci i organizatori otpora, veterani, učesnici rata, ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Pravilnikom za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/09 – Prečišćeni tekst, 7/11, 30/13 i 14/15).
 
Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti do 21.02.2017. godine, a tekst Javnog poziva može se preuzeti na web stranici Ministarstva: www.mbp.ks.gov.ba .
 
Održan sastanak na temu: Participativno budžetiranje Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 06 Velj 2017 15:39
Predstavnici Češke neprofitne organizacije "Agora Central Europe" i Udruženja izbornih zvaničnika u BiH danas su sa Općinskim načelnikom održali sastanak na temu: "Participativno budžetiranje – prilika za efikasno uključivanje građana u odlučivanju". 
AgoraUIZ 005Naime Češka neprofitna organizacija "Agora Central Europe" u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH implementira pilot projekat čiji glavni cilj je testiranje metode participativnog budžetiranja  i na taj način stvaranje primjera dobre prakse, koji će biti predstavljen na kraju projekta na nacionalnoj konferenciji. Realizacija projekta traje od januara 2017. do kraja 2018. godine. 
Konsultant organizacije "Agora" mr. Vojtĕch Černý je upoznao prisutne sa samim projektom, načinom implementacije, pogodnostima za općinu i vremenskim trajanjem projekta.
Općinsko vijeće treba da odvoji dio novca od godišnjeg budžeta za implementaiju ovog projekta. Građani daju svoje prijedloge o tome šta bi trebalo poboljšati na području općine, zatim se zajednički projedlozi dostavljaju Općinskom vijeću na razmatranje i glasa se za prijedlog koji bi se trebao realizovati. 
Općinski načelnik g.Akif Fazlić je istakao da je ovo interesantan način budžetiranja, u smislu da se planira dio Budžeta o kojem će odlučiti direktno građani, te dodao: "Mjesne zajednice i organi mjesnih zajednica koji kandidiraju svoje projekte, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja građana, NVO sektor, imaju pozicije koje se na bazi javnog poziva raspoređuju. Ustanovljena je jedna praksa pripreme, donošenja i usvajanja Budžeta. Općina Ilijaš je već u jednom sličnom Projektu sa UNDP-om "Jačanje uloge MZ u BiH", gdje su građani na teritoriji šest mjesnih zajednica koje su uključene u Projekat imale priliku na Forumima da se izjasne o potrebama i prioritetima koji bi željeli da se realizuju kroz Budžet 2017. godine". 
 
AgoraUIZ 007Projekat "Participativno budžetiranje – prilika za efikasno uključivanje građana u odlučivanju".  podrazumijeva tri faze: U prvoj fazi bit će izvršena selekcija pet općina koje su zainteresovane za ovu metodologiju rada, u drugoj fazi Projekta izabrat će se tri Općine za koje je Ministarstvo vanjskih poslova Češke Republike obezbijedilo sredstva za implementaciju ovog Projekta i u trećoj fazi sam Projekat će se realizovati. 
Agora i UIZBiH će besplatno pružiti konsultacije na pripremi procesa, priprema informativne kampanje, vođenje i moderiranje sastanaka i dio sredstava u iznosu od 4.500,00 EUR. 
Obaveza Općine je da obezbijedi finansijska sredstva od minimalno 4.500,00 EURA, osobu koja će koordinirati implementaciju projekta, aktivnu saradnju odgovorne osobe za odnose sa javnošću na pripremi informativne kampanje, saradnju i komunikaciju između svih odjela u Općini, osigurati salu za sastanke radne grupe i organizovanje javnih sastanaka i aktivno uključivanje službenika Općine u analizi izvodljivosti projekta. 
Ukoliko Općina Ilijaš bude jedna od pet izabranih Općina planirano je u martu potpisivanje Memoranduma o saradnji, potom formiranje Radne grupe ispred Općine kao savjetodavnog tijela koja će raditi na implementaciji Projekta.  
 
Edukativno predavanje povodom Svjetskog dana izbora Ispis Email
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Petak, 03 Velj 2017 11:04

predavanjevelidsccPovodom Svjetskog dana izbora, danas je u Srednjoškolskom centru ”Nedžad Ibrišimović” učenicima trećeg razreda održano edukativno predavanje na temu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Predavanje su održali predstavnici Općinske izborne komisije Ilijaš, na čelu sa predsjednikom Velidom Fazlićem i Senadom Hadžimehmedagić, članom OIK Ilijaš. Kroz prezentaciju učenici su upoznati sa strukturom izbornog procesa, načinom glasanja, kao i krivičnim odredbama kršenja izbornog procesa. Nakon predavanja, učenici su kroz praktičan prikaz simulaciju glasanja, imali priliku da formiraju birački odbor te da glasaju. Kako je istakao predsjednik Općinske izborne komisije Ilijaš Velid Fazlić, ovo je prilika da se mladi upoznaju za izbornim procesom, te da se učenici podstaknu da izađu na izbore i tako učestvuju u kreiranju vlasti.glas4

 

