• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Udruženje dijabetičara KS provodi akciju "Zdravo dijete – zdrav Ilijaš" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 31 Svi 2017 10:43
Dijabetes-kod-djece-696x327Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo, u petak 02. juna u JU Osnovnoj školi "Stari Ilijaš" provest će akciju "Zdravo dijete – zdrav Ilijaš". Akcija ima za cilj podizanje svijesti kod najmlađe populacije Općine Ilijaš o dijabetesu, tzv. "modernoj bolesti". Edukacija je najjeftiniji vid prevencije i održat će se u petak u 8:15 u područnoj školi u Misoči, a u 12:15 za učenike VI, VII i VIII razreda u Osnovnoj školi "Stari Ilijaš". Edukaciju i prezentaciju će provesti dr. Aida Nišić spec. dijabetolog, a učenicima će biti podijeljeni i promotivni materijali i časopis "Bolji život". Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo također će dostaviti promotivni materijal u područne škole Malešići i Bioču, a stručnu literaturu iz ove oblasti pokloniti biblioteci JU OŠ "Stari Ilijaš". 
 
U toku "Ilijaških dana" Udruženje će imati svoj info štand na kojem će se posjetioci moći informisati o ovoj bolesti a bit će obezbijeđeno i besplatno mjerenje šečera u krvi. 
 
Akciju je finansijski podržala Općina Ilijaš.  
 
Još jedna grupa volontera uspješno obavila staž u Općini Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 31 Svi 2017 09:18
IspracajVolontera 002Još jedna grupa volontera uspješno je završila volonterski rad u Jedinstvenom organu uprave Općine Ilijaš. Riječ je o volonterima sa završenom VSS koji su volonterski rad počeli 01.06.2016. godine. Angažmanom stečenim tokom proteklih godinu dana u Općini Ilijaš ispunili su uslove za polaganje javnog ispita i mogućnost apliciranja na radno mjesto stručnog saradnika. 
Kako je rečeno na današnjem prijemu od strane Šefice Odsjeka za opću upravu i lokalnu samoupravu g. Muvedete Fazlić, "volonteri su veoma uspješno obavili rad u Općini, te pokazali izuzetnu spremnost na usvajanje novih znanja i vještina. Ovo iskustvo će vam poslužiti za čitav život i nadam se da ćete nositi lijepe uspomene. Želim vam brzo zaposlenje, puno zdravlja, sreće i uspjeha u budućem radu i životu".
 
Podsjetimo prošle godine Općina Ilijaš je angažovala 14 volontera, od čega tri sa srednjom stručnom spremom koji su svoj volonterski rad završili nakon šest mjeseci.
 
Prema riječima volontera iskustvo će im biti od velike koristi, te se nadaju da će im pomoći pri pronalasku posla, jer su imali priliku naučiti kako funkcionira rad organa uprave, kancelarijsko poslovanje, rad sa strankama i drugi poslovi u nadležnosti organa uprave.
 
Općina Ilijaš već nekoliko godina provodi politiku pomoći mladim visokoobrazovanim ljudima, kako bi stekli prvo radno iskustvo i postali konkurentni na tržištu rada.
 
                                                                                                                                                                                                                 
 
Sutra obilježavanje Dana logoraša Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 31 Svi 2017 07:05
logorasi2Udruženje logoraša Ilijaš obilježit će i ove godine Dan logoraša općine Ilijaš u četvrtak 01.06.2017. godine. To je dan kada se podsjeća na mnogobrojna zatvaranja i protjerivanja Bošnjaka i Hrvata sa područja općine Ilijaš, te cijele BiH. Bolna i živa su sjećanja i danas na period 1992-1995 kada su naši sugrađani  zatvarani u logore, ubijani, a mnogi od njih i danas su nestali.
 
Program počinje u 11:00 sati ispred džamije u Ilijašu, odnosno Centralnom spomen obilježju.
 
Asfaltiran lokalni put u MZ Luka Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 30 Svi 2017 12:52
AsfaltiranjePutaLukaJučer je završeno asfaltiranje puta u MZ Luka. Radi se o putu dužine 300 m, a sredstva su zajednički obezbijedili Općina Ilijaš cca 11.000,00 KM i građani MZ 5.600,00 KM. 
Građani ovog naselja su zadovoljni realizacijom Projekta i zahvaljuju se Općinskom načelniku Akifu Fazliću što je ovaj put uvršten u Operativni plan Općinskog načelnika za 2017. godinu. 
Predsjednik Savjeta MZ Luka Elmin Brkić istakao je da je na ovoj dionici prošle godine urađena kanalizaciona mreža i put se nalazio u lošem stanju, te zahvalio se Općinskom načelniku i građanima koji su aktivno učestvovali u realizaciji ovog projekta. 
 