”Mi smo u saradnji sa direktorom Srednjoškolskog centra ”Nedžad Ibrišimović” dogovorili da održimo jedan školski čas i prezentaciju o samom značaju izbora i načinu glasanja. Odlučili smo da to budu čenici trećeg razreda, obzirom da su to naši budući potencijalni birači, možda čak i na izborima 2018. godine. Sa učenicima ćemo razgovarati na temu značaja izbora, izlaska na izbore, te ćemo ih upoznati sa izborima kroz prezentaciju jednog biračkog mjesta i uz birački materijal omogućiti im da glasaju i na taj način osjete sam način glasanja. Intencija je da se apeluje na mlade ljude, buduće birače da izađu na izbore jer svojim glasom učestvuju u formiranju vlasti kako na općinskom, tako i na državmom i federalnom nivou”, istakao je predsjednik OIK Ilijaš, Velid Fazlić.

Opširnije...
 
Održan sastanak predstavnika boračkih Udruženja s Općinskim načelnikom i Kolegijom OV-a Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 01 Velj 2017 16:14
BorackaUdruzenja1Na prijedlog Komisije za boračka pitanja Općine Ilijaš danas je u sali Općinskog vijeća održan sastanak predstavnika boračkih udruženja, Općinskog načelnika, Službe za boračko-invalidsku zaštitu i Službe za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš i Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš na temu: Dalji rad, organizacija i funkcionisanje boračkih udruženja Općine Ilijaš i Kalendar obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. godine na području Općine Ilijaš. 
Povod ovom sastanku bio je i nedavno objavljen  Javni poziv Službe za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš za prikupljanje zahtjeva Udruženja građana i nevladinih organizacija koja okupljaju boračku populaciju, a koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš. 
 
Upravni odbor Udruženja boraca 126. brigade je izrazio nezadovoljstvo postojećom organizacijom boračkih i veteranskih udruženja kako u FBiH tako i u Općini Ilijaš, te predlažu neodložnu reorganizaciju postojećih boračkih udruženja na području Općine Ilijaš, s krajnjim ciljem da se formira samo jedno krovno udruženje. 
 
Općinski načelnik je u svom obraćanju istekao da je inicijativa za ovakav sastanak opravdana.
"Cijenim da je sazrelo vrijeme da možemo pristupiti jednom objektivnom sagledavanju funkcionisanja boračkih udruženja i generalno za populaciju BorackaUdruzenja2koja je proistekla iz rata 1992.-1995. Želim da otvorimo jednu konstruktivnu i otvorenu raspravu u cilju da definisanja naše aktivnosti u narednom periodu. Danas ne možemo riješiti sva ova pitanja ali potreban nam je jedan konsenzus i odgovor na ključna pitanja i na bazi tih odgovora trebamo napraviti jednu mapu puta kojom ćemo ići i doći do željenog cilja u smislu efikasnijeg funkcionisanja ovih društava. Potrebno je da još jednom objektivziramo pojedinačno rad udruženja, da procjenimo prednosti njihovog okrupljavanja, redefinisanja, efekte na toj osnovi i efekte novog načina finansiranja kao i rezultate  koji će proisteći iz takvog načina finansiranja. Cijenim da je bitno još jednom izanalizirati i Kalendar događaja koji obilježavamo i na taj način doprinesemo da naša obilježavanja budu dostojanstvenija, značajnija i masovnija i da tako na jedan pravi način obilježimo ono što je bitno za taj period historije".
Općina Ilijaš je u 2015. godini za redovan rad boračkih Udruženja izdvojila 60.000,00 KM, a za Aplikacije programa po Kalendaru obilježavanja značajnih datuma i ličnosti iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-95. 33.580,00 KM. Isti iznos sredstava planiran je i u 2017. godini. Na sastanku je bilo riječi i o načinu pravdanja utrošenih sredstava koja moraju biti u skladu sa finansijskim sistemom izvještavanja odnosno kontrolom utroška sredstava iz Budžeta. 
BorackaUdruzenja3Prisutnim se obratio i Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević koji se u ime Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš zahvalio na pozivu ovom sastanku te istakao da: "Općinsko vijeće Ilijaš  stoji na raspolaganju i u funkciji za sve ono što treba da razmatra. Vrlo rado ćemo staviti u fokus naših rasprava vašu problematiku. Nadam se da će sastanak polučiti određenim zaključcima koji će unaprijediti rad ovih udruženja i samog statusa boračke populacije" .
Na sastanku je zaključeno da se u prvom kvartalu 2017. godine finansira rad svih Udruženja koja su aplicirala na Javni poziv u iznosu od ¼ ukupno planiranog Budžeta. U tom periodu neophodno je razmotriti i fuzioniranje srodnih Udruženja ili iznalaženje nekog drugog modusa za poboljšanje rada ovih Udruženja. Donesen je i Zaključak da Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa u saradnji sa Službom za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica pokrene aktivnosti vezane za inoviranje tj. Izmjene i dopune Kalendara obilježavanja značajnih datuma i ličnosti iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas229
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOva sedmica3763
mod_vvisit_counterOvaj mjesec21521