Izvođač radova bila je firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma "CONSTRUCT" d.o.o. Zavidovići. 
U narednom periodu očekuje se asfaltiranje jednog lokalnog puta u MZ Ljubnići i dva puta u MZ Mrakovo a koji će zajednički sufinansirati Općina Ilijaš i građani ovih mjesnih zajednica. 
 
Održana deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 30 Svi 2017 10:36
Deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa 17 tačaka dnevnog reda. Sjednicom je predsjedavao Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, a sjednici su pored Općinskog načelnika, pomoćnika Općinskog načelnika u resornim Službama Jedinstvenog organa uprave, prisustvovali i učenici II razreda Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović". 
 
DevetaSjednicaOV 001Nakon usvajanja Zapisnika i zaključaka sa prethodne sjednice, vijećnici su usvojili i Odluku o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Ilijaš za 2017. godinu. Ovom Odlukom uređuje se sistem novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i to: namjena podrški, izvor i visina novčanih podrški, korisnici i uslovi za ostvarivanje prava na novčane podrške. Podrška je namijenjena za tekuću-animalnu proizvodnju, investicijske projekte i ostalu podršku. Podršku mogu ostvariti pravna i fizička lica koji su ostvarili poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Općine Ilijaš i koji dostave dokumentaciju o ispunjavanju općih uslova. Zahtjev za ostvarivanje prava podnose se na propisanim obrascima Službi za privredu i finansije Općine Ilijaš, osam dana od dana usvajanja ove Odluke pa do 29.09.2017. godine. 
U okviru redovnih procedura vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima i prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći. 
 
DevetaSjednicaOV 006Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena i Odluka o prenosu novoizgrađene kanalizacione mreže na upravljanje. Naime, u periodu od 2009. do 2017. godine sredstvima Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš izgrađena je kanalizaciona mreža u pojedninim naseljima mjesnih zajednica: Ljubinići, Podlugovi, Ilijaš-grad, Luka, Stari Ilijaš, Malešići i u obuhvatu Industrijske zone "Luka", a usvajanjem ove Odluke novoizgrađene kanalizacione mreže date su na upravljanje JKP "Vodostan" Ilijaš. 
 
Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i Plana parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Misoči i Dragoradima. Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima Misočkog ratišta će se sastojati od spomenika u obliku ljiljana  visine 3,12 m, jarbola sa zastavama i pano kartom na kojoj će biti prikazan ratni put i najvažnije borbe, korito sa česmama i spomen soba pravoguanog oblika sa dvije krovne bađe za osvjetljenje i izložbenim prostorom i pješačkom površinom, sa solarnim svjetiljkama i drvenim klupama i stolovima. 
Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima planirano za izgradnju u DevetaSjednicaOV 008Dragoradima sastojat će se od spomenika osmougaonog oblika. 
Podržana je i Odluku o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i plana parcelacije za formiranje sedam građevinskih parcela za izgradnju stambenih objekata sa pratećom infrastrukturom u Ljubnićima. Obuhvat se sastoji od šest građevinskih parcela površine od cca 1.200 m2-3380 m2 za izgradnju šest apartmanskih stambenih objekata i parcele za izgradnju saobraćajnice. 
Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića gaj" po skraćenom postupku, a radi promjene vlasnika i novonastalih potreba Investitora "Manazel Alreef" d.o.o. Sarajevo. Promjena se odnosi na izmjenu položaja planirane saobraćajnice i položaja i broja građevinskih parcela za izgradnju individualnih stambenih objekata.
Usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana DevetaSjednicaOV 013"Apartmansko naselje MRAKOVO 1" – Ilijaš. Cilj izrade provedbenog plana je da se predmetno područje urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja i isto oprem kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Izrada provedbenog planskog dokumenta inicirana je od stranje investitora "ALDANA" d.o.o. Sarajevo i Općine Ilijaš radi rješavanja potreba za novom stambenom izgradnjom, a sve u cilju kvalitetnije funkcionisanja i daljeg usmjerenog razvoja Općine. 
Vijećnici su podržali i nacrt Regulacionog plana, nacrt Odluke o provođenju i nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1". U
Navedeni Nacrti dokumenata stavljaju se na javni uvid u periodu od 31.05.-14.06.2017. godine, a Javna rasprava će se održati 15.06.2017. godine u Općini Ilijaš  u 14:30. 
Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš. 
 
Na današnjoj sjednici usvojeni su i prijedlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u organu uprave, o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela DevetaSjednicaOV 010Općinskog vijeća Ilijaš kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dislokaciju PZU Apoteka Duopharm sa lokaliteta MZ Mrakovo. 
Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 01.01.-31.03.2017. godine i Informacija iz oblasti šumarstva i eksploatacije kamena na području Općine Ilijaš primljene su k znanju. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas852
mod_vvisit_counterJuče1028
mod_vvisit_counterOva sedmica1880
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28081